Állásfoglalásra irányuló indítvány - B7-0040/2011Állásfoglalásra irányuló indítvány
B7-0040/2011

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY a keresztények helyzetéről a vallásszabadság összefüggésében

17.1.2011

a Bizottság alelnöke/az Unió közös külügyi és biztonságpolitikai főképviselője nyilatkozatát követően
az eljárási szabályzat 110. cikkének (2) bekezdése alapján

Adrian Severin, Hannes Swoboda, David-Maria Sassoli, Richard Howitt, Gianni Pittella, Patrizia Toia az S&D képviselőcsoport nevében

Lásd még közös határozatra irányuló javaslatot RC-B7-0039/2011

Eljárás : 2011/2521(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
B7-0040/2011
Előterjesztett szövegek :
B7-0040/2011
Elfogadott szövegek :

B7‑0040/2011

Az Európai Parlament állásfoglalása a keresztények helyzetéről a vallásszabadság összefüggésében

Az Európai Parlament,

–   tekintettel korábbi állásfoglalásaira, különösen a 2010. november 25-i, Irakról: a halálbüntetésről (beleértve Tárik Azíz ügyét) és a keresztény közösségek elleni támadásokról szóló, valamint 2010. január 21-i, a keresztény közösségek elleni támadásokról szóló állásfoglalására,

–   tekintettel a Polgári és Politikai Jogok 1966. évi Nemzetközi Egyezségokmányára,

–   tekintettel az ENSZ 1981-ben elfogadott, a valláson vagy meggyőződésen alapuló intolerancia és megkülönböztetés minden formájának megszüntetéséről szóló nyilatkozatára,

–   tekintettel az Európai Unió Alapjogi Chartájára,

–   tekintettel eljárási szabályzata 110. cikkének (2) bekezdésére,

A. mivel az Európai Unió több alkalommal is kifejezte a vallásszabadság, a lelkiismereti szabadság és a gondolatszabadság melletti elkötelezettségét, és hangsúlyozta, hogy a kormányok kötelessége e szabadságjogok világszerte történő biztosítása,

B.  mivel a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányának 18. cikke kimondja, hogy mindenkinek joga van a gondolat-, lelkiismereti és vallásszabadsághoz; mivel ez a jog magában foglalja annak szabadságát, hogy az ember egy valláshoz vagy meggyőződéshez szabad akaratából csatlakozzon, valamint a vallásnak vagy meggyőződésnek mind egyénileg, mind együttesen, mind a nyilvánosság előtt, mind a magánéletben, istentisztelet, oktatás és szertartások végzése útján való kifejezésre juttatását,

C. mivel egy 2011. január 1-jén Alexandriában kopt keresztények ellen elkövetett merénylet ártatlan civilek életét követelte, illetve sokan megsebesültek, mivel a merénylet után tartott beszédében Hoszni Mubarak elnök kijelentette, hogy ez a cselekmény az egyiptomi nép, a koptok és a muszlimok ellen egyaránt irányult,

D. mivel 2010. december 25-én az észak-ciprusi Rizokarpaszo falu Szent Szünésziosz tiszteletére emelt templomában erőszakkal félbeszakították a karácsonyi ünnepi szentmisét,

E.  mivel 2010. november 22-én két iraki keresztényt gyilkoltak meg Moszul városában; mivel 2010. november 10-én a keresztény területekre irányított támadássorozat következtében ártatlan civilek vesztették életüket Bagdadban; mivel a támadásokra azt követően került sor, hogy iszlám fegyveresek 2010. október 31-én Bagdadban elfoglaltak egy szír katolikus katedrálist, és több mint 50 hívőt megöltek,

F.  mivel Szalman Taszír, Pandzsáb tartomány kormányzója 2011. január 4-én történt meggyilkolása, illetve a pakisztáni Asia Bibi ügye a nemzetközi közösség tiltakozását váltotta ki,

G. mivel a világ többi részéhez hasonlóan Európa sem mentes a vallásszabadság megsértésének eseteitől, a vallási kisebbségekhez tartozók ellen meggyőződésük miatt elkövetett merényletektől és a vallási okokra visszavezethető megkülönböztetéstől,

1.  elítéli a keresztény kisebbségek ellen több országban nemrégiben elkövetett támadásokat, és együttérzését fejezi ki az áldozatok családjainak;

2.  mély aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy a terrorcselekmények elkövetői a világ számos részén visszaélnek a vallási meggyőződéssel;

3.   ismételten hangsúlyozza, hogy a vallás-, a lelkiismeret- és a gondolatszabadság alapvető emberi jogok, és határozottan elítéli a vallásos, a hitüket elhagyó és a nem hívő személyek elleni, valláson vagy meggyőződésen alapuló erőszak, hátrányos megkülönböztetés és intolerancia minden formáját;

4.  sürgeti minden olyan érintett ország kormányát és hatóságait, hogy folytassák erőfeszítéseiket a veszélyeztetett vallási közösségek, köztük a keresztény kisebbségek erőszakos támadásoktól elleni védelme érdekében, és hogy hozzanak meg minden lehetséges intézkedést annak érdekében, hogy az ilyen cselekmények elkövetőit bíróság elé állítsák;

5.  emlékezteti valamennyi érintett ország kormányát, hogy kötelességük garantálni, hogy a vallási közösségek tagjai a vallásszabadság minden aspektusát élvezhessék, és megakadályozni minden hátrányos megkülönböztetést velük szemben;

6.  ismételten hangsúlyozza, hogy az emberi jogok és a polgári szabadságjogok tiszteletben tartása az Európai Unió alapelve és alapvető célja, és ez a harmadik országokkal fenntartott kapcsolatainak közös alapját képezi;

7.  kéri a Tanácsot, a Bizottságot és az Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselőjét/az Európai Bizottság alelnökét, hogy a harmadik országokkal kötött megállapodásokban, a velük folytatott együttműködés során és az emberi jogi jelentésekben fordítsanak fokozott figyelmet a vallásszabadság és a vallási kisebbségek helyzetének kérdésére;

8.  ismételten megerősíti, hogy támogat minden olyan kezdeményezést, amely előmozdítja a vallási és egyéb közösségek közötti párbeszédet és kölcsönös tiszteletet; ösztönzi valamennyi vallási hatóságot, hogy támogassák a toleranciát, és tegyenek kezdeményezéseket a gyűlölet és az erőszakos és szélsőséges radikalizálódás ellen;

9.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, az Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselőjének/az Európai Bizottság alelnökének, a tagállamok parlamentjeinek és kormányainak, Egyiptom parlamentjének és kormányának, Irak parlamentjének és kormányának, valamint Pakisztán parlamentjének és kormányának.