Propunere de rezoluţie - B7-0040/2011Propunere de rezoluţie
B7-0040/2011

PROPUNERE DE REZOLUŢIE referitoare la situația creștinilor în contextul libertății religioase

17.1.2011

depusă pe baza declarației Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate
în conformitate cu articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul de procedură

Adrian Severin, Hannes Swoboda, David-Maria Sassoli, Richard Howitt, Gianni Pittella, Patrizia Toia în numele Grupului S&D

Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B7-0039/2011

Procedură : 2011/2521(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
B7-0040/2011
Texte depuse :
B7-0040/2011
Texte adoptate :

B7‑0040/2011

Rezoluția Parlamentului European referitoare la situația creștinilor în contextul libertății religioase

Parlamentul European,

–   având în vedere rezoluțiile sale anterioare, în special rezoluția din 25 noiembrie 2010 referitoare la Irak: pedeapsa cu moartea (mai ales cazul lui Tariq Aziz) și atacurile împotriva comunităților creștine și cea din 21 ianuarie 2010 referitoare la recentele atacuri împotriva comunităților creștine,

–   având în vedere Pactul internațional privind drepturile civile și politice din 1966,

–   având în vedere Declarația ONU privind eliminarea tuturor formelor de intoleranță și de discriminare pe bază de religie și credință, din 1981,

–   având în vedere Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene,

–   având în vedere articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

 

A. întrucât Uniunea Europeană și-a exprimat în repetate rânduri angajamentul în favoarea libertății religioase, a libertății de conștiință și a libertății de gândire și a subliniat că guvernelor le revine datoria de a garanta aceste libertăți în întreaga lume;

B.  întrucât articolul 18 din Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice prevede că orice persoană are dreptul la libertatea de gândire, de conștiință și la libertatea religioasă; întrucât acest drept presupune libertatea persoanei de a avea sau de a alege o religie sau o confesiune, precum și libertatea de a-și manifesta religia sau confesiunea, individual sau în cadrul unei comunități, atât în public, cât și în particular, prin cult, îndeplinirea de rituri, practici și în cadrul educației;

C. întrucât un atac asupra creștinilor copți în Alexandria s-a soldat cu decesul sau rănirea unor civili nevinovați la 1 ianuarie 2011; întrucât, în alocuțiunea de după atac, președintele Hosni Mubarak a afirmat că acest act a vizat națiunea egipteană: copți și musulmani;

D. întrucât desfășurarea slujbei de Crăciun în biserica locală Sfântul Sinesios din satul Rizokarpaso în nordul Ciprului a fost întreruptă brutal la 25 decembrie 2010;

E.  întrucât doi creștini irakieni au fost uciși în Mosul la 22 noiembrie 2010; întrucât o serie de atentate care vizau zone cu populație creștină au provocat moartea unor civili nevinovați în Bagdad la 10 noiembrie 2010; întrucât aceste atacuri au survenit după ce militanți islamiști au ocupat catedrala catolică siriană din Bagdad la 31 octombrie 2010, ucigând mai mult de 50 de credincioși;

F.  întrucât asasinarea, la 4 ianuarie 2011, a lui Salmaan Taseer, guvernatorul provinciei Punjab, precum și cazul Asiei Bibi în Pakistan au provocat proteste ale comunității internaționale;

 

G. întrucât Europa, ca și alte regiuni ale lumii, nu este la adăpost de actele de încălcare a libertății religioase, de atacurile asupra membrilor minorităților religioase, motivate de convingerile acestor persoane și de discriminarea din motive religioase,

1.  condamnă atacurile recente asupra minorităților creștine în mai multe țări și își exprimă solidaritatea cu familiile victimelor;

2.  își exprimă îngrijorarea profundă în legătură cu faptul că autorii de atentate teroriste abuzează de religie în mai multe zone ale lumii;

3.   subliniază faptul că libertatea religioasă, libertatea de conștiință și de gândire constituie drepturi fundamentale ale omului și condamnă cu fermitate toate formele de violență, discriminare și intoleranță bazate pe criterii religioase sau confesionale îndreptate împotriva credincioșilor, a apostaților și a necredincioșilor;

4.  îndeamnă guvernele și autoritățile din toate țările în cauză să-și continue eforturile pentru protejarea comunităților religioase vulnerabile, inclusiv minoritățile creștine, împotriva atacurilor violente și să depună toate eforturile pentru a aduce autorii acestor acte în fața justiției;

5.  reamintește guvernelor din toate țările în cauză că au obligația de a garanta că membrii comunităților religioase se bucură de toate aspectele libertății religioase și de a preveni orice manifestare de discriminare împotriva acestora;

6.  reafirmă faptul că respectul față de drepturile omului și libertățile civile constituie principii fundamentale ale Uniunii Europene, figurează printre obiectivele acesteia și oferă o bază comună pentru dezvoltarea relațiilor cu țările terțe;

7.  invită Consiliul, Comisia și Vicepreședintele Comisiei Europene/Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate să acorde o atenție sporită subiectului libertății religioase și situației minorităților religioase în acordurile și cooperarea cu țările terțe, precum și în rapoartele privind drepturile omului;

8.  își reafirmă sprijinul pentru orice inițiativă de promovare a dialogului și a respectului reciproc între comunitățile religioase și alte comunități; încurajează toate autoritățile religioase să promoveze toleranța și să ia inițiative împotriva urii, a radicalizării violente și a extremismului;

9.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Vicepreședintelui Comisiei Europene/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, parlamentelor și guvernelor statelor membre, Parlamentului și Guvernului Egiptului, Parlamentului și Guvernului Irakului, precum și Parlamentului și Guvernului Pakistanului.