Predlog resolucije - B7-0040/2011Predlog resolucije
B7-0040/2011

PREDLOG RESOLUCIJE položaj kristjanov v zvezi s svobodo veroizpovedi

17. 1. 2011

za zaključek razprave o izjavi podpredsednice Komisije in visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko
v skladu s členom 110(2) poslovnika

Adrian Severin, Hannes Swoboda, David-Maria Sassoli, Richard Howitt, Gianni Pittella, Patrizia Toia v imenu skupine S&D

Glej tudi predlog skupne resolucije RC-B7-0039/2011

Postopek : 2011/2521(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
B7-0040/2011
Predložena besedila :
B7-0040/2011
Sprejeta besedila :

B7‑0040/2010

Resolucija Evropskega parlamenta o položaju kristjanov v zvezi s svobodo veroizpovedi

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju svojih resolucij, zlasti resolucije iz 25. novembra 2010 z naslovom Irak: smrtna kazen (zlasti primer Tarika Aziza) in napadi na krščanske skupnosti ter resolucije z dne 21. januarja 2010 z naslovom Nedavni napadi na krščanske skupnosti,

–   ob upoštevanju Mednarodnega pakta o državljanskih in političnih pravicah iz leta 1966,

–   ob upoštevanju Deklaracije Organizacije združenih narodov o odpravi vseh oblik nestrpnosti in diskriminacije na podlagi vere ali prepričanja iz leta 1981,

–   ob upoštevanju listine Evropske unije o temeljnih pravicah,

–   ob upoštevanju člena 110(2) svojega poslovnika,

 

A. ker Evropska unija nenehno izraža svojo zavezanost svobodi veroizpovedi, vesti in misli ter poudarja, da so vlade povsod po svetu dolžne zagotavljati te svoboščine,

B.  ker je v členu 18 Mednarodnega pakta o državljanskih in političnih pravicah zapisano, da ima vsakdo pravico do svobode misli, vesti in veroizpovedi; ker ta pravica vključuje svobodo do izbire ali spremembe veroizpovedi ali prepričanja ter svobodo to vero ali prepričanje samostojno ali skupaj z drugimi ter javno ali zasebno izražati z bogoslužjem, obredi, z običaji in s poučevanjem;

C. ker so bili v napadu na koptske kristjane 1. januarja 2011 ubiti ali ranjeni nedolžni civilisti; ker je predsednik Hosni Mubarak v svojem govoru po tem napadu rekel, da je to bil napad, usmerjen proti egiptovskemu ljudstvu: Koptom in muslimanom,

D. ker je bila božična maša v lokalni cerkvi Svetega Sinezija v vasi Rizokarpaso na severnem Cipru nasilno prekinjena 25. decembra 2010,

E.  ker sta bila 22. novembra 2010 v Mosulu ubita dva iraška kristjana; ker so v Bagdadu 10. novembra 2010 zaradi vrste napadov na krščanska območja umrli nedolžni civilisti; ker so se ti napadi zgodili po tem, ko so 31. oktobra 2010 islamski skrajneži zavzeli sirsko katoliško katedralo v Bagdadu in ubili več kot 50 vernikov,

F.  ker sta umor guvernerja province Pandžab Salmana Tasirja 4. januarja 2011 in primer Asie Bibi v Pakistanu izzvala proteste mednarodne skupnosti,

G. ker tako, kot drugi deli sveta, tudi Evropa ni izjema ravno pri kršenju svobode veroizpovedi, saj prihaja do napadov na pripadnike manjšin zaradi njihovega prepričanja in do diskriminacije, ki temelji na veri,

1.  obsoja nedavne napade na krščansko manjšino v več državah in izraža solidarnost z družinami žrtev;

2.  izraža veliko zaskrbljenost, ker storilci terorističnih dejanj po vsem svetu zlorabljajo vero;

3.   ponovno poudarja, da je pravica do svobode veroizpovedi, vesti in misli temeljna človekova pravica, in ostro obsoja vse vrste nasilja, diskriminacije in nestrpnosti proti vernim, odpadnikom in nevernim zaradi veroizpovedi in prepričanja;

4.  poziva vlade in zadevne organe v vseh državah, naj si še naprej prizadevajo za zaščito ranljivih verskih skupnosti, tudi krščanskih manjšin, pred nasilnimi napadi ter naj storijo vse, kar je v njihovi moči, da bi storilce takih dejanj privedli pred sodišče;

5.  opozarja vlade vseh zadevnih držav, da imajo obveznost pripadnikom verskih skupnosti zagotoviti uživanje vseh vidikov svobode veroizpovedi in preprečiti kakršno koli obliko diskriminacije zoper njih;

6.  ponovno poudarja, da je spoštovanje človekovih pravic in civilnih svoboščin temeljno načelo in cilj Evropske unije ter skupna osnova za njene odnose s tretjimi državami;

7.  poziva Svet, Komisijo in visoko predstavnico Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko/podpredsednico Evropske komisije, naj bodo v sporazumih s tretjimi državami, pri sodelovanju z njimi in v poročilih o človekovih pravicah še posebej pozorni na vprašanje svobode veroizpovedi in položaj verskih manjšin;

8.  ponovno izraža podporo vsem pobudam, katerih cilj je spodbujanje dialoga in vzajemnega spoštovanja med verskimi in drugimi skupnostmi; poziva vse verske oblasti, naj spodbujajo strpnost ter ukrepajo proti sovraštvu ter nasilni in ekstremistični radikalizaciji;

9.  naroča svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko/podpredsednici Evropske komisije, parlamentom in vladam držav članic, parlamentu in vladi Egipta, parlamentu in vladi Iraka ter parlamentu in vladi Pakistana.