Propunere de rezoluţie - B7-0044/2011Propunere de rezoluţie
B7-0044/2011

PROPUNERE DE REZOLUŢIE privind situația din Belarus

12.1.2011

depusă pe baza declarației Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate
în conformitate cu articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul de procedură

Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ioannis Kasoulides, Jacek Protasiewicz, Laima Liucija Andrikienė, Elena Băsescu, Piotr Borys, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Gunnar Hökmark, Tunne Kelam, Lena Kolarska-Bobińska, Krzysztof Lisek, Cristian Dan Preda, Ria Oomen-Ruijten, Jacek Saryusz-Wolski, Peter Šťastný, László Tőkés, Traian Ungureanu, Corien Wortmann-Kool, Paweł Zalewski în numele Grupului PPE

Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B7-0044/2011

Procedură : 2011/2514(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
B7-0044/2011
Texte depuse :
B7-0044/2011
Texte adoptate :

B7‑0044/2011

Rezoluția Parlamentului European referitoare la situația din Belarus

Parlamentul European,

–   având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la situația din Belarus, în special rezoluția din 17 decembrie 2009,

–   având în vedere decizia Consiliului 2010/639/PESC din 25 octombrie 2010 privind măsurile restrictive împotriva anumitor funcționari din Belarus, prin care atât măsurile restrictive, cât și suspendările sunt prelungite până la 31 octombrie 2011,

–   având în vedere concluziile Consiliului Afaceri Externe din 25 octombrie 2010,

–   având în vedere Declarația privind constatările și concluziile preliminare referitoare la alegerile prezidențiale din Belarus a Biroului pentru instituții democratice și drepturile omului din cadrul OSCE (OSCE/BIDDO) și a Adunării parlamentare a OSCE (AP OSCE) din 20 decembrie 2010,

–   având în vedere Comunicarea Comisiei din 3 decembrie 2008 privind Parteneriatul estic (COM(2008)0823),

–   având în vedere Declarația privind Parteneriatul estic, prezentată de Consiliul European la reuniunea sa din 19-20 martie 2009, precum și Declarația comună a reuniunii la nivel înalt de la Praga privind Parteneriatul estic din 7 mai 2009,

–   având în vedere Declarația Comisiei din 21 noiembrie 2006 privind disponibilitatea Uniunii Europene de a-și reînnoi relațiile cu Belarus și cu poporul său în cadrul Politicii europene de vecinătate (PEV),

–   având în vedere articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât în declarația de la Praga, semnată și de guvernul belarus, se menționează următoarele: „Participanții la Reuniunea la nivel înalt de la Praga sunt de acord cu privire la faptul că Parteneriatul estic se va întemeia pe angajamentele față de principiile dreptului internațional și față de valorile fundamentale, inclusiv democrația, statul de drept și respectarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale”;

B.  întrucât Consiliul solicită autorităților belaruse să se asigure că alegerile (prezidențiale) se desfășoară în conformitate cu normele și standardele internaționale pentru alegeri democratice și cu angajamentele asumate de Belarus în cadrul OSCE și al ONU;

C. întrucât Consiliul și-a reafirmat disponibilitatea în ceea ce privește aprofundarea relațiilor cu Belarus în funcție de progresele înregistrate de Belarus pe calea democrației, a drepturilor omului și a statului de drept, precum și disponibilitatea în ceea ce privește asistarea Belarus în atingerea acestor obiective; și întrucât, cu condiția înregistrării de progrese de către Belarus în aceste domenii, Consiliul și-a afirmat disponibilitatea de a lua măsuri în vederea ameliorării relațiilor contractuale cu această țară.

 

D. întrucât Consiliul, după evaluarea evenimentelor din Belarus, a hotărât să prelungească măsurile restrictive luate împotriva anumitor funcționari belaruși, dar să suspende aplicarea restricțiilor privind călătoriile în UE, ambele până la 31 octombrie 2011;

E.  întrucât Belarus s-a angajat să analizeze recomandările făcute de OSCE și de BIDDO referitoare la îmbunătățirea legislației electorale în vederea armonizării acesteia cu standardele internaționale pentru alegeri democratice, precum și să consulte OSCE în privința modificărilor propuse; întrucât Adunarea Națională din Belarus a adoptat o reformă a codului electoral fără consultarea prealabilă a OSCE;

F.  întrucât, conform Declarației privind constatările și concluziile preliminare referitoare la alegerile prezidențiale din Belarus a OSCE/BIDDO și a AP OSCE, Deși s-au realizat anumite progrese specifice, alegerile prezidențiale au indicat faptul că Republica Belarus are un drum lung de parcurs pentru a-și îndeplini angajamentele luate în cadrul OSCE. Noaptea alegerilor a fost marcată de punerea în detenție a majorității candidaților la președinție, precum și a sute de activiști, ziariști și reprezentanți ai societății civile”.

G. întrucât reprimarea demonstrației din 19 decembrie 2010 de către poliție, precum și celelalte măsuri luate de către forțele de ordine împotriva opoziției democratice, a presei libere și a activiștilor societății civile au fost condamnate de către Președintele Parlamentului European, Înaltul Reprezentant al UE și Secretarul General al ONU;

1.  subliniază că, în concluziile preliminare ale AP a OSCE și ale OSCE/BIDDO, se menționează următoarele: „Procesul general de votare a fost evaluat ca fiind bun, însă procesul electoral s-a deteriorat în mod semnificativ la numărarea voturilor, acest lucru subminând progresele în ceea ce privește îmbunătățirea alegerilor. (...) Numărarea voturilor s-a desfășurat într-un mod netransparent și, în general, în tăcere, iar acest lucru i-a subminat credibilitatea. În majoritatea cazurilor, observatorii nu și-au putut desfășura activitatea în mod liber și nu au avut o ocazie reală de a observa numărarea voturilor. În anumite cazuri, cifrele înregistrate în rezultatele din procesele-verbale centrelor de votare au fost diferite de cele care au parvenit comisiilor electorale locale (CEL)”;

2.  în acest context, îndeamnă autoritățile belaruse să repete alegerile prezidențiale;

3.  condamnă utilizarea brutală a forței de către poliție și serviciile KGB împotriva protestatarilor în ziua alegerilor și, în special, își exprimă indignarea cu privire la atacul brutal asupra dlui Niakliayeu, acestea fiind exemple de încălcare gravă a unor principii democratice fundamentale, precum libertatea de întrunire, libertatea de exprimare și drepturile omului;

4.  condamnă autoritățile belaruse pentru faptul că acestea nu au asigurat accesul liber al deținuților la asistență juridică și, în special, medicală;

5.  condamnă arestarea și încarcerarea a mai mult de 700 de protestanți și a șapte din cei nouă candidații la președinție;

6.  își exprimă îngrijorarea cu privire la urmărirea penală de către autoritățile din Belarus a aproape tuturor candidaților la președinție, a liderilor opoziției democrate(Anatol Liebiedzka și Pavel Seviarynets), precum și a numeroși activiști ai societății civile, jurnaliști, profesori și studenți, care ar putea conduce la sentințe de până la 15 ani de închisoare;

7.  condamnă represiunea și hărțuirea activiștilor societății civile, care s-a desfășurat a doua zi după alegeri și care inclus percheziții masive în apartamente private, sediile presei și ale organizațiilor societății civile, precum și expulzări din universități și de la locul de muncă;

8.  solicită eliberarea imediată și necondiționată a tuturor persoanelor plasate în detenție în ziua alegerilor și în ziua următoare, precum și a lui Mikalay Autukhovich, prizonier politic recunoscut ca atare de către Amnesty International;

9.  regretă decizia autorităților belaruse de a pune capăt misiunii Biroului OSCE din Belarus și le invită pe acestea să-și retragă imediat decizia și să redeschidă Biroul;

10. condamnă blocarea în ziua alegerilor a mai multor site-uri internet importante, inclusiv canale de transmisie și site-uri web al opoziției din Belarus; subliniază că legislația privind mass-media în vigoare în Belarus nu îndeplinește standardele internaționale și, prin urmare, invită autoritățile belaruse să o revizuiască și să o modifice;

11. solicită Consiliului, Comisiei și Înaltului Reprezentant al Uniunii să revizuiască politica UE privind Republica Belarus, inclusiv în ceea ce privește relațiile economice; subliniază că orientarea PEV și asistența națională pentru Belarus ar trebui redirecționate pentru a asigura un sprijin sporit societății civile; reafirmă importanța utilizării eficiente a Instrumentului european pentru democrație și drepturile omului;

12. în acest context, solicită Consiliului, Comisiei și Înaltului Reprezentant al UE, precum și statelor membre să sprijine democrația în Belarus printr-o creștere importantă a ajutorului financiar pentru mass-media independentă (inclusiv pentru TV Belsat, Radioul european din Belarus, Radio Racyja și altele) și pentru organizațiile societății civile, să sporească numărul burselor destinate studenților belaruși, care sunt persecutați pentru activitățile lor civice și exmatriculați din universități, precum și să contribuie al Conferința donatorilor pentru „Solidaritate cu Belarus” de la Varșovia (2 februarie 2010), precum și la Conferința de la Vilnius;

13. îndeamnă cu fermitate Comisia să continue și să sporească ajutorul financiar acordat Universității europene de științe umaniste de la Vilnius, Lituania, care este dispusă să accepte studenți exmatriculați din universitățile belaruse ca urmare a intervenției violente de după alegerile prezidențiale din 19-20 decembrie 2010 din Belarus;

14. îndeamnă Comisia Europeană să dezvolte un mecanism de înregistrare a ONG-urilor care, din motive politice, nu au drept de înregistrare în Belarus, pentru a le permite acestora să beneficieze de programele sale; având în vedere necesitatea consolidării societății civile în Belarus, ar trebui continuată participarea ONG-urilor belaruse la Forumului societății civile din cadrul Parteneriatului estic;

15. invită Comisia Europeană să întrerupă cooperarea cu mass-media de stat din Belarus și să-și retragă asistența oferită acesteia;

16. încurajează Comisia Europeană să analizeze posibilitatea de instituire a unui mecanism special de sprijinire, care să asigure o asistență financiară și tehnică directă și eficientă pentru societatea civilă, mass-media independentă și organizațiile politice din Belarus;

17. solicită Consiliului, Comisiei și Înaltului Reprezentant să reintroducă fără întârziere interdicția de viză pentru înaltele autorități belaruse, extinzând-o la funcționarii de stat, membrii corpului magistraților și agenții de securitate responsabili de frauda electorală și de represaliile și arestările brutale ale membrilor opoziției de după alegeri (aceste sancțiuni ar trebui să se aplice cel puțin până la eliberarea tuturor prizonierilor și deținuților politici și la retragerea acuzațiilor împotriva acestora); salută exemplul Guvernului polonez și al Parlamentului lituanian, care au impus restricții proprii de călătorie pentru reprezentanții regimului de la Minsk, simplificând, în același timp, accesul cetățenilor belaruși în Uniunea Europeană;

18. încurajează toate guvernele democratice din Europa, de exemplu, guvernul elvețian și cel norvegian, să impună sancțiuni similare reprezentanților regimului belarus; își exprimă dezamăgirea cu privire la declarația Președintelui Federației Ruse din 20 decembrie 2010;

19. invită Comisia, Consiliul și Înaltul Reprezentant al UE să înghețe toate ajutoarele macrofinanciare oferite sub formă de împrumuturi ale FMI, precum și operațiunile de împrumut prin programele BEI și ale BERD;

20. invită Comisia, Consiliul și Înaltul Reprezentant al UE să suspende participarea Belarusului la activitățile din cadrul Parteneriatului estic până când vor începe să aibă loc schimbări adevărate în Belarus, cum ar fi, în primul rând, eliberarea necondiționată a tuturor membrilor opoziției politice;

21. invită Comisia, Consiliul și Înaltul Reprezentant al UE, precum și statele membre, să limiteze contactele cu autoritățile belaruse la strictul necesar;

22. invită Comisia, Consiliul și Înaltul Reprezentant al UE să înghețe activele societății BELTETH Export și ale altor societăți de export de arme pentru Belarus;

23. îndeamnă Comisia, Consiliul și Înaltul Reprezentant al UE să-și intensifice munca privind negocierile în vederea încheierii acordurilor de facilitare a obținerii vizelor și a acordurilor de readmisie (cu excepția pașapoartelor diplomatice) pentru a îmbunătăți contactele interpersonale;

24. invită partenerii internaționali ai Uniunii Europene să adopte o poziție comună și să aplice o strategie similară la adresa regimului belarus;

25. consideră că evenimentele sportive, cum ar fi Campionatul mondial de hochei pe gheață din 2014, nu ar trebui organizate în Belarus atâta timp cât în această țară există deținuți politici;

26. invită partenerii Uniunii Europene să își unească eforturile pentru crearea unei comisii internaționale care să analizeze în mod obiectiv și detaliat evenimentele din 19-20 decembrie 2010;

27. sprijină cererea opoziției belaruse de creare la Bruxelles a unui birou de reprezentare politică a opoziției democratice și a societății civile belaruse; subliniază că sprijinul financiar adecvat pentru acest birou ar trebui stabilit de comunitatea UE și de partenerii acesteia;

28. subliniază faptul că Republica Belarus este binevenită în familia europeană cu condiția ca statul de drept, democrația și drepturile omului să fie respectate în această țară;

29. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, guvernelor statelor membre, Președintelui, Guvernului și Parlamentului Belarusului, precum și Adunărilor parlamentare ale Consiliului Europei și OSCE.