Postopek : 2011/2514(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B7-0044/2011

Predložena besedila :

B7-0044/2011

Razprave :

PV 19/01/2011 - 12
CRE 19/01/2011 - 12

Glasovanja :

PV 20/01/2011 - 7.3
CRE 20/01/2011 - 7.3

Sprejeta besedila :

P7_TA(2011)0022

PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 144kWORD 87k
Glej tudi predlog skupne resolucije RC-B7-0044/2011
12. 1. 2011
PE455.872v01-00
 
B7-0044/2011

ob zaključku razprave o izjavi podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko

v skladu s členom 110(2) poslovnika


o razmerah v Belorusiji


Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ioanis Kasulidis (Ioannis Kasoulides), Jacek Protasiewicz, Laima Liucija Andrikienė, Elena Băsescu, Piotr Borys, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Gunnar Hökmark, Tunne Kelam, Lena Kolarska-Bobińska, Krzysztof Lisek, Cristian Dan Preda, Ria Oomen-Ruijten, Jacek Saryusz-Wolski, Peter Šťastný, László Tőkés, Traian Ungureanu, Corien Wortmann-Kool, Paweł Zalewski v imenu skupine PPE

Resolucija Evropskega parlamenta o razmerah v Belorusiji  
B7‑0044/2011

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o razmerah v Belorusiji, zlasti resolucije z dne 17. decembra 2009 o Belorusiji,

–   ob upoštevanju Sklepa Sveta 2010/639/SZVP z dne 25. oktobra 2010 o omejevalnih ukrepih proti nekaterim uradnikom Belorusije, s katerim so bili omejevalni ukrepi in odložitev nekaterih ukrepov podaljšani do 31. oktobra 2011,

–   ob upoštevanju sklepov Sveta za zunanje zadeve z dne 25. oktobra 2010,

–   ob upoštevanju izjave o prvih ugotovitvah in sklepih o predsedniških volitvah v Belorusiji, ki sta jo 20. decembra 2010 dala Urad za demokratične institucije in človekove pravice pri Organizaciji za varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE) in generalna skupščina OVSE,

–   ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 3. decembra 2008 o pobudi o vzhodnem partnerstvu (KOM(2008)0823),

–   ob upoštevanju izjave o vzhodnem partnerstvu, ki je bila sprejeta na srečanju Evropskega sveta 19. in 20. marca 2009, ter skupne izjave z vrhunskega srečanja vzhodnega partnerstva, ki je potekalo 7. maja 2009 v Pragi,

–   ob upoštevanju izjave Evropske komisije z dne 21. novembra 2006 o pripravljenosti Evropske unije za obnovitev odnosov z Belorusijo in njenim narodom v okviru evropske sosedske politike,

–   ob upoštevanju člena 110(2) svojega poslovnika,

A. ker je v praški izjavi, katere sopodpisnica je beloruska vlada, zapisano: „Udeleženci praškega srečanja na vrhu se strinjajo, da bo vzhodno partnerstvo temeljilo na zavezah načelom mednarodnega prava in temeljnim vrednotam, vključno z demokracijo, pravno državo ter spoštovanjem človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter tržnega gospodarstva, trajnostnega razvoja in dobrega upravljanja“,

B.  ker je Svet 25. oktobra 2010 beloruske oblasti pozval, naj (predsedniške) volitve izpeljejo v skladu z mednarodnimi merili in standardi demokratičnih volitev ter zavezami, ki jih je Belorusija sprejela v odnosu do OVSE in ZN,

C. ker je Svet ponovno potrdil, da je „ob upoštevanju nadaljnjega razvoja dogodkov v Belorusiji v smeri demokracije, človekovih pravic in pravne države pripravljen poglobiti svoje odnose s to državo ter da ji je pripravljen pomagati pri doseganju teh ciljev. Odvisno od napredka Belorusije na teh področjih je pripravljen sprejeti ukrepe za nadgradnjo pogodbenih odnosov z Belorusijo”,

 

D. ker je Svet po oceni dogodkov v Belorusiji sklenil, da bo podaljšal omejitvene ukrepe za nekatere beloruske uradnike, hkrati pa bo podaljšal tudi odložitev omejitve potovanja v EU, oboje do 31. oktobra 2011,

E.  ker se je Belorusija zavezala, da bo upoštevala priporočila OVSE in njenega Urada za demokratične institucije in človekove pravice za izboljšanje volilne zakonodaje in njeno uskladitev z mednarodnimi merili za demokratične volitve ter da se bo z OVSE posvetovala o predlaganih spremembah; ker je beloruski državni zbor sprejel reformo volilnega zakonika, ne da bi se poprej posvetoval z OVSE,

F.  ker so predsedniške volitve v Belorusiji, po prvih ugotovitvah in sklepih Urada za demokratične institucije in človekove pravice in generalne skupščine OVSE, dokazale, da „je pot Belorusije do izpolnitve zavez, danih OVSE, še dolga, čeprav so se določene zadeve izboljšale. Volilno noč je pokvarilo zajetje večine predsedniških kandidatov in stotin aktivistov, novinarjev in predstavnikov civilne družbe”,

G. ker so predsednik Evropskega parlamenta, visoka predstavnica EU in generalni sekretar ZN obsodili dejstvo, da je policija zadušila demonstracije 19. decembra 2010 in da so organi pregona sprejeli dodatne ukrepe, uperjene proti demokratični opoziciji, svobodnim medijem in predstavnikom civilne družbe,

1.  poudarja, da je v prvih sklepih Urada za demokratične institucije in človekove pravice pri OVSE in v izjavi generalne skupščine OVSE zapisano, da je bil „celoten postopek glasovanja sicer ocenjen dobro, se je pa znatno poslabšal pri štetju glasov, kar izničuje ukrepe za izboljšanje volitev. (...) Štetje je bilo večinoma nepregledno in je potekalo v tišini, kar zmanjšuje njegovo verodostojnost. V številnih primerih so bili opazovalci ovirani in niso imeli resnične priložnosti za opazovanje štetja. V nekaterih primerih so bile številke, zapisane v zapisnikih na volišču, po posredovanju ozemeljski volilni komisiji drugačne”;

2.  zaradi tega poziva beloruske oblasti, naj predsedniške volitve ponovijo;

3.  obsoja silo, ki so jo pripadniki policije in služb KGB uporabili proti protestnikom na dan volitev, in zlasti izraža ogorčenje nad napadom na Uladzimira Nakljajeva, saj je šlo za hudo kršenje temeljnih demokratičnih načel, kot sta pravici do zbiranja in svoboda izražanja, ter človekovih pravic;

4.  obsoja beloruske oblasti, ker zapornikom niso omogočile neoviranega dostopa do pravne pomoči in tudi ne do zdravstvene nege;

5.  obsoja aretacije in pridržanja več kot 700 protestnikov in sedmih od skupno devetih predsedniških kandidatov;

6.  je zaskrbljen nad kazenskimi postopki, ki jih beloruski organi vodijo proti skoraj vsem predsedniškim kandidatom, voditeljem demokratične opozicije (Anatolu Libicki in Pavelu Sevjarinecu) in velikemu število predstavnikov civilne družbe, novinarjev, učiteljev in študentov, ki jim grozi do petnajstletna zaporna kazen;

7.  obsoja zatiranje in nadlegovanje predstavnikov civilne družbe, ki je sledilo volitvam, med drugim množične preiskave zasebnih stanovanj ter pisarn medijskih hiš in organizacij civilne družbe, izključitve iz univerz in odpuščanja;

8.  zahteva takojšnjo in brezpogojno izpustitev vseh tistih, ki so bili priprti na volilni dan in po njem, ter izpustitev Mikalaja Avtukovičam, zapornika iz vesti, ki ga ima v evidenci tudi Amnesty International;

9.  obžaluje odločitev beloruskih oblasti, da prekinejo mandat urada OVSE v Minsku, ter jih poziva, naj svojo odločitev nemudoma prekličejo ter urad znova odprejo;

10. obsoja blokado številnih razširjenih spletnih strani, med drugimi družabnih omrežij in spletnih strani opozicije, ki je bila uvedena na dan volitev v Belorusiji; poudarja, da veljavna beloruska zakonodaja o medijih ni v skladu z mednarodnimi standardi, zato beloruske oblasti poziva, naj jo revidirajo in dopolnijo;

11. poziva Svet, Komisijo in visoko predstavnico EU, naj znova preučijo politiko EU do Belorusije, med drugim na področju gospodarskih odnosov; poudarja, da je treba spremeniti smernice evropske sosedske politike in preusmeriti nacionalno pomoč, namenjeno Belorusiji, da bi zagotovili ustrezno podporo civilni družbi; poudarja pomen učinkovite uporabe evropskega instrumenta za demokracijo in človekove pravice;

12. poziva Svet, Komisijo, visoko predstavnico EU in države članice, naj demokracijo v Belorusiji podprejo s precejšnjim povečanjem finančne pomoči za neodvisne medije (med njimi TV Belsat, Evropski radio za Belorusijo in Radio Racija) in organizacije civilne družbe, naj povišajo število štipendij za beloruske študente, ki so bili zatirani zaradi svojih državljanskih dejavnosti in izključeni iz univerz, ter naj prispevajo k donatorski konferenci, ki bo po konferenci v Vilni pod naslovom Solidarnost z Belorusijo potekala v Varšavi (2.2.2010);

13. odločno poziva Komisijo, naj še naprej nudi in poveča finančno pomoč za Evropsko univerzo za humanistične študije v Vilni v Litvi, ki je pripravljena sprejeti študente, ki so bili po nasilni zadušitvi protestov po predsedniških volitvah 19. in 20. decembra 2010 v Belorusiji izključeni iz beloruskih univerz;

14. poziva Komisijo, naj razvije mehanizem za registracijo nevladnih organizacij, ki se v Belorusiji ne morejo registrirati iz političnih razlogov, da bodo lahko imele koristi od programov EU; za utrditev civilne družbe v Belorusijo je potrebno nadaljnje sodelovanje beloruskih nevladnih organizacij pri forumu za civilno družbo v okviru vzhodnega partnerstva;

15. poziva Evropsko komisijo, naj zaustavi tekoče sodelovanje z beloruskimi mediji v državni lasti in ukine pomoč zanje;

16. poziva Evropsko komisijo, naj prevzame pobudo in preuči možnosti za oblikovanje posebnega podpornega mehanizma, ki bi nudil učinkovito in neposredno finančno in tehnično pomoč civilni družbi ter neodvisnim medijem in političnim organizacijam v Belorusiji;

17. poziva Svet, Komisijo in visoko predstavnico EU, naj nemudoma ponovno uvedejo prepoved izdaje vizumov in zamrznitev premoženja za vodilne predstavnike beloruskih oblasti, kar naj velja tudi za državne uradnike, člane sodstva in predstavnike varnostnih organov, ki jih lahko štejemo za odgovorne za ponarejanje glasov ter brutalno nasilje po volitvah in aretacije članov opozicije (sankcije bi morale veljati, vsaj dokler ne bodo izpuščeni vsi politični zaporniki in ne bodo proti njim ovržene obtožnice); pozdravlja dober zgled poljske vlade in litovskega parlamenta, ki sta uvedla omejitve za potovanje predstavnikov beloruskega režima ter hkrati poenostavila potovanje v EU za beloruske državljane;

18. spodbuja vse evropske demokratične vlade, na primer Švico in Norveško, naj za predstavnike beloruskega režima uvedejo podobne sankcije; izraža razočaranje nad izjavo predsednika Ruske federacije z dne 20. decembra 2010;

19. poziva Komisijo, Svet in visoko predstavnico EU, naj zamrznejo vso makro finančno pomoč, posredovano prek posojil Mednarodnega denarnega sklada ter programov Evropske investicijske banke in Evropske banke za obnovo in razvoj;

20. poziva Komisijo, Svet in visoko predstavnico EU, naj začasno prepovejo sodelovanje Belorusije v dejavnostih vzhodnega partnerstva, dokler ne bo v državi prišlo do resničnih sprememb, med prvimi brezpogojne izpustitve vseh predstavnikov politične opozicije;

21. poziva Komisijo, Svet, visoko predstavnico EU in države članice, naj stike z beloruskimi oblastmi omejijo na najnujnejše;

22. poziva Komisijo, Svet in visoko predstavnico EU, naj zamrznejo premoženje podjetja BELTETH Export in drugih podjetij za izvoz orožja v Belorusiji;

23. poziva Komisijo, Svet in visoko predstavnico EU, naj za omogočanje stikov med ljudmi pospešijo delo v zvezi s smernicami pogajanj o sporazumih o poenostavitvi vizumskega režima in ponovnem sprejemu (z izjemo diplomatskih potnih listov);

24. poziva mednarodne partnerje Evropske unije, naj v zvezi z beloruskim režimom sprejmejo skupno stališče in sledijo podobni strategiji;

25. meni, da v Belorusiji ne bi smeli organizirati športnih dogodkov, kot je svetovno prvenstvo v hokeju na ledu, predvideno za leto 2014, dokler so v državi politični zaporniki;

26. poziva partnerje Evropske unije, naj se pridružijo prizadevanjem za vzpostavitev mednarodne komisije, ki bi nepristransko in natančno raziskala dogodke 19. in 20. decembra 2010;

27. podpira prošnjo beloruske opozicije za vzpostavitev urada, ki bi deloval kot politično predstavništvo beloruske demokratične opozicije in civilne družbe v Bruslju; poudarja, da morajo EU in njeni partnerji uradu zagotoviti ustrezno finančno pomoč;

28. poudarja, da je Belorusija dobrodošla v evropski družini, če bodo v državi spoštovani vladavina prava, demokracija in človekove pravice;

29. naroči predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, vladam držav članic, predsedniku, vladi in parlamentu Belorusije ter parlamentarnim skupščinam Sveta Evrope in OVSE.

 

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov