Πρόταση ψηφίσματος - B7-0046/2011Πρόταση ψηφίσματος
B7-0046/2011

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με την κατάσταση στη Λευκορωσία

17.1.2011

εν συνεχεία της δήλωσης της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για τις Εξωτερικές Υποθέσεις και την Πολιτική Ασφάλειας
σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού

Adrian Severin, Kristian Vigenin, Justas Paleckis, Marek Siwiec, Richard Howitt εξ ονόματος της Ομάδας S&D

Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B7-0044/2011

Διαδικασία : 2011/2514(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
B7-0046/2011
Κείμενα που κατατέθηκαν :
B7-0046/2011
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

B7‑0046/2011

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάσταση στη Λευκορωσία

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με τη Λευκορωσία, και ιδίως το ψήφισμα της 17ης Δεκεμβρίου 2009,

–   έχοντας υπόψη την απόφαση του Συμβουλίου 2010/639/ΚΕΠΠΑ της 25ης Οκτωβρίου 2010 σχετικά με τα περιοριστικά μέτρα εναντίον ορισμένων αξιωματούχων της Λευκορωσίας, με την οποία επεκτείνονται τόσο τα περιοριστικά μέτρα όσο και η αναστολή τους έως τις 31 Οκτωβρίου 2011, και τη δήλωση σχετικά με τα προκαταρκτικά ευρήματα και τα συμπεράσματα για τις προεδρικές εκλογές στη Λευκορωσία, στην οποία προέβησαν το Γραφείο Δημοκρατικών Θεσμών και Δικαιωμάτων του Ανθρώπου του ΟΑΣΕ (ΓΔΘΔΑ/ΟΑΣΕ) και η Κοινοβουλευτική Συνέλευση του ΟΑΣΕ (ΚΣ ΟΑΣΕ) στις 20 Δεκεμβρίου 2010,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 110, παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Συμβούλιο στις 25 Οκτωβρίου 2010 "κάλεσε τις αρχές της Λευκορωσίας να εξασφαλίσουν ότι οι (προεδρικές) εκλογές θα διεξαχθούν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες και τα πρότυπα που ισχύουν για τις δημοκρατικές εκλογές και με τις δεσμεύσεις της Λευκορωσίας στον ΟΑΣΕ και τα ΗΕ",

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Συμβούλιο "επαναβεβαίωσε την ετοιμότητά του να εμβαθύνει τις σχέσεις του με τη Λευκορωσία, υπό τον όρο ότι η χώρα αυτή θα πραγματοποιήσει πρόοδο προς τη δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Συμβούλιο, αφού αξιολόγησε τις εξελίξεις στη Λευκορωσία, αποφάσισε να παρατείνει τα περιοριστικά μέτρα εναντίον ορισμένων Λευκορώσων αξιωματούχων, αλλά να αναστείλει την εφαρμογή τους έως τις 31 Οκτωβρίου 2011,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Λευκορωσία έχει δεσμευτεί να εξετάσει τις συστάσεις του ΟΑΣΕ και του Γραφείου για τους Δημοκρατικούς Θεσμούς και τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΓΔΘΔΑ) σχετικά με βελτιώσεις στην εκλογική νομοθεσία της προκειμένου να την ευθυγραμμίσει με τα διεθνή πρότυπα για δημοκρατικές εκλογές, και να ζητήσει τη γνώμη του ΟΑΣΕ για τις προτεινόμενες τροποποιήσεις· ότι η Εθνοσυνέλευση της Λευκορωσίας ψήφισε πρόσφατα αναθεώρηση του εκλογικού κώδικα χωρίς να διαβουλευτεί προηγουμένως με τον ΟΑΣΕ,

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με τη δήλωση της ΚΣ ΟΑΣΕ και του ΟΑΣΕ/ΓΔΘΔΑ σχετικά με τα προκαταρκτικά ευρήματα και τα συμπεράσματα για τις προεδρικές εκλογές στη Λευκορωσία, σημειώθηκαν ορισμένες βελτιώσεις στην πορεία προς τις εκλογές, αλλά αυτές επισκιάστηκαν από τις σοβαρές παρατυπίες της ημέρας των εκλογών και από τη βία που ξέσπασε τη νύχτα της 19ης Δεκεμβρίου,

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι 700 άτομα συνελήφθησαν για τη συμμετοχή τους στη διαδήλωση της 19ης Δεκεμβρίου στο Minsk, τα περισσότερα από τα οποία αφέθηκαν ελεύθερα αφού εξέτισαν σύντομες διοικητικές ποινές, ενώ έχει απαγγελθεί κατηγορία εναντίον 24 ακτιβιστών της αντιπολίτευσης και δημοσιογράφων, μεταξύ των οποίων έξη προεδρικοί υποψήφιοι για "οργάνωση μαζικής αναταραχής" συνοδευόμενης από βίαιες επιθέσεις και ένοπλη αντίσταση, που μπορεί να επιφέρει ποινές φυλάκισης έως 15 ετών· λαμβάνοντας υπόψη ότι ενδέχεται σύντομα να απαγγελθεί κατηγορία εναντίον 14 άλλων ατόμων,

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι 15 από τους κρατουμένους είναι κρατούμενοι συνείδησης αναγνωρισμένοι από την Διεθνή Αμνηστία και ότι έχουν στερηθεί την πρόσβαση σε νομική συμβουλή και ιατρική περίθαλψη,

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αστυνομική καταστολή της διαδήλωσης της 19ης Δεκεμβρίου 2010 και τα επιπλέον μέτρα που ελήφθησαν από τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου εναντίον της δημοκρατικής αντιπολίτευσης, των ελεύθερων μέσων ενημέρωσης και των ακτιβιστών της κοινωνίας των πολιτών καταδικάστηκαν απερίφραστα από την Ύπατη Εκπρόσωπο της ΕΕ, τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και το Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών,

1.  θεωρεί, με βάση τα ευρήματα των προκαταρκτικών συμπερασμάτων της ΚΣ ΟΑΣΕ και του ΟΑΣΕ/ΓΔΘΔΑ ότι οι προεδρικές εκλογές της 19ης Δεκεμβρίου 2010 δεν ικανοποίησαν τα διεθνή πρότυπα ελεύθερων, δίκαιων και διαφανών εκλογών· θεωρεί ότι οι εκλογές αυτές αποτελούν μια ακόμη χαμένη ευκαιρία για μια δημοκρατική μετάβαση στη Λευκορωσία και απευθύνει έκκληση, στο φως των πολυάριθμων και σοβαρών παρατυπιών που αναφέρθηκαν από τον ΟΑΣΕ/ΓΔΘΔΑ, να διεξαχθούν νέες εκλογές·

2.  καταδικάζει τη χρήση ωμής βίας από την αστυνομία και τις υπηρεσίες της KGB εναντίον όσων διαμαρτύρονταν κατά την ημέρα των εκλογών, θεωρώντας ότι αποτελούν παραδείγματα σοβαρών παραβιάσεων στοιχειωδών δημοκρατικών αρχών όπως είναι η ελευθερία του συνέρχεσθαι και η ελευθερία της έκφρασης, καθώς και των ανθρώπινων δικαιωμάτων·

3.  καταδικάζει έντονα τη σύλληψη και κράτηση περισσότερων από 700 ειρηνικών διαδηλωτών και επτά από τους εννέα εναλλακτικούς προεδρικούς υποψηφίους· εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για τις ποινικές διαδικασίες που έχουν κινηθεί από τις αρχές της Λευκορωσίας εναντίον αρκετών προεδρικών υποψηφίων, ηγετών της δημοκρατικής αντιπολίτευσης καθώς και μεγάλου αριθμού ακτιβιστών της κοινωνίας των πολιτών, δημοσιογράφων, εκπαιδευτικών και φοιτητών·

4.  ζητεί την άμεση και χωρίς όρους απελευθέρωση όλων όσοι συνελήφθησαν κατά την ημέρα των εκλογών και τις επόμενες και ζητεί να τους παρασχεθεί άμεσα ανεξάρτητη νομική συμβουλή και ιατρική περίθαλψη σε όσους έχουν ανάγκη·

5.  καταδικάζει την καταστολή και την παρενόχληση ακτιβιστών της κοινωνίας των πολιτών, ύστερα από την ημέρα των εκλογών, όπου περιλαμβάνονται μαζικές έρευνες σε ιδιωτικά διαμερίσματα, σε γραφεία των μέσων ενημέρωσης και των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, καθώς και αποπομπές από πανεπιστήμια και χώρους εργασίας·

6.  καταδικάζει τον αποκλεισμό μεγάλου αριθμού σημαντικών ιστοτόπων του Διαδικτύου, μεταξύ των οποίων κανάλια δικτύωσης και ιστότοποι της αντιπολίτευσης, κατά την ημέρα των εκλογών στη Λευκορωσία και υπογραμμίζει ότι η τρέχουσα νομοθεσία της Λευκορωσίας για τα μέσα ενημέρωσης δεν συμμορφώνεται με τα διεθνή πρότυπα και κατά συνέπεια καλεί τις αρχές της Λευκορωσίας να την αναθεωρήσουν και να την τροποποιήσουν·

7.  εκφράζει τη βαθιά λύπη του για την απόφαση των αρχών της Λευκορωσίας να τερματίσουν την αποστολή του Γραφείου του ΟΑΣΕ στη Λευκορωσία και ζητεί επιμόνως από τη Λευκορωσία να αναιρέσει την απόφασή της·

8.  καλεί την Επιτροπή να υποστηρίξει με όλα τα οικονομικά και πολιτικά μέσα τις προσπάθειες της κοινωνίας των πολιτών της Λευκορωσίας, των ανεξάρτητων μέσων ενημέρωσης και των μη κυβερνητικών οργανώσεων της Λευκορωσίας να προωθήσουν τη δημοκρατία και να αντιταχθούν στο καθεστώς· υποστηρίζει το αίτημα της λευκορωσικής αντιπολίτευσης για αύξηση της χρηματοδοτικής στήριξης στην πολιτική εκπροσώπηση της λευκορωσικής δημοκρατικής αντιπολίτευσης και της κοινωνίας των πολιτών στις Βρυξέλλες· καλεί επίσης την Επιτροπή να σταματήσει τη συνεχιζόμενη συνεργασία και να αποσύρει την βοήθεια που παρέχει στα κρατικής ιδιοκτησίας μέσα ενημέρωσης της Λευκορωσίας·

9.  συνιστά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αποδυθεί σε διάλογο, διαπραγματεύσεις και πολιτικό συντονισμό με τους εκτός ΕΕ γείτονες της Λευκορωσίας, οι οποίοι παραδοσιακά έχουν ειδικές σχέσεις με τη χώρα αυτή και ταυτόχρονα είναι εταίροι της ΕΕ, ιδίως τη Ρωσία και την Ουκρανία, έτσι ώστε να μεγιστοποιηθεί η αποτελεσματικότητα της πολιτικής της ΕΕ απέναντι στη Λευκορωσία και να υπάρξει συνεργασία στην ορθή εξισορρόπηση της αντίδρασης εναντίον του δημοκρατικού ελλείμματος και των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Λευκορωσία με την ανάγκη να αποφευχθεί η διεθνής απομόνωση της χώρας·

10. ζητεί επιμόνως από την Επιτροπή να συνεχίσει και να αυξήσει τη χρηματοδοτική ενίσχυση προς το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Ανθρωπιστικών Σπουδών που εδρεύει στο Vilnius (Λιθουανία), να αυξήσουν τον αριθμό υποτροφιών που προσφέρονται σε Λευκορώσους σπουδαστές που διώκονται για τις ακτιβιστικές δραστηριότητές τους και έχουν αποβληθεί από τα πανεπιστήμια, και να συνεισφέρουν στη διάσκεψη χορηγών "Αλληλεγγύη με τη Λευκορωσία" της Βαρσοβίας (2/02/2010) και στην επόμενη διάσκεψη στο Vilnius·

11. καλεί το Συμβούλιο, την Επιτροπή και την Ύπατη Εκπρόσωπο της ΕΕ να επαναφέρουν αμέσως την απαγόρευση θεώρησης διαβατηρίου και τη δέσμευση περιουσιακών στοιχείων για Λευκορώσους κρατικούς αξιωματούχους, μέλη των δικαστικών αρχών και αξιωματούχους των υπηρεσιών ασφαλείας που μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για την εκλογική νοθεία και τη μετεκλογική βίαιη καταστολή και τις συλλήψεις των μελών της αντιπολίτευσης· πιστεύει ότι οι κυρώσεις πρέπει να παραμείνουν σε ισχύ τουλάχιστον έως ότου απελευθερωθούν και απαλλαγούν από κάθε κατηγορία όλοι οι πολιτικοί κρατούμενοι και φυλακισμένοι·

12. καλεί άλλες δημοκρατικές κυβερνήσεις της Ευρώπης και του κόσμου να επιβάλουν παρόμοιες κυρώσεις στους εκπροσώπους του λευκορωσικού καθεστώτος· τονίζει ότι οποιεσδήποτε κυρώσεις εφαρμόζονται εναντίον του λευκορωσικού καθεστώτος πρέπει να στοχεύουν αξιωματούχους και να μην οδηγούν σε περαιτέρω απομόνωση ή επιδείνωση της κατάστασης των Λευκορώσων πολιτών διακόπτοντας τους υφιστάμενους και εμποδίζοντας τους ενδεχόμενους δεσμούς τους με πολίτες της ΕΕ στον επιχειρηματικό, επιστημονικό, πολιτιστικό, τουριστικό και άλλους τομείς· υπογραμμίζει ότι η αναδιαμόρφωση της πολιτικής της ΕΕ απέναντι στη Λευκορωσία πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα την αυξανόμενη αναγνώριση, μεταξύ των πολιτών της Λευκορωσίας, της ανάγκης για συνεργασία με την ΕΕ·

13. καλεί τις αρχές της Λευκορωσίας να επιτρέψουν ανεξάρτητη διεθνή διερεύνηση των γεγονότων της 19‑20 Δεκεμβρίου 2010·

14. καλεί τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τα κράτη μέλη να αναστείλουν τις υψηλού επιπέδου επαφές με τις αρχές της Λευκορωσίας, και να περιορίζονται σε τεχνικές απλώς διαβουλεύσεις·

15. συνιστά στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στις χώρες εταίρους να επανεξετάσουν τις οικονομικές και επιχειρηματικές σχέσεις τους με τη Λευκορωσία·

16. καλεί την ΕΕ, το Συμβούλιο και την Ύπατη Εκπρόσωπο της ΕΕ να εντείνουν το έργο τους σχετικά με τις οδηγίες διαπραγμάτευσης για τις συμφωνίες διευκόλυνσης θεώρησης διαβατηρίου και επανεισδοχής έτσι ώστε να ενισχυθούν οι επαφές απλών ανθρώπων μεταξύ τους· ανεξάρτητα από την πρόοδο για τη διευκόλυνση των θεωρήσεων διαβατηρίου, καλεί τα κράτη μέλη της ΕΕ να εξετάσουν τη μείωση των τελών θεώρησης διαβατηρίου για πολίτες της Λευκορωσίας ή ακόμη και την κατάργησή τους για φοιτητές, επιστήμονες και καλλιτέχνες· υπογραμμίζει ότι η διαδικασία φιλελευθεροποίησης της θεώρησης διαβατηρίου, η οποία πρέπει να εφαρμοσθεί το ταχύτερο δυνατό, θα πρέπει να οδηγήσει σε φθηνές και εύκολα διαθέσιμες θεωρήσεις Σένγκεν για τους Λευκορώσους πολίτες·

17. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Ύπατη Εκπρόσωπο της ΕΕ, το Συμβούλιο, την Επιτροπή, τις κυβερνήσεις των κρατών μελών, στον Πρόεδρο, την κυβέρνηση και το κοινοβούλιο της Λευκορωσίας, καθώς και στις Κοινοβουλευτικές Συνελεύσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης και του ΟΑΣΕ.