Propunere de rezoluţie - B7-0046/2011Propunere de rezoluţie
B7-0046/2011

PROPUNERE DE REZOLUŢIE referitoare la situația din Belarus

17.1.2011

depusă pe baza declarației Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate
în conformitate cu articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul de procedură

Adrian Severin, Kristian Vigenin, Justas Paleckis, Marek Siwiec, Richard Howitt în numele Grupului S&D

Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B7-0044/2011

Procedură : 2011/2514(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
B7-0046/2011
Texte depuse :
B7-0046/2011
Texte adoptate :

B7‑0046/2011

Rezoluția Parlamentului European referitoare la situația din Belarus

Parlamentul European,

–   având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la Belarus, în special cea din 17 decembrie 2009,

–   având în vedere Decizia Consiliului 2010/639/PESC din 25 octombrie 2010 privind măsurile restrictive împotriva anumitor funcționari din Belarus, prin care atât măsurile restrictive, cât și suspendarea acestora se prelungesc până la 31 octombrie 2011 și Declarația din 20 decembrie 2010 a Biroului pentru instituții democratice și drepturile omului din cadrul OSCE (OSCE/ODIHR) și a Adunării parlamentare a OSCE (AP OSCE) privind primele rezultate și concluziile preliminare referitoare la alegerile prezidențiale din Belarus,

–   având în vedere articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât la 25 octombrie 2010 Consiliul a solicitat „autorităților belaruse să se asigure că alegerile [prezidențiale] se vor desfășura în conformitate cu normele și standardele [internaționale] pentru alegeri democratice și cu angajamentele asumate de Belarus în cadrul OSCE și al ONU”;

B.  întrucât Consiliul și-a reafirmat disponibilitatea de a aprofunda relațiile cu Belarus cu condiția ca această țară să înregistreze progrese pe calea democrației, a drepturilor omului și a statului de drept;

C. întrucât Consiliul, în urma evaluării evenimentelor din Belarus, a hotărât să prelungească măsurile restrictive luate împotriva anumitor funcționari belaruși, dar să suspende aplicarea acestora până la 31 octombrie 2011;

D. întrucât Belarus s-a angajat să analizeze recomandările făcute de OSCE și de Biroul său pentru instituții democratice și drepturile omului (ODIHR) în legătură cu îmbunătățirea legislației electorale în vederea alinierii acesteia la standardele internaționale pentru alegeri democratice și să consulte OSCE în privința modificărilor propuse; întrucât Adunarea Națională a Belarusului a adoptat o reformă a codului electoral fără consultarea prealabilă a OSCE;

E.  întrucât, conform Declarației AP OSCE și a OSCE/ODIHR privind primele rezultate și concluziile preliminare referitoare la alegerile prezidențiale din Belarus, în perioada premergătoare alegerilor s-au înregistrat unele îmbunătățiri, însă acestea au fost umbrite de gravele nereguli din ziua alegerilor și de violența care a izbucnit în noaptea de 19 decembrie;

F.  întrucât peste 700 de persoane au fost deținute pentru că au participat la demonstrația care a avut loc la Minsk în 19 decembrie, majoritatea acestora fiind eliberate după executarea unor sentințe administrative de scurtă durată, în timp ce 24 de activiști și jurnaliști din opoziție, printre care și șase candidați prezidențiali, au fost inculpați sub acuzația de „instigare la tulburarea ordinii publice” însoțită de atacuri violente și rezistență armată, pasibile de o pedeapsă privativă de libertate de până la 15 ani; întrucât în curând ar putea fi inculpate alte 14 persoane;

G. întrucât 15 dintre deținuți sunt prizonieri politici recunoscuți de Amnesty International, iar acestora li se refuză accesul la asistență juridică și îngrijiri medicale;

H. întrucât reprimarea demonstrației din 19 decembrie 2010 de către poliție și celelalte măsuri luate de către forțele de ordine împotriva opoziției democratice, a presei libere și a activiștilor societății civile au fost condamnate fără echivoc de către Președintele Parlamentului European, Înaltul Reprezentant al UE și Secretarul General al ONU;

1.  consideră, pe baza concluziilor preliminare ale AP OSCE și OSCE/ODIHR, că alegerile prezidențiale din 19 decembrie 2010 nu au îndeplinit standardele internaționale caracteristice unor alegeri libere, corecte și transparente; consideră că aceste alegeri au constituit încă o șansă irosită de a asigura o tranziție democratică în Belarus și solicită, având în vedere numeroasele nereguli grave semnalate de OSCE/ODIHR, să se organizeze noi alegeri;

2.  condamnă utilizarea brutală a forței de către poliție și serviciile KGB împotriva protestatarilor în ziua alegerilor, aceasta constituind un exemplu de încălcare gravă a unor principii democratice fundamentale, cum ar fi libertatea de întrunire și libertatea de exprimare, precum și a drepturile omului;

3.  condamnă cu fermitate arestarea și reținerea a peste 700 de protestatari și a șapte din cei nouă candidați alternativi la președinție; își exprimă îngrijorarea profundă cu privire la urmărirea penală de către autoritățile din Belarus a mai multor candidați prezidențiali și lideri ai opoziției democrate, precum și a numeroși activiști ai societății civile, jurnaliști, profesori și studenți;

4.  cere eliberarea imediată și necondiționată a tuturor persoanelor arestate în ziua alegerilor și în perioada care a urmat și solicită să li se ofere imediat asistență juridică independentă și îngrijiri medicale persoanelor care au nevoie de astfel de servicii;

5.  condamnă represiunea și hărțuirea activiștilor societății civile care au urmat zilei de alegeri și care au inclusiv percheziții masive în apartamente particulare și în sedii ale presei și ale organizațiilor societății civile, precum și expulzări din universități și de la locul de muncă;

6.  condamnă blocarea în ziua alegerilor din Belarus a mai multor site-uri de internet importante, inclusiv a unor canale de transmisie și site-uri web ale opoziției; subliniază faptul că actuala legislație privind mass-media în Belarus nu respectă standardele internaționale și, prin urmare, face apel către autoritățile belaruse să o revizuiască și să o modifice;

7.  regretă profund decizia autorităților belaruse de a pune capăt misiunii Biroului OSCE din această țară și face un apel insistent către Belarus să își retragă această decizie;

8.  solicită Comisiei să sprijine, prin toate mijloacele financiare și politice posibile, eforturile depuse de societatea civilă belarusă, de presa independentă și de organizațiile neguvernamentale din Belarus pentru a promova democrația și a se opune regimului; sprijină cererea opoziției belaruse cu privire la sporirea sprijinului financiar pentru reprezentarea politică a opoziției democratice și a societății civile belaruse la Bruxelles; invită, de asemenea, Comisia să întrerupă cooperarea actuală cu presa de stat din Belarus și să-și retragă asistența oferită acesteia;

9.  recomandă Comisiei Europene să se angajeze în dialoguri, consultări și coordonare politică cu țările terțe învecinate cu Belorusul care au relații speciale de tradiție cu această țară și care în același timp sunt parteneri ai UE, și anume Rusia și Ucraina, pentru a maximiza eficacitatea politicii UE față de Belarus și pentru a coopera în vederea echilibrării corespunzătoare dintre reacția împotriva deficitului democratic și a încălcărilor dreptului omului din Belarus, pe de o parte, și necesitatea de a se evita izolarea internațională a acestei țări, pe de altă parte;

10. solicită insistent Comisiei să continue și să sporească ajutorul financiar acordat Universității Europene de Științe Umaniste de la Vilnius, Lituania, să crească numărul de burse acordate studenților belaruși reprimați din cauza activităților lor civice și exmatriculați din universități și să contribuie la Conferința donatorilor pentru „Solidaritate cu Belarus” de la Varșovia (2 februarie 2010), precum și la Conferința de la Vilnius;

11. solicită Consiliului, Comisiei și Înaltului Reprezentant să reintroducă fără întârziere interdicția de viză și măsurile de înghețare a activelor financiare aplicabile înalților funcționari de stat din Belarus, membrilor corpului magistraților și ofițerilor de securitate din această țară care pot fi considerați responsabili de frauda electorală și de represiunea și arestările brutale ale membrilor opoziției de după alegeri; aceste sancțiuni ar trebui să se aplice cel puțin până la eliberarea tuturor prizonierilor și deținuților politici și retragerea acuzațiilor împotriva acestora;

12. solicită celorlalte guverne democratice din Europa și din lume să impună sancțiuni similare reprezentanților regimului belarus; subliniază faptul că orice sancțiune aplicată împotriva regimului belarus trebuie să vizeze funcționarii de stat și nu trebuie să conducă la izolarea într-o măsură și mai mare a cetățenilor belaruși sau la înrăutățirea situației acestora prin întreruperea legăturilor existente ori prin împiedicarea posibilelor legături cu cetățenii UE în domeniul economic, științific, cultural, turistic etc. subliniază faptul că reconfigurarea politicii UE față de Belarus ar trebui să conducă la o mai bună recunoaștere, în rândul cetățenilor belaruși, a nevoii de cooperare cu UE;

13. invită autoritățile beloruse să permită realizarea unei anchete internaționale independente cu privire la evenimentele din 19-20 decembrie 2010;

14. invită instituțiile UE și statele membre să suspende contactele la nivel înalt cu autoritățile belaruse, limitându-se strict la consultări tehnice;

15. recomandă statelor membre ale Uniunii Europene și țărilor partener să își revizuiască relațiile economice și de afaceri cu Belarusul;

16. invită Comisia, Consiliul și Înaltul Reprezentant al UE să intensifice activitățile legate de directivele de negociere pentru acordurile de facilitare a obținerii vizelor și de readmisie, în așa fel încât să se îmbunătățească contactele interpersonale; independent de progresele înregistrate în ceea ce privește facilitarea obținerii vizelor, invită statele membre ale UE să analizeze posibilitatea reducerii taxelor de viză pentru cetățenii belaruși și chiar a eliminării acestor taxe pentru studenți, oameni de știință și artiști; subliniază faptul că procesul de liberalizare a vizelor, care ar trebui pus în aplicare în cel mai scurt termen posibil, ar trebui să conducă la existența unor vize Schengen ieftine și ușor accesibile pentru cetățenii belaruși;

17. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Înaltului Reprezentant al UE, Consiliului, Comisiei, guvernelor statelor membre, Președintelui, Guvernului și Parlamentului Belorusului, precum și Adunărilor parlamentare ale Consiliului Europei și OSCE.