Predlog resolucije - B7-0046/2011Predlog resolucije
B7-0046/2011

PREDLOG RESOLUCIJE o razmerah v Belorusiji

17. 1. 2011

ob zaključku razprave o izjavi podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko
v skladu s členom 110(2) poslovnika

Adrian Severin, Kristian Vigenin, Justas Vincas Paleckis, Marek Siwiec, Richard Howitt v imenu skupine S&D

Glej tudi predlog skupne resolucije RC-B7-0044/2011

Postopek : 2011/2514(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
B7-0046/2011
Predložena besedila :
B7-0046/2011
Sprejeta besedila :

B7‑0046/2011

Resolucija Evropskega parlamenta o razmerah v Belorusiji

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o Belorusiji, zlasti z dne 17. decembra 2009,

–   ob upoštevanju Sklepa Sveta 2010/639/SZVP z dne 25. oktobra 2010 o omejevalnih ukrepih proti nekaterim uradnikom Belorusije, s katerim so bili omejevalni ukrepi in njihova opustitev podaljšani do 31. oktobra 2011,in izjave o prvih ugotovitvah in sklepih o predsedniških volitvah v Belorusiji, ki sta jo 20. decembra 2010 dala Urad za demokratične institucije in človekove pravice pri Organizaciji za varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE) in generalna skupščina OVSE,

–   ob upoštevanju člena 110(2) svojega poslovnika,

A. ker je Svet 25. oktobra 2010 beloruske oblasti pozval, naj (predsedniške) volitve izpeljejo v skladu z mednarodnimi merili in standardi demokratičnih volitev ter zavezami, ki jih je Belorusija sprejela v OVSE in Združenih narodih,

B.  ker je Svet ponovno izrazil pripravljenost, da poglobi svoje odnose z Belorusijo, če bo dosegla napredek pri zagotavljanju demokracije, človekovih pravic in pravne države,

C. ker je Svet po oceni dogodkov v Belorusiji sklenil, da podaljša omejevalne ukrepe proti nekaterim uradnikom Belorusije, obenem pa opusti njihovo izvajanje do 31. oktobra 2011,

D. ker se je Belorusija zavezala, da bo upoštevala priporočila OVSE in njenega Urada za demokratične institucije in človekove pravice za izboljšanje volilne zakonodaje in njeno uskladitev z mednarodnimi merili za demokratične volitve ter da se bo o predlaganih spremembah posvetovala z OVSE; ker je beloruski državni zbor sprejel reformo volilnega zakonika pred predhodnega posvetovanja z OVSE,

E.  ker je bilo v skladu z izjavo generalne skupščine OVSE in Urada za demokratične institucije in človekove pravice OVSE o prvih ugotovitvah in sklepih o predsedniških volitvah v Belorusiji v zadnjem krogu volitev nekaj izboljšav, ki pa so jih zasenčile hude nepravilnosti, do katerih je prišlo na volilni dan, in nasilje, ki je izbruhnilo v noči 19. decembra,

F.  ker je bilo več kot sedemsto oseb priprtih zaradi udeležbe na demonstracijah 19. decembra v Minsku, pri čemer je bila večina pridržanih izpuščena potem, ko so jim bile dodeljene kratke upravne kazni, štiriindvajset aktivistov opozicije in novinarjev, med njimi šest predsedniških kandidatov, pa je bilo obtoženih organiziranja množičnih neredov skupaj z nasilnimi napadi in oboroženim uporom, zaradi česar bi bili lahko obsojeni na do petnajst let zaporne kazni; ker bi lahko bilo kmalu obsojenih še štirinajst oseb,

G. ker je petnajst pridržanih oseb zapornikov vesti, ki jih kot take označuje Amnesty International in ki nimajo pravice do pravnega svetovanja in zdravstvene nege,

H. ker so visoka predstavnica EU, predsednik Evropskega parlamenta in generalni sekretar Združenih narodov odločno obsodili dejstvo, da je policija zadušila demonstracije 19. decembra 2010 in da so organi pregona sprejeli dodatne ukrepe proti demokratični opoziciji, svobodnim medijem in predstavnikom civilne družbe;

1.  meni, da na podlagi prvih ugotovitev generalne skupščine OVSE in Urada za demokratične institucije in človekove pravice pri OVSE volitve z 19. decembra 2010 niso izpolnile mednarodnih standardov, ki veljajo za svobodne, poštene in pregledne volitve; meni, da so te volitve še ena neizkoriščena priložnost za prehod Belarusije v demokracijo, ter glede na številne in hude nepravilnosti, o katerih poroča Urad za demokratične institucije in človekove pravice pri OVSE, poziva k izvedbi novih volitev;

2.  obsoja brutalno nasilje, ki sta ga policija in službe KGB izvajale nad protestniki na volilni dan, saj gre za hudo kršenje temeljnih demokratičnih načel, kot sta pravici do zbiranja in svoboda izražanja, ter človekovih pravic;

3.  močno obsoja aretacijo in priprtje več kot sedemsto miroljubnih protestnikov in sedmih od drugih skupno devetih predsedniških kandidatov; izraža globoko zaskrbljenost nad kazenskimi postopki, ki jih beloruske oblasti vodijo proti številnim predsedniškim kandidatom, voditeljem demokratične opozicije in velikemu število predstavnikov civilne družbe, novinarjev, učiteljev in študentov;

4.  zahteva takojšnjo in brezpogojno izpustitev vseh tistih, ki so bili priprti na volilni dan in po njem, ter takojšnjo zagotovitev neodvisnega pravnega svetovanja in zdravstvene nege tistim, ki ju potrebujejo;

5.  obsoja zatiranje in nadlegovanje predstavnikov civilne družbe, ki je sledilo volitvam, med drugim množične preiskave zasebnih stanovanj ter pisarn medijskih hiš in organizacij civilne družbe, izključitve iz univerz in odpuščanja;

6.  obsoja blokado številnih razširjenih spletnih strani, med drugimi družabnih omrežij in spletnih strani opozicije, na volilni dan v Belorusiji ter poudarja, da veljavna beloruska zakonodaja o medijih ni v skladu z mednarodnimi standardi, zato beloruske oblasti poziva, naj jo revidirajo in dopolnijo;

7.  globoko obžaluje odločitev beloruskih oblasti, da prekinejo mandat urada OVSE v Belorusiji, ter državo poziva, naj svojo odločitev prekliče;

8.  poziva Komisijo, naj z vsemi finančnimi in političnimi sredstvi podpre prizadevanja beloruske civilne družbe, neodvisnih medijev in nevladnih organizacij v Belorusiji, da bi spodbujala demokracijo in nasprotovala režimu; podpira prošnjo beloruske opozicije za povečanje finančne podpore političnemu predstavništvu beloruske demokratične opozicije in civilne družbe v Bruslju; Evropsko komisijo tudi poziva, naj prekine sedanje sodelovanje in ukine pomoč beloruskim medijem v državni lasti;

9.  priporoča, naj Evropska komisija začne dialog, posvetovanja in politično usklajevanje s sosedskimi državami Belorusije, ki niso članice EU in imajo tradicijo posebnih odnosov s to državo ter so tudi partnerice EU, namreč Rusija in Ukrajina, da bi čim bolj izboljšala učinkovitost politike EU do Belorusije in sodelovala z ustrezno uravnoteženim odzivom na demokratični primanjkljaj in kršitve človekovih pravic v Belorusiji, pri čemer se je treba izogniti njeni mednarodni osamitvi;

10. odločno poziva Komisijo, naj še naprej dodeljuje in poveča finančno pomoč za Evropsko univerzo za humanistične študije v Vilni, Litvi, ter naj poviša število štipendij za beloruske študente, ki so zatirani zaradi svojih državljanskih dejavnosti in so bili izključeni iz univerz, ter naj prispeva k donatorski konferenci, ki bo pod naslovom Solidarnost z Belorusijo potekala 2. februarja 2010 v Varšavi in sledi konferenci v Vilni;

11. poziva Svet, Komisijo in visoko predstavnico EU, naj nemudoma ponovno uvedejo prepoved izdaje vizumov in zamrznitev premoženja za beloruske državne uradnike, člane sodstva in varnostne uradnike, ki jih lahko štejemo za odgovorne za ponarejanje glasov ter brutalno nasilje po volitvah in aretacije članov opozicije; sankcije morajo veljati najmanj do takrat, dokler ne bodo izpuščeni in oproščeni kazni vsi politični zaporniki in pridržane osebe;

12. poziva druge demokratične vlade v Evropi in po svetu, naj uvedejo podobne sankcije proti predstavnikom beloruskega režima; poudarja, da morajo biti vse sankcije proti beloruskemu režimu usmerjene v uradnike in ne smejo voditi v še večjo osamitev ali poslabšanje položaja beloruskih državljanov s prekinitvijo njihovih poslovnih, znanstvenih, kulturnih, turističnih ali drugih vezi z državljani EU ali preprečevanjem morebitnega navezovanja takih vezi; poudarja, da bi moralo priti do preoblikovanja politike EU do Belorusije po tem, ko bodo beloruski državljani bolj priznavali potrebo po sodelovanju z EU;

13. poziva beloruske oblasti, naj omogočijo neodvisno mednarodno preiskavo dogajanj 19. in 20. decembra 2010;

14. poziva institucije EU in države članice, naj prekinejo stike na visoki ravni z beloruskimi oblastmi in naj sodelovanje omejijo zgolj na tehnična posvetovanja;

15. priporoča državam članicam Evropske unije in partnerskim državam, naj ponovno preučijo svoje gospodarske in poslovne odnose z Belorusijo;

16. poziva Komisijo, Svet in visoko predstavnico EU, naj za omogočanje stikov med ljudmi pospešijo delo v zvezi s smernicami pogajanj o poenostavitvi vizumskih postopkov in o sporazumih o ponovnem sprejemu; neodvisno od napredka pogajanj o poenistavitvi vizumskih postopkov poziva države članice EU, naj preučijo možnost znižanja vizumskih taks za beloruske državljane ter celo možnost odprave teh taks za študente, znanstvenike in umetnike; poudarja, da mora postopek vizumske liberalizacije, ki bi ga bilo treba izvesti čim prej, omogočati poceni in lahko dostopne vizume za vstop beloruskih državljanov v schengenski prostor;

17. naroči predsedniku, naj to resolucijo posreduje visoki predstavnici EU, Svetu, Komisiji, vladam držav članic, predsedniku, vladi in parlamentu Belorusije ter parlamentarnim skupščinam Sveta Evrope in OVSE.