Procedură : 2011/2514(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B7-0047/2011

Texte depuse :

B7-0047/2011

Dezbateri :

PV 19/01/2011 - 12
CRE 19/01/2011 - 12

Voturi :

PV 20/01/2011 - 7.3
CRE 20/01/2011 - 7.3

Texte adoptate :

P7_TA(2011)0022

PROPUNERE DE REZOLUŢIE
PDF 146kWORD 90k
Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B7-0044/2011
18.1.2011
PE455.875v01-00
 
B7-0047/2011

depusă pe baza declarației Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate

în conformitate cu articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul de procedură


referitoare la situația din Belarus


Kristiina Ojuland, Marietje Schaake, Leonidas Donskis, Johannes Cornelis van Baalen, Alexander Graf Lambsdorff, Gerben-Jan Gerbrandy în numele Grupului ALDE

Rezoluția Parlamentului European referitoare la situația din Belarus  
B7‑0047/2011

Parlamentul European,

–   având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la situația din Belarus, în special rezoluția din 17 decembrie 2009,

–   având în vedere Decizia Consiliului 2010/639/PESC din 25 octombrie 2010 privind măsurile restrictive împotriva anumitor funcționari din Belarus, prin care atât măsurile restrictive, cât și suspendările sunt prelungite până la 31 octombrie 2011,

–   având în vedere concluziile Consiliului pentru Afaceri Externe din 25 octombrie 2010,

–   având în vedere Declarația privind informațiile și concluziile preliminare referitoare la alegerile prezidențiale din Belarus a Biroului pentru instituții democratice și drepturile omului din cadrul OSCE (OSCE/BIDDO) și a Adunării parlamentare a OSCE (AP OSCE) din 20 decembrie 2010,

–   având în vedere Comunicarea Comisiei din 3 decembrie 2008 privind Parteneriatul estic (COM(2008)0823),

–   având în vedere Declarația privind Parteneriatul estic emisă de Consiliul European la reuniunea sa din 19-20 martie 2009, precum și Declarația comună a reuniunii la nivel înalt de la Praga privind Parteneriatul estic din 7 mai 2009,

–   având în vedere Declarația Comisiei din 21 noiembrie 2006 privind disponibilitatea Uniunii Europene de a-și reînnoi relațiile cu Belarus și cu poporul său în cadrul Politicii europene de vecinătate (PEV),

–   având în vedere articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât Belarusul este o țară europeană și un vecin important al UE, iar poporul său are o puternică convingere europeană;

B.  întrucât declarația de la Praga emisă cu ocazia Summitului parteneriatului estic reafirmă, printre altele, angajamentele Belarusului față de principiile dreptului internațional și față de valorile fundamentale, inclusiv democrația, statul de drept și respectarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale;

C. întrucât Consiliul a solicitat în repetate rânduri autorităților belaruse să se asigure că alegerile se desfășoară în conformitate cu normele și standardele internaționale pentru alegeri democratice și cu angajamentele asumate de Belarus în cadrul OSCE și al ONU;

D. întrucât Consiliul era pregătit să continue intensificarea relațiilor cu Belarus, fiind dispus chiar să îmbunătățească statutul contractual al acestei țări în cazul în care Belarus ar fi înregistrat progrese tangibile în ceea ce privește respectarea drepturilor omului și statul de drept;

E.  întrucât în 2008 Consiliul a suspendat aplicarea restricțiilor de călătorie în UE aplicabile anumitor funcționari publici din Belarus, inclusiv președintelui Lukașenko;

F.  întrucât, conform concluziilor preliminare ale Adunării Parlamentare a OSCE și ale OSCE/ODIHR referitoare la alegerile prezidențiale din Belarus, alegerile nu au îndeplinit angajamentele asumate în cadrul OSCE;

G. întrucât reprimarea demonstrației din 19 decembrie 2010 de către poliție și celelalte măsuri luate de către forțele de ordine împotriva opoziției democratice, a presei libere și a activiștilor societății civile au fost condamnate de către Președintele Parlamentului European, Înaltul Reprezentant al UE și Secretarul General al ONU;

1.  recunoaște că politica de rapprochement pe care Uniunea Europeană a urmat-o până acum cu Belarus nu a avut succes; își reiterează șocul profund față de situația postelectorală din Belarus și subliniază că din cauza modului deficitar în care s-a desfășurat votul și în special a violenței și detențiilor postelectorale, relațiile dintre UE și Belarus se află acum la răscruce;

2.  consideră că, în lumina circumstanțelor actuale, posibilele obiective ale UE în ceea ce privește relațiile cu Belarus ar trebui elaborate în cadrul necesității unei schimbări de regim care să reflecte votul cetățenilor în cadrul unor alegeri libere și echitabile;

3.  invită, în acest context, autoritățile belaruse să elaboreze o foaie de parcurs clară pentru o reformă democratică menită să conducă la reorganizarea liberă și echitabilă a alegerilor prezidențiale cu asistența instituțiilor internaționale;

4.  condamnă utilizarea brutală a forței de către poliție și serviciile KGB împotriva protestatarilor în ziua alegerilor și, în special, își exprimă indignarea cu privire la atacul brutal asupra dlui Niakliayeu, ambele acte constituind exemple de încălcare gravă a unor principii democratice fundamentale, precum libertatea de întrunire și libertatea de exprimare, precum și a drepturile omului;

5.  condamnă autoritățile belaruse pentru faptul că acestea nu au asigurat accesul liber al deținuților la asistență juridică și, mai presus de toate, la asistență medicală; insistă ca deținuților care necesită atenție medicală regulată imediată sau pe termen lung să li se ofere atenția și îngrijirile medicale corespunzătoare;

6.  condamnă arestarea și deținerea a șapte din cei nouă candidați la președinție și a peste 700 de protestatari;

7.  își exprimă îngrijorarea cu privire la urmărirea penală de către autoritățile din Belarus a unor candidați la președinție și a unor lideri ai opoziției democrate, precum și a numeroși activiști ai societății civile, jurnaliști, profesori și studenți; este îngrijorat în mod deosebit de încercările autoritățile belaruse de a-l trece în custodia statului pe Danil Sannikov, fiul în vârstă de trei an al candidatului prezidențial Andrei Sannikov și al Irinei Khalip, jurnalistă de investigație, ambii aflați în închisoare de la alegerile din 19 decembrie;

8.  solicită eliberarea imediată și necondiționată a tuturor persoanelor arestate în ziua alegerilor și în perioada care a urmat, precum și a deținutului politic recunoscut de Amnesty International (Mikalay Autukhovich);

9.  condamnă represiunea și hărțuirea activiștilor societății civile care au urmat zilei de alegeri și care au inclusiv percheziții masive în apartamente particulare și în sedii ale presei și ale organizațiilor societății civile, precum și expulzări din universități și de la locul de muncă;

10. condamnă blocarea în ziua alegerilor din Belarus a mai multor site-uri de internet importante, inclusiv a unor canale de transmisie și site-uri web ale opoziției;

11. regretă decizia autorităților belaruse de a pune capăt misiunii Biroului OSCE din Minsk; invită autoritățile belaruse să reanalizeze această decizie și să se asigure că angajamentele asumate față de OSCE sunt respectate;

12. solicită Consiliului, Comisiei și Înaltului Reprezentant al Uniunii să revizuiască politica UE față de Belarus; subliniază că orientarea PEV și asistența națională pentru Belarus ar trebui redirecționate pentru a asigura un sprijin corespunzător societății civile; reafirmă importanța utilizării eficiente a Instrumentului european pentru democrație și drepturile omului;

13. în acest context, invită Consiliul, Comisia, Înaltul Reprezentant al Uniunii Europene și statele membre să sprijine democrația în Belarus prin sporirea considerabilă a ajutorului financiar acordat presei independente și organizațiilor societății civile și prin creșterea numărului de burse pentru studenții belaruși;

14. salută inițiativa de organizare a conferinței donatorilor „Solidaritate cu Belarus” la Varșovia și Vilnius și se așteaptă ca Uniunea Europeană să aducă una dintre cele mai importante contribuții; subliniază nevoia de măsuri de sprijin specifice pentru persoanele deținute, familiile acestora și cei ce se confruntă cu măsuri de represiune în Belarus;

15. solicită insistent Comisiei să continue și să sporească ajutorul financiar acordat Universității Europene de Științe Umaniste de la Vilnius, Lituania, care este dispusă să accepte studenți exmatriculați din universitățile belaruse ca urmare a intervenției violente a poliției după alegerile prezidențiale de la 19-20 decembrie 2010 din Belarus;

16. invită Comisia Europeană să întrerupă cooperarea cu presa de stat din Belarus și să-și retragă asistența oferită acesteia;

17. încurajează Comisia Europeană să ia inițiativa de a analiza posibilitatea de instituire a unui mecanism special de sprijinire, care să asigure o asistență financiară și tehnică directă și eficientă pentru societatea civilă, mass-media independentă și organizațiile politice democratice din Belarus; în acest context, invită Comisia Europeană să elaboreze un mecanism de înregistrare a ONG-urilor care, din motive politice, nu au drept de înregistrare în Belarus, în așa fel încât acestea să poată să beneficieze de programele UE;

18. solicită crearea unui forum paneuropean pentru Belarus care să servească drept structură pentru promovarea reformei democratice în Belarus și care să includă opoziția democratică, ONG-uri, reprezentanți ai presei independente și interlocutorii acestora din UE;

19. solicită Consiliului, Comisiei și Înaltului Reprezentant al UE să reintroducă fără întârziere interdicția de viză pentru înaltele autorități belaruse, extinzând-o la o listă a persoanelor direct implicate în represiunile din 19 decembrie și a rudelor apropiate ale acestora;

20. invită Comisia, Consiliul și Înaltul Reprezentant al UE să suspende vizitele la nivel înalt, participarea Belarusului la activitățile din cadrul Parteneriatului estic și al altor programe UE și să înghețe planul comun interimar;

21. solicită Consiliului să analizeze posibilitatea introducerii unor sancțiuni economice inteligente și punctuale aplicabile întreprinderilor aflate în proprietatea guvernului belarus până la eliberarea necondiționată a tuturor deținuților politici;

22. invită Comisia, Consiliul și Înaltul Reprezentant al UE să intensifice activitățile legate de directivele de negociere pentru acordurile de facilitare a obținerii vizelor și de readmisie (cu excepția pașapoartelor diplomatice), în așa fel încât să se îmbunătățească contactele interpersonale;

23. consideră că în Belarus nu ar trebui organizate evenimente sportive, cum ar fi Campionatul mondial de hochei pe gheață din 2014, atâta timp cât în această țară există deținuți politici;

24. invită partenerii Uniunii Europene să își unească eforturile pentru crearea unei comisii internaționale care să ancheteze în mod obiectiv și detaliat evenimentele din 19-20 decembrie 2010;

25. regretă poziția Federației Ruse, care a recunoscut alegerile și a descris represiunile „o problemă internă”; recunoaște rolul potențial al vecinilor Belarusului și al Uniunii Europene în normalizarea situației și încurajarea eliberării necondiționate imediate a tuturor deținuților politici;

26. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, guvernelor statelor membre, Președintelui, Guvernului și Parlamentului Belarusului, precum și Adunărilor parlamentare ale Consiliului Europei și OSCE.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate