Πρόταση ψηφίσματος - B7-0052/2011Πρόταση ψηφίσματος
B7-0052/2011

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με την κατάσταση των Χριστιανών ως προς την ελευθερία της θρησκείας

17.1.2011

εν συνεχεία δήλωσης της Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για τις Εξωτερικές Υποθέσεις και την Πολιτική Ασφάλειας και Αντιπροέδρου της Επιτροπής
σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού

Willy Meyer, Ilda Figueiredo, Bairbre de Brún, Τάκης Χατζηγεωργίου, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, Νικόλαος Χουντής εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL

Διαδικασία : 2011/2521(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
B7-0052/2011
Κείμενα που κατατέθηκαν :
B7-0052/2011
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

B7‑0052/2011

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάσταση των Χριστιανών ως προς την ελευθερία της θρησκείας

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–    έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του,

 

–    έχοντας υπόψη το άρθρο 18 του Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ και το άρθρο 18 του Διεθνούς Συμφώνου Ατομικών και Πολιτικών Δικαιωμάτων, καθώς και το άρθρο 10 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ,

 

–    έχοντας υπόψη τη Διακήρυξη του ΟΗΕ του 1981 για την Εξάλειψη Κάθε Μορφής Μισαλλοδοξίας και Διακρίσεων λόγω Θρησκείας και Θρησκευτικών Πεποιθήσεων,

 

–   έχοντας υπόψη τα ψηφίσματα της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ σχετικά με την καταπολέμηση της "δυσφήμησης των θρησκειών",

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι την 1η Ιανουαρίου 2011 ένας τρομοκράτης επετέθη σε Κοπτική Χριστιανική Εκκλησία της Αλεξανδρείας προκαλώντας το θάνατο 21 ατόμων και τον τραυματισμό δεκάδων ατόμων τόσο της Χριστιανικής όσο και της Μουσουλμανικής Κοινότητας,

 

Β.   λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 24 Δεκεμβρίου 2010 σημειώθηκαν επιθέσεις εναντίον αρκετών εκκλησιών στο Maiduguri και στις 25 Δεκεμβρίου σημειώθηκαν βομβιστικές επιθέσεις στη Νιγηριανή πόλη του Jos, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 38 άμαχοι και να τραυματισθούν δεκάδες άλλοι,

 

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 25 Δεκεμβρίου 2010 στο Jolo (Φιλιππίνες) μια βόμβα εξερράγη σε χριστιανική εκκλησία, προκαλώντας αρκετούς τραυματισμούς,

 

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 25 Δεκεμβρίου 2010 στα χωριά του Ριζοκάρπασου και της Αγίας Τριάδας, στη Χερσόνησο της Καρπασίας, στο κατεχόμενο τμήμα της Κύπρου, το Τουρκικό κατοχικό καθεστώς διέκοψε βίαια τη λειτουργία των Χριστουγέννων που τελούσαν οι εγκλωβισμένοι Ελληνοκύπριοι,

 

Ε.   λαμβάνοντας υπόψη ότι βάσει του άρθρου 18 του Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ και του άρθρου 18 του Διεθνούς Συμφώνου Ατομικών και Πολιτικών Δικαιωμάτων, καθώς και βάσει του άρθρου 10 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ, "κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα στην ελευθερία σκέψης, συνείδησης και θρησκείας· το δικαίωμα αυτό συνεπάγεται και την ελευθερία μεταβολής θρησκεύματος ή πεποιθήσεων, καθώς και την ελευθερία εκδήλωσης του θρησκεύματος ή των πεποιθήσεων, ατομικά ή συλλογικά, δημοσία ή κατ' ιδίαν, με τη λατρεία, την εκπαίδευση, την άσκηση των θρησκευτικών καθηκόντων και τις τελετές",

 

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλά ψηφίσματα της Επιτροπής του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα καλούν "όλα τα κράτη, εντός του εθνικού νομικού πλαισίου τους, σε συμφωνία με τα διεθνή κείμενα περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων, να λάβουν κάθε ενδεδειγμένο μέτρο για να καταπολεμήσουν το μίσος, τις διακρίσεις, την αδιαλλαξία και τις πράξεις βίας, εκφοβισμού και καταναγκασμού που υπαγορεύονται από θρησκευτική αδιαλλαξία, συμπεριλαμβανομένων των επιθέσεων κατά θρησκευτικών τόπων, τα καλεί δε να ενθαρρύνουν την κατανόηση, την ανοχή και το σεβασμό σε θέματα που αφορούν την ελευθερία της θρησκείας ή των πεποιθήσεων",

1.   καταδικάζει απερίφραστα τις βομβιστικές επιθέσεις στις χριστιανικές εκκλησίες της Αλεξανδρείας, της Νιγηρίας και των Φιλιππίνων· καταδικάζει σθεναρά κάθε είδους βία, διακρίσεις και αδιαλλαξίας λόγω θρησκείας και πεποιθήσεων σε βάρος θρησκευόμενων ατόμων, αλλαξοπιστησάντων και μη πιστών·

 

2.   εκφράζει τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των νεκρών και των τραυματιών από τις πρόσφατες επιθέσεις κατά θρησκευτικών κοινοτήτων· καλεί τις αντίστοιχες κυβερνήσεις να διεξάγουν έρευνες για τις επιθέσεις και να μεριμνήσουν να μην παραμείνουν ατιμώρητες·

 

3.   καταδικάζει την εκ μέρους του Τουρκικού κατοχικού καθεστώτος βίαιη διακοπή της λειτουργίας των Χριστουγέννων που τελούσαν την ημέρα των Χριστουγέννων οι τελευταίοι 300 εναπομείναντες Χριστιανοί στο κατεχόμενο τμήμα της Κύπρου· τονίζει ότι τούτο συνιστά παραβίαση του στοιχειώδους ανθρώπινου δικαιώματος της άσκησης της θρησκευτικής ελευθερίας, της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και της 3ης Συμφωνίας της Βιέννης (1975) περί των συνθηκών διαβίωσης των Ελληνοκυπρίων που είναι εγκλωβισμένοι στο κατεχόμενο τμήμα της Κύπρου·

 

4.   τονίζει ότι το δικαίωμα στην ελευθερία της σκέψης, της συνείδησης και της θρησκείας αποτελεί θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα κατοχυρωμένο από τα διεθνή νομικά κείμενα· επαναλαμβάνει ταυτόχρονα τη δέσμευσή του υπέρ της θεμελιώδους έννοιας της αλληλεξάρτησης όλων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

 

5.   καταδικάζει την εκμετάλλευση της θρησκείας σε διάφορες πολιτικές συγκρούσεις· στηρίζει όλες τις πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στην προαγωγή του διαλόγου και του αμοιβαίου σεβασμού μεταξύ θρησκευτικών κοινοτήτων· καλεί όλες τις κυβερνήσεις και όλες τις θρησκευτικές αρχές να προαγάγουν την ανοχή, το σεβασμό της ελευθερίας θρησκείας, και να αναλάβουν πρωτοβουλίες κατά του μίσους· ζητεί από τις κυβερνήσεις να εγγυηθούν την ελευθερία της θρησκείας και των θρησκευτικών πεποιθήσεων· επαναλαμβάνει τη δέσμευσή του υπέρ των αξιών της εκκοσμικευμένης κοινωνίας·

6.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για τις Εξωτερικές Υποθέσεις και την Πολιτική Ασφάλειας και Αντιπρόεδρο της Επιτροπής, και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.