Állásfoglalásra irányuló indítvány - B7-0055/2011Állásfoglalásra irányuló indítvány
B7-0055/2011

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY a fehéroroszországi elnökválasztásról

17.1.2011

a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője nyilatkozatát követően
az eljárási szabályzat 110. cikkének (2) bekezdése alapján

Helmut Scholz, Rui Tavares, Marisa Matias, Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Eljárás : 2011/2514(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
B7-0055/2011
Előterjesztett szövegek :
B7-0055/2011
Elfogadott szövegek :

B7‑0055/2011

az Európai Parlament állásfoglalása a fehéroroszországi elnökválasztásról

Az Európai Parlament,

–   tekintettel az EBESZ Demokratikus Intézmények és Emberi Jogok Hivatalának (EBESZ/ODIHR) és az EBESZ Parlamenti Közgyűlésének a 2010. december 19-i fehéroroszországi elnökválasztásról kiadott 2010. december 20-i előzetes megállapításaira és következtetéseire,

–   tekintettel a Fehéroroszországról szóló korábbi állásfoglalásaira,

–   tekintettel eljárási szabályzata 110. cikkének (2) bekezdésére,

A. mivel az EBESZ 44 országból mintegy 452 nemzetközi megfigyelőt küldött az országba, köztük az EBESZ Parlamenti Közgyűlés 63 tagját,

B.  mivel az EBESZ választási megfigyelő küldöttsége arra a következtetésre jutott, hogy Fehéroroszországnak még mindig hosszú utat kell megtennie ahhoz, hogy teljesítse az EBESZ felé tett kötelezettségvállalásait, bár egyes esetekben már történt némi javulás; mivel általában a választás lebonyolítását jónak ítélték meg, de ez jelentősen romlott a szavazatszámlálás ideje alatt, ami aláásta a választások javítására tett intézkedéseket; mivel a számlálás jórészt átláthatatlan módon zajlott, általában csendben, ami aláásta hitelességét; mivel sok esetben a megfigyelőket korlátozták és nem kaptak valódi lehetőséget arra, hogy megfigyeljék a számlálást; mivel egyes esetekben a szavazóhelyiségek jegyzőkönyveiben az eredményeknél rögzített számadatok eltértek a területi választási bizottságokhoz beérkező adatoktól,

C. mivel a választások éjszakáját erőszak, egy tüntetés leverése és 703 ember – köztük a kilenc elnökjelölt közül hét, és újságírók – letartóztatása árnyékolta be; mivel az őrizetbe vett személyek többségét rövid közigazgatási büntetés után szabadon bocsátották; mivel egyes jelentések a tüntetés résztvevői és a letartóztatott emberek bántalmazásáról szólnak,

D. mivel 27 embert, köztük elnökjelölteket és újságírókat „tömeges rendzavarás szervezésével” vádolnak, ami akár 15 éves börtönbüntetéseket is maga után vonhat,

E.  mivel egyes jelentések szerint a bebörtönzöttek nem részesülnek egészségügyi ellátásban, ügyvédeiket azzal fenyegetik, hogy visszavonják engedélyüket, és a bebörtönzötteket nem látogathatják meg rokonaik,

F.  mivel egyes jelentések az ellenzéki pártok, az emberi jogi szervezetek és a nem állami média elnyomásáról szólnak; mivel a legújabb fejlemények a politikai ellenzék politikai indíttatású üldözését jelzik,

1.  mélyen sajnálja, hogy a fehérorosz hatóságok nem teljesítették a tisztességes és átlátható elnökválasztással kapcsolatban tett kötelezettségvállalásukat; hangsúlyozza, hogy az átláthatatlan szavazatszámlálási eljárás kétségbe vonja a választás eredményének törvényességét;

2.  elítéli a 2010. december 19-i erőszakot és a tüntetés leverését, valamint az ellenzéki vezetők, támogatóik és újságírók ellen irányuló nagyarányú letartóztatási hullámot;

3.  azon a véleményen van, hogy Fehéroroszországban külső beavatkozás nélkül nyilvános nemzeti párbeszédet kell folytatni valamennyi demokratikus politikai erő részvételével az ország jövőjéről és a demokratikus reformokról; felhívja Fehéroroszország szomszédait, az EU-t, annak tagállamait és Oroszországot, hogy tartsák tiszteletben az ország szuverenitását és népének azon jogát, hogy meghatározza az ország fejlődését;

4.  emlékezteti a fehérorosz hatóságokat arra, hogy a demokratikus politikai pártok és az erős, független és élénk civil társadalom létezése és akadálytalan politikai tevékenysége létfontosságú minden demokratikus állam megfelelő működéséhez; ezért felhívja a fehérorosz hatóságokat, hogy biztosítsák a politikai és társadalmi emberi jogok sértetlenségét, különösen jelen pillanatban Fehéroroszország valamennyi polgárának demokratikus szabadságjogait és politikai jogait, beleértve a nem kormányzati szervezeteket és valamennyi demokratikus pártot is;

5.  kifejezi azon szándékát, hogy folytassa és megerősítse a fehéroroszországi partnereivel fenntartott kapcsolatokat; felhívja a fehérorosz hatóságokat, hogy ne akadályozzák, hanem támogassák az EU és Fehéroroszország civil társadalmai közötti kapcsolatokat; hangsúlyozza, hogy ez alapfeltétel az EU és Fehéroroszország közötti jószomszédi viszony további alakulása szempontjából;

6.  felhívja a fehérorosz hatóságokat, hogy azonnal szüntessék meg a 2010. december 19-i békés tüntetés szervezői és résztvevői elleni büntetőeljárásokat és engedjenek szabadon minden politikai foglyot;

7.  felszólít a 2010. december 19-i tüntetés leverésével kapcsolatos körülmények független és átlátható kivizsgálására és az erőszakért és az emberi jogok megsértéséért felelős személyek elleni intézkedések megtételére;

8.  felhívja a fehérorosz hatóságokat, hogy biztosítsák a véleménynyilvánítás és a tömegtájékoztatás szabadságát, és szüntessék meg a nem állami média elnyomását;

9.  megállapítja, hogy az EU Fehéroroszországgal kapcsolatos politikája megbukott és hozzájárult a legújabb fejleményekhez, és azon a véleményen van, hogy az országban a demokratikus reformok támogatásának legjobb módja a fehérorosz kormánnyal és parlamenttel folytatott nyílt és kritikus politikai párbeszéd újrakezdése lenne; megismétli azon álláspontját, hogy Fehéroroszország képviselőit nem kellene kizárni az olyan együttműködési rendszerekből, mint a keleti partnerség és az EURONEST Parlamenti Közgyűlés, hanem ezeket a fórumokat fel kellene használni minden vitás kérdés megtárgyalására;

10. támogatja, hogy a Bizottság elutasította, hogy a legújabb fejleményekre Fehéroroszország népének elszigetelésével válaszoljon, valamint támogatja a Bizottság azon szándékát, hogy a vízumok megszerzésének megkönnyítésére irányuló folyamatot indítson el a civil társadalmi kapcsolatok, különösen a diákcsere előmozdítása céljából;

11. azon a véleményen van, hogy az EU és Oroszország által Fehéroroszország befolyásos szomszédaiként követett eltérő politikai irányvonal az elérni kívánttal ellentétes hatást gyakorol Fehéroroszország fejlődésére; felhívja a főképviselőt/a Bizottság alelnökét, Catherine Ashtont, hogy orosz kollégájával vitasson meg egy együttműködésen alapuló megközelítést, amely a közös szomszédokkal, többek között Fehéroroszországgal szemben alkalmazandó;

12. felhívja a Tanácsot és a Bizottságot, hogy vizsgálják felül a Fehéroroszországgal ápolt kapcsolatokat, beleértve a gazdasági kapcsolatokat és a pénzügyi támogatást, abból a célból, hogy megszüntessék az ország alárendelését az EU egyoldalú érdekének az energiaellátás tekintetében;

13. kéri az Európai Parlament elnökét, hogy az Elnökök Értekezlete 2011. január 13-i javaslatának megfelelően utazzon Fehéroroszországba azzal a megbízatással, hogy előkészítse a terepet a fehérorosz hatóságokkal, illetve a fehérorosz parlament tagjaival, valamint a fehérorosz civil társadalom képviselőivel a résztvevőket érintő valamennyi kérdésben folytatandó átfogó és mindenre kiterjedő párbeszéd elindításához, és ragaszkodjon az EP-nek a 2010. december 19-i tüntetések miatt fogva tartott személyek azonnali szabadon bocsátására irányuló kérelméhez, ami az EU és Fehéroroszország közötti jövőbeli kapcsolatok terén a további előrelépés előfeltétele;

14. felhívja Fehéroroszországot, hogy járuljon hozzá az EU-val és egyéb szomszédaival fenntartott kapcsolatainak normalizálódásához, és tegyen megfelelő intézkedéseket az ország elszigeteltségének megszüntetésére; azon a véleményen van, hogy a politikai foglyok azonnali szabadon bocsátása, az EBESZ minszki irodája újbóli megnyitásának engedélyezése és az Európai Parlament küldöttségének fogadása fontos lépés lenne ebbe az irányba;

15. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a fehérorosz parlamentnek és hatóságoknak, a tagállamoknak, a Bizottságnak és a Tanácsnak, valamint az EBESZ Parlamenti Közgyűlésének.