Propunere de rezoluţie - B7-0055/2011Propunere de rezoluţie
B7-0055/2011

PROPUNERE DE REZOLUŢIE referitoare la alegerile prezidențiale din Belarus

17.1.2011

depusă pe baza declarației Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate
în conformitate cu articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul de procedură

Helmut Scholz, Rui Tavares, Marisa Matias, Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst în numele Grupului GUE/NGL

Procedură : 2011/2514(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
B7-0055/2011
Texte depuse :
B7-0055/2011
Texte adoptate :

B7‑0055/2011

Rezoluția Parlamentului European referitoare la alegerile parlamentare din Belarus

Parlamentul European,

–   având în vedere declarația din 20 decembrie 2010 privind informațiile și concluziile preliminare referitoare la alegerile prezidențiale din Belarus din 19 decembrie 2010 a Biroului pentru instituții democratice și drepturile omului din cadrul OSCE (OSCE/BIDDO) și a Adunării parlamentare a OSCE (AP OSCE),

–   având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la Belarus,

–   având în vedere articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât OSCE a trimis circa 452 observatori internaționali din 44 de țări, inclusiv 63 de membri ai Adunării Parlamentare a OSCE;

B.  întrucât misiunea OSCE de observare a alegerilor a concluzionat că Belarus este departe de a-și fi îndeplinit angajamentele OSCE, în ciuda anumitor îmbunătățiri; întrucât procesul general de votare a fost evaluat ca fiind bun, însă s-a deteriorat în mod semnificativ la numărarea voturilor, acest lucru subminând măsurile luate pentru îmbunătățirea alegerilor; întrucât numărarea voturilor s-a desfășurat în cea mai mare parte în mod netransparent și, în general, în tăcere, iar acest lucru i-a subminat credibilitatea; întrucât în multe cazuri observatorii nu și-au putut desfășura activitatea în mod liber și nu au avut o ocazie reală de a observa numărarea voturilor; întrucât, în anumite cazuri, cifrele înregistrate în rezultatele protocoalelor centrelor de votare au fost diferite de cele care au parvenit comisiilor electorale teritoriale;

C. întrucât noaptea alegerilor a fost marcată de violență, de reprimarea unei demonstrații și de arestarea a circa 703 persoane, printre care șapte dintre cei nouă candidați prezidențiali, precum și ziariști; întrucât majoritatea deținuților au fost eliberați după ce au ispășit scurte sentințe administrative; întrucât s-au raportat cazuri de rele tratamente aplicate unor participanți la demonstrații și unor persoane arestate;

D. întrucât 27 de persoane, inclusiv candidați prezidențiali și ziariști, sunt acuzate de „instigare la tulburarea ordinii publice”, ceea ce ar putea conduce la pedepse cu închisoarea de până la 15 ani;

E.  întrucât s-au raportat cazuri în care prizonierilor li s-a refuzat acordarea de ajutor medical, în care avocații lor au fost amenințați cu revocarea autorizațiilor de a practica avocatura sau în care nu s-a permis vizitarea prizonierilor de către rude ale acestora;

F.  întrucât s-au raportat cazuri de reprimare a unor partide de opoziție, organizații de apărare a drepturilor omului și mijloace mass-media nestatale; întrucât evenimentele recente reliefează o stare de fapt caracterizată prin persecutarea din motive politice a opoziției politice,

1.  deplânge incapacitatea autorităților din Belarus de a-și respecta angajamentul de a organiza alegeri prezidențiale corecte și transparente; subliniază faptul că procedura netransparentă de numărare a voturilor pune sub semnul întrebării legitimitatea rezultatului alegerilor;

2.  condamnă violența și reprimarea demonstrației din 19 decembrie 2010, precum și valul masiv de arestări ale liderilor opoziției, ale partizanilor lor și ale ziariștilor;

3.  consideră că Belarus are nevoie de un dialog național public cu toate forțele politice democratice cu privire la viitorul țării și la reformele democratice, fără interferențe din exterior; solicită vecinilor Belarus, UE și statelor sale membre și Rusiei, să respecte suveranitatea țării și dreptul cetățenilor țării de a decide cu privire la direcția de dezvoltare a acesteia;

4.  reamintește autorităților din Belarus că existența unei activități politice libere a partidelor politice democratice și a unei societăți civile puternice, independente și energice, este de importanță vitală pentru funcționarea corectă a oricărui stat democratic; solicită, prin urmare, autorităților din Belarus să garanteze unitatea drepturilor omului în domeniul politic și social și, în special în acest moment, libertățile democratice și drepturile politice ale tuturor cetățenilor din Belarus, inclusiv ale ONG-urilor nestatale și ale tuturor partidelor democratice;

5.  își exprimă intenția de a continua și consolida relațiile cu partenerii săi din Belarus; solicită autorităților din Belarus să nu pună piedici, ci să sprijine consolidarea relațiilor dintre societățile civile din UE și Belarus; subliniază faptul că acest lucru este o condiție de bază pentru dezvoltarea unor relații de bună vecinătate între UE și Belarus;

6.  solicită autorităților din Belarus să înceteze imediat cazul penal deschis împotriva organizatorilor și participanților la demonstrația pașnică din 19 decembrie 2010 și să elibereze toți prizonierii politici;

7.  solicită desfășurarea unei investigații independente și transparente a circumstanțelor în care a fost reprimată demonstrația din 19 decembrie 2010 și luarea măsurilor care se impun împotriva persoanelor responsabile pentru violențe și încălcarea drepturilor omului;

8.  solicită autorităților din Belarus să garanteze libertatea de exprimare și libertatea mass‑media și să înceteze acțiunile de reprimare a mass‑media nestatale;

9.  constată că politica UE față de Belarus a eșuat și a contribuit la evenimentele recente și consideră că demararea unui nou dialog politic deschis și critic cu guvernul și Parlamentul din Belarus ar fi cea mai bună cale de sprijinire a reformelor democratice din țară; își reafirmă poziția conform căreia reprezentanții Belarus nu ar trebui excluși din structurile de cooperare cum ar fi Parteneriatul estic și Adunarea Parlamentară EURONEST, aceste foruri trebuind să fie folosite pentru organizarea unor dialoguri pe tema tuturor problemelor disputate;

10. sprijină refuzul Comisiei de a reacționa la evenimentele recente prin izolarea populației din Belarus și intenția sa de a demara un proces de facilitare a acordării vizelor și de a promova contactele dintre societățile civile, în special schimburile de studenți;

11. consideră că divergența abordărilor politice ale UE și ale Rusiei, care constituie țările cele mai influente din vecinătatea Belarusului, este contraproductivă pentru dezvoltarea acestei țări; solicită lui Catherine Ashton, ÎR/VP al Comisiei, să discute cu omologul său din Rusia o abordare bazată pe cooperare în privința regiunilor vecine comune, care includ Belarus;

12. solicită Consiliului și Comisiei să revizuiască relațiile cu Belarus, inclusiv relațiile economice și sprijinul financiar, pentru a pune capăt subordonării acestei țări interesului unilateral al UE în materie de aprovizionare cu energie;

13. solicită Președintelui Parlamentului European, conform propunerii Conferinței Președinților din 13 ianuarie 2011, să efectueze o vizită în Belarus cu mandatul de a pregăti terenul pentru începerea unui dialog politic detaliat și bazat pe incluziune cu autoritățile din Belarus, inclusiv cu deputați în Parlamentul din Belarus și cu reprezentanți ai societății civile a țării, cu privire la toate chestiunile de interes pentru participanți, și să insiste asupra cererii PE de a se elibera imediat toți prizonierii deținuți în legătură cu demonstrația din 19 decembrie 2010 ca o condiție preliminară pentru avansarea relațiilor dintre UE și Belarus;

14. solicită Belarus să contribuie la normalizarea relațiilor sale cu UE și cu ceilalți vecini ai săi și să ia măsurile adecvate pentru a scoate țara din izolare; consideră că eliberarea imediată a prizonierilor politici, permiterea redeschiderii biroului OSCE din Minsk și primirea delegației Parlamentului European ar constitui pași importanți în această direcție;

15. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Parlamentului și autorităților din Belarus, statelor membre, Comisiei și Consiliului, precum și Adunării Parlamentare a OSCE.