Állásfoglalásra irányuló indítvány - B7-0057/2011Állásfoglalásra irányuló indítvány
B7-0057/2011

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY a belarusz helyzetről

17.1.2011

benyújtva a Tanács és a Bizottság nyilatkozatait követően
az eljárási szabályzat 110. cikkének (2) bekezdése alapján

Rebecca Hams, Elisabeth Schroedter, Werner Schulz, Heidi Hautala a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Lásd még közös határozatra irányuló javaslatot RC-B7-0044/2011

Eljárás : 2011/2514(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
B7-0057/2011
Előterjesztett szövegek :
B7-0057/2011
Elfogadott szövegek :

B7‑0057/2011

az Európai Parlament állásfoglalása a belarusz helyzetről

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a belarusz helyzetről szóló korábbi állásfoglalásaira, különösen a 2009. december 17-i állásfoglalására,

–   tekintettel az egyes belarusz tisztviselőkkel szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2010. október 25-i 2010/639/KKBP tanácsi határozatra, amely 2011. október 31-ig meghosszabbítja a korlátozó intézkedéseket és a felfüggesztést egyaránt,

–   tekintettel a Külügyek Tanácsa 2010. október 25-i következtetéseire,

–   tekintettel az EBESZ Demokratikus Intézmények és Emberi Jogok Hivatalának (EBESZ/ODIHR) és az EBESZ Parlamenti Közgyűlésének a fehéroroszországi elnökválasztásról kiadott 2010. december 20-i előzetes megállapításaira és következtetéseire,

–   tekintettel a keleti partnerségről szóló 2008. december 3-i bizottsági közleményre (COM(2008)0823),

–   tekintettel az Európai Tanács 2009. március 19–20-i ülésén elfogadott, a keleti partnerségről szóló nyilatkozatra, valamint a keleti partnerséggel foglalkozó prágai csúcstalálkozón kiadott, 2009. május 7-i együttes nyilatkozatra,

–   tekintettel az Európai Uniónak az európai szomszédságpolitika (ENP) keretében a Belarusszal és népével ápolt kapcsolatok megújítására irányuló készségéről szóló 2006. november 21-i bizottsági nyilatkozatra,

–   tekintettel eljárási szabályzata 110. cikkének (2) bekezdésére,

A. mivel 2009. március 17-i következtetéseiben a Tanács elismerte, hogy az EU és Belarusz közötti párbeszédre és elmélyített együttműködésre irányulóan új lehetőségek nyíltak a demokrácia és az emberi jogok tiszteletben tartása irányába tett hiteles előrelépés támogatása érdekében, valamint megerősítette készségét a Belarusszal folytatott kapcsolatok elmélyítésére – a demokráciához, emberi jogokhoz és jogállamisághoz vezető úton elért további fejlődés függvényében –, valamint az országnak e célok elérésében való támogatására,

B.  mivel a keleti partnerségi csúcstalálkozóról kiadott prágai nyilatkozat megerősítette a partnerek, köztük Belarusz elkötelezettségét a nemzetközi jog elvei és az alapvető értékek – többek között a demokrácia, a jogállamiság, valamint az emberi jogok és alapvető szabadságok tiszteletben tartása – iránt,

C. mivel Belarusz kötelezettséget vállalt, hogy megfontolja az EBESZ és a Demokratikus Intézmények és Emberi Jogok Hivatala (ODIHR) által tett ajánlásokat a választási jogszabályainak azon irányú fejlesztése kapcsán, hogy azokat összhangba hozzák a demokratikus választásokra vonatkozó nemzetközi szabályokkal, illetve kötelezettséget vállalt arra is, hogy a javasolt módosításokról konzultál az EBESZ-szel, továbbá mivel a belarusz nemzetgyűlés az EBESZ-szel való előzetes konzultáció nélkül fogadta el a választási törvény reformját,

D. mivel a Tanács készen állt a Belarusszal való kapcsolatok megerősítésére, valamint akár a szerződéses viszony magasabb szintre emelésére is, amennyiben érezhető előrelépés történik Belaruszban az emberi jogok, a jogállamiság és a választások lebonyolításának tiszteletben tartása terén,

E.  mivel a Tanács – a Belaruszban bekövetkezett fejlemények értékelését követően – úgy határozott, hogy 2011. október 31-ig meghosszabbítja az egyes belarusz tisztviselőkkel – köztük Lukasenkóval – szembeni korlátozó intézkedések hatályát, ugyanezen időpontig felfüggeszti azonban az Unióba történő utazással kapcsolatos korlátozások alkalmazását,

F.  mivel az EBESZ Parlamenti Közgyűlésének és az EBESZ Demokratikus Intézmények és Emberi Jogok Hivatalának a belarusz elnökválasztásról kiadott előzetes megállapításai és következtetései szerint „az elnökválasztás rámutatott arra, hogy Fehéroroszországnak még hosszú utat kell megtennie ahhoz, hogy teljesítse az EBESZ felé tett kötelezettségvállalásait, bár egyes esetekben némi javulás már történt. A választások éjszakáját a legtöbb elnökjelölt, valamint több száz aktivista, újságíró és civil társadalmi képviselő letartóztatása árnyékolta be”,

G. mivel az ezen előzetes megállapításokra adott válaszreakcióként a belarusz kormány felkérte az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezetet, hogy hagyja el az országot, mondván, hogy a szervezet teljesítette megbízatását, és többé nincsen rá szükség; mivel az EBESZ-iroda hivatalos bezárása 2011. március 31-re van beütemezve,

H. mivel a 2010. december 19-i tüntetéssel szemben tanúsított rendőri fellépést és a bűnüldözési tisztviselőknek a demokratikus ellenzékkel, a szabad médiumokkal és a civil társadalommal szemben foganatosított megtorló intézkedéseit az Európai Parlament elnöke, az EU főképviselője és az ENSZ főtitkára is elítélte,

I.   mivel a letartóztatott tiltakozókat és ellenzéki jelölteket a belarusz rezsim inkább bűnözőkként, mintsem politikai foglyokként kezeli, és ezért nagy az esély arra, hogy indokolatlanul a legszigorúbb büntetést fogják kiszabni rájuk,

J.   mivel a tiltakozókat, a politikai ellenzéket és családtagjaikat képviselő ügyvédek engedélyük elvesztését vagy kizárásukat kockáztatják,

K. mivel e drámai eseményeket követően az uniós tagállamok ismét nem voltak képesek egységesen fellépni, és egymásnak ellentmondó üzeneteket küldtek Minszkbe arról, hogy a kapcsolatok a szokásos módon folytatódhatnak,

1.  határozottan elítéli a rendőri és titkosszolgálati szervek brutális fellépését a választások napján a tiltakozókkal szemben, valamint az ezen eseményeket követő tömeges letartóztatásokat, és szolidaritást vállal az erőszak áldozataival; a fenti eseményeket az alapvető demokratikus elvek, például a gyülekezési szabadság és a véleménynyilvánítás szabadsága, valamint az emberi jogok nyilvánvaló megsértésének tekinti;

2.  mélységes aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy a belarusz hatóságok bűnügyi eljárást kezdeményeztek szinte valamennyi elnökjelölt, a demokratikus ellenzék vezetői, valamint nagyszámú civil aktivista, újságíró, oktató és diák ellen, amely akár 15 évnyi börtönbüntetést is maga után vonhat; független és pártatlan nemzetközi vizsgálatot követel az események kapcsán;

3.  követeli a továbbra is fogva tartott tüntetők feltétel nélküli szabadlábra helyezését, valamint felszólít arra, hogy haladéktalanul ejtsék az ellenük felhozott vádakat és az ellenük indított büntetőeljárásokat; egyben felszólítja a belarusz hatóságokat, hogy tegyék lehetővé a fogvatartottak számára, hogy családtagjaik meglátogathassák őket, illetve hogy akadálytalanul juthassanak jogi tanácsadáshoz és orvosi ellátáshoz;

4.  sürgeti a belarusz hatóságokat, hogy haladéktalanul hagyjanak fel a civil aktivistákkal szemben folytatott zaklatás, megfélemlítés és fenyegetés valamennyi formájával, ideértve a magánlakásokban, valamint a független média és a civil szervezetek irodáiban szervezett razziákkal, házkutatásokkal és lefoglalásokkal, továbbá az egyetemekről és a munkahelyekről történő eltávolításokkal;

5.  felszólítja a Minszkben székelő kormányt, hogy újra fontolja meg azt a döntését, amely szerint nem hosszabbítja meg a fehéroroszországi EBESZ-iroda megbízatását, és sürgeti a belarusz hatóságokat, hogy az elnökválasztás megismétlésének lehetővé tétele érdekében ismételten működjenek együtt e szervezettel;

6.  felhívja a Tanácsot, a Bizottságot és az Unió főképviselőjét a Belarusz irányában folytatott politika átgondolására; hangsúlyozza, hogy az európai szomszédságpolitika és a Belarusz számára biztosított nemzeti támogatás fő irányát oly módon kell megváltoztatni, hogy az biztosítsa a rezsim elszigetelését, ugyanakkor a civil társadalom megfelelő, fokozott támogatásban részesüljön; megismétli annak fontosságát, hogy hatékony módon kell élni a demokrácia és az emberi jogok európai eszközével (EIDHR); felszólítja a Tanácsot, hogy amennyiben nem történik valódi változás, fontolja meg annak lehetőségét, hogy a keleti partnerség Budapesten megrendezendő csúcstalálkozóján felfüggessze Belarusz részvételét a keleti partnerség tevékenységeiben;

7.  úgy véli, hogy az Uniónak szigorú feltételek mellett ki kellene dolgoznia egy olyan menetrendet, amely a vízumkorlátozás visszaállításával kezdve lépésről lépésre végrehajtott szankciókat szab ki egészen addig, amíg valamennyi fogva tartott és letartóztatott személyt szabadon nem engednek, és az ellenük felhozott vádakat nem ejtik; rámutat arra, hogy amennyiben a belarusz hatóságok nem tesznek kellő időben lépéseket a fentiek tekintetében, új, szigorúbb intézkedésekhez, például diplomáciai és gazdasági szankciókhoz kell folyamodni;

8.  ezzel kapcsolatban felhívja a Tanácsot, a Bizottságot és az Unió főképviselőjét, hogy haladéktalanul léptessék újra hatályba a magas rangú belarusz tisztségviselőkre vonatkozó vízumkorlátozást, kiterjesztve azt azon állami tisztviselőkre és az igazságügyi és biztonsági szervek azon tagjaira, akik felelőssé tehetők a választási csalásokért, a választásokat követő brutális fellépésért és ellenzékiek letartóztatásáért, valamint fagyasszák be javaikat; hangsúlyozza, hogy e szankcióknak hatályban kell maradniuk mindaddig, amíg minden politikai foglyot és letartóztatottat szabadon nem engednek, és felül nem vizsgálják az EBESZ-iroda bezárására irányuló döntést;

9.  arra számít, hogy az uniós tagállamok nem gyengítik majd az uniós fellépést azzal, hogy kétoldalú kezdeményezésekbe bocsátkoznak a belarusz rezsimmel, ami aláásná az európai külpolitika hitelét és hatékonyságát;

10. sürgeti a Tanácsot, a Bizottságot, az Unió főképviselőjét és a tagállamokat arra, hogy a független médiának és a civil társadalom szervezeteinek szánt pénzügyi támogatás növelése révén támogassák a belarusz demokráciát, illetve növeljék a belarusz diákoknak juttatott ösztöndíjak számát;

11. üdvözli a „Szolidaritás Belarusszal” adományozói konferencia Varsóban, illetve Vilniusban történő megszervezésére irányuló kezdeményezést, és várakozása szerint az Európai Unió a legjelentősebb adományozók között szerepel majd; hangsúlyozza, hogy a fogvatartottak, családjaik és mindazok számára, akik Belaruszban az elnyomó intézkedések áldozatai lehetnek, különleges támogatást kell biztosítani;

12. erőteljesen sürgeti a Bizottságot, hogy növelje a litvániai Vilniusban működő Európai Bölcsészettudományi Egyetem pénzügyi támogatását, ugyanis az készen áll az elnökválasztás utáni erőszakos fellépést követően a belarusz egyetemekről eltávolított hallgatók befogadására;

13. úgy véli, hogy az olyan sportesemények, mint a 2014-ben megrendezendő jéghoki-világbajnokság is, mindaddig nem tarthatók meg Belaruszban, amíg az országban politikai okokból tartanak fogva embereket, és felszólítja a nemzetközi sportszervezeteket, hogy függesszék fel Belarusz részvételét a nemzetközi sporteseményeken mindaddig, amíg minden politikai foglyot szabadon nem engednek;

14. felhívja a Tanácsot, hogy fontolja meg „okos” és célirányos gazdasági szankciók kivetését a belarusz kormány tulajdonában levő cégekkel szemben mindaddig, amíg feltétel nélkül szabadon nem bocsátják valamennyi politikai foglyot; javasolja, hogy az uniós tagállamok és a hasonló véleményen levő egyéb országok vizsgálják felül a Belarusszal fenntartott gazdasági kapcsolataikat, és ebben a tekintetben sürgeti az európai üzleti szférát azon feltételek újragondolására, amelyeken a belarusz üzleti vállalkozásokkal és cégekkel folytatott együttműködésük alapul; ugyanakkor felszólítja a tagállamokat, hogy ne könnyítsék és támogassák az európai cégek Belaruszban folytatott üzleti tevékenységeit;

15. felszólítja a Tanácsot és a Bizottságot arra, hogy az emberek közötti kapcsolatok fokozása céljából, valamint annak érdekében, hogy az Unió kimutassa hajlandóságát a Belarusz felé történő nyitásra, gyorsítsa fel a vízumkönnyítésről szóló megállapodással kapcsolatban Belarusszal folytatott tárgyalásokat;

16. sajnálkozását fejezi ki az Orosz Föderáció azon álláspontja miatt, amely szerint elismeri a választások eredményét, és a jelenlegi elnyomó intézkedéseket „belügynek” tartja; hangsúlyozza azt a fontos szerepet, amelyet a Belarusszal szomszédos országok és az Európai Unió játszanak a helyzet rendeződésében és a valamennyi politikai fogoly feltétel nélküli szabadon bocsátására irányuló erőfeszítésekben;

17. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a tagállamok kormányának, Belarusz elnökének, kormányának és parlamentjének, valamint az Európa Tanács és az EBESZ Parlamenti Közgyűlésének.