Propunere de rezoluţie - B7-0057/2011Propunere de rezoluţie
B7-0057/2011

PROPUNERE DE REZOLUŢIE referitoare la situația din Belarus

17.1.2011

depusă pe baza declarațiilor Consiliului și Comisiei
în conformitate cu articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul de procedură

Rebecca Hams, Elisabeth Schroedter, Werner Schulz, Heidi Hautala în numele Grupului Verts/ALE

Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B7-0044/2011

Procedură : 2011/2514(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
B7-0057/2011
Texte depuse :
B7-0057/2011
Texte adoptate :

B7‑0057/2011

Rezoluția Parlamentului European referitoare la situația din Belarus

Parlamentul European,

–   având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la situația din Belarus, în special cea din 17 decembrie 2009,

–   având în vedere decizia Consiliului 2010/639/PESC din 25 octombrie 2010 privind măsurile restrictive împotriva anumitor funcționari din Belarus, prin care atât măsurile restrictive, cât și suspendările sunt prelungite până la 31 octombrie 2011,

–   având în vedere concluziile Consiliului pentru Afaceri Externe din 25 octombrie 2010,

–   având în vedere Declarația privind informațiile și concluziile preliminare referitoare la alegerile prezidențiale din Belarus a Biroului pentru instituții democratice și drepturile omului din cadrul OSCE (OSCE/ODIHR) și a Adunării parlamentare a OSCE (AP OSCE) din 20 decembrie 2010,

–   având în vedere Comunicarea Comisiei din 3 decembrie 2008 privind Parteneriatul estic (COM(2008)0823),

–   având în vedere Declarația privind Parteneriatul estic emisă de Consiliul European la reuniunea sa din 19-20 martie 2009, precum și Declarația comună a summitului de la Praga privind Parteneriatul estic din 7 mai 2009,

–   având în vedere Declarația Comisiei din 21 noiembrie 2006 privind disponibilitatea Uniunii Europene de a-și reînnoi relațiile cu Belarus și cu poporul său în cadrul Politicii europene de vecinătate (PEV),

–   având în vedere articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât, în concluzia sa din 17 noiembrie 2009, Consiliul recunoaște apariția unor noi posibilități de dialog și de cooperare mai strânsă între UE și Belarus cu scopul promovării unui real progres către democrație și respectarea drepturilor omului, și își reafirmă disponibilitatea de a aprofunda relațiile Uniunii Europene cu Belarusul, cu condiția unor progrese suplimentare în ceea ce privește democrația, drepturile omului și statul de drept, și de a oferi ajutor Belarusului în vederea realizării acestor obiective;

B.  întrucât declarația de la Praga din cadrul summitului privind Parteneriatul estic a reiterat, printre altele, angajamentele Belarusului față de principiile dreptului internațional și față de valorile fundamentale, inclusiv democrația, statul de drept și respectarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale;

C. întrucât Belarus s-a angajat să analizeze recomandările făcute de OSCE și de Biroul pentru Instituții Democratice și Drepturile Omului (OHIR) în legătură cu îmbunătățirea legislației electorale în vederea armonizării acesteia cu standardele internaționale pentru alegeri democratice și să consulte OSCE în privința amendamentelor propuse și întrucât Adunarea Națională din Belarus a adoptat o reformă a codului electoral fără consultarea prealabilă a OSCE;

D. întrucât Consiliul era pregătit să continue intensificarea relațiilor cu Belarus, fiind dispus să amelioreze statutul contractual al acestuia în cazul în care ar fi înregistrat progrese tangibile în ceea ce privește respectarea drepturilor omului, statul de drept și desfășurarea alegerilor;

E.  întrucât Consiliul, după evaluarea situației din Belarus a decis să extindă măsurile restrictive aplicate anumitor funcționari din Belarus, inclusiv Lukașenko, dar să suspende aplicarea restricțiilor de călătorie către UE, ambele până în octombrie 2010;

F.  întrucât, conform declarațiilor Adunării Parlamentare a OSCE și ale OSCE/ODIHR privind informațiile și concluziile preliminare referitoare la alegerile prezidențiale din Belarus, „alegerile prezidențiale au demonstrat că Belarus este departe de a-și fi îndeplinit angajamentele OSCE, în ciuda anumitor îmbunătățiri; În noaptea alegerilor au fost arestați majoritatea candidaților la președinție, sute de activiști, jurnaliști și reprezentanți ai societății civile;

G. întrucât, ca răspuns la aceste concluzii preliminare, guvernul Belarusului i-a cerut Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa să părăsească țara, pe motiv că mandatul organizației s-a sfârșit, iar prezența sa nu mai este necesară; întrucât închiderea biroului OSCE este programată pentru 31 martie 2011;

H. întrucât intervenția poliției împotriva opoziției democrate, a presei libere și a activiștilor din cadrul societății civile au fost condamnate cu fermitate de Președintele Parlamentului European, de Înaltul Reprezentant al Uniunii și de Secretarul General al ONU;

I.   întrucât protestatarii arestați și candidații opoziției sunt tratați ca infractori, și nu ca deținuți politici, de către regimul din Belarus, riscând, în consecință, pedepse maxime nejustificate;

J.   întrucât avocații care reprezintă protestatarii și membrii opoziției politice sau ai familiilor acestora sunt amenințați cu suspendarea licențelor sau anularea dreptului de a profesa avocatura;

K. întrucât, după aceste evenimente dramatice, încă o dată statele membre ale UE nu s-au exprimat la unison, trimițând mesaje contradictorii către Minsk și sugerând că relațiile puteau continua ca și până acum,

1.  condamnă cu fermitate represiunea brutală a forțelor de poliție și a serviciilor KGB împotriva protestatarilor în ziua alegerilor, precum și arestările în masă care au urmat după aceste eveniment, exprimându-și solidaritatea cu victimele acestor violențe; consideră această situație o violare vădită a principiilor democratice de bază, cum ar fi libertatea de întrunire, libertatea de exprimare și drepturile omului;

2.  își exprimă profunde preocupări cu privire la începerea urmăririi penale de către autoritățile din Belarus a aproape tuturor candidaților la președinție, a liderilor opoziției democrate, precum și a numeroși activiști ai societății civile, jurnaliști, profesori și studenți, ceea ce ar putea conduce la sentințe de până la 15 ani de închisoare; solicită o anchetă internațională independentă și imparțială a evenimentelor;

3.  solicită eliberarea necondiționată a tuturor demonstranților care sunt încă deținuți și solicită renunțarea la acuzațiile împotriva acestora și la urmărirea penală; solicită, în același timp, ca autoritățile belaruse să asigure contactul deținuților cu rudele și accesul liber al acestora la asistență juridică și medicală;

4.  îndeamnă autoritățile belaruse să pună capăt imediat tuturor formelor de hărțuire, intimidare sau amenințare la adresa activiștilor societății civile, inclusiv raidurilor, perchezițiilor și confiscărilor de bunuri din apartamente private, sediile presei independente și birourile organizațiilor societății civile, precum și expulzărilor din universități și de la locul de muncă;

5.  solicită guvernului de la Minsk să reexamineze decizia de a nu prelungi misiunea biroului OSCE în Belarus și îndeamnă autoritățile belaruse să reia cooperarea cu această organizație pentru a pregăti repetarea alegerilor prezidențiale;

6.  solicită Consiliului, Comisiei și Înaltului Reprezentant al Uniunii să revizuiască politica UE privind Belarus; subliniază că orientarea PEV și asistența națională pentru Belarus ar trebui redirecționate pentru a asigura izolarea regimului, acordând, în același timp, un sprijin adecvat și sporit societății civile; reiterează importanța utilizării eficiente a Instrumentului european pentru democrație și drepturile omului; invită Consiliul să aibă în vedere posibilitatea de a suspenda participarea Belarusului la activitățile din cadrul Parteneriatului estic și la summitul privind Parteneriatul estic de la Budapesta în cazul în care nu au loc schimbări importante;

7.  consideră că UE ar trebui să stabilească, pe baza unor exigențe stricte, o așa-numită foaie de parcurs privind aplicarea treptată a unor sancțiuni, începând cu reintroducerea interdicției de viză până la eliberarea și oprirea urmării penale a tuturor persoanelor deținute și arestate; subliniază că dacă autoritățile belaruse nu intervin de îndată în acest sens, vor fi impuse noi măsuri, mai stricte, de exemplu sancțiuni diplomatice și economice;

8.  în acest context, solicită Consiliului, Comisiei și Înaltului Reprezentant al Uniunii să reintroducă fără întârziere interdicția de viză pentru înaltele autorități belaruse, extinzând-o la funcționarii de stat, membrii corpului magistraților și agenții de securitate responsabili de frauda electorală și de represaliile și arestările brutale ale membrilor opoziției de după alegeri și să înghețe activele acestor persoane; subliniază că sancțiunile ar trebui să rămână în vigoare până la eliberarea tuturor prizonierilor și deținuților și reexaminarea deciziei de închidere a biroului OSCE;

9.  îndeamnă statele membre ale UE să nu pericliteze acțiunea UE prin intermediul inițiativelor bilaterale cu regimul belarus, care ar submina credibilitatea și eficiența politicii externe europene;

10. îndeamnă Consiliul, Comisia, Înaltul Reprezentant al Uniunii și statele membre să sprijine democrația în Belarus prin sporirea ajutorului financiar acordat presei independente și organizațiilor societății civile și prin creșterea numărului de burse pentru studenții belaruși;

11. salută inițiativa de organizare a conferinței donatorilor „Solidaritate cu Belarus” de la Varșovia și Vilnius și se așteaptă ca Uniunea Europeană să aducă o contribuție importantă; subliniază nevoia de măsuri de sprijin specifice pentru persoanele deținute, familiile acestora și cei ce se confruntă cu măsuri de represiune în Belarus;

12. îndeamnă cu fermitate Comisia să sporească sprijinul financiar acordat Universității Europene de Științe Umaniste de la Vilnius, Lituania, care este dispusă să accepte studenți exmatriculați din universitățile belaruse ca urmare a intervenției violente de după alegerile prezidențiale;

13. consideră că evenimentele sportive, cum ar fi Campionatul mondial de hochei pe gheață din 2014, nu ar trebui organizate în Belarus atâta timp cât în această țară există deținuți politici și solicită organizațiilor sportive internaționale să suspende participarea belarusă de la evenimentele sportive internaționale până la eliberarea tuturor deținuților politici;

14. solicită Consiliului să aibă în vedere introducerea unor sancțiuni economice inteligente și cu obiective clare care să vizeze companiile aflate în proprietatea guvernului belarus, până la eliberarea necondiționată a tuturor deținuților politici; recomandă ca statele membre ale UE și alte țări care au aceleași principii să-și revizuiască relațiile economice cu Belarus și, în acest context, îndeamnă comunitatea europeană de afaceri să reexamineze condițiile pe care se bazează cooperarea lor cu întreprinderile și companiile belaruse; în același timp, solicită statelor membre să evite facilitarea și promovarea afacerilor companiilor europene în Belarus;

15. solicită Consiliului și Comisiei să accelereze negocierile cu Belarus în vederea unui acord privind facilitarea obținerii vizelor cu scopul de a îmbunătăți contactele interpersonale și de a demonstra voința concretă a UE de a-și deschide ușile pentru Belarus;

16. regretă poziția Federației Ruse, care a recunoscut alegerile și a descris represaliile desfășurate drept „o problemă internă”; subliniază rolul important al vecinilor Belarusului și al Uniunii Europene în normalizarea situației și încurajarea eliberării imediate și necondiționate a tuturor deținuților politici;

17. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, guvernelor statelor membre, președintelui, guvernului și parlamentului Belarusului, precum și Adunărilor parlamentare ale Consiliului Europei și OSCE.