Διαδικασία : 2010/3013(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B7-0109/2011

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B7-0109/2011

Συζήτηση :

PV 16/02/2011 - 5
CRE 16/02/2011 - 5

Ψηφοφορία :

PV 17/02/2011 - 6.8
CRE 17/02/2011 - 6.8

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2011)0068

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 189kWORD 145k
Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B7-0097/2011
9.2.2011
PE459.641v01-00
 
B7-0109/2011

εν συνεχεία δηλώσεων του Συμβουλίου και της Επιτροπής

σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού


σχετικά με τη Στρατηγική "Ευρώπη 2020"


Guy Verhofstadt, Lena Ek εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη Στρατηγική "Ευρώπη 2020"  
B7‑0109/2011

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–    έχοντας υπόψη τo Έγγραφο Αξιολόγησης της Στρατηγικής της Λισαβόνας από την Επιτροπή (SEC(2010)114),

 

-     έχοντας υπόψη το από 10 Μαρτίου 2010 ψήφισμά του για την ΕΕ 2020(1),

 

-     έχοντας υπόψη τα από 16 Ιουνίου 2010 ψηφίσματά του για την Ευρώπη του 2020(2) και για την οικονομική διακυβέρνηση(3),

 

-     έχοντας υπόψη την από 12 Ιανουαρίου 2011 Ετήσια Έρευνα της Επιτροπής για την Οικονομική Μεγέθυνση,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού του,

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

 

Η Στρατηγική για την Ευρώπη του 2020 πρέπει να είναι ισχυρότερη, ώστε να αποτραπεί η επανάληψη της αποτυχίας της Στρατηγικής της Λισαβόνας

 

1.   φοβάται πως η "Στρατηγική ΕΕ 2020" δεν θα μπορέσει να εκπληρώσει τα όσα υπόσχεται, όπως π.χ. πράσινες θέσεις εργασίας και οικονομική μεγέθυνση, λόγω της αδύναμης δομής διακυβέρνησης που ακόμη στηρίζεται στην ανοικτή μέθοδο συντονισμού· εκτιμά πως η Επιτροπή θα πρέπει να αντιληφθεί το επείγον του ζητήματος και την καλεί να υποβάλει ισχυρότερες νομοθετικές προτάσεις για την εφαρμογή της "Στρατηγικής ΕΕ 2020"·

 

2.   εκτιμά πως η ανοικτή μέθοδος συντονισμού απέτυχε· η "Στρατηγική ΕΕ 2020" θα πρέπει να συμπεριλάβει δεσμευτικούς στόχους που θα τους καθορίσει η Επιτροπή για λογαριασμό των κρατών μελών, με μέγιστες και ελάχιστες τιμές για ορισμένες μακροοικονομικές πτυχές των οικονομιών τους· εκτιμά πως η Επιτροπή θα πρέπει να χρησιμοποιήσει την τακτική του "καρότου και του μαστιγίου" για να αναγκάσει τα κράτη μέλη να εφαρμόζουν τους στόχους·

 

3.   τονίζει πως το σημερινό περιεχόμενο της "Στρατηγικής ΕΕ 2020", όπως οι πρωταρχικοί στόχοι, οι εμβληματικές πρωτοβουλίες, τα σημεία συμφόρησης και οι δείκτες, παραμένει πολύ γενικόλογο· ζητεί κατά συνέπεια επειγόντως από την Επιτροπή να υποβάλει λεπτομερέστερα σχέδια για να διευκρινίσει με ποιόν τρόπο αυτές οι πρωτοβουλίες θα εφαρμοστούν επιτυχώς·

 

Το πλαίσιο οικονομικής διακυβέρνησης πρέπει να ενισχυθεί

 

4.   επικροτεί την προσπάθεια των Κυβερνήσεων της ΕΕ στη Διάσκεψη Κορυφής της 4ης Φεβρουαρίου 2011 να ενισχύσουν την οικονομική διακυβέρνηση· όμως, αντιτίθεται έντονα στην προτεινόμενη μέθοδο· εκτιμά πως ένα καθαρά διακυβερνητικό σύστημα, έξω από τις δομές της Συνθήκης, δεν θα έχει το επιθυμητό αποτέλεσμα· τονίζει πως θα υπάρξει πραγματική πειθαρχία μόνο μέσω της εφαρμογής της "κοινοτικής μεθόδου" και μέσω της ενίσχυσης της Επιτροπής· εκτιμά πως ο παραμερισμός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι απαράδεκτος·

 

5.   επικροτεί μεν την πρόταση της Επιτροπής περί οικονομικής διακυβέρνησης, εκτιμά όμως ότι δεν προχωρά αρκετά μακριά και θα έπρεπε να συνυπολογίζει την ενίσχυση του αυτόματου χαρακτήρα της εφαρμογής της και των κυρώσεων, την ανάγκη δημόσιας συζήτησης, την ευθύνη του Συμβουλίου και της Επιτροπής απέναντι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, καθώς και την ανάγκη θέσπισης κινήτρων· επί πλέον, θα έπρεπε να οδηγεί στη χάραξη πολιτικών πραγματικής οικονομικής σύγκλισης κι εκτιμά πως οι διαρθρωτικές αναπροσαρμογές και μεταρρυθμίσεις που οι χώρες θα εφαρμόσουν ως μέρος της "Στρατηγικής ΕΕ 2020" θα πρέπει να είναι νομικά δεσμευτικές και εκτελεστές·

 

6.   επισημαίνει πως οι τρέχουσες προτάσεις μεταρρύθμισης του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης θα πρέπει να ενισχυθούν περαιτέρω, και ειδικότερα ότι σε έκτακτες περιπτώσεις θα πρέπει να μπορεί η Επιτροπή να λαμβάνει μέτρα αυτοστιγμεί και να επιβάλλει κυρώσεις κατά των κρατών μελών που παραβιάζουν το Σύμφωνο, και τούτο χωρίς προηγούμενη έγκριση του Συμβουλίου (δηλ. θα πρέπει να γίνει κανόνας η αντεστραμμένη ειδική πλειοψηφία)·

 

7.   καλεί την Επιτροπή να εισαγάγει μια μεγαλύτερη αυτοματοποίηση στη διαδικασία και να εξετάσει κατά πόσον απαιτείται τροποποίηση της Συνθήκης και να υποβάλει το συντομότερο προτάσεις για ένα μόνιμο μηχανισμό αντιμετώπισης κρίσεων (π.χ. Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο) καθώς και προτάσεις για να ενσωματωθεί πλήρως η "Στρατηγική ΕΕ 2020" στο πλαίσιο σταθερότητας και για να υπάρξει ενιαία εξωτερική εκπροσώπηση της Ευρωζώνης·

 

8.   εκτιμά πως τα κράτη μέλη θα πρέπει να βελτιώσουν τις οικονομικές τους επιδόσεις εισάγοντας διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις ώστε να μειωθεί η δημόσια δαπάνη, να περιορισθεί η γραφειοκρατία, να αυξηθεί η συμμετοχή και το αίσθημα ευθύνης των πολιτών, να ενθαρρυνθεί η επιχειρηματικότητα και η καινοτομία, να καταστεί η νομοθεσία φιλικότερη προς τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και να δοθεί στους ανθρώπους η δυνατότητα να αξιοποιούν όσο το δυνατόν περισσότερο τις δυνατότητές τους αντί να εξαρτώνται από την κοινωνική πρόνοια·

 

9.   τονίζει πως ένας νομισματικός πυλώνας χωρίς κοινωνικοοικονομικό πυλώνα είναι καταδικασμένος σε αποτυχία· εκτιμά πως η πειθαρχία πρέπει να συνδυασθεί με την μεγέθυνση· εκτιμά πως η επιτυχία των ανωτέρω εξαρτάται ζωτικά από το κατά πόσον μπορούν τα κράτη μέλη που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες να επισπεύσουν τη φορολογική ενοποίηση, να μεταρρυθμίσουν τις αγορές εργασίας τους, να οργανώσουν τους τραπεζικούς τομείς τους και να βελτιώσουν την παραγωγικότητα·

 

10. εκτιμά πως οποιαδήποτε αποτελεσματική εφαρμογή της "Στρατηγικής ΕΕ 2020" είναι αδιαίρετη από την ενίσχυση και ανάπτυξη κοινών μηχανισμών που θα αποβλέπουν στην αντιμετώπιση του επιβλαβούς φορολογικού ανταγωνισμού, της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής· επικροτεί σε αυτό το πλαίσιο την ταχεία υποβολή πρότασης περί CCTB·

 

11. επισημαίνει την απουσία μιας μελέτης επιπτώσεων εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το συνολικό κόστος και τις επιπτώσεις των νέων χρηματοπιστωτικών κανονισμών που επιβλήθηκαν στις αγορές -μετά την χρηματοπιστωτική κρίση- και για τον τρόπο με τον οποίο οι ρυθμίσεις θα επηρεάσουν τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και την πραγματική οικονομία· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει λεπτομερή μελέτη επιπτώσεων για τις οικονομικές συνέπειες της εφαρμογής των νέων χρηματοπιστωτικών ρυθμίσεων·

 

12. εκτιμά πως οι προϋποθέσεις που επιβάλλονται για τους μηχανισμούς της πολιτικής της συνοχής στο πλαίσιο της οικονομικής πολιτικής δεν έχουν σαφή νομική βάση στις τρέχουσες διατάξεις της Συνθήκης κι ότι είναι δύσκολο να συμφιλιωθούν με τους στόχους της πολιτικής της συνοχής· ζητεί να ορισθούν επαρκείς προϋποθέσεις και μηχανισμοί προσαρμοσμένοι στους στόχους της πολιτικής της συνοχής, ώστε να αποτραπεί μια κατάσταση όπου οι δικαιούχοι θα ζημιώνονται λόγω της αδυναμίας των εθνικών κυβερνήσεων·

 

Απαιτούνται εντονότερες προσπάθειες για την ολοκλήρωση της Εσωτερικής Αγοράς

 

13. επισημαίνει επ΄αυτού ότι η ΕΕ θα πρέπει να αξιοποιήσει πλήρως το αναπτυξιακό δυναμικό της Εσωτερικής Αγοράς και να ολοκληρώσει την Κοινή Αγορά, ειδικότερα στους τομείς των υπηρεσιών, των μεταφορών, της ενέργειας και των τηλεπικοινωνιών, κατά το πνεύμα της "Έκθεσης Monti"· εκτιμά πως η ΕΕ οφείλει να την ολοκληρώσει με μια πιο ευέλικτη και κινητική αγορά εργασίας και, σε ό,τι αφορά τον τομέα της υγείας, με μια αληθινή κινητικότητα των ασθενών μεταξύ κρατών μελών· επικροτεί μεν τη δημοσίευση της Πράξης περί Ενιαίας Αγοράς, εκτιμά όμως πως οι προτάσεις έπρεπε να είναι πιο φιλόδοξες και πιο συγκεκριμένες· ακόμη, καλεί την Επιτροπή να επισπεύσει και να βελτιώσει την ενσωμάτωση και εναρμόνιση του κανονισμού περί χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών· ζητεί κατά συνέπεια περαιτέρω πρωτοβουλίες της ΕΕ στον τομέα του ευρωπαϊκού δικαίου των συμβάσεων, ώστε να μειωθούν τα εμπόδια για τους επιχειρηματίες και τους καταναλωτές στις διασυνοριακές συναλλαγές·

 

14. επικροτεί την πρόταση της Επιτροπής περί ενισχυμένης συνεργασίας για την καθιέρωση ενός ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας·

 

15. καλεί τα κράτη μέλη να θέσουν αμέσως και πλήρως σε εφαρμογή την Οδηγία περί Υπηρεσιών, και ειδικότερα να βελτιώσουν τη λειτουργία των υπηρεσιών ενιαίας εξυπηρέτησης, ώστε να διευκολύνουν την ελεύθερη κυκλοφορία των υπηρεσιών εντός της εσωτερικής αγοράς· ζητεί από την Επιτροπή να εκκινήσει διαδικασίες επί παραβάσει για όσα κράτη μέλη δεν έχουν ακόμη θέσει πλήρως σε εφαρμογή την Οδηγία περί Υπηρεσιών· προτρέπει την Επιτροπή να υποβάλει φιλόδοξες προτάσεις για το περαιτέρω άνοιγμα του τομέα των υπηρεσιών, ώστε να απελευθερωθεί περαιτέρω το αναπτυξιακό δυναμικό·

 

16. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προαγάγουν τη διαφανή χρήση των προ-εμπορικών δημοσίων συμβάσεων, ώστε να δοθεί μια αποφασιστική αρχική ώθηση στις νέες αγορές υπέρ των καινοτόμων και των πράσινων τεχνολογιών, με ταυτόχρονη βελτίωση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας των δημοσίων υπηρεσιών·

 

17. υπενθυμίζει πως σκοπός της πολιτικής των μεταφορών είναι η ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς, αλλά και η πλήρης λειτουργία του σιδηροδρομικού τομέα, η απελευθέρωση του καμποτάζ καθώς και η εφαρμογή ενός ενοποιημένου συστήματος έκδοσης εισιτηρίων και η βελτίωση της ασφάλειας και ακεραιότητας των πολιτών·

 

Ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός πρέπει να ευθυγραμμιστεί καλύτερα με τους στόχους της "Στρατηγικής ΕΕ 2020"

 

18. τονίζει πως η "Στρατηγική ΕΕ 2020" πρέπει να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ των διακηρυγμένων φιλοδοξιών της, των διαθέσιμων προς τούτο πόρων και της χρησιμοποιούμενης μεθοδολογίας· ζητεί να υπάρξει η δέουσα χρηματοδότηση της "Στρατηγικής ΕΕ 2020", ώστε να καταστεί πραγματικότητα, και αναμένει ότι το επόμενο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο θα απηχεί τις φιλοδοξίες της· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει δυνατές και καινοτόμες προτάσεις για την θέσπιση νέων ιδίων πόρων, ώστε να αποκτήσει η ΕΕ πραγματικούς και αυτόνομους πόρους χρηματοδότησης, με ταυτόχρονη μείωση των απευθείας συνεισφορών των κρατών μελών·

 

19. καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει στην πρότασή της περί του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου ένα φιλόδοξο πλαίσιο που θα επιτρέψει στην ΕΕ να ανταποκριθεί στις αυξημένες ευθύνες της· εκτιμά πως θα ήταν σημαντική μια ευελιξία εντός αυτού του πλαισίου και προκρίνει ένα πενταετές ΠΔΠ που θα απορρέει από τις πολιτικές προτεραιότητες που από κοινού θα έχουν συμφωνηθεί μεταξύ Κοινοβουλίου, Επιτροπής και Συμβουλίου μετά τις βουλευτικές εκλογές·

 

20. επικροτεί την καθιέρωση του "Ευρωπαϊκού Εξαμήνου" και τα σχέδια για τον περαιτέρω συντονισμό και την τροφοδότηση των εθνικών προϋπολογισμών χάρη στον εντοπισμό των συνεργειών αλλά και των κινδύνων επικάλυψης όσο το δυνατόν ενωρίτερα·

 

21. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει μέχρι την 1η Ιουλίου 2011 ουσιαστικές προτάσεις περί νέων ιδίων πόρων της ΕΕ, βάσει του άρθρου 311 της ΣΛΕΕ, και να δεσμευθεί το Συμβούλιο ότι θα συζητήσει αυτές τις προτάσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καθώς και με τα εθνικά κοινοβούλια στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για το επόμενο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ), σε συμφωνία προς τη Δήλωση αριθ. 3 της Διοργανικής Συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006·

 

22. τονίζει ότι η Επιτροπή θα έπρεπε να δείξει πιο ανοικτά μια θετική στάση απέναντι στις υποχρεωτικές Εθνικές Δηλώσεις Αξιοπιστίας (NMD) που υπογράφουν οι Υπουργοί Οικονομικών· τονίζει ότι η Επιτροπή θα πρέπει να καλέσει τα κράτη μέλη να εκδώσουν Εθνικές Δηλώσεις Αξιοπιστίας· επικροτεί στο πλαίσιο αυτό τις πρωτοβουλίες που ήδη ανέλαβαν η Ολλανδία και η Σουηδία·

 

Για την πλήρη ανάπτυξη των μηχανισμών της εξωτερικής πολιτικής μας

 

23. επικροτεί τη δέσμευση της Επιτροπής να επιδιώξει την επιτυχή ολοκλήρωση του Γύρου της Ντόχα συγκαλώντας την υψηλού επιπέδου υπουργική διάσκεψη του Νταβός, και εκτιμά πως οι διαπραγματεύσεις αυτές είναι ζωτικής σημασίας για την τόνωση της ευρωπαϊκής οικονομικής μεγέθυνσης στο πλαίσιο της "Στρατηγικής ΕΕ 2020"· λαμβάνει γνώση της πρόσφατης σύναψης μιας συμφωνίας ελευθέρων συναλλαγών με τη Νότιο Κορέα και της προόδου που έχει σημειωθεί σε άλλες διμερείς διαπραγματεύσεις, τονίζει όμως πως οι πολυμερείς σχέσεις πρέπει να παραμείνουν η κεντρική προτεραιότητα της ΕΕ στο εμπόριο κι ότι οι διμερείς συμφωνίες θα πρέπει να διατηρήσουν ένα συμπληρωματικό χαρακτήρα·

 

24. υπενθυμίζει πως οι άμεσες ξένες επενδύσεις αποτελούν πλέον αρμοδιότητα της ΕΕ κι ότι τούτο θα πρέπει να προσφέρει ευκαιρίες οικονομικής μεγέθυνσης μέσω της απελευθέρωσης και προστασίας των επενδύσεων, και μέσω των αυξημένων εισροών άμεσων ξένων επενδύσεων στην ΕΕ· εκφράζει την απογοήτευσή του που η Ανακοίνωση της Επιτροπής δημοσιεύθηκε σχεδόν ένα έτος μετά την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας και προειδοποιεί ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να διευκολύνουν και όχι να παρεμποδίζουν την ανάπτυξη ευρωπαϊκών πολιτικών σε αυτό τον τομέα·

 

25. τονίζει ότι οι μηχανισμοί αναπτυξιακής βοήθειας πρέπει να αποβλέπουν στην προαγωγή της δημιουργίας πλούτου και καλεί την ΕΕ να βελτιώσει τις στρατηγικές εταιρικές σχέσεις με τις αναπτυσσόμενες χώρες· τονίζει πως στην εμπορική πολιτική της, για να προωθήσει μια φιλική προς τους φτωχούς οικονομική μεγέθυνση, η ΕΕ οφείλει να προσφέρει πρόσθετη στήριξη στις συμπράξεις δημοσίου-ιδιωτικού τομέα, στην περιφερειακή ενοποίηση και στο εμπόριο Νότου-Νότου· καλεί την Επιτροπή να εγκρίνει νομοθεσία παρόμοια με το Νόμο Frank Dodd Act, ώστε να σταματήσει η παράνομη εκμετάλλευση των φυσικών πόρων στις αναπτυσσόμενες χώρες·

 

Η πολιτική της συνοχής

 

26. επικροτεί την αναγνώριση του ρόλου των Διαρθρωτικών Ταμείων στην επίτευξη των στόχων της "Στρατηγικής ΕΕ 2020"· τονίζει όμως ότι η πολιτική της συνοχής δεν είναι απλώς μια πηγή σταθερών οικονομικών επιδοτήσεων, κι ότι οι βασικές αρχές της -η ενιαία θεώρηση, η πολυεπίπεδη διακυβέρνηση και η πραγματική συμμετοχή- αποτελούν κεντρικά στοιχεία της επιτυχούς εφαρμογής της εν λόγω στρατηγικής και θα πρέπει να ενσωματωθούν πλήρως σε αυτήν· επαναλαμβάνει την άποψή του ότι αν και οι προτεραιότητες της πολιτικής της συνοχής πρέπει να ευθυγραμμιστούν με τους στόχους της "Στρατηγικής ΕΕ 2020", εντούτοις θα πρέπει να επιτραπεί αρκετή ευελιξία ώστε να γίνουν σεβαστές οι περιφερειακές ιδιαιτερότητες·

 

27. τονίζει πως μια δυνατή και καλά χρηματοδοτούμενη πολιτική της συνοχής, που θα καλύπτει όλες τις ευρωπαϊκές περιφέρειες, πρέπει να αποτελέσει το κεντρικό στοιχείο της "Στρατηγικής ΕΕ 2020"· εκτιμά πως η πολιτική της συνοχής, με την οριζόντια αντίληψή της, αποτελεί προϋπόθεση για την επίτευξη των στόχων της "Στρατηγικής ΕΕ 2020" καθώς και για την επίτευξη της κοινωνικής, οικονομικής και εδαφικής συνοχής της ΕΕ· απορρίπτει κάθε απόπειρα επανεθνικοποίησης της πολιτικής της συνοχής και ζητεί να υποστηριχθεί πλήρως η περιφερειακή διάσταση κατά την αναθεώρηση του ευρωπαϊκού Προϋπολογισμού· ζητεί ένα βελτιωμένο σύστημα διακυβέρνησης για τη "Στρατηγική ΕΕ 2020", βασισμένο στην πολυεπίπεδη ευθύνη, με τη συμμετοχή των τοπικών και περιφερειακών αρχών και των ενδιαφερομένων φορέων της κοινωνίας των πολιτών·

 

Η Ετήσια Έρευνα για την Οικονομική Μεγέθυνση

 

28. στηρίζει τη γραμμή που υιοθετεί η Επιτροπή στην Ετήσια Έρευνά της για την Οικονομική Μεγέθυνση, εκτιμά πως οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις θα αποτελέσουν το κλειδί για την αποκατάσταση της ανταγωνιστικότητας εκείνων των κρατών μελών που σήμερα παραμένουν πίσω, επικροτεί τη δέσμευση υπέρ των ισοσκελισμένων προϋπολογισμών και υπέρ του περιορισμού του συνολικού δανεισμού σε επίπεδο ίσο προς το 60% του ΑΕγχΠ, στηρίζει τις προσπάθειες προκειμένου τα εν λόγω κράτη μέλη που έχουν μειωμένη δυνατότητα πρόσβασης στις κεφαλαιαγορές να μπορούν να προμηθεύονται ρευστό όσο καιρό προχωρούν στην εφαρμογή διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, ζητεί τη διόρθωση των διαρθρωτικών ανισοσκελειών, τονίζει την ανάγκη δημιουργίας ενός κλίματος ευνοϊκού για την αειφόρο μεγέθυνση, ώστε να ξεπεραστεί η οικονομική κρίση·

 

ΠΡΩΤΑΡΧΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

 

Το 75% του πληθυσμού ηλικίας 20 έως 64 ετών πρέπει να έχει εργασία

 

29. ζητεί από τα κράτη μέλη να πράξουν περισσότερα για την εφαρμογή της "Στρατηγικής ΕΕ 2020" στον τομέα της Απασχόλησης και των Κοινωνικών Υποθέσεων· επισημαίνει πως μια αποτελεσματικότερη ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και εμπειριών μεταξύ των κρατών μελών σχετικά με τα βασικότερα προβλήματα όπως είναι π.χ. ο αγώνας κατά του κοινωνικού αποκλεισμού και υπέρ της μείωσης της φτώχειας, είναι ζωτικής σημασίας και θα μπορούσε να βοηθήσει στην επίτευξη των στόχων της κάθε εμβληματικής πρωτοβουλίας·

 

30. θεωρεί ζωτικό το να ληφθούν μέτρα για την αύξηση της συμμετοχής των νέων, των παιδιών που εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο, των ηλικιωμένων, των μειονεκτούντων και των ΑμΕΑ και των μεταναστών στην αγορά εργασίας ειδικότερα και θεωρεί ότι πρέπει να γίνουν κι άλλα· καλεί τα κράτη μέλη να προσαρμόσουν τις αγορές εργασίας τους στις ανάγκες και τα προσόντα αυτών των ανθρώπων και να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τις διακρίσεις στην αγορά εργασίας για λόγους ηλικίας, αναπηρίας, φύλου, φυλής, σεξουαλικού προσανατολισμού και θρησκείας ή πεποιθήσεων, σε συμφωνία προς την ισχύουσα ευρωπαϊκή νομοθεσία·

 

31. ζητεί μέτρα για την αντιμετώπιση της παράνομης απασχόλησης, για τον εκσυγχρονισμό των αγορών εργασίας σε συμφωνία με τις ανάγκες των εγχωρίων εργαζομένων και εργοδοτών, για τη μείωση των διοικητικών βαρών των εργοδοτών σε συμφωνία με τους ευρωπαϊκούς στόχους, και για την προώθηση νέας νομοθεσίας στον τομέα της απασχόλησης μόνον όποτε υπάρχει αποδεδειγμένη ανάγκη· ζητεί από την Επιτροπή να μεριμνήσει ώστε να μπορέσουν να ακουστούν οι απόψεις εργοδοτών και εργαζομένων που σήμερα δεν περιλαμβάνονται στο μοντέλο των κοινωνικών εταίρων, ώστε κανένας να μην αποκλεισθεί·

 

32. καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν τα αναγκαία μέτρα για τη χορήγηση κατάλληλων και βιώσιμων συντάξεων· επισημαίνει πως η πρόνοια αυτή δεν πρέπει να εγκαταλείπεται όταν τίθενται σε εφαρμογή προγράμματα λιτότητας·

 

Το 3% του ΑΕγχΠ της ΕΕ πρέπει να επενδύεται σε Έρευνα και Ανάπτυξη (R&D)

 

33. τονίζει την ανάγκη ενίσχυσης, τόνωσης και διασφάλισης της χρηματοδότησης των ερευνών, της καινοτομίας και της ανάπτυξης στην ΕΕ μέσω μιας σημαντικής αύξησης των ερευνητικών δαπανών από το 2013 και μετά, με διαφύλαξη τουλάχιστον του στόχου ενός συνολικού ποσοστού 3% υπέρ της Έρευνας και Ανάπτυξης, και ζητεί να συνεχιστούν οι προσπάθειες για την απλοποίηση της χρηματοδότησης των ερευνών, των καινοτομιών και της ανάπτυξης και για το κατάλληλο μάνατζμεντ των σχετικών προγραμμάτων, ιδίως υπέρ των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, όπως τονίζεται και στην από 6 Οκτωβρίου 2010 έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με τίτλο "Απλούστευση της εφαρμογής των προγραμμάτων-πλαίσιο έρευνας"· ζητεί μεγαλύτερη διεθνή συνεργασία στον τομέα της Έρευνας και Ανάπτυξης·

 

34. καλεί την Επιτροπή να εφαρμόσει στα προγράμματα έρευνας και ανάπτυξης μια αντίληψη πιο ριψοκίνδυνη και περισσότερο βασισμένη στις σχέσεις εμπιστοσύνης, ώστε να μειωθεί η γραφειοκρατία και να αυξηθεί η συμμετοχή καινοτόμων επιχειρήσεων στα σχέδια. εκτιμά πως η Επιτροπή θα έπρεπε να προωθήσει περαιτέρω τις συμπράξεις δημοσίου-ιδιωτικού τομέα, ώστε να ενθαρρύνει την ευρωπαϊκή έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία·

 

Οι κλιματικοί/ενεργειακοί στόχοι του "20/20/20" πρέπει να επιτευχθούν (συμπεριλαμβανομένου ενός υψηλότερου (30%) συντελεστή μείωσης των εκπομπών)

 

35. τονίζει τη σημασία μιας αληθινής και ανταγωνιστικής ενεργειακής αγοράς εντός της ΕΕ· τονίζει ακόμη την ανάγκη αυξημένης χρήσης αειφόρων ενεργειακών πηγών με χαμηλές εκπομπές άνθρακα και μεγαλύτερης απεξάρτησης από τις ρυπογόνες ανθρακικές πηγές ενέργειας·

 

36. ζητεί να διατεθούν περισσότεροι πόροι για την απεξάρτηση της ευρωπαϊκής οικονομίας από τον άνθρακα·

 

37. θεωρεί λυπηρό το ότι τα κράτη μέλη δεν λαμβάνουν αρκετά στα σοβαρά υπόψη τον ευρωπαϊκό στόχο της ενεργειακής απόδοσης και το ότι η ΕΕ κατά συνέπεια δεν πρόκειται να επιτύχει τον στόχο της, της μείωσης της ενεργειακής κατανάλωσης κατά 20% μέχρι το 2020· ζητεί να ορισθούν δεσμευτικοί στόχοι ενεργειακής απόδοσης·

 

38. εκτιμά πως ο καθορισμός ενός συντελεστή μείωσης κατά 30% των εγχωρίων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, που είναι σύμφωνος με τους ευρωπαϊκούς κλιματικούς στόχους, θα βοηθήσει στη δημιουργία περισσότερων θέσεων εργασίας και θα προωθήσει την οικονομική μεγέθυνση και την καινοτομία στην ΕΕ, ενώ επίσης θα διασφαλίσει ότι η ΕΕ θα παραμείνει παγκόσμιος ηγέτης στην αειφόρο τεχνολογία χαμηλών εκπομπών άνθρακα·

 

39. υπενθυμίζει πως η ενεργειακή απόδοση είναι ο φθηνότερος τρόπος μείωσης των εκπομπών, βελτίωσης της ενεργειακής ασφάλειας και ανταγωνιστικότητας και διασφάλισης μιας πιο προσιτής ενεργειακής κατανάλωσης καθώς και δημιουργίας θέσεων εργασίας· ανησυχεί έντονα από την προκαταρκτική εκτίμηση πως οι τρέχουσες προσπάθειες των κρατών μελών στο θέμα της ενεργειακής απόδοσης θα επιτύχουν λιγότερο από το μισό στόχο της κατά 20% μείωσης της ενεργειακής κατανάλωσης μέχρι το 2020, και θεωρεί λυπηρό το ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο δεν μπόρεσε να καταστήσει δεσμευτικό αυτό το στόχο· καλεί συνεπώς την μεν Επιτροπή να ετοιμάσει επειγόντως ένα φιλόδοξο σχέδιο δράσης για την ενεργειακή απόδοση, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τα δε κράτη μέλη να τιμήσουν τη δέσμευσή τους και να προωθήσουν μέτρα ενεργειακής απόδοσης που να συνεπιφέρουν οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά οφέλη·

 

40. καλεί τα κράτη μέλη να θέσουν ταχέως και πλήρως σε εφαρμογή την τρίτη δέσμη μέτρων για την εσωτερική ενεργειακή αγορά· επικροτεί τις προτάσεις της Επιτροπής περί διαφάνειας των ενεργειακών αγορών και περί ενεργειακών υποδομών και προσδοκά με ανυπομονησία τη δημοσίευση συγκεκριμένων προτάσεων για την χρηματοδότηση των αναγκαίων επενδύσεων, καθώς και το πλαίσιο για τα "έξυπνα δίκτυα"·

 

Το ποσοστό των παιδιών που εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο πρέπει να είναι κάτω από 10% και τουλάχιστον το 40% της νέας γενεάς πρέπει να έχει δίπλωμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

 

41. εκτιμά πως η εκπαίδευση και η κατάρτιση αποτελούν κεντρικό στοιχείο που απαιτεί μακροπρόθεσμες αλλά ευέλικτες στρατηγικές για να οικοδομηθεί η στέρεη βάση της οικονομικής μεγέθυνσης και πρέπει να περιληφθεί στις δέκα δράσεις προτεραιότητας της Επιτροπής για την τόνωση της οικονομικής μεγέθυνσης· τονίζει πως οποιαδήποτε ανεπάρκεια σε ένα μακροπρόθεσμο εκπαιδευτικό σύστημα θα οδηγήσει αργότερα και σε μια ανεπάρκεια στην οικονομία σε επίπεδο απασχόλησης·

 

42. αναγνωρίζει τις μεγάλες διαφορές μεταξύ κρατών μελών ως προς το βαθμό επίτευξης των κοινών στόχων για τα παιδιά που εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο και ως προς την επιδίωξη ενός μεγαλύτερου αριθμού πτυχιούχων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και επισημαίνει πως υπάρχει κίνδυνος να μην επιτευχθούν οι στόχοι σε ευρωπαϊκό επίπεδο και καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι τα κριτήρια για τη μέτρηση των αποτελεσμάτων θα είναι συγκρίσιμα μεταξύ των κρατών μελών·

 

Μείωση κατά 20 εκατομμύρια του αριθμού των ανθρώπων που θα είναι στα όρια της φτώχειας

 

43. επισημαίνει πως η ανεργία είναι κεντρικό θέμα των συζητήσεων που διεξάγονται στο πλαίσιο της κρίσης· τονίζει την ανάγκη δημιουργίας αγορών εργασίας που να μην αποκλείουν κανέναν και να είναι ανταγωνιστικές χάρη σε συστήματα flexicurity·

 

44. ζητεί μέτρα για την αντιμετώπιση της παράνομης απασχόλησης, για τον εκσυγχρονισμό των αγορών εργασίας σε συμφωνία με τις ανάγκες των εγχωρίων εργαζομένων και εργοδοτών, για τη μείωση των διοικητικών βαρών των εργοδοτών σε συμφωνία με τους ευρωπαϊκούς στόχους, και για την προώθηση νέας νομοθεσίας στον τομέα της απασχόλησης μόνον όποτε υπάρχει αποδεδειγμένη ανάγκη· ζητεί από την Επιτροπή να μεριμνήσει ώστε να μπορέσουν να ακουστούν οι απόψεις εργοδοτών και εργαζομένων που σήμερα δεν περιλαμβάνονται στο μοντέλο των κοινωνικών εταίρων, ώστε κανένας να μην αποκλεισθεί·

 

ΕΜΒΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ

 

45. χαιρετίζει το γεγονός ότι η Επιτροπή ολοκλήρωσε πλέον την έκδοση όλων των Ανακοινώσεων για τις εμβληματικές πρωτοβουλίες·

 

46. καλεί την Επιτροπή να διευκρινίσει τις συγκεκριμένες νομοθετικές προτάσεις που οι εμβληματικές πρωτοβουλίες θα περιλαμβάνουν·

 

Εμβληματική Πρωτοβουλία "Ένωση της Καινοτομίας"

 

47. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξαλείψει τα διοικητικά εμπόδια και να βελτιώσει τις συνθήκες υπό τις οποίες γίνονται οι καινοτομίες, π.χ. με τη δημιουργία του ενιαίου ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας· εκτιμά πως τα καλοπροαίρετα προγράμματα που αποσκοπούν στην προώθηση της ανταγωνιστικότητας και στην οικοδόμηση μιας αειφόρου οικονομίας δεν λειτουργούν σωστά όταν αποθαρρύνεται η συμμετοχή των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων και των πανεπιστημίων στα ευρωπαϊκά προγράμματα·

 

48. χαιρετίζει την ανακοίνωση της Επιτροπής για την "Ένωση της Καινοτομίας"· εκτιμά πως οι καινοτόμες ευρωπαϊκές εταιρίες δεν χρειάζονται επιδοτήσεις αλλά περισσότερη ελευθερία και καλύτερη πρόσβαση στα κεφάλαια κινδύνου· εκτιμά πως η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να καλύψει αυτή την ανάγκη επεκτείνοντας τα μόνιμα χρηματοπιστωτικά προϊόντα επιμερισμού των κινδύνων που προσφέρει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων μέσω του Μηχανισμού Χρηματοδότησης με Επιμερισμό των Κινδύνων (RSFF)· εκτιμά ακόμη πως η ΕΕ θα πρέπει να εφαρμόζει ένα σύστημα με "μπόνους" που θα επιμηκύνει το δάνειο που έλαβε μια εταιρία η οποία πέτυχε χειροπιαστά καινοτόμα αποτελέσματα·

 

49. καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει λεπτομέρειες για τη διακυβέρνηση και τη χρηματοδότηση των Συμπράξεων Καινοτομίας και να λάβει δεόντως υπόψη το από 11 Νοεμβρίου 2010 ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τις συμπράξεις καινοτομίας και ειδικότερα σε ό,τι αφορά μια στάση προσανατολισμένη προς τις ανάγκες της αγοράς·

 

Εμβληματική Πρωτοβουλία "Νεολαία σε κίνηση"

 

50. τονίζει τη σημασία της βελτίωσης των γνώσεων, των προσόντων και των ικανοτήτων των νέων και διασφάλισης της αντιστοιχίας τους προς τις ανάγκες της μεταβαλλόμενης αγοράς εργασίας μέσω της ανάπτυξης δίκαιων, ευέλικτων και αποτελεσματικών συστημάτων για μια εκπαίδευση και κατάρτιση υψηλής ποιότητας· καλεί την Επιτροπή να επεκτείνει τα ευρωπαϊκά προγράμματα που στηρίζουν την εκπαίδευση, την αναβάθμιση προσόντων και τη δια βίου μάθηση, ώστε να διευκολυνθεί η ομαλή είσοδος στην αγορά εργασίας για όσους προέρχονται από εκπαίδευση και κατάρτιση ή από ανεργία και αδράνεια·

 

51. τονίζει ότι, για να αντιμετωπισθεί το ζήτημα των υψηλών ποσοστών ανεργίας μεταξύ των νέων, θα πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στην εκπόνηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων που να προάγουν την επιχειρηματικότητα και την κινητικότητα μεταξύ των νέων σε όλα τα στάδια της εκπαίδευσης· τονίζει σε αυτό το πλαίσιο τη σημασία της προσφοράς ποιοτικής απασχόλησης στους νέους μέσω της ανάπτυξης ενοποιημένων πολιτικών flexicurity προκειμένου να ενισχυθεί και η ευελιξία της αγοράς εργασίας και η σίγουρη απασχόληση, και επίσης τη σημασία του να ενθαρρυνθεί και να διευκολυνθεί η επιχειρηματική πρωτοβουλία μεταξύ των νέων και να προωθηθεί αυτό μέσω των κατάλληλων προγραμμάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης, μαθητείας και καθοδήγησης·

 

52. τονίζει ότι η ποιότητα της εκπαίδευσης και η πρόσβαση σε αυτή αποτελούν σταθερή προϋπόθεση για να καταστήσει μια οικονομία δυνατή την οικονομική μεγέθυνση· τονίζει κατά συνέπεια ότι εάν τα κράτη μέλη επιθυμούν να επιτύχουν τους κοινούς στόχους της οικονομικής μεγέθυνσης και τους στόχους που έχουν θέσει για την εκπαίδευση, τότε οι σωστές επενδύσεις θα αποβούν ζωτικής σημασίας για τα εκπαιδευτικά και επιμορφωτικά συστήματά τους, συμπεριλαμβανομένης της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης·

 

53. τονίζει την ανάγκη προαγωγής των συμπράξεων πανεπιστημίων-επιχειρήσεων και την ανάγκη εξασφάλισης της κατάλληλης χρηματοδότησης προκειμένου να προωθηθεί το πρόγραμμα εκσυγχρονισμού των πανεπιστημίων και να επιτευχθεί ο στόχος της ανάπτυξης παγκοσμίως ανταγωνιστικών ευρωπαϊκών πόλων αριστείας·

 

Εμβληματική Πρωτοβουλία "Ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη"

 

54. χαιρετίζει τις προτάσεις της Επιτροπής για το φάσμα συχνοτήτων, τον ENISA (Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών) και την ευρυζωνικότητα, και ζητεί να επισπευσθεί η έγκριση προτάσεων σχετικών με την ψηφιακή ενιαία αγορά (ηλεκτρονικό εμπόριο, πνευματική ιδιοκτησία, επιγραμμική εμπιστοσύνη και ασφάλεια, περιαγωγή, ηλεκτρονική επαλήθευση κλπ)·

 

55. εκτιμά πως η αποτελεσματική προστασία των προσωπικών δεδομένων αποτελεί απαραίτητο στοιχείο για τη δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης στις επιγραμμικές υπηρεσίες, ότι η προστασία του απορρήτου αποτελεί βασική αξία, κι ότι όλοι οι πολίτες θα πρέπει να έχουν τον έλεγχο επί των προσωπικών τους δεδομένων· ζητεί κατά συνέπεια να αναπροσαρμοστεί η Οδηγία περί Προστασίας των δεδομένων βάσει των σημερινών ψηφιακών συνθηκών·

 

56. εκτιμά πως τα πλουραλιστικά και ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης είναι ένας πυλώνας της ευρωπαϊκής δημοκρατίας που πρέπει να διαφυλαχθεί· εκτιμά ομοίως ότι τα διαδικτυακά μέσα ενημέρωσης επίσης πρέπει να διαφυλαχθούν, ότι η ανεξάρτητη ευρωπαϊκή δημοσιογραφία πρέπει να ενισχυθεί όπως και οι επικοινωνιακές πολιτικές επί ευρωπαϊκών θεμάτων·

 

57. τονίζει την ανάγκη μεταρρύθμισης της νομοθεσίας που αφορά τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας προς την κατεύθυνση ενός ευρωπαϊκού πλαισίου προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας· καλεί την Επιτροπή να δώσει προτεραιότητα στην εναρμόνιση της ψηφιακής ενιαίας αγοράς της ΕΕ·

 

58. υπενθυμίζει στην Επιτροπή την επανειλημμένως διατυπωθείσα σύσταση να υποβάλει μια οδηγία για τον πλουραλισμό των μέσων ενημέρωσης·

 

59. εκτιμά πως επίσης πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στην προβολή και προσαρμογή των παραδοσιακών μέσων ενημέρωσης βάσει των νέων επικοινωνιακών τεχνολογιών, με ιδιαίτερη έμφαση στην επικοινωνιακή προβολή της ΕΕ και στην επέκταση ενός πανευρωπαϊκού πλαισίου συζητήσεων·

 

Εμβληματική Πρωτοβουλία "Μια Ευρώπη που χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τους πόρους"

 

60. χαιρετίζει την εμβληματική πρωτοβουλία της ΕΕ 2020 για μια Ευρώπη που χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τους πόρους και καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει το έργο της εκπόνησης συγκεκριμένων πολιτικών για τη διασφάλιση της στροφής προς μια οικονομία ενεργειακά αποδοτική και με χαμηλές εκπομπές άνθρακα· καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει συγκεκριμένα κριτήρια αναφοράς και δεσμευτικούς στόχους που να μπορούν να παρακολουθούνται μέσα στο πλαίσιο του "Ευρωπαϊκού Εξαμήνου" πολιτικού συντονισμού της "Στρατηγικής ΕΕ 2020"·

 

61. ζητεί να διασφαλιστεί η δυνατότητα και διαθεσιμότητα φθηνών και διαφοροποιημένων ενεργειακών πηγών φιλικών προς το κλίμα, με την πλήρη υλοποίηση μιας ενοποιημένης αγοράς ενέργειας, την ανάπτυξη των ευρωπαϊκών ενεργειακών υποδομών, ειδικά στον τομέα των αειφόρων ενεργειακών πηγών με χαμηλές εκπομπές άνθρακα, και την προώθηση της ενεργειακής απόδοσης σε όλους τους σχετικούς τομείς·

 

62. ζητεί από την Επιτροπή να τηρήσει τη δέσμευσή της ότι θα καταστήσει την αποδοτική χρήση των πόρων βασική αρχή όλων των ευρωπαϊκών πολιτικών· τονίζει ειδικότερα την ανάγκη εφαρμογής αυτής της αρχής στις επικείμενες μεταρρυθμίσεις της ΚΓΠ, της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής, της Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Πολιτικής και της Πολιτικής της Συνοχής· καλεί την Επιτροπή να προχωρήσει χωρίς χρονοτριβή στην εφαρμογή της πρωτοβουλίας, ώστε να δώσει κίνητρα για πράσινες επενδύσεις και να προσφέρει στον επιχειρηματικό κόσμο το αίσθημα βεβαιότητας που έχει ανάγκη·

 

63. υπενθυμίζει τη σημασία της αρχής "ο ρυπαίνων πληρώνει"· καλεί τα κράτη μέλη να καταργήσουν σταδιακά τις περιβαλλοντικά επιζήμιες επιδοτήσεις, σε συμφωνία με τις διεθνείς συμφωνίες· υποστηρίζει την ιδέα μιας περιβαλλοντικής φορολογικής μεταρρύθμισης που θα μεταφέρει τη φορολογική βάση από την εργασία στη χρήση των πόρων και στη ρύπανση ώστε να στραφεί η οικονομία προς την "πράσινη μεγέθυνση"·

 

64. επισημαίνει ότι μέχρι το 2020 αλλά και μετά, θα απαιτηθούν σημαντικές επενδύσεις στις ενεργειακές υποδομές, για να αντιμετωπισθεί το κλιματικό ζήτημα, να αναβαθμιστούν τα ευρωπαϊκά ενεργειακά δίκτυα,, συμπεριλαμβανομένων των Διευρωπαϊκών Ενεργειακών Δικτύων, να προωθηθεί το ευρωπαϊκό υπερδίκτυο, να αναπτυχθούν "έξυπνα" δίκτυα και να δημιουργηθούν διασυνδέσεις, πράγματα απαραίτητα για την τόνωση της εσωτερικής ενεργειακής αγοράς και για την ενσωμάτωση ενός όλο και πιο μεγάλου ποσοστού ανανεώσιμων πηγών ενέργειας καθώς και για την περαιτέρω ανάπτυξη μεγάλων έργων υποδομής σε τρίτες χώρες και ιδίως στις περιοχές της Μεσογείου και της Ευρασίας· υπενθυμίζει ότι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αποτελούν τον καλύτερο εγχώριο ενεργειακό πόρο της ηπείρου μας και κατά συνέπεια ζητεί τη φιλόδοξη υλοποίηση των υποχρεώσεων που έχουν αναλάβει τα κράτη μέλη στον τομέα της ανανεώσιμης ενέργειας·

 

Εμβληματική Πρωτοβουλία "Μια βιομηχανική πολιτική για την εποχή της παγκοσμιοποίησης"

 

65. χαιρετίζει την καθιέρωση μιας εξέτασης για τις επιπτώσεις που οι νέες νομοθετικές πράξεις έχουν επί της ανταγωνιστικότητας καθώς και την καθιέρωση ποιοτικών αξιολογήσεων για την ήδη υπάρχουσα νομοθεσία·

 

66. εκφράζει την απογοήτευσή του που δυο χρόνια μετά την έγκριση του Νόμου Small Business Act η Επιτροπή δεν έχει αναλάβει συγκεκριμένες δράσεις και πρωτοβουλίες· καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να προαγάγουν ένα πιο φιλικό προς τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις κανονιστικό πλαίσιο μέσα από την προσεκτική αξιολόγηση των επιπτώσεων κάθε νέου κανονιστικού ή νομοθετικού μέτρου που αφορά τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις· εκτιμά πως οι συστηματικές και ανεξάρτητες αξιολογήσεις των επιπτώσεων όλων των πολιτικών προτάσεων πρέπει να αποτελούν προϋπόθεση σε όλα τα πολιτικά επίπεδα· ζητεί επίσης την ανάληψη συγκεκριμένων πρωτοβουλιών για την βελτίωση της πρόσβασης των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση και στις διεθνείς αγορές·

 

67. εκτιμά πως η καθιέρωση ευρωπαϊκών ομολόγων είναι βασικής σημασίας για να μπορέσει η ΕΕ να χρηματοδοτήσει την καινοτομία και τις υποδομές· καλεί την ΕΕ να ξεκινήσει ειδικά ευρωπαϊκά οικονομικά σχέδια, όπως π.χ. ένα αληθινά ευρωπαϊκό ενεργειακό έξυπνο υπερδίκτυο, να ολοκληρώσει το Πρόγραμμα Galileo, την πράσινη τεχνολογία, την ηλεκτρονική υγεία, το Πρόγραμμα του Διευρωπαϊκού Μεταφορικού Δικτύου (ΤΕΝ-Τ) και να επιτύχει την δωρεάν και ισότιμη πρόσβαση στις τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας και στην ευρυζωνικότητα·

 

Εμβληματική Πρωτοβουλία "Ατζέντα για νέες δεξιότητες και θέσεις εργασίας"

 

68. τονίζει ότι μόνο μέσα από τη βελτίωση της εκπαίδευσης και των προσόντων θα μπορέσει να μειωθεί η ανεργία και η φτώχεια και να αυξηθεί το ποσοστό απασχόλησης·

 

69. καλεί την Επιτροπή να συμβουλεύσει επειγόντως τα κράτη μέλη για το πώς θα εφαρμόσουν καλύτερα τις μακροπρόθεσμες πολιτικές απόκτησης ηλεκτρονικών δεξιοτήτων και καταπολέμησης του ψηφιακού αναλφαβητισμού· εκτιμά πως οι ηλεκτρονικές δεξιότητες και η καταπολέμηση του ψηφιακού αναλφαβητισμού είναι όλο και πιο σημαντικές για τη διαδικασία της εκμάθησης κι ότι αυτές οι δεξιότητες έχουν επίσης όλο και μεγαλύτερη σημασία για την εύρεση ευκαιριών απασχόλησης στην αγορά εργασίας·

 

Εμβληματική Πρωτοβουλία "Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα για την Καταπολέμηση της Φτώχειας"

 

70. θεωρεί λυπηρό το ότι η αποτυχία της Στρατηγικής της Λισαβόνας συνέβαλε στο να υπάρχουν πάνω από 80 εκατομμύρια φτωχοί στην ΕΕ, αριθμός αντίστοιχος σχεδόν προς τον πληθυσμό της Γερμανίας· τονίζει ότι η "Στρατηγική ΕΕ 2020" πρέπει να αντιμετωπίσει αυτή την ανθρώπινη και κοινωνική αλλά και οικονομική σπατάλη· τονίζει ότι η "Στρατηγική ΕΕ 2020" περιλαμβάνει ένα στόχο για τη μείωση της φτώχειας στην ΕΕ κατά το ήμισυ·

 

71. καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να θέσουν πλήρως σε εφαρμογή την αρχή της ίσης αμοιβής για ίση εργασία μέσω της μείωσης των μισθολογικών ανισοτήτων μεταξύ φύλων σε 0 έως 5% μέχρι το 2020, να ετοιμάσουν μια νομοθετική πρόταση για την αναθεώρηση της υφισταμένης νομοθεσίας και να ξεκινήσουν διαδικασίες επί παραβάσει για τα μη συμμορφούμενα κράτη μέλη· τονίζει πόσο σημαντικό είναι να διασφαλιστεί μια μεγαλύτερη συμμετοχή των γυναικών, των νέων, των ηλικιωμένων, των ατόμων με αναπηρίες και των ατόμων με χαμηλές δεξιότητες, καθώς και να ενσωματωθούν καλύτερα οι μετανάστες και οι εθνικές μειονότητες στο εργατικό δυναμικό·

 

72. τονίζει ότι η κινητικότητα στην αγορά εργασίας της ΕΕ θα είναι κρίσιμης σημασίας κατά τα ερχόμενα έτη για τη δημιουργία θέσεων εργασίας και για την οικονομική μεγέθυνση· εκτιμά συνεπώς πως πρέπει να εξαλειφθούν τα εμπόδια στην εσωτερική και τη διασυνοριακή κινητικότητα·

73. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή και στις Κυβερνήσεις και τα Κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1)

EE C 349E, 22.12.2010, σ. 30.

(2)

Κείμενα που εγκρίθηκαν: Ρ7_ΤΑ(2010)0223.

(3)

Κείμενα που εγκρίθηκαν: Ρ7_ΤΑ(2010)0224.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου