Διαδικασία : 2011/2515(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B7-0110/2011

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B7-0110/2011

Συζήτηση :

PV 15/02/2011 - 5
CRE 15/02/2011 - 5

Ψηφοφορία :

PV 17/02/2011 - 6.6

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2011)0066

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 142kWORD 81k
Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B7-0101/2011
9.2.2011
PE459.642v01-00
 
B7-0110/2011

εν συνεχεία δήλωσης της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για τις Εξωτερικές Υποθέσεις και την Πολιτική Ασφάλειας

σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού


σχετικά με το κράτος δικαίου στη Ρωσία


Kristiina Ojuland, Graham Watson, Marietje Schaake, Leonidas Donskis, Ramon Tremosa i Balcells εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το κράτος δικαίου στη Ρωσία  
B7‑0110/2011

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τη Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας ΕΕ-Ρωσίας, η οποία τέθηκε το 1997 και έληξε το 2007, αν και εξακολουθεί να ισχύει εν αναμονή της ολοκλήρωσης των εν εξελίξει διαπραγματεύσεων για τη σύναψη νέας συμφωνίας·

–   έχοντας υπόψη τις προηγούμενες εκθέσεις και ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη Ρωσία και για τις σχέσεις ΕΕ-Ρωσίας, ιδίως το ψήφισμα για τη δολοφονία ακτιβιστών ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Ρωσία, που εγκρίθηκε τον Σεπτέμβριο του 2009, και τα ψηφίσματα για τις διασκέψεις κορυφής μεταξύ ΕΕ-Ρωσίας, συγκεκριμένα το ψήφισμα του Ιουνίου του 2010 σχετικά με τη Διάσκεψη Κορυφής στο Rostov-on-Don,

–   έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση του 2009 σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα στον κόσμο, που εγκρίθηκε τον Δεκέμβριο του 2010,

–   έχοντας υπόψη τις διαβουλεύσεις ΕΕ-Ρωσίας για τα ανθρώπινα δικαιώματα,

–   έχοντας υπόψη την εταιρική σχέση για τον εκσυγχρονισμό, η οποία εγκαινιάσθηκε στη Διάσκεψη Κορυφής ΕΕ-Ρωσίας τον Μάιο του 2010 στο Rostov-on-Don και την κατηγορηματική δέσμευση της ρωσικής ηγεσίας για ένα κράτος δικαίου, ως θεμελιώδη βάση για τον εκσυγχρονισμό της Ρωσίας,

–   έχοντας υπόψη τη δεύτερη απόφαση στις 30 Δεκεμβρίου 2010 για τον Mikhail Khodorkovsky και τον Platon Lebedev, στη δεύτερη δίκη σχετικά με τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας Yukos και τις πολλαπλές δηλώσεις της Ύπατης Εκπροσώπου/Αντιπροέδρου Catherine Ashton, του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Jerzy Buzek και του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής José Manuel Barroso,

–   έχοντας υπόψη τη σύλληψη του Boris Nemtsov και 70 περίπου άλλων ατόμων στις 31 Δεκεμβρίου 2010 στη Μόσχα, μετά από διαδήλωση της αντιπολίτευσης,

–   έχοντας υπόψη την τρομοκρατική επίθεση στο αεροδρόμιο Ντομοντέβοντο στις 24 Ιανουαρίου 2011, όπου 35 άτομα έχασαν τη ζωή τους και πολλοί τραυματίστηκαν,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού του,

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση συνεχίζει τη δέσμευσή της να εμβαθύνει περαιτέρω και να αναπτύξει τις σχέσεις μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ρωσίας, και να τηρήσει τις αρχές της εταιρικής σχέσης για τον εκσυγχρονισμό, με βάση μια σταθερή δέσμευση στις δημοκρατικές αρχές, στο σεβασμό των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στο κράτος δικαίου,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ανωτέρω προβεβλημένες περιπτώσεις είναι απλώς και μόνο οι πλέον γνωστές περιπτώσεις εκτός Ρωσίας σε ό,τι αφορά στη συστηματική παράλειψη του ρωσικού κράτους να τηρεί το κράτος δικαίου και να αποδίδει δικαιοσύνη στους πολίτες του,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει συχνά ασκηθεί κριτική κατά των ρωσικών μέτρων κατά της τρομοκρατίας, ότι δηλαδή είναι βάναυσα και καταπιεστικά,

1.  εκφράζει τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων της τρομοκρατικής επίθεσης στις 24 Ιανουαρίου στο αεροδρόμιο Ντομοντέβοντο και την αλληλεγγύη του σε εκείνους που τραυματίστηκαν στην επίθεση· υπογραμμίζει ότι οι ρωσικές αρχές θα πρέπει να αντιδράσουν στην εν λόγω επίθεση με νόμιμο και προσεκτικό τρόπο, και να επιτρέψουν στο ρωσικό δικαστικό σύστημα να εργασθεί ελεύθερα και ανεξάρτητα για την ποινική δίωξη και την καταδίκη εκείνων που ευθύνονται για την επίθεση·

2.  σημειώνει ότι η επίθεση στο Ντομοντέβοντο έδωσε αφορμή για δημόσια συζήτηση σχετικά με τις ενέργειες της αστυνομίας του αεροδρομίου, με τον Πρόεδρο Medvedev να ασκεί κριτική στην αστυνομία για έλλειψη κατάλληλης δράσης και εμπλοκή της σε χρηματικό εκβιασμό επιβατών που φθάνουν από την Κεντρική Ασία·

3.  εκφράζει τη λύπη του για την έκβαση της δεύτερης ποινικής δίκης κατά των Mikhail Khodorkovsky και Platon Lebedev στις Δεκεμβρίου 2010, όπου αμφότεροι καταδικάσθηκαν σε ουσιαστική κάθειρξη, η οποία προστέθηκε στις προηγούμενες ετυμηγορίες· υπογραμμίζει ότι έχουν προκύψει σοβαρά δικαστικά ερωτήματα σχετικά με αυτήν και με τις προηγούμενες δίκες κατά των Khodorkovsky, Lebedev και της εταιρείας Yukos και ότι οι δίκες κατά της εταιρείας Yukos και των πρώην διευθυντικών στελεχών της θεωρούνται από ένα μεγάλο μέρος των ρώσων πολιτών ότι έχουν πολιτικό χαρακτήρα·

4.  ζητεί ανεξάρτητη δικαστική εξέταση εν αναμονή της δευτεροβάθμιας δικαστικής διαδικασίας κατά των Khodorkovsky και Lebedev, και ζητεί επίσης να διερευνηθούν επισήμως ισχυρισμοί για πολιτική παρέμβαση στην ανεξαρτησία της συγκεκριμένης δικαστικής διαδικασίας, εξετάζοντας, μεταξύ άλλων παραγόντων, δηλώσεις εκτός δικαστηρίου στις οποίες προέβησαν δημόσιοι λειτουργοί πριν από την ετυμηγορία·

5.  εκφράζει τη λύπη του και καταδικάζει τη σύλληψη του Boris Nemtsov και άλλων στις 31 Δεκεμβρίου 2010, μετά τη συμμετοχή τους στην εκδήλωση διαμαρτυρίας με το όνομα "Στρατηγική-31", και εκφράζει τη λύπη του για την κράτησή τους και την καταδίκη τους λόγω διατάραξης της δημόσιας τάξης· υπογραμμίζει ότι οι ρωσικές αρχές πρέπει να τηρούν και να σέβονται την ελευθερία του συνέρχεσθαι και το δικαίωμα συμμετοχής σε ειρηνικές εκδηλώσεις διαμαρτυρίας·

6.  επαναδιατυπώνει την έκκλησή του στις ρωσικές δικαστικές αρχές να επισπεύσουν την έρευνα για το θάνατο του ρώσου δικηγόρου Sergey Magnitsky στις 16 Νοεμβρίου 2009· θεωρεί λυπηρό το ότι και αυτή επίσης η περίπτωση αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα των σοβαρών μειονεκτημάτων του δικαστικού συστήματος της χώρας· θεωρεί λυπηρό το ότι ενώ οι υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων συχνά υφίστανται σκληρή μεταχείριση και δίκες που αγνοούν τον κώδικα ποινικής δικονομίας της Ρωσικής Ομοσπονδίας (όπως, π.χ., το άρθρο 72 στην υπόθεση του Oleg Orlov της οργάνωσης Memorial), εκείνοι που ενέχονται σε επιθέσεις και ακόμη και φόνους κατά υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ανεξάρτητων δημοσιογράφων και δικηγόρων, εξακολουθούν ακόμη πολύ συχνά να χαίρουν ατιμωρησίας·

7.  υπενθυμίζει την έκκλησή του στο Συμβούλιο, εν απουσία θετικών ενεργειών εκ μέρους των ρωσικών αρχών προκειμένου να συνεργασθούν και να διερευνήσουν την υπόθεση Sergey Magnitsky, να επιμείνει όπως οι ρωσικές αρχές παραπέμψουν τους υπεύθυνους στη δικαιοσύνη και να εξετάσουν την απαγόρευση εισόδου στην ΕΕ για τους ρώσους αξιωματούχους που εμπλέκονται στην υπόθεση αυτή· ενθαρρύνει τη συνεργασία των υπηρεσιών επιβολής του νόμου της ΕΕ, προκειμένου να παγώσουν οι τραπεζικοί λογαριασμοί και άλλα περιουσιακά στοιχεία των εν λόγω ρώσων αξιωματούχων σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ· καλεί την Ύπατη Εκπρόσωπο να αναφέρει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ποια περαιτέρω ποινικά μέτρα και κυρώσεις θα ήταν δυνατόν να εφαρμοσθούν, σε αυτή ή σε άλλες περιπτώσεις, κατά ρώσων αξιωματούχων και υπευθύνων για σοβαρές και συστηματικές καταχρήσεις σε ό,τι αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα και για παραλείψεις σε ό,τι αφορά την τήρηση του κράτους δικαίου·

8.  εφιστά ιδιαίτερη προσοχή στην κατάσταση που επικρατεί στο Βόρειο Καύκασο, όπου συνεχίζονται οι εξωδικαστικές εκτελέσεις και οι εξαφανίσεις· προτρέπει τις ρωσικές αρχές να προστατεύσουν τους υπερασπιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τους δικηγόρους και τους δημοσιογράφους στο Βόρειο Καύκασο και να τους εξασφαλίσουν επαρκή προστασία· αναμένει από τις ρωσικές αρχές να επιστήσουν ιδιαίτερα την προσοχή τους στην επείγουσα ανάγκη ενίσχυσης του κράτους δικαίου και σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Βόρειο Καύκασο·

9.  καλεί την Επιτροπή να υποβάλει επειγόντως στο Κοινοβούλιο αξιολόγηση για το εάν είναι συμβατά με τις απαιτήσεις έναντι της Ρωσίας σε ό,τι αφορά τη φιλοδοξία της για πλήρη συμμετοχή στον ΠΟΕ τα δικαστικά μέτρα που λαμβάνονται κατά διαφόρων διεθνών και εγχώριων εταιρειών και των ανωτέρων στελεχών τους στη Ρωσία·

10. ενθαρρύνει το Συμβούλιο και την Επιτροπή να προβάλουν τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο παρόν ψήφισμα στις συνεδριάσεις τους με τη ρωσική κυβέρνηση, και συγκεκριμένα κατά την επικείμενη Διάσκεψη Κορυφής ΕΕ-Ρωσίας·

11. επισημαίνει ότι η Ρωσία, ως μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης, έχει προσυπογράψει να τηρεί στο ακέραιο τα κοινά ευρωπαϊκά πρότυπα σχετικά με τα δημοκρατικά, θεμελιώδη και ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου, καθώς και να συμμορφώνεται με τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα· καλεί τη Ρωσία να βελτιώσει την εφαρμογή των κανόνων στο πλαίσιο της ΕΣΑΔ·

12. καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να προσφέρουν στη Ρωσία συγκεκριμένη βοήθεια και εμπειρογνωμοσύνη προκειμένου να ενισχυθεί η ανεξαρτησία των υπηρεσιών απονομής της δικαιοσύνης και επιβολής του νόμου και να βελτιωθεί η ικανότητα του δικαστικού συστήματος να ανθίσταται σε πολιτικές και οικονομικές πιέσεις· υπογραμμίζει ότι είναι πρόθυμο να συμβάλει στη σύσταση ενός τέτοιου προγράμματος υποστήριξης του δικαστικού σώματος, καθώς και στην επιμόρφωση και την εκπαίδευση του προσωπικού επιβολής της νομοθεσίας και των εισαγγελικών και δικαστικών λειτουργών·

13. επαναδιατυπώνει την έκκλησή του για επιτάχυνση του διαλόγου ΕΕ-Ρωσίας για τα ανθρώπινα δικαιώματα και για το άνοιγμα αυτής της διαδικασίας με αποτελεσματική συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της Κρατικής Δούμας, της κοινωνίας των πολιτών και οργανώσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων· υπενθυμίζει την Ύπατη Εκπρόσωπο/Αντιπρόεδρο τη δημοσιονομική απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την ίδρυση φόρουμ κοινωνίας των πολιτών στις παρυφές των διασκέψεων κορυφής ΕΕ-Ρωσίας δύο φορές το χρόνο·

14. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου