Процедура : 2011/2644(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B7-0224/2011

Внесени текстове :

B7-0224/2011

Разисквания :

PV 23/03/2011 - 17
CRE 23/03/2011 - 17

Гласувания :

PV 24/03/2011 - 6.15
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2011)0118

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 119kWORD 63k
23.3.2011
PE459.753v01-00
 
B7-0224/2011

за приключване на разискванията по изявления на Съвета и на Комисията

съгласно член 110, параграф 2 от Правилника за дейността


относно положението в Япония, в частност извънредното положение в атомните електроцентрали


Joseph Daul от името на групата PPE
Martin Schulz от името на групата S&D
Guy Verhofstadt от името на групата ALDE
Jan Zahradil от името на групата ECR
Rebecca Harms, Daniel Cohn-Bendit от името на групата Verts/ALE
Lothar Bisky от името на групата GUE/NGL
Francesco Enrico Speroni, Fiorello Provera, Bastiaan Belder от името на групата EFD

Резолюция на Европейския парламент относно положението в Япония, в частност извънредното положение в атомните електроцентрали  
B7‑0224/2011

Европейският парламент,

–   като взе предвид член 110, параграф 2 от своя правилник,

A. като има предвид разрушителното земетресение и вълната цунами, които засегнаха Япония и тихоокеанския район на 11 март и причиниха хиляди смъртни случаи и случаи на изчезнали хора, както и на значителни материални щети,

Б. като има предвид, че това бедствие провокира ядрен инцидент с изключително сериозен характер, който засегна атомната електроцентрала на Фукушима и представлява нова заплаха,

В. като има предвид изявлението на японския министър-председател Naodo Kan, съобразно което страната е изправена пред най-сериозната за нея криза през 65-те години след втората световна война,

1.  изразява пред японския народ и неговото правителство пълната си солидарност и поднася своите искрени съболезнования на жертвите на това тройно бедствие, въпреки че загубите на човешки живот и материалните щети все още не са напълно оценени; приветства мобилизацията, куража и непреклонността на японския народ и японските органи, изправени пред бедствието;

2.  изисква от Съюза и от неговите държави-членки преди всичко да предоставят на Япония и на пострадалите райони цялата помощ и подкрепа, необходими на хуманитарно, техническо и финансово равнище, и изразява задоволството си поради факта, че Съюзът незабавно е активирал механизма си за гражданска защита с цел координиране на спешно предоставената от него помощ;

3.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията и японските органи.

 

Правна информация - Политика за поверителност