Forslag til beslutning - B7-0224/2011Forslag til beslutning
B7-0224/2011

  FORSLAG TIL BESLUTNING om situationen i Japan, navnlig alarmberedskabet på atomkraftværkerne

  23.3.2011

  på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser
  jf. forretningsordenens artikel 110, stk. 2

  Joseph Daul for PPE-Gruppen
  Martin Schulz for S&D-Gruppen
  Guy Verhofstadt for ALDE-Gruppen
  Jan Zahradil for ECR-Gruppen
  Rebecca Harms, Daniel Cohn-Bendit for Verts/ALE-Gruppen
  Lothar Bisky for GUE/NGL-Gruppen
  Francesco Enrico Speroni, Fiorello Provera, Bastiaan Belder for EFD-Gruppen

  Procedure : 2011/2644(RSP)
  Forløb i plenarforsamlingen
  Dokumentforløb :  
  B7-0224/2011
  Indgivne tekster :
  B7-0224/2011
  Vedtagne tekster :

  B7‑0224/2011

  Europa-Parlamentets beslutning om situationen i Japan, navnlig alarmberedskabet på atomkraftværkerne

  Europa-Parlamentet,

  –   der henviser til forretningsordenens artikel 110, stk. 2,

  A. der henviser til det ødelæggende jordskælv og den efterfølgende tsunami, der ramte Japan og Stillehavsområdet den 11. marts, med tusindvis af døde og forsvundne samt omfattende materielle skader til følge,

  B.  der henviser til, at denne katastrofe forårsagede et yderst alvorligt uheld på atomkraftværket i Fukushima, som udgør en ny trussel,

  C. der henviser til, at den japanske premierminister, Nato Kan, har erklæret, at landet står over for sin alvorligste krise siden anden verdenskrigs afslutning for 65 år siden,

  1.  tilkendegiver sin fulde solidaritet med det japanske folk og dets regering og udtrykker sin oprigtige medfølelse med ofrene for denne tredobbelte katastrofe, hvis fulde omfang i form af tab af menneskeliv og materielle skader endnu ikke er blevet gjort op; udtrykker sin hyldest til det japanske folk og de japanske myndigheder for det sammenhold, det mod og den beslutsomhed, de har udvist over for denne katastrofe;

  2.  anmoder EU og dets medlemsstater om hurtigst muligt at yde den nødvendige humanitære, tekniske og økonomiske bistand og støtte til Japan og de ramte områder, og konstaterer med tilfredshed, at EU straks har aktiveret sin civilbeskyttelsesordning med henblik på at koordinere nødhjælpsarbejdet;

  3.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen og de japanske myndigheder.