Procedūra : 2011/2644(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B7-0224/2011

Pateikti tekstai :

B7-0224/2011

Debatai :

PV 23/03/2011 - 17
CRE 23/03/2011 - 17

Balsavimas :

PV 24/03/2011 - 6.15
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2011)0118

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 110kWORD 59k
23.3.2011
PE459.753v01-00
 
B7-0224/2011

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Europos Vadovų Tarybos ir Komisijos pareiškimų

pagal Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį


dėl padėties Japonijoje, ypač dėl pavojaus padėties branduolinėse elektrinėse


Joseph Daul PPE frakcijos vardu
Martin Schulz S&D frakcijos vardu
Guy Verhofstadt ALDE frakcijos vardu
Jan Zahradil ECR frakcijos vardu
Rebecca Harms, Daniel Cohn-Bendit Verts/ALE frakcijos vardu
Lothar Bisky GUE/NGL frakcijos vardu
Francesco Enrico Speroni, Fiorello Provera, Bastiaan Belder EFD frakcijos vardu

Europos Parlamento rezoliucija dėl padėties Japonijoje, ypač dėl pavojaus padėties branduolinėse elektrinėse  
B7‑0224/2011

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį,

A. kadangi šių metų kovo 11 d. Japoniją ir Ramiojo vandenyno regioną nuniokojo žemės drebėjimas ir cunamis, per kuriuos žuvo ir dingo tūkstančiai žmonių bei padaryta didžiulių materialinių nuostolių,

B.  kadangi ši nelaimė Fukušimos branduolinėje elektrinėje sukėlė ypatingai didelę branduolinę avariją, kuri kelia naują grėsmę,

C. kadangi remiantis Japonijos ministro pirmininko Naoto Kano pranešimu, šalį ištiko sunkiausia krizė per 65 metus, t. y. nuo Antrojo pasaulinio karo,

1.  reiškia japonų tautai ir Japonijos vyriausybei visapusišką paramą ir nuoširdžią užuojautą šios trigubos katastrofos, per kurią nusineštų gyvybių skaičius ir materialiniai nuostoliai dar nėra galutinai įvertinti, aukoms; palankiai vertina japonų tautos ir valdžios susitelkimą, drąsą ir ryžtą ištikus šiai nelaimei;

2.  ragina Sąjungą ir jos valstybes nares Japonijai ir nukentėjusiems regionams kaip prioritetą suteikti visą būtiną humanitarinę, techninę ir finansinę pagalbą ir paramą bei džiaugiasi, kad Sąjunga nedelsdama pasinaudojo civilinės saugos priemonėmis savo skubiai pagalbai koordinuoti;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Komisijai, Tarybai ir Japonijos vadžios institucijoms.

 

Teisinė informacija - Privatumo politika