Procedura : 2011/2644(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B7-0224/2011

Teksty złożone :

B7-0224/2011

Debaty :

PV 23/03/2011 - 17
CRE 23/03/2011 - 17

Głosowanie :

PV 24/03/2011 - 6.15
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2011)0118

PROJEKT REZOLUCJI
PDF 111kWORD 59k
23.3.2011
PE459.753v01-00
 
B7-0224/2011

zamykającej debatę nad oświadczeniami Rady Europejskiej i Komisji

zgodnie z art. 110 ust. 2 Regulaminu


w sprawie sytuacji w Japonii, zwłaszcza stanu alarmowego w elektrowniach atomowych


Joseph Daul w imieniu grupy PPE
Martin Schulz w imieniu grupy S&D
Guy Verhofstadt w imieniu grupy ALDE
Jan Zahradil w imieniu grupy ECR
Rebecca Harms, Daniel Cohn-Bendit w imieniu grupy politycznej Verts/ALE
Lothar Bisky w imieniu grupy GUE/NGL
Francesco Enrico Speroni, Fiorello Provera, Bastiaan Belder w imieniu grupy EFD

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie sytuacji w Japonii, zwłaszcza stanu alarmowego w elektrowniach atomowych  
B7‑0224/2011

Parlament Europejski,

–   uwzględniając art. 110 ust. 2 Regulaminu,

A. mając na uwadze niszczycielskie trzęsienie ziemi i tsunami, które nawiedziły Japonię i region Pacyfiku w dniu 11 marca 2011 r., w wyniku czego tysiące osób poniosło śmierć lub zostało uznane za zaginione, doszło też do znacznych strat materialnych,

B.  mając na uwadze, że klęska ta doprowadziła do niezwykle poważnego wypadku jądrowego w elektrowni atomowej w Fukuszimie, co stanowi kolejne zagrożenie,

C. mając na uwadze oświadczenie japońskiego premiera Naoto Kana, zgodnie z którym kraj znalazł się w stanie kryzysu największego od 65 lat, czyli od czasu drugiej wojny światowej,

1.  przekazuje mieszkańcom i rządowi Japonii wyrazy najgłębszej solidarności, a ofiarom tej potrójnej klęski składa szczere kondolencje, przy czym jest świadomy, że nie oszacowano jeszcze w pełni liczby ofiar w ludziach ani szkód materialnych; wyraża uznanie dla mobilizacji, odwagi i determinacji mieszkańców i władz Japonii w obliczu klęski;

2.  wzywa Unię i jej państwa członkowskie, by priorytetowo udzieliły Japonii i regionom dotkniętym klęską wszelkiej niezbędnej pomocy i wsparcia humanitarnego, technicznego i finansowego, a także z zadowoleniem przyjmuje fakt, że Unia niezwłocznie uruchomiła europejski mechanizm ochrony ludności, by skoordynować pomoc nadzwyczajną;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji i władzom Japonii.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności