Förslag till resolution - B7-0224/2011Förslag till resolution
B7-0224/2011

FÖRSLAG TILL RESOLUTION om situationen i Japan, särskilt beredskapsläget vid landets kärnkraftsverk

23.3.2011

till följd av uttalandena av rådet och kommissionen
i enlighet med artikel 110.2 i arbetsordningen

Joseph Daul för PPE-gruppen
Martin Schulz för S&D-gruppen
Guy Verhofstadt för ALDE-gruppen
Jan Zahradil för ECR-gruppen
Rebecca Harms, Daniel Cohn-Bendit för Verts/ALE-gruppen
Lothar Bisky för GUE/NGL-gruppen
Francesco Enrico Speroni, Fiorello Provera, Bastiaan Belder för EFD-gruppen  

Förfarande : 2011/2644(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
B7-0224/2011
Ingivna texter :
B7-0224/2011
Antagna texter :

B7‑0224/2011

Europaparlamentets resolution om situationen i Japan, särskilt beredskapsläget vid landets kärnkraftsverk

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av artikel 110.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. Japan och Stillahavsområdet drabbades den 11 mars 2011 av en förödande jordbävning och tsunami. Tusentals människor rapporteras döda eller försvunna och de materiella skadorna är omfattande.

B.  Katastrofen orsakade en ytterst allvarlig olycka vid kärnkraftsverket i Fukushima, vilket utgör ett nytt hot.

C. Japans premiärminister Naoto Kan sade i ett uttalande att landet upplever sin största kris på 65 år, alltså sedan andra världskriget.

1.  Europaparlamentet uttrycker sin djupaste solidaritet med det japanska folket och sitt uppriktiga deltagande med offren för denna tredubbla katastrof, där antalet dödsoffer och de materiella skadorna ännu inte har kunnat uppskattas i sin helhet. Parlamentet hyllar det japanska folket och de japanska myndigheterna för deras mobilisering, mod och beslutsamhet i samband med denna katastrof.

2.  Europaparlamentet uppmanar unionen och dess medlemsstater att som en prioriterad åtgärd ge Japan och de drabbade områdena allt humanitärt, tekniskt och ekonomiskt bistånd och stöd de behöver, och noterar med tillfredsställelse att unionen omedelbart aktiverade sin civilskyddsmekanism för att samordna katastrofbiståndet.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen och de japanska myndigheterna.