Förslag till resolution - B7-0224/2011Förslag till resolution
B7-0224/2011

  FÖRSLAG TILL RESOLUTION om situationen i Japan, särskilt beredskapsläget vid landets kärnkraftsverk

  23.3.2011

  till följd av uttalandena av rådet och kommissionen
  i enlighet med artikel 110.2 i arbetsordningen

  Joseph Daul för PPE-gruppen
  Martin Schulz för S&D-gruppen
  Guy Verhofstadt för ALDE-gruppen
  Jan Zahradil för ECR-gruppen
  Rebecca Harms, Daniel Cohn-Bendit för Verts/ALE-gruppen
  Lothar Bisky för GUE/NGL-gruppen
  Francesco Enrico Speroni, Fiorello Provera, Bastiaan Belder för EFD-gruppen  

  Förfarande : 2011/2644(RSP)
  Dokumentgång i plenum
  Dokumentgång :  
  B7-0224/2011
  Ingivna texter :
  B7-0224/2011
  Antagna texter :

  B7‑0224/2011

  Europaparlamentets resolution om situationen i Japan, särskilt beredskapsläget vid landets kärnkraftsverk

  Europaparlamentet utfärdar denna resolution

  –   med beaktande av artikel 110.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

  A. Japan och Stillahavsområdet drabbades den 11 mars 2011 av en förödande jordbävning och tsunami. Tusentals människor rapporteras döda eller försvunna och de materiella skadorna är omfattande.

  B.  Katastrofen orsakade en ytterst allvarlig olycka vid kärnkraftsverket i Fukushima, vilket utgör ett nytt hot.

  C. Japans premiärminister Naoto Kan sade i ett uttalande att landet upplever sin största kris på 65 år, alltså sedan andra världskriget.

  1.  Europaparlamentet uttrycker sin djupaste solidaritet med det japanska folket och sitt uppriktiga deltagande med offren för denna tredubbla katastrof, där antalet dödsoffer och de materiella skadorna ännu inte har kunnat uppskattas i sin helhet. Parlamentet hyllar det japanska folket och de japanska myndigheterna för deras mobilisering, mod och beslutsamhet i samband med denna katastrof.

  2.  Europaparlamentet uppmanar unionen och dess medlemsstater att som en prioriterad åtgärd ge Japan och de drabbade områdena allt humanitärt, tekniskt och ekonomiskt bistånd och stöd de behöver, och noterar med tillfredsställelse att unionen omedelbart aktiverade sin civilskyddsmekanism för att samordna katastrofbiståndet.

  3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen och de japanska myndigheterna.