Postup : 2011/2645(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B7-0249/2011

Předložené texty :

B7-0249/2011

Rozpravy :

PV 06/04/2011 - 13
CRE 06/04/2011 - 13

Hlasování :

PV 07/04/2011 - 6.3
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2011)0148

NÁVRH USNESENÍ
PDF 130kWORD 72k
Viz také společný návrh usnesení RC-B7-0249/2011
4. 4. 2011
PE459.786v01-00
 
B7-0249/2011

předložený na základě prohlášení místopředsedkyně Komise / vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku

v souladu s čl. 110 odst. 2 jednacího řádu


o situaci v Sýrii, Bahrajnu a Jemenu


José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Ioannis Kasoulides, Gabriele Albertini, Hans-Gert Pöttering, Dominique Baudis, Angelika Niebler, Cristian Dan Preda, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Vito Bonsignore, Andrzej Grzyb, Tokia Saïfi, Michael Gahler, Filip Kaczmarek, Dominique Vlasto, Krzysztof Lisek, Monica Luisa Macovei, Bogusław Sonik, Ria Oomen-Ruijten, Joanna Katarzyna Skrzydlewska za skupinu PPE

Usnesení Evropského parlamentu o situaci v Sýrii, Bahrajnu a Jemenu  
B7‑0249/2011

Evropský parlament,

–   s ohledem na svá předchozí usnesení o Sýrii a Jemenu,

–   s ohledem na svou zprávu ze dne 24. března 2011 o vztazích EU s Radou pro spolupráci v Perském zálivu,

–   s ohledem na prohlášení místopředsedkyně Komise / vysoké představitelky EU o Bahrajnu ze dne 10. března, 15. března a 17. března 2011,

–   s ohledem na prohlášení místopředsedkyně Komise / vysoké představitelky EU o Jemenu ze dne 10. března, 12. března a 18. března 2011,

–   s ohledem na závěry Rady o Bahrajnu a Jemenu ze dne 21. března 2011,

–   s ohledem na závěry zasedání Evropské rady, které se uskutečnilo ve dnech 24. a 25. března 2011,

–   s ohledem na prohlášení místopředsedkyně Komise / vysoké představitelky EU o Sýrii ze dne 18. března, 22. března, 24. března a 26. března 2011,

–   s ohledem na čl. 110 odst. 2 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že po ostatních arabských zemích, jako je Tunisko, Egypt či Libye, probíhají nyní i v Bahrajnu, Jemenu a Sýrii demonstrace, jejichž účastníci požadují lepší hospodářské podmínky, snížení sociálních nerovností, odstranění korupce a klientelismu, provádění sociálních reforem, právní stát a základní lidská práva,

B.  vzhledem k tomu, že nepřiměřeně násilná reakce bezpečnostních složek proti demonstrantům v Bahrajnu, Jemenu, a Sýrii vedla k mnoha ztrátám na životech a zraněním,

C. vzhledem k tomu, že stejně jako je tomu v Sýrii již od roku 1963, byl nedávno vyhlášen výjimečný stav i v Bahrajnu a Jemenu,

D. vzhledem ke zprávám, které uvádějí, že zdravotníci, zastánci lidských práv a protivládní demonstranti jsou v Bahrajnu zadržováni a že nemocnice obsadily bezpečnostní složky, dále že bezpečnostní složky v Jemenu bránily v příjezdu sanitkám přivážejícím zraněné protivládní demonstranty;

E.  vzhledem k tomu, že na žádost vlády byly v Bahrajnu rozmístěny vojenské jednotky Saúdské Arábie, Spojených arabských emirátů a Kuvajtu, které spadají pod Radu pro spolupráci v Perském zálivu;

F.  vzhledem k tomu, že místopředsedkyně Komise / vysoká představitelka EU vyjádřila znepokojení nad situací v Sýrii, kde bylo hlášeno mnoho mrtvých a zraněných poté, co došlo k násilnému zákroku bezpečnostních složek proti demonstrantům,

1.   vyjadřuje hlubokou soustrast rodinám a přátelům osob, které položily svůj život;

2.  vyjadřuje solidaritu s bahrajnským, jemenským a syrským lidem, oceňuje jeho odvahu a odhodlání a jednoznačně podporuje jeho legitimní demokratické aspirace;

3.  ostře odsuzuje použití síly proti demonstrantům a vyjadřuje hluboké politování nad zraněními a ztrátami na životech; naléhavě vyzývá státní orgány, aby upustily od používání násilí vůči demonstrantům a respektovaly jejich právo svobodně se shromažďovat; zdůrazňuje, že osoby odpovědné za ztráty na životech a zranění by měly být povolány k odpovědnosti a postaveny před soud; vyzývá příslušné orgány, aby okamžitě propustily všechny politické vězně a osoby zadržené v souvislosti s činnostmi v rámci pokojného protestu;

4.  zdůrazňuje, že pokud stát použije násilí proti vlastním obyvatelům, musí to mít přímé dopady na bilaterální vztahy tohoto státu s Evropskou unií; připomíná místopředsedkyni Komise / vysoké představitelce EU, že Unie může použít mnoha nástrojů, aby takovým případům zabránila, počínaje zmražením finančních prostředků, zákazem cestování a pozastavením poskytování rozvojové pomoci v určitých odvětvích konče; upozorňuje však na to, že obyvatelstvo by nikdy nemělo být takovou změnou bilaterálních vztahů postiženo;

5.  vyzývá příslušné orgány, aby rychle reagovaly na rozšířené požadavky demokratických, hospodářských a společenských reforem; vyjadřuje svou silnou podporu reformám, které povedou k demokracii, právnímu státu a sociální spravedlnosti v Bahrajnu, Jemenu a Sýrii;

6.  vyzývá místopředsedkyni Komise / vysokou představitelku EU, aby podpořila výzvy k nezávislému vyšetřování, které má provést OSN nebo Mezinárodní trestní soud, pokud jde o útok na demonstranty, ke kterému došlo 18. března v jemenském městě Saná a při němž bylo 54 lidí zabito a více než 300 zraněno;

7.  odsuzuje zásah bahrajnských a jemenských úřadů do poskytování lékařské péče a bránění a omezování přístupu do zdravotnických zařízení;

8.  vyzývá vládu Bahrajnu a ostatní strany, aby neprodleně a bez jakýchkoli předběžných podmínek zahájily smysluplný a konstruktivní dialog, který povede k reformám; vítá oznámení generálního tajemníka OSN, že Spojené národy jsou připraveny podpořit národní úsilí, budou-li o to požádány;

9.  vyzývá jemenského prezidenta Sáliha, aby učinil konkrétní kroky ke splnění svého slibu „předat moc pokojně prostřednictvím ústavních institucí“; vyzývá všechny zúčastněné strany včetně opozice, aby jednaly odpovědně, neprodleně se zapojily do otevřeného a konstruktivního dialogu v zájmu řádné politické transformace a zapojily do dialogu všechny strany a hnutí zastupující jemenský lid, včetně Hútiů, hnutí al-Hirák, „nezávislých demonstrantů“ a mládeže;

10. vyzývá syrského prezidenta Asada, aby zrušil výjimečný stav, o čemž se již uvažuje, a zahájil obsáhlý a smysluplný dialog s dalšími stranami s cílem reagovat na legitimní požadavky a aspirace demonstrantů;

11. vyzývá EU, aby napomohla procesu demokratické a mírové změny v Bahrajnu, Jemenu a Sýrii; vyzývá místopředsedkyni Komise / vysokou představitelku EU, aby za tímto účelem vypracovala konkrétní návrhy;  

12. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení místopředsedkyni Komise / vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, Radě, Komisi, generálnímu tajemníkovi OSN, králi, vládě a parlamentu Království Bahrajn, prezidentovi, vládě a parlamentu Jemenské republiky a prezidentovi, vládě a parlamentu Syrské arabské republiky.

Právní upozornění - Ochrana soukromí