Procedură : 2011/2645(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B7-0249/2011

Texte depuse :

B7-0249/2011

Dezbateri :

PV 06/04/2011 - 13
CRE 06/04/2011 - 13

Voturi :

PV 07/04/2011 - 6.3
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2011)0148

PROPUNERE DE REZOLUŢIE
PDF 132kWORD 75k
Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B7-0249/2011
4.4.2011
PE459.786v01-00
 
B7-0249/2011

depusă pe baza declaraţiei Vicepreşedintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate

în conformitate cu articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul de procedură


referitoare la situaţia din Siria, Bahrain şi Yemen


José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Ioannis Kasoulides, Gabriele Albertini, Hans-Gert Pöttering, Dominique Baudis, Angelika Niebler, Cristian Dan Preda, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Vito Bonsignore, Andrzej Grzyb, Tokia Saïfi, Michael Gahler, Filip Kaczmarek, Dominique Vlasto, Krzysztof Lisek, Monica Luisa Macovei, Bogusław Sonik, Ria Oomen-Ruijten, Joanna Katarzyna Skrzydlewska în numele Grupului PPE

Rezoluţia Parlamentului European referitoare la situaţia din Siria, Bahrain şi Yemen  
B7‑0249/2011

Parlamentul European,

–   având în vedere rezoluţiile sale anterioare referitoare la Siria şi Yemen,

–   având în vedere raportul său din 24 martie 2011 referitor la relaţiile UE cu Consiliul de Cooperare al Golfului,

–   având în vedere declaraţiile Înaltului Reprezentant al UE/Vicepreşedintelui Comisiei referitoare la Bahrain din 10 martie, 15 martie şi 17 martie 2011,

–   având în vedere declaraţiile Înaltului Reprezentant al UE/Vicepreşedintelui Comisiei referitoare la Yemen din 10 martie, 12 martie şi 18 martie 2011,

–   având în vedere concluziile Consiliului referitoare la Yemen şi la Bahrain din 21 martie 2011,

–   având în vedere concluziile Consiliului European din 24 şi 25 martie 2011,

–   având în vedere declaraţiile Înaltului Reprezentant al UE/Vicepreşedintelui Comisiei referitoare la Siria din 18 martie, 22 martie, 24 martie şi 26 martie 2011,

–   având în vedere articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât, în Bahrain, Yemen şi Siria, şi anterior şi în alte ţări arabe precum Tunisia, Egipt şi Libia, protestatarii organizează demonstraţii, cerând condiţii economice mai bune, reducerea inegalităţilor sociale, combaterea corupţiei şi a nepotismului, realizarea unor reforme democratice, respectarea statutului de drept şi a drepturilor fundamentale ale omului;

B.  întrucât folosirea excesivă a forţei împotriva protestatarilor de către forţele de securitate din Bahrain, Yemen şi Siria a dus la pierderi serioase de vieţi şi la rănirea gravă a unor persoane;

C. întrucât, astfel cum s-a întâmplat în Siria în 1963, în Bahrain şi în Yemen a fost declarată de curând stare de urgenţă;

D. întrucât, conform unor relatări, în Bahrain au fost reţinuţi membri ai personalului medical, apărători ai drepturilor omului şi activişti politici, iar unele spitale au fost preluate de forţele de securitate, în timp ce, în Yemen, forţele de securitate au creat dificultăţi ambulanţelor care duceau la spitale persoane rănite care protestaseră împotriva guvernului;

E.  întrucât, în Bahrain, au fost trimise, la solicitarea guvernului de aici, forţe de securitate aparţinând unor ţări membre ale Consiliului de Cooperare al Golfului, precum Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite şi Kuweit;

F.  întrucât Înaltul Reprezentant al UE/Vicepreşedintele Comisiei şi-a exprimat îngrijorarea cu privire la situaţia din Siria, unde s-a anunţat că, din cauza faptului că forţele de securitate au reprimat în mod violent protestatarii, s-au înregistrat multe victime,

1.  transmite cele mai sincere condoleanţe familiilor şi prietenilor celor care şi-au pierdut viaţa;

2.  îşi exprimă solidaritatea cu popoarele din Bahrain, Yemen şi Siria, salută curajul şi hotărârea acestora şi sprijină cu tărie aspiraţiile democratice legitime ale acestora;

3.  condamnă cu tărie folosirea forţei împotriva protestatarilor şi regretă foarte mult faptul că s-au înregistrat răniţi şi pierderi de vieţi; îndeamnă autorităţile să se abţină de la a folosi violenţa împotriva protestatarilor şi să respecte dreptul acestora de a se întruni în mod liber; subliniază că cei care se fac responsabili de pierderea de vieţi şi de rănirea unor persoane ar trebui traşi la răspundere şi aduşi în faţa justiţiei; îndeamnă autorităţile să elibereze imediat toţi prizonierii politici şi pe cei toţi cei reţinuţi pe baza activităţilor lor paşnice din cadrul protestelor;

4.  afirmă că folosirea violenţei de către un stat împotriva propriei sale populaţii trebuie să aibă consecinţe directe asupra relaţiilor sale bilaterale cu Uniunea Europeană; aminteşte Înaltului Reprezentant al UE/Vicepreşedintelui Comisiei că UE poate folosi numeroase instrumente pentru a descuraja astfel de măsuri, de la îngheţarea activelor sau interzicerea călătoriilor şi până la suspendarea ajutorului pentru dezvoltare pentru anumite sectoare; aminteşte însă că populaţia nu ar trebui să fie niciodată afectată de o astfel de revizuire a relaţiilor bilaterale;

5.  îndeamnă autorităţile să răspundă rapid solicitărilor la scară largă cu privire la instaurarea democraţiei şi la realizarea reformelor economice şi sociale; îşi exprimă sprijinul ferm faţă de reformele care au drept obiective democraţia, statul de drept şi dreptatea socială în Bahrain, Yemen şi Siria;

6.  invită Înaltul Reprezentant al UE/Vicepreşedintele Comisiei să susţină solicitările privind efectuarea de către Organizaţia Naţiunilor Unite (ONU) sau de către Curtea Penală Internaţională a unei anchete independente privind atacul asupra protestatarilor din 18 martie din Sana'a, Yemen, în timpul căruia 54 de persoane au fost ucise şi peste 300 au fost rănite;

7.  condamnă faptul că autorităţile din Bahrain şi din Yemen s-au amestecat în acordarea îngrijirilor medicale şi faptul că accesul la serviciile medicale a fost refuzat şi restricţionat;

8.  invită guvernul din Bahrain şi alte părţi să demareze, fără întârziere şi fără condiţii preliminare, un dialog edificator şi constructiv în vederea realizării unor reforme; salută anunţul făcut de Secretarul General al ONU potrivit căruia ONU este gata să ofere ajutor pentru eforturile realizate la nivel naţional, dacă i se solicită acest lucru;

9.  îl invită pe Preşedintele Saleh, preşedintele Yemenului, să ia măsuri concrete în vederea punerii în aplicare a promisiunii sale de a transfera puterea în mod paşnic prin intermediul instituţiilor constituţionale; invită toate părţile, inclusiv opoziţia, să aibă un comportament responsabil, să poarte fără întârziere un dialog deschis şi constructiv în vederea realizării unei tranziţii politice adecvate şi să includă în acest dialog toate părţile şi mişcările care reprezintă populaţia din Yemen, inclusiv rebelii Houthis, mişcarea al –Hirak, precum şi „protestatarii independenţi” şi tineretul;

10. îl invită pe Preşedintele Assad al Siriei să pună capăt stării de urgenţă, ceea ce a fost luat în calcul, şi să înceapă un dialog amplu şi edificator cu alte părţi pentru a soluţiona solicitările şi aspiraţiile legitime ale protestatarilor;

11. invită UE să faciliteze un proces de schimbare democratică şi paşnică în Bahrain, Yemen şi Siria; invită Înaltul Reprezentant al UE/Vicepreşedintele Comisiei să prezinte propuneri în acest sens;  

12. încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluţie Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate/Vicepreşedintelui Comisiei, Consiliului, Comisiei, Secretarului General al ONU, regelui, guvernului şi parlamentului Regatului Bahrain, preşedintelui, guvernului şi parlamentului Republicii Yemen, precum şi preşedintelui, guvernului şi parlamentului Republicii Arabe Siriene.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate