Návrh usnesení - B7-0252/2011Návrh usnesení
B7-0252/2011

NÁVRH USNESENÍ o situaci v Sýrii, Bahrajnu a Jemenu

4. 4. 2011

předložený na základě prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku
v souladu s čl. 110 odst. 2 jednacího řádu

Charles Tannock, Ashley Fox, Ryszard Antoni Legutko, Michał Tomasz Kamiński, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Konrad Szymański za skupinu ECR

Viz také společný návrh usnesení RC-B7-0249/2011

Postup : 2011/2645(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
B7-0252/2011
Předložené texty :
B7-0252/2011
Hlasování :
Přijaté texty :

B7‑0252/2011

Usnesení Evropského parlamentu o situaci v Sýrii, Bahrajnu a Jemenu

Evropský parlament,

–   s ohledem na svá předchozí usnesení o Sýrii, Bahrajnu a Jemenu,

–   s ohledem na četná prohlášení o situaci v Sýrii, Bahrajnu a Jemenu, která učinila vysoká představitelka Unie / místopředsedkyně Komise Catherine Ashtonová,

–   s ohledem na zprávu o vztazích Evropské unie s Radou pro spolupráci v Zálivu (INI/2010/2233),

–   s ohledem na závěry ze zasedání Rady týkající se Jemenu ze dne 21. března 2011,

–   s ohledem na čl. 110 odst. 2 jednacího řádu,

Sýrie

A. vzhledem k tomu, že občané Sýrie jsou svévolně zatýkáni a vězněni bez soudního řízení, nebo jsou souzeni vojenským soudem a nemají k dispozici nezávislé soudy, u nichž by se mohli obhájit, a nemají právní předpisy, které by jim zaručily svobodu projevu a právo na demonstraci,

B.  vzhledem k tomu, že dne 16. března vypukly v Damašku protesty a následně byly v „den vzteku“ v několika syrských městech pořádány manifestace, při nichž přišli o život nejméně čtyři lidé, což vyvolalo další bouře a demonstrace,

C. vzhledem k tomu, že syrská vláda učinila řadu veřejných prohlášení a zavázala se dodržovat svobodu projevu a politické účasti, ale nedokázala dosáhnout v tomto směru hmatatelného pokroku,

D. vzhledem k tomu, že se prezident Bašár al-Asad nezavázal k uskutečnění konkrétní reformy, která by zaručila veřejné svobody a nezávislost soudnictví a zakázala by syrské vládě omezovat lidská práva,

E.  vzhledem k tomu, že syrská vláda využívá k souzení politických aktivistů a obhájců lidských práv Nejvyšší soud státní bezpečnosti, jenž je zvláštním soudem, který není součástí řádného systému trestního soudnictví,

F.  vzhledem k tomu, že Sýrie vyhlásila v roce 1963 výjimečný stav a do dnešního dne zákon o výjimečném stavu nezrušila,

Bahrajn

G. vzhledem k tomu, že dne 14. února se v rámci „dne vzteku“ shromáždila v centru Manámy poklidná demonstrace za vytvoření nové ústavy,

H. vzhledem k tomu, že bezpečnostní jednotky zareagovaly na tyto poklidné protesty použitím hrubé síly a zaútočily na účastníky pokojné demonstrace slzným plynem a gumovými projektily,

I.   vzhledem k tomu, že saudské jednotky vstoupily do Bahrajnu s tím, že mají chránit základní infrastrukturu, jako například ropná zařízení,

J.   vzhledem k tomu, že zdravotníci z nemocnice Salmaniya, kteří se na ulicích snažili pomoci zraněným lidem, byli údajně zbiti členy bezpečnostních jednotek,

Jemen

K. vzhledem k tomu, že prodemokratické hnutí v Jemenu sílilo už od ledna 2011 a vyústilo v nedávné protesty za demokracii, k nimž došlo v ulicích San´á,

L.  vzhledem k tomu, že odstřelovači zahájili dne 18. března 2011 palbu v prodemokratickém táboře v hlavním městě San´á, při níž přišlo o život více než 50 lidí,

M. vzhledem k tomu, že jemenský parlament schválil dne 23. března 2011 právní předpisy o výjimečném stavu, jimiž povolil uplatňovat po dobu 30 dní rozšířené pravomoci umožňující zatýkání, zadržování a cenzuru,

N. vzhledem k tomu, že tisíce demonstrantů protestovaly dne 1. dubna v ulicích San´á proti prezidentovi Alímu Abddalláhovi Sálihovi; vzhledem k tomu, že ve stejný den zahájily bezpečnostní jednotky v jemenském městě Taiz palbu na demonstranty a nejméně 12 osob zabily a mnoho dalších zranily,

O. vzhledem k tomu, že Jemen je nejchudší zemí na Blízkém východě s klesajícími zásobami ropy, rostoucím počtem obyvatel, slabou centrální vládou, rostoucím nedostatkem vody a nízkými investicemi do tamního hospodářství,

1.  trvá na tom, aby vlády Sýrie, Bahrajnu a Jemenu zaručily ochranu demonstrantů a respektovaly jejich právo účastnit se pokojných demonstrací a zaručily v těchto zemích svobodu projevu;

2.  žádá vlády Sýrie, Bahrajnu a Jemenu, aby okamžitě přestaly používat proti účastníkům pokojných demonstrací sílu; naléhavě vyzývá bezpečnostní jednotky, aby na protesty reagovaly s maximální zdrženlivostí;

3.  žádá vlády Sýrie, Bahrajnu a Jemenu, aby upustily od svévolného zatýkání a zadržování politických aktivistů a obhájců lidských práv;

4.  domnívá se, že je třeba, aby vlády Sýrie, Bahrajnu a Jemenu usilovaly o větší demokratizaci a aby co nejdříve uskutečnily demokratické reformy zavedením nových zákonů, které rozšíří účast občanů na politice a zapojení občanské společnosti;

5.  bere na vědomí rozhodnutí syrského prezidenta Bašára al-Asada vytvořit právní výbor, který se bude zabývat otázkou zrušení zákonů zavádějících výjimečný stav; naléhavě tento výbor vyzývá, aby usiloval o zrušení předpisů o výjimečném stavu z roku 1963;

6.  žádá všechny strany zapojené do rozhovorů o sdílení moci v Jemenu, aby prokázaly maximální zdrženlivost a aby přijaly veškerá opatření k vyřešení této situace bez použití dalšího násilí;

7.  zdůrazňuje, že vyhlášení výjimečného stavu v jakékoli zemi nezbavuje vládu této země zásadní povinnosti dodržovat zásady právního státu a své mezinárodní závazky v oblasti lidských práv;

8.  žádá vlády Sýrie, Bahrajnu a Jemenu, aby nezávisle a transparentně vyšetřily činnost bezpečnostních jednotek a aby pohnaly k odpovědnosti všechny jejich členy, kteří stříleli na neozbrojené demonstranty ostrými náboji nebo kteří toto střílení nařídili; žádá, aby v Bahrajnu byla prošetřena tvrzení, podle nichž zahraniční složky podněcovaly demonstranty k použití násilí;

9.  žádá syrské orgány, aby ukončily vládní cenzuru místních a zahraničních publikací a aby upustily od vládní kontroly novin a dalších publikací;

10. žádá vládu Sýrie, aby zrušila Nejvyšší soud státní bezpečnosti a aby vytvořila nezávislou soudní komisi, která by přezkoumala případy, které jsou v současné chvíli předmětem soudního řízení;

11. odsuzuje rozhodnutí jemenského parlamentu zavést nový zákon o výjimečném stavu a žádá příslušné orgány, aby změny neprosazovaly silou, ale pomocí reforem a dialogu s demonstranty;

12. vyzývá příslušné orgány v uvedených třech zemích, aby veřejně přiznaly svou odpovědnost za všechny zabité, zraněné či pohřešované osoby;

13. žádá bahrajnské orgány, aby respektovaly neutralitu poskytování zdravotní péče, a naléhavě je vyzývá, aby propustily všechen zdravotní personál, který byl nedávno zatčen, a aby v případě prokázaných obvinění potrestaly členy bezpečnostních jednotek odpovědné za tuto situaci;

14. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, vládám a parlamentům členských států a vládám Jemenu, Sýrie a Bahrajnu.