Návrh uznesenia - B7-0252/2011Návrh uznesenia
B7-0252/2011

NÁVRH UZNESENIA o situácii v Sýrii, Bahrajne a Jemene

4.4.2011

predložený na základe vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku
v súlade s článkom 110 ods. 2 rokovacieho poriadku

Charles Tannock, Ashley Fox, Ryszard Antoni Legutko, Michał Tomasz Kamiński, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Konrad Szymański v mene skupiny ECR

Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B7-0249/2011

Postup : 2011/2645(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
B7-0252/2011
Predkladané texty :
B7-0252/2011
Prijaté texty :

B7‑0252/2011

Uznesenie Európskeho parlamentu o situácii v Sýrii, Bahrajne a Jemene

Európsky parlament,

–   so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Sýrii, Bahrajne a Jemene,

–   so zreteľom na množstvo vyhlásení o situácii v Sýrii, Bahrajne a Jemene vydaných Vysokou predstaviteľkou/podpredsedníčkou Komisie Catherine Ashtonovou,

–   so zreteľom na správu o vzťahoch Európskej únie s Radou pre spoluprácu v Perzskom zálive (INI/2010/2233),

–   so zreteľom na závery Rady o Jemene z 21. marca 2011,

–   so zreteľom na článok 110 ods. 2 rokovacieho poriadku,

Sýria

A. keďže občania Sýrie sú svojvoľne zatýkaní a väznení bez súdneho konania alebo konania pred vojenským súdom a v krajine neexistuje nezávislé súdnictvo, ktoré by ich chránilo, ako ani sloboda prejavu a právo na pokojné demonštrácie zaručené zákonom,

B.  keďže 16. marca v Damasku začali protesty, na ktoré nadväzovali ďalšie demonštrácie v niekoľkých mestách v Sýrii, počas ktorých boli zabité minimálne štyri osoby, čo spôsobilo ešte väčší chaos a viedlo k ďalším protestom,

C. keďže vláda Sýrie vydala množstvo verejných vyhlásení, v ktorých sa zaväzuje k slobode prejavu a politickej účasti, ale v tejto oblasti nedospela k hmatateľnému pokroku,

D. keďže prezident Bašír al-Asad sa nedokázal zaviazať k osobitnému programu reformy, ktorý by zabezpečil občianske slobody a nezávislosť súdnictva a prostredníctvom ktorého by sa vláde Sýrie zakázalo porušovať ľudské práva,

E.  keďže vláda Sýrie využíva na súdenie politických aktivistov a obhajcov ľudských práv Najvyšší súd štátnej bezpečnosti, ktorý je osobitný súd a nepatrí do bežného trestného súdneho systému,

F.  keďže Sýria vyhlásila v roku 1963 núdzový stav a dodnes nezrušila zákon o núdzovom stave,

Bahrajn

G. keďže 14. februára sa demonštranti pokojne zhromaždili v centre Manámy, aby vyzvali na prijatie novej ústavy,

H. keďže v reakcii na tieto mierové protesty využili bezpečnostné sily násilie, pričom na pokojne zhromaždených ľudí používali slzný plyn a strieľali gumovými guľkami,

I.   keďže jednotky Saudskej Arábie vtrhli do Bahrajnu s úlohou ochraňovať základnú infraštruktúru, akými sú zariadenia na ťažbu ropy,

J.   keďže členovia bezpečnostných síl údajne zbili zdravotníkov z nemocnice Salmaniya, ktorí sa snažili pomôcť zraneným z ulice,

Jemen

K. ´keďže prodemokratické hnutie získavalo v Jemene na sile od januára 2011 a vyústilo do nedávnych prodemokratických protestov na uliciach hlavného mesta Saná,

L.  keďže ostreľovači začali 18. marca do prodemokratických demonštrantov strieľať, pričom o život prišlo viac ako 50 ľudí,

M. keďže jemenský parlament 23. marca 2011 schválil núdzové právne predpisy, ktorými povolil 30 dní rozšírených právomocí na zatknutie, zadržiavanie a cenzúru,

N. keďže 1. apríla tisícky demonštrantov zaplnilo ulice Saná vyjadrujúc nedôveru k prezidentovi Ali Abd Allah Sálihovi; keďže v ten istý deň bezpečnostné sily začali strieľať do demonštrantov v jemenskom meste Taiz, pričom zahynulo najmenej 12 ľudí a množstvo bolo zranených,

O. keďže Jemen je najchudobnejšou krajinou na Blízkom východe s ubúdajúcimi zásobami ropy, rastúcim počtom obyvateľstva, slabou centrálnou vládou, narastajúcim nedostatkom vody a nízkymi investíciami do hospodárstva krajiny,

1.  nalieha, aby vlády Sýrie, Bahrajnu a Jemenu zabezpečili ochranu demonštrantov a dodržiavali právo demonštrantov zúčastňovať sa na pokojných zhromaždeniach a aby zaručili slobodu prejavu;

2.  vyzýva vlády Sýrie, Bahrajnu a Jemenu, aby okamžite prestali s používaním násilia proti pokojným demonštrantom; naliehavo žiada bezpečnostné sily, aby preukázali najväčšiu mieru obozretnosti pri reakcii na demonštrácie;

3.  vyzýva vlády Sýrie, Bahrajnu a Jemenu, aby nepokračovali v svojvoľnom zatýkaní a zadržiavaní politických aktivistov a obhajcov ľudských práv;

4.  považuje pre vlády Sýrie, Bahrajnu a Jemenu za nevyhnutné, aby nastúpili na cestu demokratizácie a bezodkladne realizovali demokratické reformy prostredníctvom zavedenia nových zákonov, ktoré rozšíria mieru účasti politickej a občianskej spoločnosti;

5.  konštatuje, že rozhodnutie sýrskeho prezidenta Bašíra al-Asada vytvoriť právny výbor na preskúmanie zrušenia zákonov o núdzovom stave; naliehavo žiada tento výbor, aby zrušil právne predpisy o núdzovom stave z roku 1963;

6.  vyzýva všetky strany zapojené do rozhovorov o deľbe moci v Jemene, aby sa správali čo najobozretnejšie a prijali všetky potrebné kroky na vyriešenie tejto situácie bez ďalšieho násilia;

7.  zdôrazňuje, že vyhlásenie núdzového stavu v akejkoľvek krajine neoslobodzuje vládu tejto krajiny od základných povinností, ktorými je dodržiavanie zásad právneho štátu a záväzkov v oblasti medzinárodného práva v oblasti ľudských práv;

8.  vyzýva vlády Sýrie, Bahrajnu a Jemenu, aby nezávisle a transparentne prešetrili konanie bezpečnostných síl, a aby vyvodili dôsledky v prípade ktoréhokoľvek člena bezpečnostných služieb, ktorý vystrelil alebo nariadil strieľať do neozbrojených demonštrantov ostrými nábojmi; v prípade Bahrajnu vyzýva na prešetrenie tvrdení o zahraničnom vplyve nabádajúcom demonštrantov k násiliu;

9.  vyzýva sýrske orgány, aby zastavili vládnu cenzúru miestnych a zahraničných publikácií a aby ukončili vládnu kontrolu novín a iných publikácií;

10. vyzýva vládu Sýrie, aby zrušila Najvyšší súd štátnej bezpečnosti a vytvorila nezávislú súdnu komisiu, ktorá preskúma ešte pred súdnym konaním všetky existujúce prípady;

11. odsudzuje rozhodnutie jemenského parlamentu zaviesť nový zákon o núdzovom stave a vyzýva úrady, aby zmenili situáciu prostredníctvom reforiem a dialógu s demonštrantami namiesto používania sily;

12. vyzýva úrady vo všetkých troch krajinách, aby sa verejne zodpovedali za každého človeka, ktorý bol zabitý, zranený alebo nezvestný;

13. vyzýva bahrajnské úrady, aby dodržiavali neutrálnosť poskytovania zdravotnej starostlivosti a naliehavo ich žiada, aby prepustili všetkých zdravotníckych pracovníkov, ktorých v nedávnej dobe zatkli a ak sa potvrdia obvinenia aby sa členovia bezpečnostných síl zodpovední za túto situáciu dostali do rúk spravodlivosti;

14. poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii, vládam a parlamentom členských štátov a vládam Jemenu, Sýrie a Bahrajnu.