Predlog resolucije - B7-0252/2011Predlog resolucije
B7-0252/2011

PREDLOG RESOLUCIJE o razmerah v Siriji, Bahrajnu in Jemnu

4. 4. 2011

ob zaključku razprave o izjavi podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko
v skladu s členom 110(2) poslovnika

Charles Tannock, Ashley Fox, Ryszard Antoni Legutko, Michał Tomasz Kamiński, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Konrad Szymański v imenu skupine ECR

Glej tudi predlog skupne resolucije RC-B7-0249/2011

Postopek : 2011/2645(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
B7-0252/2011
Predložena besedila :
B7-0252/2011
Sprejeta besedila :

B7‑0252/2011

Resolucija Evropskega parlamenta o razmerah v Siriji, Bahrajnu in Jemnu

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o Siriji, Bahrajnu in Jemnu,

–   ob upoštevanju številnih izjav visoke predstavnice in podpredsednice Catherine Ashton o razmerah v Siriji, Bahrajnu in Jemnu,

–   ob upoštevanju poročila o odnosih med Evropsko unijo s Svetom za sodelovanje v Zalivu (INI/2010/2233),

–   ob upoštevanju sklepov Sveta o Jemnu z dne 21. marca 2011,

–   ob upoštevanju člena 110(2) svojega poslovnika,

Sirija

A. ker državljanom Sirije grozijo samovoljne aretacije in zaporne kazni brez sojenja, ali sojenja na vojaškem sodišču, na katerih nimajo svojih branilcev, svobode govora in tudi ne zakonsko zagotovljene pravice do demonstracije,

B.  ker so se 16 marca začeli protesti v Damasku, v številnih sirskih mestih pa so jim sledili shodi ob „dnevu besa“, v katerih so umrle 4 osebe, kar je povzročilo dodatne nemire in še več demonstracij,

C. ker je sirska vlada dala več javnih izjav, v katerih se je obvezala k svobodi izražanja in politični udeležbi, a na teh področjih ni dosegla občutnega napredka,

D. ker predsednik Bašar al Asad ni izvedel posebnega načrta reform, ki bi varovale javne svoboščine in neodvisnost sodišč ter sirski vladi preprečile kršenje človekovih pravic,

E.  ker se sirska vlada za sojenje političnim aktivistom in zagovornikom človekovih pravic poslužuje z vrhovnim sodiščem za državno varnost, ki je posebno sodišče, neodvisno od običajnega kazenskega sodstva,

F.  ker je Sirija leta 1963 razglasila izredne razmere in svojega zakona o izrednem stanju še vedno ni preklicala,

Bahrajn

G. ker so se miroljubni protestniki ob „dnevu besa“ 14. februarja zbrali v centru Maname, da bi pozvali k novi ustavi,

H. ker so varnostne sile v odziv na te miroljubne demonstracije uporabile precejšnjo silo in miroljubne protestnike napadle s solzivcem in gumijastimi naboji,

I.   ker so saudske vojaške sile prikorakale v Bahrajn z izgovorom varovanja temeljne infrastrukture, kot so naftni objekti,

J.   ker so uslužbenci varnostnih služb domnevno pretepli zdravstvene delavce bolnišnice Salmanija, ki so na ulici poskušali pomagati ranjenim,

Jemen

K. ker je gibanje za demokracijo že od januarja 2011 čakalo na priložnost, da bi se zbralo v Jemnu, kar se je tudi nedavno zgodilo na ulicah Sane,

L.  ker so 18. marca 2011 ostrostrelci začeli streljati na prodemokratični tabor v prestolnici Sani in pri tem ubili 50 ljudi;

M. ker je jemenski parlament 23. marca 2011 sprejel izredno zakonodajo, po kateri so se pooblastila za aretacije, zapiranje in cenzuro povečala za obdobje 30 dni,

N. ker je 1. aprila tisoče protestnikov zasedlo ulice Sane in izrazilo nasprotovanje predsedniku Ali Abdulahu Salehu; ker so na isti dan varnostne sile začele streljati na protestnike v jemenskem mestu Taiz in pri tem ubile vsaj 12 oseb, veliko drugih pa ranile,

O. ker je Jemen najrevnejša država na Bližnjem vzhodu s pojemajočo zalogo nafte, naraščajočim prebivalstvom, šibko centralno vlado, vedno večjim pomanjkanjem vode in majhnimi naložbami v državno gospodarstvo,

1.  vztraja, naj vlade Sirije, Bahrajna in Jemna zagotovijo zaščito protestnikom in se zavzamejo za njihovo pravico udeležbe na miroljubnih demonstracijah ter naj jim zagotovijo svobodo izražanja;

2.  poziva vlade Sirije, Bahrajna in Jemna, naj nemudoma prenehajo z nasiljem proti miroljubnim protestnikom; poziva varnostne sile, naj se kar v največji meri zadržujejo pri uporabi sile med protesti;

3.  poziva vlade Sirije, Bahrajna in Jemna, naj ne izvajajo samovoljnih aretacij in zapornih kazni pri političnih aktivistih in zagovornikih človekovih pravic;

4.  meni, da je bistveno, da se vlade Sirije, Bahrajna in Jemna demokratizirajo in nemudoma izvedejo demokratične reforme ter sprejmejo nove zakone, ki bodo razširili udeležbo politike in civilne družbe;

5.  je seznanjen s sklepom sirskega predsednika Bašara al Asada, da oblikuje pravni odbor, ki bo obravnaval umik izredne zakonodaje; poziva odbor, naj prekliče izredno zakonodajo iz leta 1963;

6.  poziva vse udeležene strani, naj začnejo pogovore o delitvi pristojnosti v Jemnu, naj s kar največjo previdnostjo sprejmejo potrebne korake, da bi te razmere rešili brez zatekanja k dodatnem nasilju;

7.  poudarja, da razglasitev izrednih razmer v kateri koli državi njene vlade ne razreši temeljnih nalog, da vzdržuje pravno državo in izpolnjuje mednarodne obveznosti v zvezi s človekovimi pravicami;

8.  poziva vlade Sirije, Bahrajna in Jemna, naj pripravijo neodvisno in pregledno raziskavo dejavnosti varnostnih sil in poskrbijo, da vsi člani varnostnih sil, ki so streljali ali ukazali streljanje na neoborožene protestnike s pravim strelivom, odgovarjajo za svoja dejanja; poziva, naj se v Bahrajnu opravi preiskava o trditvah glede tujega vmešavanja, ki naj bi protestnike spodbujalo k nasilju;

9.  poziva sirske oblasti, naj prenehajo vladno cenzuro lokalnih in tujih objav in naj preprečijo vladni nadzor nad časopisi in drugimi publikacijami;

10. poziva sirsko vlado, naj odpravi vrhovno sodišče za državno varnost in oblikuje neodvisno sodno komisijo za pregled obstoječih primerov v obravnavi sodišča;

11. obsoja sklep jemenskega parlamenta o uvedbi novega izrednega zakona in poziva oblasti, naj spremembe uvedejo z reformami in dialogom s protestniki, ne pa z uporabo sile;

12. poziva oblasti v teh treh državah, naj javno priznajo vse ubite, ranjene ali izginule;

13. poziva Bahrajnske oblasti, naj spoštujejo nevtralnost pri nudenju zdravstvene pomoči in jih poziva, naj izpustijo zdravstveno osebje, ki je bilo nedavno aretirano, in naj odgovorne uslužbence varnostnih služb privedejo pred sodišče, če se obtožbe proti njim dokažejo;

14. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, vladam in parlamentom držav članic ter vladam Jemna, Sirije in Bahrajna.