Eljárás : 2011/2645(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : B7-0253/2011

Előterjesztett szövegek :

B7-0253/2011

Viták :

PV 06/04/2011 - 13
CRE 06/04/2011 - 13

Szavazatok :

PV 07/04/2011 - 6.3

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2011)0148

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY
PDF 130kWORD 77k
Lásd még közös határozatra irányuló javaslatot RC-B7-0249/2011
4.4.2011
PE459.790v01-00
 
B7-0253/11

benyújtva a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője nyilatkozatát követően

az eljárási szabályzat 110. cikkének (2) bekezdése alapján


a Szíriában, Bahreinben és Jemenben kialakult helyzetről


Véronique De Keyser, Hannes Swoboda, Kristian Vigenin, Kader Arif, Harlem Désir, Roberto Gualtieri, Richard Howitt, María Muñiz De Urquiza, Vincent Peillon, Boris Zala az S&D képviselőcsoport nevében

az Európai Parlament állásfoglalása a Szíriában, Bahreinben és Jemenben kialakult helyzetről  
B7‑0253/11

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a Közel-Keletről és Észak-Afrikáról szóló állásfoglalásaira, különös tekintettel Szíriára, Bahreinre és Jemenre,

–   tekintettel az Európai Unió és az Öböl-menti Együttműködési Tanács közötti kapcsolatokról szóló, 2010. március 24-i jelentésére,

–   tekintettel Jerzy Buzeknek, az Európai Parlament elnökének a szíriai tüntetők elleni halálos támadásról szóló, 2011. március 23-i nyilatkozatára,

–   tekintettel az 1948. évi Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatára,

–   tekintettel a Polgári és Politikai Jogok 1966. évi Nemzetközi Egyezségokmányára,

–   tekintettel a 2011. március 24-i Európai Tanács következtetéseire,

–   tekintettel a Tanács Bahreinre és Jemenre vonatkozó, 2011. március 21-i következtetéseire,

–   tekintettel a főképviselőnek/a Bizottság alelnökének Bahreinről szóló 2011. március 10-i, március 15-i és március 17-i nyilatkozataira, valamint Szíriáról szóló 2011. március 18-i, 22-i, 24-i és 26-i, és Jemenről szóló 2011. március 10-i, 12-i és 18-i nyilatkozataira,

–   tekintettel a főképviselő és a Bizottság „Partnerség a demokráciáért és a közös jólétért a dél-mediterrán térséggel” című 2011. március 8-i közös közleményére,

–   tekintettel az emberi jogok védelmezőiről szóló, 2008-ban módosított, 2004. évi európai uniós iránymutatásokra,

–   tekintettel eljárási szabályzata 110. cikkének (2) bekezdésére,

A. mivel más arab országokat követően a bahreini, szíriai és jemeni tüntetések kifejezték a jogos demokratikus törekvéseket, és az emberek nyomatékosan sürgették a politikai, gazdasági és szociális reformokat, melyek célja a valódi demokrácia megvalósítása, a korrupció és nepotizmus elleni küzdelem, az emberi jogok és alapvető szabadságok iránti tisztelet biztosítása, a társadalmi egyenlőtlenségek csökkentése, valamint a gazdasági és társadalmi körülmények javítása,

B.  mivel a biztonsági erők a bahreini, szíriai és jemeni békés tüntetések során erőszakot alkalmaztak, és ez a tüntetők között számos emberéletet követelt, komoly sebesüléseket okozott és számos tüntetőt bebörtönöztek,

C. mivel a biztonsági erők erőszakos reakciója nem tudta megakadályozni, hogy a tiltakozási hullám végigsöpörjön egész Szírián; mivel a szíriai biztonsági erők éles lőszert vetettek be a tüntetők ellen; mivel a szíriai hatóságok Damaszkuszban és más városokban a rezsimet támogató tüntetőket mozgósítottak; mivel a szíriai kormány 2011. március 29-én lemondott, és Adel Szafar urat megbízták az új kormány megalakításával; mivel Bassár el-Aszad elnök 2011. március 30-i, a szíriai parlamentben tartott beszéde nem felelt meg a jelentős reformokkal kapcsolatos elvárásoknak és reményeknek,

D. mivel az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Szíriai Arab Köztársaság közötti társulási megállapodást még mindig nem írták alá; mivel ennek a megállapodásnak az aláírása Szíria kérésére 2009 októbere óta késik; mivel az emberi jogok és alapvető szabadságok tisztelete lényeges része ennek a megállapodásnak,

E.  mivel Szíriában 1963 óta rendkívüli állapotról szóló törvény van érvényben; mivel Bahreinben és Jemenben nemrég rendkívüli állapotot hirdettek ki,

F.  mivel az emberi jogi szervezetek jelentései szerint Bahreinben és Jemenben a biztonsági erők kórházakat vontak ellenőrzésük alá, egészségügyi dolgozókat, kormány elleni tüntetőket és emberijog-védőket zaklattak és zártak el kórházakban, míg a kormány elleni tüntetők sérültjeit szállító mentőautókat akadályozták közlekedésükben,

G.  mivel Bahreinben a kormány kérésére az Öböl-menti Együttműködési Tanács égisze alatt bevetették Szaúd-Arábia, Kuvait és az Egyesült Arab Emírségek csapatait, hogy részt vegyenek a tüntetők elnyomásában; mivel ez éles ellentétben áll azzal, hogy az Öböl-menti Együttműködési Tanács támogatást nyújtott a Líbiában szabadságot és demokráciát követő polgárok védelméhez,

H. mivel Jemenben az országot 32 éve irányító Ali Abdullah Szaleh megígérte, hogy lemond; mivel azonban eddig az elnök nem tett komolyabb lépéseket a békés, demokratikus átmenetre tett ígéreteinek betartása érdekében;

1.  határozottan elítéli a békés tüntetők biztonsági erők általi erőszakos elnyomását Bahreinben, Szíriában és Jemenben, és kifejezi részvétét az áldozatok családjai felé;

2.  szolidaritást vállal a bahreini, szíriai és jemeni néppel, és elismerését fejezi ki bátorságuk és elszántságuk miatt, és határozottan támogatja legitim demokratikus törekvéseiket;

3.  felszólítja a bahreini, szíriai és jemeni hatóságokat, hogy tartózkodjanak a tüntetők elleni erőszak használatától, tartsák tiszteletben gyülekezési és véleménynyilvánítási szabadságukat, és garantálják biztonságukat; független vizsgálatokat kér az ezekben az országokban a békés tüntetők között haláleseteket, sérüléseket és bebörtönzéseket eredményező incidensekkel kapcsolatban, továbbá felszólít a felelősök bíróság elé állítására; felszólít a tüntetések során letartóztatott összes személy, valamint valamennyi politikai fogoly és emberijog-védő azonnali és feltétel nélküli szabadon bocsátására;

4.  felszólítja a bahreini, szíriai és jemeni kormányt, hogy haladéktalanul és feltételek nélkül folytassanak nyílt és érdemi politikai folyamatot és párbeszédet, az összes politikai erő és a civil társadalom bevonásával, amelynek célja a valódi demokrácia felé vezető út megnyitása, a rendkívüli állapot megszüntetése, valamint a hosszú távú stabilitáshoz és fejlődéshez nélkülözhetetlen valódi, ambiciózus és jelentős politikai, gazdasági és szociális reformok végrehajtása;

5.  felszólítja Bahrein, Szíria és Jemen kormányát, hogy teljes mértékben tartsák tiszteletben az emberi jogokat és alapvető szabadságokat, különös tekintettel a gyülekezés és véleménynyilvánítás szabadságára, valamint a békés tüntetéshez való jogra; sürgeti a bahreini kormányt, hogy biztosítsa a vallásszabadság teljes tiszteletben tartását az országban;

6.  felszólítja Bassár el-Aszad elnököt, hogy vessen véget a politikai ellenzék és az emberijog-védők elnyomását alkalmazó politikának, ténylegesen szüntesse meg az 1963 óta fennálló rendkívüli állapotot, támogassa a demokratikus átmenet folyamatát Szíriában, és hozzon létre konkrét ütemtervet a politikai, gazdasági és szociális reformok vonatkozásában;

7.  mély aggodalmának ad hangot azzal kapcsolatban, hogy külföldi csapatok az Öböl-menti Együttműködési Tanács égisze alatt részt vettek Bahreinben a tüntetők elnyomásában, és felszólít a csapatok feltétel nélküli kivonására; felszólít továbbá olyan politikai párbeszéd folytatására, amely további szükséges politikai reformokhoz vezethet az országban;

8.  felszólítja Ali Abdullah Szaleh jemeni elnököt, hogy teljesítse a demokratikus átmenetre vonatkozó ígéreteit, beleértve a szabad és tisztességes választások megrendezését és az alkotmányos intézményeken keresztül való békés hatalomátadást; felszólítja az összes politikai erőt, hogy teljesítsék felelősségüket azáltal, hogy nyílt és építő jellegű politikai párbeszédet folytatnak valamennyi demokratikus politikai párt és mozgalom, valamint a civil társadalom bevonásával;

9.  felszólítja az Európai Uniót és tagállamait, hogy vegyék teljes mértékben figyelembe a legújabb és a folyamatban lévő eseményeket, valamint a további fejleményeket Bahreinben, Szíriában és Jemenben az ezekkel az országokkal folytatott kétoldalú kapcsolatok során, beleértve az EU és Szíria közötti, még függőben lévő társulási megállapodásról szóló további tárgyalások felfüggesztését; felkéri az EU főképviselőjét/alelnökét, hogy e tekintetben dolgozzon ki és hajtson végre konkrét javaslatokat és intézkedéseket; felszólítja az Európai Uniót és tagállamait, hogy támogassák az ezekben az országokban a tiltakozók ellen indított támadásokkal kapcsolatos független vizsgálatokra irányuló felhívásokat;

10. felszólítja az Európai Uniót és tagállamait, hogy támogassák Bahrein, Szíria és Jemen népeinek békés, demokratikus törekvéseit, és álljanak készen arra, hogy – a nemzeti hatóságok komoly elkötelezettsége esetén – segítséget nyújtsanak konkrét politikai, gazdasági és társadalmi reformtervek végrehajtásában ezekben az országokban;

11. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének/a Bizottság alelnökének, a Bahreini Királyság kormányának és parlamentjének, Szíriai Arab Köztársaság kormányának és parlamentjének, valamint a Jemeni Köztársaság kormányának és parlamentjének.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat