Διαδικασία : 2011/2645(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B7-0254/2011

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B7-0254/2011

Συζήτηση :

PV 06/04/2011 - 13
CRE 06/04/2011 - 13

Ψηφοφορία :

PV 07/04/2011 - 6.3

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2011)0148

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 144kWORD 95k
Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B7-0249/2011
4.4.2011
PE459.791v01-00
 
B7-0254/2011

εν συνεχεία δήλωσης της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας

σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού


σχετικά με την κατάσταση στη Συρία, το Μπαχρέιν και την Υεμένη


Anneli Jäätteenmäki, Marielle De Sarnez, Edward McMillan-Scott, Ramon Tremosa i Balcells, Kristiina Ojuland, Sonia Alfano, Marietje Schaake εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάσταση στη Συρία, το Μπαχρέιν και την Υεμένη  
B7‑0254/2011

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του για τη Συρία και την Υεμένη,

–   έχοντας υπόψη την έκθεσή του της 24ης Μαρτίου 2010 για τις σχέσεις της ΕΕ με το Συμβούλιο Συνεργασίας του Κόλπου,

–   έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου του 1948,

–   έχοντας υπόψη την έκθεσή του για τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς το Συμβούλιο για τη σύναψη της Ευρωμεσογειακής Συμφωνίας Συνεργασίας μεταξύ Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της αφενός, και της Αραβικής Δημοκρατίας της Συρίας, αφετέρου, που εγκρίθηκε στις 10 Οκτωβρίου 2006,

–   έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα (ICCPR) του 1966, του οποίου η Συρία αποτελεί συμβαλλόμενο μέρος,

–   έχοντας υπόψη την Σύμβαση κατά των Βασανιστηρίων και άλλων τρόπων σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας του 1975, την οποία η Συρία κύρωσε στις 18 Σεπτεμβρίου 2004,

–   έχοντας υπόψη τις δηλώσεις της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της ΕΕ, για το Μπαχρέιν, στις 10 Μαρτίου, 15 Μαρτίου και 17 Μαρτίου 2011,

–   έχοντας υπόψη τις δηλώσεις της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της ΕΕ, για την Υεμένη, στις 10 Μαρτίου και 17 Μαρτίου 2011,

–   έχοντας υπόψη τις δηλώσεις της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της ΕΕ, για τη Συρία στις 18 Μαρτίου, 22 Μαρτίου, 24 Μαρτίου και 26 Μαρτίου 2011,

–   έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της συνεδρίασης του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων στις 21 Μαρτίου 2011, στις Βρυξέλλες,

–   έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 24 και 25 Μαρτίου 2011,

–   έχοντας υπόψη το κοινό ανακοινωθέν για εταιρική σχέση με τις χώρες της νότιας Μεσογείου για τη δημοκρατία και την κοινή ευημερία για περαιτέρω στήριξη του δημοκρατικού μετασχηματισμού και της κοινωνίας των πολιτών έναντι των πρόσφατων ιστορικών εξελίξεων στην περιοχή, της 8ης Μαρτίου 2011,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 110, παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πρόσφατες διαδηλώσεις σε αρκετές αραβικές χώρες στη Βόρειο Αφρική και τη Μέση Ανατολή ζητούσαν τον τερματισμό τον αυταρχικών καθεστώτων και την προώθηση πολιτικών, οικονομικών και κοινωνικών μεταρρυθμίσεων, ελευθερία, δημοκρατία και καλύτερες συνθήκες διαβίωσης για τον απλό λαό· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μαζικές διαμαρτυρίες σε πολλές αραβικές χώρες κατέδειξαν ότι τα μη δημοκρατικά και αυταρχικά καθεστώτα δεν μπορούν να εγγυηθούν αξιόπιστη σταθερότητα και ότι οι δημοκρατικές αξίες βρίσκονται στο επίκεντρο των οικονομικών και πολιτικών σχέσεων,

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στο Μπαχρέιν, τη Συρία και την Υεμένη, καθώς και σε άλλες αραβικές χώρες όπως η Τυνησία, η Αίγυπτος, Λιβύη, η Αλγερία, το Μαρόκο και η Ιορδανία, διαμαρτυρόμενοι πολίτες πραγματοποίησαν διαδηλώσεις την προηγούμενη βδομάδα ζητώντας μεταρρυθμίσεις που θα διασφαλίζουν καλύτερη κατανομή του πλούτου και προστασία των κοινωνικών και πολιτικών δικαιωμάτων και ένα πιο δημοκρατικό πολιτικό σύστημα,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η υπερβολική χρήση βίας κατά των διαδηλωτών από τις δυνάμεις ασφαλείας στο Μπαχρέιν, την Υεμένη και τη Συρία, είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο και τον τραυματισμό πολλών ατόμων,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τον Μάρτιο, ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης ζητούσαν την πραγματοποίηση ειρηνικών διαδηλώσεων προς στήριξη των δημοκρατικών μεταρρυθμίσεων, την απελευθέρωση των κρατουμένων συνείδησης και τον τερματισμό της κατάστασης εκτάκτου ανάγκης (που ισχύει από το 1963), στη συνέχεια των οποίων πραγματοποιήθηκαν πολυάριθμες ειρηνικές συγκεντρώσεις στη Συρία· λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση εκτάκτου ανάγκης ουσιαστικά περιορίζοντας την άσκηση των ατομικών και πολιτικών δικαιωμάτων των πολιτών και εξασφαλίζοντας τον συνεχή έλεγχο των συριακών αρχών επί του δικαστικού συστήματος, παραβιάζει το Διεθνές Σύμφωνο, Ατομικών και Πολιτικών δικαιωμάτων (ICCPR), στο οποίο η Συρία είναι συμβαλλόμενο μέρος,

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διαδηλώσεις ξεκίνησαν από την πόλη Daraa της νότιας Συρίας, πριν επεκταθούν και σε άλλες πόλεις και χωριά της χώρας· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συριακές αρχές κατέστειλαν τις διαδηλώσεις χρησιμοποιώντας πραγματικά πυρά για την διάλυση των ειρηνικών συγκεντρώσεων και συνέλαβαν εκατοντάδες πολίτες,

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι την Τετάρτη 23 Μαρτίου, ο συριακός στρατός εισήλθε στο τέμενος Omari της Daraa και άρχισε να πυροβολεί εναντίον άοπλων πολιτών· επιπλέον, σε μεγάλα τμήματα της πόλης διεκόπη η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και οι επικοινωνίες,

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στο Μπαχρέιν και στην Υεμένη κηρύχθηκε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης,

H. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με πληροφορίες, ιατρικό προσωπικό, υπερασπιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων και πολιτικοί ακτιβιστές κρατούνται στο Μπαχρέιν, και ότι νοσοκομεία έχουν τεθεί υπό τον έλεγχο των δυνάμεων ασφαλείας, ενώ τα νοσοκομειακά οχήματα της Υεμένης που μεταφέρουν τραυματισμένους αντικυβερνητικούς διαδηλωτές σε νοσοκομεία αποκλείονται από τις δυνάμεις ασφαλείας,

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάσταση του Μπαχρέιν παραμένει τεταμένη και, σύμφωνα με πληροφορίες, πενήντα έως εκατό άτομα παραμένουν αγνοούμενα από την περασμένη εβδομάδα· λαμβάνοντας υπόψη ότι μεταξύ των συλληφθέντων συγκαταλέγονται, σύμφωνα με πληροφορίες, πολιτικοί ακτιβιστές, υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό από το νοσοκομείο της Salmaniya,

Ι.   λαμβάνοντας υπόψη ότι εκατοντάδες πολίτες έχασαν τη ζωή τους κατά τις στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον Houthis στην Saada, της βόρειας Υεμένης, καθώς δυνάμεις της Σαουδικής Αραβίας συμμετείχαν σε πολεμικές επιχειρήσεις στο πλευρό του στρατού της Υεμένης· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αρχές της Υεμένης χρησιμοποίησαν την καταπολέμηση της τρομοκρατίας ως πρόσχημα για την έναρξη στρατιωτικών επιχειρήσεων εναντίον των νοτίων επαρχιών, οι κάτοικοι των οποίων συμμετείχαν σε εκτεταμένες διαδηλώσεις εναντίον της περιθωριοποίησης και του αποκλεισμού και της συνεχιζόμενης καταπίεσης των πολιτών που προέρχονται από τον νότο,

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατόπιν αιτήματος της κυβέρνησης του Μπαχρέιν, αναπτύχθηκαν στο Μπαχρέιν δυνάμεις ασφαλείας του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου προερχόμενες από τη Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Εμιράτα και το Κουβέιτ,

1.  χαιρετίζει την αραβική άνοιξη και το κύμα επαναστάσεων και λαϊκών διαμαρτυριών κατά τον αυταρχικών καθεστώτων, ως δείγμα θάρρους, αποφασιστικότητας και βούλησης για δημοκρατική αλλαγή σε όλη την περιοχή· εκφράζει τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των αθώων θυμάτων των ανακατατάξεων αυτών και επιδοκιμάζει το θάρρος και την αποφασιστικότητα των αραβικών λαών για δημοκρατική αλλαγή·

2.  εκφράζει τη βαθύτατη ανησυχία του σχετικά με το επίπεδο βίας κατά διαδηλωτών που χαρακτήρισαν τις διαμαρτυρίες και στις τρεις χώρες και, ως εκ τούτου, καταδικάζει έντονα τη χρήση βίας, ενώ καλεί τις δυνάμεις ασφαλείας να απόσχουν από τη χρήση βίας· επισημαίνει την ανάγκη να εισακουστούν οι θεμιτές δημοκρατικές προσδοκίες και να υπάρξει ανταπόκριση σε αυτές μέσω συμμετοχικού πολιτικού διαλόγου και πραγματικών μεταρρυθμίσεων και όχι μέσω καταπίεσης·

3.  καλεί όλα τα κόμματα να προσέλθουν σε εποικοδομητικό και συμμετοχικό διαλόγου· σημειώνει και πάλι τη σημασία που έχουν οι πολιτικές και οικονομικές μεταρρυθμίσεις για τη μελλοντική σταθερότητα στην Υεμένη, τη Συρία και το Μπαχρέιν και, σε σχέση με αυτό, η ΕΕ επιθυμεί να στηρίξει τον λαό·

4.  καλεί τις αρχές της Συρίας, της Υεμένης και του Μπαχρέιν να σεβαστούν τις διεθνείς δεσμεύσεις τους σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θεμελιωδών ελευθεριών·

5.  καλεί τις αρχές των χωρών αυτών:

–  να άρουν αμέσως την κατάσταση εκτάκτου ανάγκης·

–  να απελευθερώσουν αμέσως όλους τους πολιτικούς κρατούμενους·

–             να περιλάβουν την ελευθερία της έκφρασης και του συνεταιρίζεσθαι τόσο στο δίκαιο όσο και στην πράξη·

–  να λάβουν μέτρα για την καταπολέμηση της διαφθοράς·

–  να εγγυηθούν ίσα δικαιώματα στις μειονότητες·

–  να διασφαλίσουν την πρόσβαση στα μέσα επικοινωνίας, όπως το Διαδίκτυο και η κινητή τηλεφωνία·

–  να διασφαλίσουν την πρόσβαση σε ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης·

6.  καταδικάζει την παρεμβολή των αρχών του Μπαχρέιν και της Υεμένης στην παροχή ιατρικής περίθαλψης και πρόσβασης στις υγειονομικές υπηρεσίες·

7.  καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη όχι απλώς να καταδικάσουν τη δολοφονία και τις συλλήψεις εκατοντάδων διαδηλωτών, συμπεριλαμβανομένων και παιδιών, αλλά να ζητήσουν επιπλέον και βαθιές πολιτικές μεταρρυθμίσεις, τον τερματισμό του αστυνομικού κράτους και την απελευθέρωση όλων των πολιτικών κρατουμένων·

8.  σημειώνει ότι η απόφαση που έλαβε η Υεμένη να προχωρήσει σε μεταρρυθμίσεις αποτελεί σημαντικό βήμα που πρέπει να στηριχθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της· καλεί τον Πρόεδρο Σάλεχ να λάβει συγκεκριμένα μέτρα προς την κατεύθυνση της υλοποίησης της δέσμευσής του για "ειρηνική μεταφορά εξουσίας μέσω συνταγματικών θεσμικών οργάνων"·

9.  καλεί την κυβέρνηση του Μπαχρέιν και άλλους φορείς να ξεκινήσουν ουσιαστικό και εποικοδομητικό διάλογο χωρίς καθυστέρηση ή προϋποθέσεις, προκειμένου να προχωρήσουν οι μεταρρυθμίσεις· χαιρετίζει την ανακοίνωση του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών ότι τα Ηνωμένα Έθνη είναι έτοιμα να παράσχουν στήριξη στις εθνικές προσπάθειες εφόσον τους ζητηθεί·

10. λαμβάνει υπό σημείωση την παραίτηση της κυβέρνησης στις 29 Μαρτίου αλλά πιστεύει ότι η πράξη αυτή δεν αρκεί για να ικανοποιήσει την αυξανόμενη ένταση του συριακού λαού·

11. καλεί τον Πρόεδρο Bashar Al-Assad να θέσει τέρμα στην άγρια καταπίεση που ασκείται σε βάρος των διαδηλωτών και να απόσχει από κάθε πράξη βίας· ζητεί την άμεση απελευθέρωση των κρατουμένων διαδηλωτών, των δημοσιογράφων, των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των πολιτικών κρατουμένων, καθώς και τον τερματισμό της μονοπώλησης του κράτους και της κοινωνίας της Συρίας από το κόμμα Μπάαθ·

12. καλεί τις συριακές αρχές να ξεκινήσουν ουσιαστικό και εποικοδομητικό διάλογο με άλλα μέρη προκειμένου να ικανοποιηθούν τα θεμιτά αιτήματα και οι προσδοκίες των διαδηλωτών·

13. ζητεί από την ΕΕ να συμβάλει στις διαδικασίες εκδημοκρατισμού στην περιοχή της Μεσογείου για να διασφαλιστεί η πλήρης συμμετοχή όλων των πολιτών - ιδιαιτέρως των γυναικών, που έχουν παίξει κομβικό ρόλο στις προσπάθειες για δημοκρατική αλλαγή - στην πολιτική ζωή·

14. καλεί την ΕΕ να αναλάβει αμέσως πρωτοβουλία για τη σύγκλιση ειδικής συνεδρίασης του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των ΗΕ για να εξεταστούν οι παραβιάσεις που διεπράχθησαν στη Συρία, την Υεμένη και το Μπαχρέιν κατά τη διάλυση των διαδηλώσεων και την καταπίεση που υφίστανται οι διαφωνούντες·

15. καλεί την ΕΕ να απαγορεύσει πάραυτα κάθε βοήθεια σε θέματα ασφαλείας προς το Μπαχρέιν, συμπεριλαμβανομένου και του εξοπλισμού για την καταστολή ταραχών και στρατιωτικού υλικού, μέχρις ότου οι αρχές του Μπαχρέιν σταματήσουν τις παραβιάσεις και κινήσουν διαδικασίες κατά των υπευθύνων·

16. επισημαίνει τις δεσμεύσεις που ανέλαβε η Αντιπρόεδρος/Ύπατη Εκπρόσωπος και η Επιτροπή στο πλαίσιο του κοινού ανακοινωθέντος για εταιρική σχέση με τις χώρες της νότιας Μεσογείου για τη δημοκρατία και την κοινή ευημερία, για περαιτέρω στήριξη του δημοκρατικού μετασχηματισμού και της κοινωνίας των πολιτών έναντι των πρόσφατων ιστορικών εξελίξεων στην περιοχή· καλεί, ως εκ τούτου την Αντιπρόεδρο/ Ύπατη Εκπρόσωπο, το Συμβούλιο και την Επιτροπή να στηρίξουν τις θεμιτές φιλοδοξίες και τις πολιτικές προσδοκίες του συριακό λαού και να σταματήσουν να ασκούν πιέσεις για τη σύναψη συμφωνίας σύνδεσης ΕΕ- Συρίας μετά τη βίαιη καταστολή· είναι της γνώμης ότι η σύναψη μιας τέτοιας συμφωνίας πρέπει να εξαρτηθεί από την ικανότητα των συριακών αρχών να προχωρήσουν στις αναμενόμενες δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις·

17. καλεί την Επιτροπή να κάνει πλήρη και αποτελεσματική χρήση της υφιστάμενης στήριξης που παρέχεται μέσω του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Γειτονίας και Εταιρικής Σχέσης (ENPI), του Ευρωπαϊκού Μέσου για τη Δημοκρατία και τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΜΔΔΑ) και του Μηχανισμού Σταθερότητας, και να υποβάλει κατεπείγοντος συγκεκριμένες προτάσεις σχετικά με τον τρόπο με τον οποίον η μελλοντική οικονομική βοήθεια της ΕΕ θα μπορούσε να συνδράμει στη μετάβαση των χωρών και των κοινωνιών των πολιτών στη Μέση Ανατολή και τον Κόλπο σε κατάσταση δημοκρατίας και σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

18. καλεί το Συμβούλιο και τα κράτη μέλη να αναθεωρήσουν τις πολιτικές τους έναντι του Μπαχρέιν , της Συρίας και της Υεμένης και να υιοθετήσουν αποφασιστική κοινή θέση της ΕΕ έναντι των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις χώρες αυτές· επισημαίνει ότι, σε περίπτωση που οι παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατά πολιτών συνεχιστούν, πρέπει να επιβληθούν κυρώσεις·

19. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/ Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας, το Συμβούλιο και την Επιτροπή, τον Γενικό Γραμματέα των ΗΕ, τον Βασιλέα, την Κυβέρνηση και το Κοινοβούλιο του Βασιλείου του Μπαχρέιν, τον Πρόεδρο, την Κυβέρνηση και το Κοινοβούλιο της Δημοκρατίας της Υεμένης και τον Πρόεδρο, την Κυβέρνηση και το Κοινοβούλιο της Αραβικής Δημοκρατίας της Συρίας.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου