Eljárás : 2011/2645(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : B7-0254/2011

Előterjesztett szövegek :

B7-0254/2011

Viták :

PV 06/04/2011 - 13
CRE 06/04/2011 - 13

Szavazatok :

PV 07/04/2011 - 6.3

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2011)0148

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY
PDF 133kWORD 84k
Lásd még közös határozatra irányuló javaslatot RC-B7-0249/2011
4.4.2011
PE459.791v01-00
 
B7-0254/11

benyújtva a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője nyilatkozatát követően

az eljárási szabályzat 110. cikkének (2) bekezdése alapján


a Szíriában, Bahreinben és Jemenben kialakult helyzetről


Anneli Jäätteenmäki, Marielle De Sarnez, Edward McMillan-Scott, Ramon Tremosa i Balcells, Kristiina Ojuland, Sonia Alfano, Marietje Schaake az ALDE képviselőcsoport nevében

az Európai Parlament állásfoglalása a Szíriában, Bahreinben és Jemenben kialakult helyzetről  
B7‑0254/11

Az Európai Parlament,

–   tekintettel az 1948. évi Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatára,

–   tekintettel az Európai Parlament által 2006. október 10-én elfogadott, az Európai Parlamentnek a Tanácshoz intézett, egyrészt az Európai Közösség és tagállamai, másrészt Szíria közötti euromediterrán társulási megállapodás megkötéséről szóló ajánlását tartalmazó jelentésére,

–   tekintettel az 1966-os Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányára (PPJE), amelynek Szíria részes fele,

–   tekintettel az ENSZ 1975. évi, kínzás és más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmódok és büntetések elleni egyezményére, amelyet Szíria 2004. szeptember 18-án ratifikált,

–   tekintettel a Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének Bahreinről szóló 2011. március 10-i, március 15-i és március 17-i nyilatkozatára,

–   tekintettel a Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének Jemenről szóló 2011. március 10-i és március 17-i nyilatkozatára,

–   tekintettel a Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének Szíriáról szóló 2011. március 18-i, március 22-i, március 24-i és március 26-i nyilatkozatára,

–   tekintettel a Külügyek Tanácsának 2011. március 21-i brüsszeli ülésének következtetéseire,

–   tekintettel a 2011. március 24–25-i Európai Tanács következtetéseire,

–   tekintettel a „Partnerség a demokráciáért és a közös jólétért a dél-mediterrán térséggel” című 2011. március 8-i közös közleményre, amelynek célja a demokratikus átalakulás és a civil társadalom további támogatása válaszul a régióban zajló történelmi fejleményekre,

–   tekintettel eljárási szabályzata 110. cikkének (2) bekezdésére,

A. mivel Észak-Afrika és a Közel-Kelet számos arab országában az elmúlt időszak megmozdulásai során az emberek az önkényuralmi rendszerekkel való leszámolást és politikai, gazdasági és szociális reformokat, valamint a mindennapi emberek számára szabadságot, demokráciát és jobb életkörülményeket sürgettek; mivel a tömeges tüntetések számos arab országban megmutatták, hogy a nem demokratikus és önkényuralmi rendszerek nem biztosíthatnak megbízható stabilitást, valamint a demokratikus értékek meghatározó jelentőségűek a gazdasági és politikai partnerségek szempontjából,

B.  mivel Bahreinben, Szíriában és Jemenben, valamint más arab országokban, például Tunéziában, Egyiptomban, Líbiában, Algériában, Marokkóban és Jordániában a tüntetők az elmúlt héten megmozdulásokat tartottak a javak jobb elosztását, valamint a szociális és polgári jogok védelmét biztosító reformokat és demokratikusabb politikai rendszert követelve,

C. mivel a bahreini, jemeni és szíriai biztonsági erők túlzott erőt alkalmaztak a tüntetők ellen, és ez számos emberéletet követelt, valamint sok a sebesült is,

D. mivel márciusban az internetes közösségi portálok békés tüntetésekre hívtak fel a demokratikus reformok támogatása, a meggyőződésük miatt bebörtönzöttek szabadon bocsátása és az 1963 óta érvényben levő rendkívüli állapot feloldása érdekében, ezt követően pedig számos békés gyülekezésre került sor Szíriában; mivel a rendkívüli állapotról szóló törvény ténylegesen korlátozza az állampolgárokat polgári és politikai joguk gyakorlásában és azáltal, hogy az igazságszolgáltatási rendszer szíriai hatóságok általi folyamatos ellenőrzését vonja magával, megsérti a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányát, amelynek Szíria is részes fele,

E.  mivel a megmozdulások a dél-szíriai Deraa városában kezdődtek, ahonnan az ország más városaiba és falvaiba is továbbterjedtek; mivel a szíriai hatóságok elfojtották a megmozdulásokat éles lőszert használva a békés gyülekezetek feloszlatására, és civilek százait tartóztatták le,

F.  mivel március 23-án, szerdán a szíriai hadsereg benyomult a Daraa városában található Omari mecsetbe, ahol lőni kezdte a fegyvertelen civileket; a város egyes részeiben az elektromosáram-szolgáltatást is beszüntették és elvágták a kommunikációs csatornákat,

G. mivel Bahreinben és Jemenben rendkívüli állapotot hirdettek ki,

H. mivel jelentések szerint Bahreinben a biztonsági erők egészségügyi dolgozókat, emberijog-védőket és politikai aktivistákat tartóztattak le, illetve kórházakat vontak ellenőrzésük alá, míg Jemenben a biztonsági erők megakadályozták, hogy a kormány elleni tüntetők sérültjeit szállító mentőautók eljuthassanak a kórházba,

I.   mivel Bahreinben a helyzet továbbra is feszült, és az elmúlt hét során kb. 50–100 embert eltűntnek nyilvánítottak; mivel a jelentések szerint a letartóztatottak között politikai aktivisták, emberijog-védők és a Salmaniya kórház orvosai és ápolói is szerepelnek,

J.   mivel az észak-jemeni Saada városában civilek ezreit ölték meg a hutik elleni katonai műveletekben, amikor Szaúd-Arábia a jemeni hadsereg oldalán csatlakozott a harcokhoz; mivel a jemeni hatóságok a terrorellenes háborút ürügyként használták a déli tartományok elleni katonai kampány megindításához, ahol a lakosok nagy számban vesznek részt a marginalizációs és kirekesztő politikák elleni megmozdulásokban, amelyeknek a déli lakosok folyamatosan ki vannak téve,

K. mivel a bahreini kormány kérésére az Öböl-menti Együttműködési Tanácshoz tartozó országok, így Szaúd-Arábia, az Egyesült Arab Emírségek és Kuvait biztonsági erőket küldött Bahreinbe,

1.  üdvözli az arab tavaszt és az önkényuralmi rendszerek elleni forradalmi és népi tüntetési hullámot a bátorság, az elszántság és az egész régióra kiterjedő demokratikus fordulat iránti vágy jeleként értékeli; részvétét fejezi ki az ártatlan áldozatok családjainak, és elismerően nyilatkozik az arab nép bátorságáról és a demokratikus változások iránti eltökéltségéről;

2.  mély aggodalmának ad hangot a tüntetők ellen alkalmazott erőszak miatt, amely a mindhárom országban rendezett megmozdulásokat jellemezte, és ezért erőteljesen elítéli az erőszak alkalmazását, és sürgeti a biztonsági erőket, hogy tartózkodjanak az erőszak alkalmazásától; hangsúlyozza, hogy vegyék figyelembe a jogos demokratikus törekvéseket, és azokat széles körű politikai párbeszéd és valódi reformok útján kezeljék, nem pedig elnyomással;

3.  sürgeti valamennyi felet, hogy kötelezze el magát egy építő szándékú és átfogó párbeszéd mellett; megismétli, hogy Jemen, Szíria és Bahrein jövőbeli stabilitása szempontjából rendkívül fontosak a politikai és gazdasági reformok, és hogy e tekintetben az EU kész támogatni a népet;

4.  felszólítja a szíriai, jemeni és bahreini hatóságokat, hogy tartsák tiszteletben az emberi jogokkal és alapvető szabadságokkal kapcsolatos nemzetközi kötelezettségvállalásaikat;

5.  felszólítja e három ország hatóságait, hogy

–  azonnal oldják fel a rendkívüli állapotot;

–  haladéktalanul bocsássák szabadon az összes politikai foglyot;

–             biztosítsák a szólás- és egyesülési szabadságot az igazságszolgáltatásban és a gyakorlatban;

–  fokozzák a korrupcióellenes intézkedéseket;

–  biztosítsanak egyenlő jogokat a kisebbségeknek;

–  biztosítsák a kommunikációs eszközökhöz, mint például az internethez és a mobiltelefonhoz való hozzáférést;

–  biztosítsák a független médiához való hozzáférést;

6.  elítéli, hogy a bahreini és jemeni hatóságok beavatkoznak az orvosi ellátás biztosításába és az egészségügyi létesítményekhez való hozzáférésbe;

7.  sürgeti az EU-t és a tagállamokat, hogy ne szorítkozzanak csupán arra, hogy elítélik tüntetők százainak, köztük gyermekeknek a legyilkolását és letartóztatását, hanem szólítsanak fel mélyreható politikai reformokra, a rendőrállam megszüntetésére és az összes politikai fogoly szabadon bocsátására is;

8.  megjegyzi, hogy a reformfolyamat elindításáról hozott jemeni döntés fontos lépés, amit az EU-nak és tagállamainak támogatniuk kell; felszólítja Száleh elnököt, hogy tegyen konkrét lépéseket „a hatalom alkotmányos intézményeken keresztül történő átadására” vonatkozó ígéretének végrehajtására;

9.  felszólítja a bahreini kormányt és egyéb feleket, hogy haladéktalanul és előzetes feltételek nélkül kezdjenek a reformok végrehajtását célzó tényleges és konstruktív párbeszédet; üdvözli az ENSZ főtitkárának bejelentését, mely szerint az ENSZ készen áll arra, hogy kérés esetén támogassa a nemzeti vezetéssel tett erőfeszítéseket;

10. tudomásul veszi, hogy a kormány március 29-én lemondott, ám úgy véli, hogy e cselekedet nem lesz elég ahhoz, hogy a szíriai nép növekvő frusztrációját semlegesítse;

11. sürgeti Bassár el-Asszad elnököt, hogy vessen véget a tüntetők elleni brutális fellépésnek, és tartózkodjon mindennemű erőszakos cselekménytől; kéri a fogva tartott tüntetők, újságírók, emberijog-védők és politikai foglyok haladéktalan szabadon bocsátását, valamint hogy vessenek véget a Baath párt által a szíriai állam és társadalom fölött gyakorolt egyeduralomnak;

12. kéri a szíriai hatóságokat, hogy kezdjenek érdemi és építő jellegű párbeszédet a többi féllel a tüntetők jogos követeléseinek és törekvéseinek kielégítése érdekében;

13. kéri az EU-t, hogy nyújtson segítséget a mediterrán régió demokratikus folyamataihoz, hogy biztosítani lehessen valamennyi állampolgár – különösen a nők, akik döntő szerepet játszottak a demokratikus átalakulásra irányuló követelésben – teljes körű részvételét a politikai életben;

14.  felhívja az EU-t, hogy haladéktalanul vállaljon vezető szerepet az Emberi Jogi Tanács rendkívüli ülésének összehívásában annak érdekében, hogy megtárgyalják a Szíriában, Jemenben és Bahreinben a tüntetések leverése és a tiltakozások elfojtása során elkövetett visszaéléseket;

15. felhívja az EU-t, hogy haladéktalanul tiltsa meg a Bahreinnek nyújtott valamennyi biztonsági támogatást, ideértve a tömegoszlató anyagokat és a hadászati eszközöket, mindaddig, amíg a bahreini hatóságok véget nem vetnek a visszaéléseknek és a felelősöket el nem számoltatják;

16. hangsúlyozza, hogy a főképviselő/alelnök és a Bizottság a „Partnerség a demokráciáért és a közös jólétért a dél-mediterrán térséggel” című közös közleményben kötelezettséget vállalt a demokratikus átalakulás és a civil társadalom további támogatására, válaszul a régióban zajló, történelmi jelentőségű fejleményekre; ezért felhívja a főképviselőt/alelnököt, a Tanácsot és a Bizottságot, hogy támogassák a szíriai lakosság jogos törekvéseit és politikai elvárásait, és az erőszakos fellépés nyomán ne gyakoroljanak nyomást az EU–Szíria társulási megállapodás megkötése érdekében; úgy véli, hogy egy ilyen megállapodás megkötését attól kell függővé tenni, hogy a szíriai hatóságok képesek-e végrehajtani az elvárt demokratikus reformokat;

17. felhívja a Bizottságot, hogy teljes mértékben és hatékonyan használja ki az Európai Szomszédsági és Partnerségi Támogatási Eszköz, a demokrácia és az emberi jogok európai eszköze és a Stabilitási Eszköz keretében nyújtott meglévő támogatásokat, és haladéktalanul fogalmazzon meg konkrét javaslatokat arra vonatkozóan, hogyan tudná az EU jövőbeli pénzügyi segítsége jobban támogatni a közel-keleti és az Öböl menti országokat a demokrácia és az emberi jogok felé vezető átmenetben;

18. kéri a Tanácsot és a tagállamokat, hogy tekintsék át a Bahreinnel, Szíriával és Jemennel kapcsolatosan politikájukat, és alakítsanak ki szilárd közös uniós álláspontot az emberi jogok e három országban történő megsértésére vonatkozóan; hangsúlyozza, hogy szankciókat kell bevezetni, ha a civilek emberi jogait továbbra is megsértik;

19. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének, a Tanácsnak, a Bizottságnak, az ENSZ főtitkárának, a Bahreini Királyság királyának, kormányának és parlamentjének, a Jemeni Köztársaság elnökének, kormányának és parlamentjének, valamint a Szíriai Arab Köztársaság elnökének, kormányának és parlamentjének.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat