Procedură : 2011/2645(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B7-0254/2011

Texte depuse :

B7-0254/2011

Dezbateri :

PV 06/04/2011 - 13
CRE 06/04/2011 - 13

Voturi :

PV 07/04/2011 - 6.3

Texte adoptate :

P7_TA(2011)0148

PROPUNERE DE REZOLUŢIE
PDF 133kWORD 89k
Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B7-0249/2011
4.4.2011
PE459.791v01-00
 
B7-0254/2011

depusă pe baza declarației Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate

în conformitate cu articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul de procedură


referitoare la situația din Siria, Bahrain și Yemen


Anneli Jäätteenmäki, Marielle De Sarnez, Edward McMillan-Scott, Ramon Tremosa i Balcells, Kristiina Ojuland, Sonia Alfano, Marietje Schaake în numele Grupului ALDE

Rezoluția Parlamentului European referitoare la situația din Siria, Bahrain și Yemen  
B7‑0254/2011

Parlamentul European,

–   având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la Siria și Yemen,

–   având în vedere raportul său din 24 martie 2010 referitor la relațiile UE cu Consiliul de Cooperare al Golfului,

–   având în vedere Declarația Universală a Drepturilor Omului din 1948,

–   având în vedere raportul care conține recomandarea Parlamentului adresată Consiliului cu privire la încheierea unui acord de asociere euro-mediteranean între Comunitatea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Arabă Siriană, pe de altă parte, adoptat la 10 octombrie 2006,

–   având în vedere Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice (PIDCP) din 1966, la care Siria este parte,

–   având în vedere Convenția ONU împotriva torturii și a altor tratamente și pedepse crude, inumane și degradante din 1975, ratificată de Siria la 18 septembrie 2004,

–   având în vedere declarațiile Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al UE referitoare la Bahrain din 10 martie, 15 martie și 17 martie 2011,

–   având în vedere declarațiile Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al UE referitoare la Yemen din 10 martie și din 17 martie 2011,

–   având în vedere declarațiile Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al UE referitoare la Siria din 18 martie, 22 martie, 24 martie și 26 martie 2011,

–   având în vedere concluziile reuniunii FAC de la Bruxelles din 21 martie 2011,

–   având în vedere concluziile Consiliului European din 24 și 25 martie 2011,

–   având în vedere Comunicarea comună din 8 martie 2011 intitulată „Un parteneriat pentru democrație și prosperitate împărtășită cu țările sud-mediteraneene”, care are ca scop sprijinirea în continuare a transformării democratice și a societății civile ca reacție la evenimentele istorice actuale din această regiune,

–   având în vedere articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât, în cursul manifestațiilor care au avut loc recent în mai multe țări arabe din Africa de Nord și din Orientul Mijlociu, s-a cerut abolirea regimurilor totalitare și realizarea de reforme politice, economice și sociale și s-au revendicat libertatea, democrația și condiții mai bune de trai pentru cetățenii de rând; întrucât protestele masive din numeroase țări arabe au demonstrat că regimurile nedemocratice și autoritare nu pot garanta o stabilitate credibilă și că valorile democratice sunt esențiale în ceea ce privește parteneriatele economice și politice;

B.  întrucât, în Bahrain, Siria și Yemen, precum și în alte țări arabe precum Tunisia, Egipt, Libia, Algeria, Maroc și Iordania, protestatarii au organizat în ultima săptămână demonstrații, solicitând realizarea de reforme care să asigure o mai bună distribuire a averii și protejarea drepturilor sociale și civile, precum și un sistem politic mai democratic;

C. întrucât folosirea excesivă a forței împotriva protestatarilor de către forțele de securitate din Bahrain, Yemen și Siria a dus la multe pierderi de vieți și la rănirea multor persoane;

D. întrucât, în luna martie, pe site-urile de socializare, oamenii au fost chemați să organizeze demonstrații pașnice pentru a susține reformele democratice, eliberarea deținuților de conștiință și încetarea stării de urgență (în vigoare din 1963), ceea ce a dus la organizarea a numeroase adunări pașnice în Siria; întrucât legea privind starea de urgență, care efectiv limitează exercitarea de către cetățeni a drepturilor lor civile și politice și oferă autorităților siriene un control continuu asupra sistemului judiciar, încalcă Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice (PIDCP), la care Siria este parte;

E.  întrucât demonstrațiile au început în orașul sirian Daraa, aflat în sudul țării, iar apoi s-au extins în multe alte orașe și sate din țară; întrucât autoritățile siriene au reprimat demonstrațiile folosind gloanțe adevărate pentru a dispersa adunările pașnice și au arestat sute de civili;

F.  întrucât miercuri, 23 martie, armata siriană a intrat în moscheea Omari din Daraa și a deschis focul asupra civililor neînarmați; întrucât, în anumite părți din oraș, au fost întrerupte și aprovizionarea cu energie electrică și comunicațiile;

G. întrucât în Bahrain și în Yemen a fost declarată starea de urgență;

H. întrucât, conform unor relatări, în Bahrain au fost reținuți membri ai personalului medical, apărători ai drepturilor omului și activiști politici, iar unele spitale au fost preluate de forțele de securitate, în timp ce, în Yemen, forțele de securitate au blocat ambulanțele care duceau la spitale persoane rănite care protestaseră împotriva guvernului;

I.   întrucât situația din Bahrain este în continuare tensionată, între 50 și 100 de persoane fiind date dispărute în ultima săptămână; întrucât se pare că între cei arestați se află și activiști politici, apărători ai drepturilor omului, medici și asistente de la spitalul Salmaniya;

J.   întrucât, în timpul operațiunilor militare desfășurate împotriva rebelilor Houthis în Saada, în nordul Yemenului, au fost uciși sute de civili, deoarece Arabia Saudită a intrat în operațiunile de luptă de partea armatei din Yemen; întrucât autoritățile din Yemen au folosit războiul împotriva terorismului ca pretext pentru a lansa campanii militare împotriva provinciilor din sud, ai căror locuitori iau parte la proteste ample împotriva politicilor de marginalizare și de excludere și a reprimării permanente a cetățenilor din sud;

K. întrucât, în Bahrain, au fost trimise, la solicitarea guvernului de aici, forțe de securitate aparținând Consiliului de Cooperare al Golfului și provenind din Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite și Kuweit,

1.  salută primăvara arabă și valul de revoluții și de proteste populare arabe împotriva regimurilor autoritare ca semn de curaj, de hotărâre și al dorinței de realizare a unor schimbări democratice peste tot în această regiune; transmite condoleanțe familiilor victimelor nevinovate ale acestor revolte și salută curajul și hotărârea popoarelor arabe cu privire la realizarea schimbărilor democratice;

2.  își exprimă profunda îngrijorare cu privire la gradul de violență folosită împotriva demonstranților, care a caracterizat aceste proteste în toate cele trei țări, condamnă, prin urmare, cu tărie folosirea forței și îndeamnă forțele de securitate să se abțină de la a folosi violența; subliniază că este necesar să se țină cont de aspirațiile democratice legitime și să găsească o soluție în acest sens printr-un dialog politic integrator și prin reforme reale, și nu prin represiune;

3.  îndeamnă toate părțile să ia parte la un dialog constructiv și integrator; afirmă din nou faptul că reformele politice și economice sunt importante pentru viitoarea stabilitate a Yemenului, Siriei și Bahrainului și că UE dorește să sprijine oamenii în acest sens;

4.  invită autoritățile din Siria, Yemen și Bahrain să își respecte angajamentele internaționale în materie de respectare a drepturilor omului și a libertăților fundamentale;

5.  invită autoritățile din aceste țări:

–  să pună imediat capăt stării de urgență;

–  să elibereze imediat toți deținuții politici;

–             să consacre libertatea de exprimare și de asociere în legislație și în practică;

–  să intensifice măsurile de combatere a corupției;

–  să garanteze minorităților drepturi egale;

–  să asigure accesul la mijloacele de comunicare, precum internetul și telefonia mobilă;

–  să asigure accesul la mass-media independente;

6.  condamnă faptul că autoritățile din Bahrain și din Yemen s-au amestecat în acordarea îngrijirilor medicale și a accesului la serviciile medicale;

7.  îndeamnă UE și statele membre nu numai să condamne uciderea și arestarea a sute de demonstranți, inclusiv a unor copii, dar și să solicite reforme politice, desființarea statului polițienesc și eliberarea tuturor deținuților politici;

8.  observă că decizia luată de Yemen de a demara un proces de reformă reprezintă un pas important pe care Uniunea Europeană și statele sale membre ar trebui să îl susțină; îl invită pe Președintele Saleh să ia măsuri concrete în vederea punerii în aplicare a promisiunii sale de a transfera puterea în mod pașnic prin intermediul instituțiilor constituționale;

9.  invită guvernul din Bahrain și alte părți să demareze, fără întârziere și fără condiții preliminare, un dialog edificator și constructiv în vederea realizării unor reforme; salută anunțul făcut de Secretarul General al ONU potrivit căruia ONU este gata să ofere ajutor pentru eforturile realizate la nivel național, dacă i se solicită acest lucru;

10. ia act de demisia guvernului din 29 martie, dar consideră că acest act nu va fi suficient pentru a elimina frustrările din ce în ce mai mari ale poporului sirian;

11. îl îndeamnă pe Președintele Bashar Al-Assad să pună capăt represiunii brutale împotriva protestatarilor și să se abțină de la orice act de violență; solicită eliberarea imediată a demonstranților, a jurnaliștilor, a apărătorilor drepturilor omului și a deținuților politici care au fost reținuți, precum și încetarea monopolului partidului Ba'th asupra statului și a societății din Siria;

12. invită autoritățile siriene să ia parte la un dialog edificator și constructiv cu alte părți pentru a soluționa solicitările și aspirațiile îndreptățite ale protestatarilor;

13. solicită ca UE să susțină procesele democratice din regiunea mediteraneană pentru a asigura participarea deplină a tuturor cetățenilor la viața politică, în special a femeilor, care au avut un rol esențial în solicitarea schimbărilor democratice;

14.  invită UE să preia imediat conducerea cu privire la convocarea unei sesiuni speciale a Consiliului pentru drepturile omului pentru a sancționa abuzurile comise în Siria, Yemen și Bahrain în timpul acțiunilor de înăbușire a demonstrațiilor și de reprimare a dizidenților;

15. invită UE să interzică imediat toată asistența de securitate acordată Bahrainului, inclusiv vânzarea de materiale pentru controlul revoltelor și de echipamente militare, până când autoritățile din Bahrain vor opri abuzurile și îi vor trage la răspundere pe cei vinovați;

16. subliniază angajamentele luate de ÎR/VP și de Comisie în cadrul Comunicării comune intitulate „Un parteneriat pentru democrație și prosperitate împărtășită cu țările sud‑mediteraneene”, care are ca scop sprijinirea în continuare a transformării democratice și a societății civile ca reacție la evenimentele istorice actuale din această regiune; invită, prin urmare, ÎR/VP, Consiliul și Comisia să sprijine aspirațiile legitime și așteptările politice ale populației siriene și să înceteze să facă presiuni în vederea încheierii acordului de asociere UE-Siria ca urmare a represiunilor violente; consideră că încheierea unui astfel de acord ar trebui să depindă de capacitatea autorităților siriene de a realiza reformele democratice așteptate;

17. invită Comisia să utilizeze pe deplin și în mod eficient ajutorul actual oferit prin IEVP, IEDDO și IdS și să elaboreze urgent propuneri concrete privind modul în care prin ajutorul financiar acordat în viitor de UE se pot sprijini mai bine țările și societățile civile din Orientul Mijlociu și din Golf în ceea ce privește tranziția acestora înspre democrație și respectarea drepturilor omului;

18. invită Consiliul și statele membre să își revizuiască politicile în legătură cu Bahrain, Siria și Yemen și să adopte o poziție comună fermă la nivelul UE împotriva încălcării drepturilor omului în aceste țări; subliniază că trebuie introduse sancțiuni dacă sunt în continuare încălcate drepturile omului în cazul civililor;

19. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, Consiliului, Comisiei, Secretarului General al ONU, regelui, guvernului și parlamentului Regatului Bahrain, președintelui, guvernului și parlamentului Republicii Yemen, precum și președintelui, guvernului și parlamentului Republicii Arabe Siriene.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate