Postopek : 2011/2645(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B7-0254/2011

Predložena besedila :

B7-0254/2011

Razprave :

PV 06/04/2011 - 13
CRE 06/04/2011 - 13

Glasovanja :

PV 07/04/2011 - 6.3

Sprejeta besedila :

P7_TA(2011)0148

PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 127kWORD 82k
Glej tudi predlog skupne resolucije RC-B7-0249/2011
4. 4. 2011
PE459.791v01-00
 
B7-0254/2011

ob zaključku razprave o izjavi podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko

v skladu s členom 110(2) poslovnika


o razmerah v Siriji, Bahrajnu in Jemnu


Anneli Jäätteenmäki, Marielle De Sarnez, Edward McMillan-Scott, Ramon Tremosa i Balcells, Kristiina Ojuland, Sonia Alfano, Marietje Schaake v imenu skupine ALDE

Resolucija Evropskega parlamenta o razmerah v Siriji, Bahrajnu in Jemnu  
B7‑0254/2011

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o Siriji in Jemnu,

–   ob upoštevanju svojega poročila z dne 24. marca 2010 o odnosih EU s Svetom za sodelovanje v Zalivu,

–   ob upoštevanju splošne deklaracije o človekovih pravicah iz leta 1948,

–   ob upoštevanju svojega poročila, ki vsebuje priporočilo Parlamenta Svetu o sklenitvi evro-sredozemskega pridružitvenega sporazuma med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani ter Sirsko arabsko republiko na drugi strani, ki je bil sprejet 10. oktobra 2006,

–   ob upoštevanju mednarodnega pakta o državljanskih in političnih pravicah iz leta 1966, ki ga je podpisala tudi Sirija,

–   ob upoštevanju konvencije Združenih narodov proti mučenju in drugemu krutemu, nečloveškemu in ponižujočemu ravnanju ali kaznovanju iz leta 1975, ki jo je Sirija ratificirala 18. septembra 2004,

–   ob upoštevanju izjav podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije o Bahrajnu 10., 15. in 17. marca 2011,

–   ob upoštevanju izjav podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije o Jemnu 10. in 17. marca 2011,

–   ob upoštevanju izjav podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije o Siriji 18., 22., 24. in 26. marca 2011,

–   ob upoštevanju sklepov zasedanja Sveta za zunanje zadeve 21. marca 2011 v Bruslju,

–   ob upoštevanju sklepov Evropskega sveta z dne 24. in 25. marca 2011,

–   ob upoštevanju skupnega sporočila z dne 8. marca 2011 o partnerstvu za demokracijo in skupno blaginjo z državami južnega Sredozemlja, v katerem je ob sedanjem zgodovinskem dogajanju v regiji izražena nadaljnja podpora demokratičnim spremembam in civilni družbi,

–   ob upoštevanju člena 110(2) svojega poslovnika,

A. ker so na nedavnih demonstracijah v številnih arabskih državah v severni Afriki in na Bližnjem vzhodu protestniki pozivali h koncu avtoritarnih režimov in k političnim, gospodarskim in socialnim reformam ter k svobodi, demokraciji in boljšim življenjskim razmeram za ljudi; ker so množični protesti v številnih arabskih državah pokazali, da nedemokratični in avtoritarni režimi ne morejo zagotoviti verodostojne stabilnosti in da so demokratične vrednote ključne za gospodarska in politična partnerstva,

B.  ker so protestniki na demonstracijah pretekli teden v Bahrajnu, Siriji in Jemnu ter v drugih arabskih državah: Tuniziji, Egiptu, Libiji, Alžiriji, Maroku in Jordaniji zahtevali reforme, ki bodo zagotovile boljšo porazdelitev bogastva, varstvo socialnih in državljanskih pravic ter bolj demokratičen politični sistem,

C. ker so varnostne sile v Bahrajnu, Jemnu in Siriji prekomerno uporabile silo proti protestnikom, zaradi česar je bilo veliko mrtvih in ranjenih,

D. ker so marca na družabnih spletnih mrežah pozivali k mirnim demonstracijam v podporo demokratičnim reformam, izpustitvi zapornikov vesti in odpravi izrednega stanja (ki traja od leta 1963), čemur so sledila številna mirna zborovanja v Siriji; ker zakon o izrednem stanju, ki državljane dejansko omejuje pri izvrševanju njihovih državljanskih in političnih pravic, hkrati pa zagotavlja stalen nadzor sirskih oblasti nad pravnim sistemom, krši mednarodni pakt o državljanskih in političnih pravicah, ki ga je podpisala tudi Sirija,

E.  ker so se demonstracije začele v mestu Dera na jugu Sirije ter se nato razširile na druga mesta in vasi v državi; ker so sirske oblasti zatrle demonstracije z uporabo pravih nabojev, s katerimi so razgnale mirna zborovanja, in odvzele prostost stotinam civilistov,

F.  ker je sirska vojska 23. marca vdrla v mošejo Omari v mestu Dara in začela streljati na neoborožene civiliste, v nekaterih delih mesta pa je bila pretrgana oskrba z električno energijo in komunikacije,

G. ker je bilo v Bahrajnu in Jemnu razglašeno izredno stanje,

H. ker so po poročilih v Bahrajnu priprli zdravstveno osebje, zagovornike človekovih pravic in politične aktiviste, bolnišnice pa so zasedle varnostne sile, medtem ko so varnostne sile v Jemnu zaprle pot reševalnim vozilom, ki so v bolnišnice vozila ranjene protivladne protestnike,

I.   ker so razmere v Bahrajnu še naprej napete in ker naj bi bilo v zadnjem tednu pogrešanih 50 do 100 ljudi; ker naj bi bila odvzeta prostost tudi političnim aktivistom, zagovornikom človekovih pravic ter zdravnikom in medicinskim sestram v bolnišnici Salmanija,

J.   ker je bilo v vojaških operacijah proti pripadnikom plemena Huti v jemenski zahodni provinci Sada, ko se je Saudska Arabija pridružila bojnim operacijam na strani jemenske vojske, ubitih stotine civilistov; ker so jemenske oblasti pod pretvezo vojne proti terorizmu začele izvajati vojaške kampanje proti južnim provincam, katerih prebivalci sodelujejo v vsesplošnih protestih proti politiki marginalizacije in izključevanja ter nenehnega zatiranja prebivalcev na jugu države,

K. ker so bile v Bahrajnu na zahtevo bahrajnske vlade uporabljene varnostne sile Sveta za sodelovanje v Zalivu iz Saudske Arabije, Združenih arabskih emiratov in Kuvajta,

1.  pozdravlja arabsko pomlad ter val revolucij in ljudskih protestov proti avtoritarnim režimom kot znamenje poguma, odločnosti in želje po demokratičnih spremembah v vsej regiji; izraža sožalje družinam nedolžnih žrtev teh nemirov ter pohvalo arabskim prebivalcem za pogum in odločnost, da dosežejo demokratične spremembe;

2.  izraža globoko zaskrbljenost zaradi sile, ki je bila v protestih uporabljena proti protestnikom v vseh treh državah, in njeno uporabo ostro obsoja ter poziva varnostne sile, naj se je vzdržijo; poudarja, da je treba upoštevati legitimne demokratične težnje, na katere se je treba odzvati z vključujočim političnim dialogom in resničnimi reformami, ne pa z zatiranjem;

3.  poziva vse strani, naj vzpostavijo konstruktiven in vključujoč dialog; ponovno poudarja pomen političnih in gospodarskih reform za prihodnjo stabilnost Jemna, Sirije in Bahrajna ter pripravljenost EU, da pomaga prebivalcem;

4.  poziva sirske, jemenske in bahrajnske oblasti, naj spoštujejo mednarodne zaveze na področju človekovih pravic in temeljnih svoboščin;

5.  poziva oblasti v teh državah, naj:

–  nemudoma odpravijo izredno stanje,

–  nemudoma izpustijo vse politične zapornike,

–             z zakonom in v praksi zagotovijo svobodo izražanja in združevanja,

–  pospešijo ukrepe za boj proti korupciji,

–  zagotovijo enake pravice za manjšine,

–  zagotovijo dostop do sredstev komuniciranja, kot so internet in mobilni telefoni,

–  zagotovijo dostop do neodvisnih medijev;

6.  obsoja vmešavanje bahrajnske in jemenske oblasti v zagotavljanje zdravstvene oskrbe in dostopa do zdravstvenih storitev;

7.  poziva EU in države članice, naj obsodijo pobijanje in odvzemanje prostosti stotinam protestnikov, tudi otrokom, hkrati pa pozovejo k temeljitim političnim reformam, odpravi policijske države in izpustitvi vseh političnih zapornikov;

8.  ugotavlja, da je sklep, ki so ga sprejeli v Jemnu, da bodo začeli izvajati proces reform, pomemben korak, ki bi ga morale Evropska unija in države članice podpirati; poziva jemenskega predsednika Saleja, naj sprejme konkretne ukrepe za izpolnitev svoje obljube o mirnem prenosu oblasti prek ustavnih institucij;

9.  poziva bahrajnsko vlado in druge strani, naj nemudoma vzpostavijo ploden in konstruktiven dialog brez predpogojev, da bi uvedle reforme; pozdravlja izjavo generalnega sekretarja Združenih narodov, da so ti pripravljeni podpreti nacionalno vodena prizadevanja, če se to od njih zahteva;

10. je seznanjen, da je 29. marca vlada odstopila, vendar meni, da to ni dovolj za odpravo naraščajočega nezadovoljstva sirskega ljudstva;

11. poziva predsednika Bašarja Al Asada, naj ustavi okrutno zatiranje protestnikov in ne dopusti nasilja; poziva k takojšnji izpustitvi zaprtih protestnikov, novinarjev, zagovornikov človekovih pravic in političnih zapornikov ter k odpravi izključne oblasti stranke Bas v sirski državi in družbi;

12. poziva sirske oblasti, naj vzpostavijo ploden in konstruktiven dialog z drugimi stranmi, v okviru katerega naj obravnavajo legitimne zahteve in težnje protestnikov;

13. poziva EU, naj podpre demokratične procese v sredozemski regiji, da bi zagotovila udeleženost vseh državljanov v političnem življenju, zlasti pa žensk, ki so imele poglavitno vlogo pri zahtevah po demokratičnih spremembah;

14.  poziva EU, naj prevzame pobudo za sklic posebnega zasedanja Sveta za človekove pravice, na katerem bi obravnavali zlorabe, ki so jih zagrešili Sirija, Jemen in Bahrajn med zatiranjem demonstracij in oporečnikov;

15. poziva EU, naj nemudoma prepove vsakršno pomoč Bahrajnu na področju varnosti, tudi prodajo sredstev za obvladovanje nemirov in vojaške opreme, dokler bahrajnske oblasti ne bodo zaustavile zlorab in zagotovile, da bodo odgovorni odgovarjali za svoja dejanja;

16. poudarja zavezo, ki sta ju v skupnem sporočilu o partnerstvu za demokracijo in skupno blaginjo z državami južnega Sredozemlja dali visoka predstavnica Unije/podpredsednica Komisije in Komisija, da bosta ob sedanjem zgodovinskem dogajanju v regiji še naprej podpirali demokratične spremembe in civilno družbo; zato poziva visoko predstavnico/podpredsednico, Svet in Komisijo, naj podprejo legitimne težnje in politična pričakovanja sirskega prebivalstva ter naj zaradi nasilnega zatiranja prenehajo spodbujati k sklenitvi pridružitvenega sporazuma med EU in Sirijo; meni, da bi morala biti njegova sklenitev odvisna od tega, ali bodo sirijske oblasti sposobne izvesti pričakovane demokratične reforme;

17. poziva Komisijo, naj v celoti in učinkovito uporabi podporo, ki jo zagotavljajo evropski instrument sosedstva in partnerstva, evropski instrument za demokracijo in človekove pravice ter instrument za stabilnost, in naj nujno oblikuje konkretne predloge, kako naj prihodnja finančna pomoč EU bolje pomaga državam in civilnim družbam na Bližnjem vzhodu in v Zalivu pri njihovem prehodu k demokraciji in človekovim pravicam;

18. poziva Svet in države članice, naj pretehtajo svoje politike do Bahrajna, Sirije in Jemna ter sprejmejo odločno skupno stališče EU proti kršitvam človekovih pravic v teh državah; poudarja, da bodo uvedene sankcije, če se bodo kršitve človekovih pravic civilnega prebivalstva nadaljevale;

19. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje podpredsednici Komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, Svetu, Komisiji, generalnemu sekretarju Združenih narodov, kralju, vladi in parlamentu Kraljevine Bahrajn, predsedniku, vladi in parlamentu Republike Jemen ter predsedniku, vladi in parlamentu Sirske arabske republike.

 

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov