Πρόταση ψηφίσματος - B7-0255/2011Πρόταση ψηφίσματος
B7-0255/2011

  ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με την κατάσταση στη Συρία, το Μπαχρέιν και την Υεμένη

  4.4.2011

  εν συνεχεία των δηλώσεων της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για την Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας
  σύμφωνα με το άρθρο 110 παράγραφος 2 του Κανονισμού

  Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, Willy Meyer, Νικόλαος Χουντής, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Jacky Hénin, Takis Hadjigeorgiou εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL

  Διαδικασία : 2011/2645(RSP)
  Διαδρομή στην ολομέλεια
  Διαδρομή του εγγράφου :  
  B7-0255/2011
  Κείμενα που κατατέθηκαν :
  B7-0255/2011
  Ψηφοφορία :
  Κείμενα που εγκρίθηκαν :

  B7‑0255/2011

  Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάσταση στη Συρία, το Μπαχρέιν και την Υεμένη

  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

  –   έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών,

  –   έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,

  –   έχοντας υπόψη το άρθρο 110 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

  Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάσταση σε κάθε χώρα είναι διαφορετική καθότι χαρακτηρίζεται από ιδιαιτερότητες και πρέπει, ως εκ τούτου, να αντιμετωπιστεί με ξεχωριστό τρόπο,

  Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά τους τελευταίους μήνες έχουν κλιμακωθεί οι λαϊκές κινητοποιήσεις για απασχόληση, καλύτερες συνθήκες διαβίωσης, κοινωνικά δικαιώματα και δικαιώματα εργασίας, δημοκρατία και σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων καθώς και για συνταγματικές αλλαγές, σε διάφορες χώρες της Βόρειας Αφρικής και στη Μέση Ανατολή,

  Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ξένες εταιρείες και οι κύκλοι των ιθυνόντων επωφελούνται από την εκμετάλλευση των πλουσίων αποθεμάτων πετρελαίου, ενώ ο πληθυσμός στην πλειοψηφία του αγωνίζεται για μια αξιοπρεπή ζωή,

  Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συνέπειες της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης έχουν επιτείνει τις υφιστάμενες πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές προκλήσεις στις χώρες αυτές,

  Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα γεγονότα στο Μπαχρέιν ξεκίνησαν από μια μαζική συγκέντρωση στην Πλατεία Μαργαριταριού στην Μανάμα, στις 14 Φεβρουαρίου 2011, που αντιμετωπίστηκε με έφοδο από τις δυνάμεις καταστολής, η οποία οδήγησε στον θάνατο και στον τραυματισμό διαδηλωτών· και λαμβάνοντας υπόψη ότι επακόλουθες διαμαρτυρίες αντιμετωπίστηκαν με τον ίδιο τρόπο,

  ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διαδηλωτές ζητούν την παραίτηση του βασιλιά Χάμαντ μπιν Ισα Αλ Χαλίφα ,

  Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η σύγκρουση έχει προβληθεί ως διαμάχη μεταξύ Σιιτών και Σουννιτών σε μια απόπειρα να καλυφθούν οι πραγματικές αιτίες,

  Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πέμπτος στόλος των ΗΠΑ έχει τη βάση του στο Μπαχρέιν, απέναντι από το Ιράν· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δυνάμεις καταστολής του Μπαχρέιν εκπαιδεύονται από Βρετανούς που τους παρέχουν και όπλα,

  Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 14 Μαρτίου, ύστερα από απόφαση του Συμβουλίου Συνεργασίας του Περσικού Κόλπου που ελήφθη κατόπιν παρακλήσεως της κυβέρνησης του Μπαχρέιν, 1000 περίπου στρατιώτες από τη Σαουδική Αραβία εισήλθαν στο Μπαχρέιν ακολουθούμενοι από 500 αστυνομικούς από τα ΗΑΕ, για να φυλάξουν κρίσιμης σημασίας χώρους, όπως εγκαταστάσεις πετρελαίου και φυσικού αερίου και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα· ότι η κατάσταση αυτή εκλαμβάνεται από τον πληθυσμό του Μπαχρέιν ως κατοχή· λαμβάνοντας υπόψη ότι η βασιλιάς κήρυξε την χώρα σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης που θα διαρκέσει τρείς μήνες,

  Ι.   λαμβάνοντας υπόψη το αυξανόμενο κύμα διαμαρτυριών στην Υεμένη, το οποίο ξεκίνησαν φοιτητές στο πανεπιστήμιο της Σαναά, και το γεγονός ότι στις 18 Μαρτίου ελεύθεροι σκοπευτές, οπαδοί του Προέδρου Αλί Αμπνταλλάχ Σαλέχ , πυροβόλησαν διαδηλωτές που συμμετείχαν σε αντικυβερνητική διαμαρτυρία, προκαλώντας τον θάνατο 52 ατόμων, γεγονός το οποίο αποτέλεσε αφορμή για περαιτέρω διαδηλώσεις και διαμαρτυρίες,

  ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Πρόεδρος Σαλέχ θεωρήθηκε επισήμως σύμμαχος των ΗΠΑ και εισέπραξε εκατομμύρια δολάρια ως βοήθεια για την "καταπολέμηση της τρομοκρατίας" και ότι έλαβε επίσης βοήθεια για την εκπαίδευση των ενόπλων δυνάμεών του καθώς και όπλα που σήμερα στρέφονται κατά του άμαχου πληθυσμού,

  ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η γεωγραφική θέση της Υεμένης, στην είσοδο της Ερυθράς Θάλασσας, προς την κατεύθυνση του Διώρυγα του Σουέζ και τον Κόλπο του Άντεν καθιστά σαφή τη σημασία της όχι μόνο από στρατηγική άποψη, αλλά και από την άποψη των κρίσιμων θαλασσίων διαδρομών και των ενεργειακών πόρων,

  ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 23 Μαρτίου, στην πόλη Νταραά της Συρίας, ο στρατός πυροβόλησε πολίτες που ζητούσαν την άρση της κατάστασης εκτάκτου ανάγκης και μεταρρυθμίσεις, προκαλώντας 50 περίπου θύματα· και ότι το κύμα διαμαρτυρίας εξαπλώθηκε σε άλλες πόλεις της Συρίας, οδηγώντας, σύμφωνα με ειδήσεις, σε περαιτέρω θύματα και συλλήψεις,

  ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Πρόεδρος Μπασάρ αλ Ασαντ ανακοίνωσε την αύξηση των μισθών, διέλυσε την κυβέρνηση και όρισε, εν συνεχεία, νέο Πρωθυπουργό, και υποσχέθηκε ότι θα εξετάσει την άρση της κατάστασης εκτάκτου ανάγκης, θα ερευνήσει τα γεγονότα στην Νταραά και αλλού στην χώρα και θα βελτιώσει το βιοτικό επίπεδο του πληθυσμού της Συρίας,

  1.  είναι της άποψης ότι κάθε λαός έχει το δικαίωμα να επιλέγει την μελλοντική πορεία του χωρίς εξωτερική ανάμειξη πολιτικής ή στρατιωτικής φύσεως· καταγγέλλει κάθε εξωτερική ανάμειξη στις εν λόγω χώρες και περιοχή· καλεί επιτακτικά όλες τις χώρες και τις διεθνείς οργανώσεις να σεβαστούν πλήρως την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα κάθε κράτους·

  2.  απορρίπτει κάθε ξένη στρατιωτική παρέμβαση για την επίλυση της κρίσης στις εν λόγω χώρες· καταδικάζει την εισβολή στρατιωτικών δυνάμεων από τη Σαουδική Αραβία και τα ΗΑΕ στο Μπαχρέιν, και ζητεί να αποσυρθούν χωρίς αναβολή·

  3.  εκφράζει την αλληλεγγύη του προς τους λαούς της περιοχής και την υποστήριξή του για τις δικαιολογημένες δημοκρατικές φιλοδοξίες και τα οικονομικά και κοινωνικά τους αιτήματα·

  4.  καταδικάζει έντονα την χρήση βίας κατά των διαδηλωτών και εκφράζει τη λύπη του για τους πολυάριθμους νεκρούς και τραυματίες· εκφράζει τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων και τραυματιών·

  5.  ζητεί να τεθεί χωρίς αναβολή τέρμα στην αιματοχυσία και να αφεθούν αμέσως ελεύθεροι όλου οι συλληφθέντες· ζητεί να ερευνηθούν οι ανθρωποκτονίες, οι συλλήψεις και τα βασανιστήρια που λέγεται ότι λαμβάνουν χώρα·

  6.  τονίζει την ανάγκη να αναζητηθεί μέσω διαπραγματεύσεων μια πολιτική επίλυση των προβλημάτων·

  7.  καταγγέλλει την χρησιμοποίηση θρησκευτικών διαφορών για να υποκινηθεί μια πολιτική κρίση·

  8.  καταδικάζει την ανοχή και την συνενοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς τις δικτατορίες της περιοχής·

  9.  επικρίνει έντονα το μεγάλης κλίμακας εμπόριο όπλων κρατών μελών της ΕΕ με διάφορες χώρες της περιοχής·

  10. καλεί, στο πλαίσιο αυτό, το Συμβούλιο να εξετάσει εάν υπάρχουν παραβιάσεις του κώδικα δεοντολογίας της ΕΕ σε σχέση με τις εξαγωγές όπλων και να λάβει αυστηρά μέτρα ώστε ο κώδικας αυτός να γίνεται σεβαστός από όλα τα κράτη μέλη·

  11. καλεί την ΕΕ να σταματήσει να εφαρμόζει δύο μέτρα και δύο σταθμά στην εξωτερική της πολιτική, να εμμένει σε όλες τις περιπτώσεις στην εφαρμογή του άρθρου 2 των Συμφωνιών Σύνδεσης και να αναπτύξει δίκαιες σχέσεις με τις εν λόγω χώρες, βάσει του σεβασμού των ιδιοσυγκρασιών τους και της κυριαρχίας τους·

  12. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, τις κυβερνήσεις των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και στις κυβερνήσεις της Συρίας, του Μπαχρέιν και της Υεμένης..