Eljárás : 2011/2645(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : B7-0255/2011

Előterjesztett szövegek :

B7-0255/2011

Viták :

PV 06/04/2011 - 13
CRE 06/04/2011 - 13

Szavazatok :

PV 07/04/2011 - 6.3

Elfogadott szövegek :


ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY
PDF 128kWORD 71k
4.4.2011
PE459.792v01-00
 
B7-0255/11

benyújtva a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője nyilatkozatát követően

az eljárási szabályzat 110. cikkének (2) bekezdése alapján


a Szíriában, Bahreinben és Jemenben kialakult helyzetről


Kyriacos Triantaphyllides, Willy Meyer, Nikolaos Chountis, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Jacky Hénin, Takis Hadjigeorgiou a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

az Európai Parlament állásfoglalása a Szíriában, Bahreinben és Jemenben kialakult helyzetről  
B7‑0255/11

Az Európai Parlament,

–   tekintettel az Egyesült Nemzetek Alapokmányára,

–   tekintettel az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatára,

–   tekintettel eljárási szabályzata 110. cikkének (2) bekezdésére,

A. mivel minden ország helyzete a maga sajátosságai szerint eltérő, és ezért külön kell azokat kezelni,

B.  mivel az utóbbi hónapokban és hetekben népi tüntetések robbantak ki számos észak-afrikai és közel-keleti országban az álláslehetőségekért, a jobb életszínvonalért, a szociális és munkajogokért, a demokráciáért és az emberi jogok tiszteletéért, valamint az alkotmányos változásokért,

C. mivel csak külföldi vállalatok és vezetői körök profitálnak a gazdag olajkészletek kitermeléséből, miközben széles tömegek küszködnek azért, hogy méltóságteljes életet élhessenek,

D. mivel a gazdasági és pénzügyi válság következtében még súlyosabbá váltak az ezekben az országokban már eddig is meglévő politikai, gazdasági és társadalmi kihívások,

E.  mivel Bahreinben az események azzal vették kezdetüket, hogy 2011. február 14-én az el-manámai Gyöngy körforgalomnál tüntető tömeg gyűlt össze, amely összecsapott a rohamrendőrséggel, aminek következtében többen meghaltak és megsebesültek; mivel a rendőrség hasonlóan lépett fel a további tüntetésekkel szemben is,

F.  mivel a tiltakozók Hamad bin Ísza Ál Kalifa király lemondását követelik,

G. mivel a konfliktust a síiták és szunniták közötti ellentétként állították be, megkísérelve a figyelem elterelését a valódi okokról,

H. mivel az Iránnal szemben álló ötödik amerikai flotta Bahreinben állomásozik; mivel a bahreini rohamrendőrséget britek képezték ki és szerelték fel brit fegyverekkel,

I.   mivel március 14-én, az Öböl-menti Együttműködési Tanácsnak a bahreini kormány kérésére hozott döntését követően mintegy ezer szaúd-arábiai, majd ötszáz egyesült arab emírségekbeli katona lépett be Bahrein területére a kulcsfontosságú létesítmények, mint az olaj- és gázipari berendezések és a pénzügyi intézmények védelme céljából; ezt a bahreini emberek megszállásként fogják fel; mivel a király három hónapos szükségállapotot hirdetett,

J.   mivel a jemeni tüntetéseknek a Szanaai Egyetem diákjai által elindított, erősödő hullámát követően március 18-án az Ali Abdalláh Száleh elnökhöz hű civil ruhás orvlövészek belelőttek egy tüntetőkből álló tömegbe 52 ember halálát okozva, ami további tüntetésekhez és tiltakozásokhoz vezetett,

K. mivel Száleh elnök az Egyesült Államok deklarált szövetségese, és „a terrorizmus elleni harc támogatása” címen több millió dolláros segélyt kapott tőle, ezenfelül segítséget a hadsereg kiképzésében, valamint a lakosság ellen nem használandó fegyvereket,

L.  mivel Jemen földrajzi helyzete a Szuezi-csatornához utat biztosító Vörös-tenger és az Ádeni-öböl bejáratánál stratégiai jelentőséggel bír, amely a fontos tengeri útvonalakhoz és energiaforrásokhoz kötődik,

M. mivel március 23-án a szír Daraa városában a hadsereg tüzet nyitott a szükségállapot megszüntetését és reformokat követelő civilekre, körülbelül 50 ember halálát okozva; a tiltakozások még több szír városra kiterjedtek, újabb áldozatokat követelve és további letartóztatásokat vonva maguk után,

N. mivel Bassár el-Aszad elnök béremeléseket jelentett be, feloszlatta a kormányt, majd új miniszterelnököt nevezett ki, és ígéretet tett a szükségállapot megszüntetésének átgondolására, a daraai és más városokban történt események kivizsgálására, valamint a szírek életszínvonalának javítására,

1.  úgy véli, hogy minden népnek joga van megválasztani a sorsa jövőbeli irányát mindenféle külföldi befolyás nélkül, legyen az politikai vagy katonai; elítél minden külföldi beavatkozást ezekben az országokban és a régióban; felszólítja az összes országot és nemzetközi szervezetet, hogy teljes mértékben tartsa tiszteletben valamennyi ország szuverenitását és területi integritását;

2.  elutasít minden, az említett országokon belüli válsághelyzet megoldására irányuló külföldi katonai beavatkozást; elítéli a szaúd-arábiai és egyesült arab emírségekbeli erők Bahrein területére való behatolását, és felszólít azonnali kivonásukra;

3.  szolidaritást vállal a régió népeivel, valamint támogatását fejezi kiconstitutional changes legitim demokratikus törekvéseikkel és gazdasági és társadalmi követeléseikkel kapcsolatban;

4.  határozottan elítéli a tüntetők elleni erőszakot, és sajnálatosnak tartja a halottak és sebesültek nagy számát; részvétét fejezi ki az áldozatok és sebesültek családtagjainak;

5.  követeli a vérontás azonnali beszüntetését, és valamennyi letartóztatott szabadon bocsátását; követeli az emberölések, őrizetbe vételek és állítólagos kínzások kivizsgálását;

6.  hangsúlyozza, hogy tárgyalásos alapú politikai megoldást kell találni a problémákra;

7.  elítéli a vallási alapú különbségek politikai válsághelyzet szítására való felhasználását;

8.  elítéli, hogy az Európai Unió szemet hunyt a régió diktatúrái fölött és összejátszott velük;

9.  erőteljesen bírálja az uniós tagállamok és a régió különböző országai közötti intenzív fegyverkereskedelmet;

10. e tekintetben felhívja a Tanácsot annak ellenőrzésére, hogy vajon sor került-e az Unió fegyverkivitelre vonatkozó magatartási kódexének megsértésére, valamint hogy fogadjon el szigorú intézkedéseket annak érdekében, hogy a kódexet valamennyi tagállam maradéktalanul betartsa;

11. felszólítja az Uniót, hogy ne használjon többé kettős mércét a külpolitikájában, hogy minden esetben ragaszkodjon a társulási megállapodás 2. cikkének betartásához, valamint hogy alakítson ki méltányos kapcsolatokat az említett országokkal a sajátosságaik és szuverenitásuk tiszteletben tartása alapján;

12. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, az európai uniós tagállamok kormányainak, valamint Szíria, Bahrein és Jemen kormányainak.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat