Förslag till resolution - B7-0255/2011Förslag till resolution
B7-0255/2011

  FÖRSLAG TILL RESOLUTION om situationen i Syrien, Bahrain och Jemen

  4.4.2011

  till följd av ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik
  i enlighet med artikel 110.2 i arbetsordningen

  Kyriacos Triantaphyllides, Willy Meyer, Nikolaos Chountis, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Jacky Hénin, Takis Hadjigeorgiou för GUE/NGL-gruppen

  Förfarande : 2011/2645(RSP)
  Dokumentgång i plenum
  Dokumentgång :  
  B7-0255/2011
  Ingivna texter :
  B7-0255/2011
  Omröstningar :
  Antagna texter :

  B7‑0255/2011

  Europaparlamentets resolution om situationen i Syrien, Bahrain och Jemen

  Europaparlamentet utfärdar denna resolution

  –   med beaktande av FN-stadgan,

  –   med beaktande av den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna,

  –   med beaktande av artikel 110.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

  A. Situationen i vart och ett av länderna skiljer sig åt och kännetecknas av specifika drag, och varje situation bör därför hanteras separat från de övriga.

  B.  De senaste månaderna och veckorna har folkliga protester brutit ut i en rad länder i Nordafrika och Mellanöstern, med krav på sysselsättning, bättre levnadsförhållanden, sociala rättigheter och rättigheter för arbetstagare, demokrati och respekt för mänskliga rättigheter samt konstitutionella förändringar.

  C. Endast utländska företag och det styrande skiktet gynnas av exploateringen av de rika oljeresurserna, medan befolkningen i stort tvingas kämpa för ett värdigt liv.

  D. Den ekonomiska och finansiella krisen har spätt på de politiska, ekonomiska och sociala utmaningar som redan fanns i dessa länder.

  E.  Händelserna i Bahrain inleddes med en storskalig folklig samling vid Pärlrondellen i Manama den 14 februari 2011, som bemöttes av kravallpolis och ledde till flera dödade och skadade. Efterföljande protester bemöttes på ett likartat sätt.

  F.  Demonstranterna kräver att kung Hamad ibn Isa al-Khalifa ska avgå.

  G. Konflikten har utmålats som en konflikt mellan shiamuslimer och sunnimuslimer i ett försök att avleda uppmärksamheten från de verkliga orsakerna bakom den.

  H. USA:s femte flotta är stationerad i Bahrain, tvärsöver viken från Iran. Bahrains kravallpolis utbildas av brittiska instruktörer och utrustas med brittiska vapen.

  I.   Den 14 mars 2011, efter ett beslut av Gulfstaternas samarbetsråd på begäran av Bahrains regering, skickades omkring 1 000 saudiarabiska trupper in i Bahrain, åtföljda av 500 poliser från Förenade Arabemiraten, i syfte att försvara centrala inrättningar såsom olje- och gasanläggningar och finansiella institutioner. Folket i Bahrain betraktar detta som en ockupation. Kungen har utlyst ett tre månader långt undantagstillstånd.

  J.   Efter en stigande våg av protester i Jemen, som inleddes av studenter vid Sanauniversitetet, öppnade civilklädda krypskyttar lojala med president Ali Abdullah Saleh den 18 mars eld mot en regeringskritisk demonstration och dödade 52 personer, vilket utlöste ytterligare demonstrationer och protester.

  K. President Saleh har utnämnts till allierad av USA och har tagit emot miljoner dollar i stöd till terrorbekämpning och hjälp för att utbilda armén, liksom vapen som inte ska användas mot befolkningen.

  L.  Jemens geografiska läge, vid inloppet till Röda havet som leder upp till Suezkanalen och med öppningen mot Adenbukten, är av strategisk betydelse med koppling till viktiga sjöfartsrutter och energiresurser.

  M. Den 23 mars öppnade armén eld mot civila i den syriska staden Dara och dödade och sårade omkring 50 personer som krävde ett upphävande av undantagstillståndet samt reformer. Protesterna spreds till andra syriska städer och ytterligare offer och gripanden har rapporterats.

  N. President Bashar al-Asad har aviserat löneökningar, upplöst regeringen och därefter utsett en ny premiärminister, och han har lovat att undersöka om undantagstillståndet kan upphävas, att utreda händelserna i Dara och på andra håll och att förbättra levnadsförhållandena för Syriens befolkning.

  1.  Europaparlamentet anser att alla folk har rätt att själva välja sin framtida väg utan inblandning utifrån, varken politiskt eller militärt. Parlamentet fördömer all utländsk inblandning i dessa länder och i regionen. Parlamentet uppmanar samtliga länder och internationella organisationer att till fullo respektera varje lands suveränitet och territoriella integritet.

  2.  Europaparlamentet förkastar alla utländska militära ingripanden för att lösa krisen i dessa länder. Parlamentet fördömer intrånget av styrkor från Saudiarabien och Förenade Arabemiraten i Bahrain och begär att de omedelbart dras tillbaka.

  3.  Europaparlamentet uttrycker sin solidaritet med folken i regionen och sitt stöd för deras legitima demokratiska strävan och ekonomiska och sociala krav.

  4.  Europaparlamentet fördömer skarpt våldet mot demonstranterna och beklagar djupt det stora antalet dödade och skadade. Parlamentet uttrycker sitt deltagande med de anhöriga till offren och de skadade.

  5.  Europaparlamentet kräver ett omedelbart stopp för blodspillan och ett frisläppande av samtliga gripna liksom utredningar av dödsfallen, gripandena och de påstådda fallen av tortyr.

  6.  Europaparlamentet understryker att man måste förhandla fram en politisk lösning på problemen.

  7.  Europaparlamentet fördömer att religiösa skillnader utnyttjas för att sätta i gång en politisk kris.

  8.  Europaparlamentet fördömer EU:s tysta medgivande och medverkan till diktaturerna i regionen.

  9.  Europaparlamentet kritiserar skarpt EU-medlemsstaternas intensiva vapenhandel med olika länder i regionen.

  10. Europaparlamentet uppmanar i detta hänseende rådet att kontrollera huruvida EU:s uppförandekod för vapenexport har följts och att anta rigorösa åtgärder för att se till alla medlemsstater fullt ut följer uppförandekoden.

  11. Europaparlamentet uppmanar EU att upphöra med dubbelmoralen i sin externa politik, att insistera på att artikel 2 i associeringsavtalen genomförs i samtliga fall, och att utveckla jämlika förbindelser med ovannämnda länder, där deras särdrag och suveränitet respekteras.

  12. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen och medlemsstaternas regeringar samt till regeringarna i Syrien, Bahrain och Jemen.