Предложение за резолюция - B7-0256/2011Предложение за резолюция
B7-0256/2011

  ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно положението в Република Кот д’Ивоар

  4.4.2011

  за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност
  съгласно член 110, параграф 2 от Правилника на дейността

  Charles Tannock, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, от името на групата ECR

  Вж. също предложението за обща резолюция RC-B7-0256/2011

  Процедура : 2011/2656(RSP)
  Етапи на разглеждане в заседание
  Етапи на разглеждане на документа :  
  B7-0256/2011
  Внесени текстове :
  B7-0256/2011
  Приети текстове :

  B7‑0256/2011

  Резолюция на Европейския парламент относно положението в Република Кот д’Ивоар

  Европейският парламент,

  –   като взе предвид предходните си резолюции относно Кот д’Ивоар,

  –   като взе предвид Споразумението за партньорство ЕС–АКТБ от Котону, подписано през юни 2000 г.,

  –   като взе предвид съответните резолюции на Съвета за сигурност на ООН относно Кот д’Ивоар, по-конкретно Резолюция 1893 (2009 г.), Резолюция 1933 (2010 г.), Резолюция 1946 (2010 г.), Резолюция 1951 (2010 г.) и Резолюция 1962 (2010 г.),

  –   като взе предвид изявленията на заместник-председателя/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност Catherine Ashton относно изборния процес, и по-конкретно изявленията от 3 декември 2010 г. относно изборните резултати в Кот д’Ивоар и от 1 декември 2010 г. относно втория кръг на президентските избори в Кот д’Ивоар,

  –   като взе предвид предварителните заключения от страна на мисиите за наблюдение на изборите, изпратени от Европейския съюз, Африканския съюз и Икономическата общност на западноафриканските държави (ECOWAS), които в своите съответни констатации споделят общото мнение, че вторият кръг на президентските избори в Кот д’Ивоар е бил проведен по свободен и демократичен начин,

  –   като взе предвид както съобщението за печата на Съвета за сигурност на ООН относно изборите в Кот д’Ивоар, така и изявлението на генералния секретар на ООН Бан Ки-Мун от 2 декември 2010 г.,

  –   като взе предвид изявлението от 3 декември 2010 г. на г-н Young Joon Choi, специален представител на генералния секретар на ООН в Кот д’Ивоар, относно удостоверяването на резултатите от втория кръг на президентските избори, проведени на 28 ноември 2010 г.,

  –   като взе предвид декларацията на Съвместната парламентарна асамблея АКТБ–ЕС, приета на 3 декември 2010 г. в Киншаса, относно обявяването на резултатите от втория кръг на президентските избори, проведени на 28 ноември 2010 г. в Кот д’Ивоар,

  –   като взе предвид изявлението на генералния секретар на ООН Бан Ки-Мун от 4 декември 2010 г., в което се изразява загриженост във връзка с политическото напрежение след президентските избори в Кот д’Ивоар въпреки недвусмислената победа на г-н Аласан Драман Уатара, на когото предварителните резултати от избирателните секции отреждат преднина от почти десет точки,

  –   като взе предвид изявлението от 4 декември 2010 г. на председателя на Европейската комисия Жозе Мануел Дурау Барозу, в което се потвърждава, че г-н Аласан Драман Уатара е законният победител в демократичните избори за президент,

  –   като взе предвид съобщението от 5 декември 2010 г. на г-н Абду Диуф, генерален секретар на Международната организация на франкофонията, с което той призовава настоятелно всички политически участници да признаят резултатите от президентските избори, както те са били обявени от Независимата избирателна комисия на Кот д’Ивоар (CEI) и удостоверени от ООН,

  –   като взе предвид заключителното комюнике от срещата на високо равнище на Икономическата общност на западноафриканските държави, проведена на 7 декември 2010 г. в Абуджа, Нигерия,

  –   като взе предвид решението на Африканския съюз за суспендиране на членството на Кот д’Ивоар на 9 декември 2010 г. с цел оказване на натиск върху бившия президент на страната Лоран Куду Гбагбо да подаде оставка,

  –   като взе предвид единната позиция на международната общност, която призова бившият президент Лоран Куду Гбагбо да подаде оставка при първа възможност, за да се съхрани възможността за мирен преход във властта,

  –   като взе предвид член 110, параграф 2 от своя правилник,

  А. като има предвид, че след повече от десет години и след няколко отлагания, на 31 октомври 2010 г. в Кот д’Ивоар беше проведен първият кръг от президентските избори в съответствие с разпоредбите на политическото споразумение от Уагадугу от 4 март 2007 г.,

   

  Б.  като има предвид, че първият кръг на изборите за президент беше белязан от историческото изборно участие на приблизително 80 % от регистрираните гласоподаватели и че той беше проведен по спокоен и мирен начин въпреки последвалото забавяне на обявяването на изборните резултати,

   

  В.  като има предвид, че накрая Независимата избирателна комисия обяви действащия президент Лоран Куду Гбагбо и бившия министър-председател Аласан Драман Уатара за основни претенденти във втория кръг на изборите за президент, насрочени за 28 ноември 2010 г.,

   

  Г.  като има предвид, че в своето предварително изявление от 30 ноември 2010 г. мисията на ЕС за наблюдение на изборите в Кот д’Ивоар стигна до заключението, че изборната кампания за втория кръг на изборите е била опетнена от насилие, станало причина за телесни повреди и смъртни случаи сред гражданите,

   

  Д. като има предвид, че на 2 декември 2010 г. вечерта председателят на Независимата избирателна комисия г-н Юсуф Бакайоко обяви г-н Аласан Драман Уатара за победител във втория кръг на изборите с 54,1 % от подадените гласове в обстановка на общо напрежение, белязана от твърдения за изборни измами, произхождащи от лагера на кандидата за президент, и прояви на насилие и сплашване, насочени срещу привържениците на г-н Уатара и срещу намиращите се в страната наблюдатели от Европейския съюз,

   

  Е.  като има предвид, че Съветът за сигурност на ООН приветства обявяването на междинните резултати от Независимата избирателна комисия на Кот д’Ивоар и отново потвърди своята готовност да предприеме съответни мерки срещу онези, които възпрепятстват мирния процес, по-конкретно работата на Независимата избирателна комисия, както това беше подчертано в параграф 6 от Резолюция 1946 (2010 г.),

   

  Ж. като има предвид, че след обявяването на изборните резултати от Независимата избирателна комисия председателят на Съвета по конституционни въпроси на Кот д’Ивоар обяви тези резултати за нищожни и невалидни и провъзгласи г-н Гбагбо за победител в президентските избори, след като анулира изборните резултати от четири региона в северната част на Кот д’Ивоар, в които г-н Уатара беше спечелил с голямо мнозинство,

   

  З.  като има предвид, че след гореспоменатото решение на Съвета по конституционни въпроси на Кот д’Ивоар бяха затворени всички граници на страната и бяха преустановени излъчванията на всички чуждестранни информационни телевизионни канали, което не само постави гражданите на Кот д’Ивоар в пълна изолация от останалия свят, но и затрудни дейността на международната общност във връзка с наблюдението на евентуални нарушения на правата на човека и нарушения на принципите на правовата държава в страната,

   

  И. като има предвид, че специалният представител на генералния секретар на ООН г-н Choi впоследствие удостовери, че президентските избори в Кот д’Ивоар са били проведени по надлежния начин и по този начин потвърди, че изборните резултати, оповестени от Независимата избирателна комисия, са точни и представителни за свободната воля на гражданите на Кот д’Ивоар,

   

  Й. като има предвид, че г-жа Фату Бенсуда, заместник-прокурор в Международния наказателен съд (МНС), призова органите на Кот д’Ивоар да разследват надлежно всички прояви на насилие, извършени преди или непосредствено след втория кръг на президентските избори, като по този начин потвърди отново решимостта на МНС да следи отблизо всички прояви на насилие, оповестени в този контекст,

   

  К. като има предвид, че въпреки продължаващите протести на международната общност г-н Гбагбо положи клетва като президент по време на церемония, организирана на 4 декември 2010 г., докато г-н Уатара положи клетва като президент на Кот д’Ивоар в писмо, изпратено до Съвета по конституционни въпроси,

   

  Л. като има предвид, че все повече политически и търговски партньори на Кот д’Ивоар в Африка и в западния свят са изразили своята подкрепа за г-н Аласан Драман Уатара и че той е бил признат за законен победител в изборите за президент на Кот д’Ивоар и за законен държавен глава, издигнат на власт по силата на волята на народа на Кот д’Ивоар,

   

  М. като има предвид, че бившият президент Табо Мбеки, специален представител на Африканския съюз в Кот д’Ивоар, посети страната с оглед на евентуална посредническа дейност между двата президентски лагера,

   

  Н. като има предвид, че на 5 декември 2010 г. г-н Уатара обяви образуването на правителство, ръководено от бившия министър-председател Гийом Соро; като има предвид, че г-н Гбагбо от своя страна обяви номинацията на свой министър-председател въпреки протестите на няколко хиляди души в град Буаке в северната част на страната,

   

  О. като има предвид, че на своето заседание на 8 декември 2010 г. Съветът за сигурност на ООН осъди най-решително всеки опит за подриване на волята на народа на Кот д’Ивоар и потвърди решението на Икономическата общност на западноафриканските държави за признаване на г-н Уатара като президент на Кот д’Ивоар,

   

  1.  настоятелно призовава всички политически сили в Кот д’Ивоар да зачитат волята на народа, изразена свободно в резултатите от президентските избори от 28 ноември 2010 г., които бяха оповестени от Независимата избирателна комисия и потвърдени от специалния представител на генералния секретар на ООН и които признаха г-н Аласан Драман Уатара за избрания президент на Кот д’Ивоар; настоятелно призовава всички партии в Кот д’Ивоар да се въздържат по-специално от всяка форма на незаконна принуда и нарушаване на правата на човека и да ги предотвратяват, както и да закрилят от тях цивилното население;

   

  2.  решително осъжда опитите на бившия президент Гбагбо и неговите поддръжници да узурпират волята на народа на Кот д’Ивоар, като подклаждат насилие и накърняват целостта на изборния процес; в този контекст подчертава, че резултатите от демократично проведени избори трябва да бъдат зачитани изцяло от всички участници, включително и от претърпелите поражение кандидати, и подчертава, че незачитането на тези резултати би изложило на допълнителен риск и мира, и стабилността в Кот д’Ивоар;

  3.  изразява съжаление във връзка с допълнителното влошаване на положението по отношение на спазването на принципите на правовата държава в Кот д’Ивоар, което се характеризира, наред с другото, с незаконна национализация на банки и произволно отчуждаване на финансови средства и имущество, извършвани от лагера на бившия президент Гбагбо;

  4.  решително осъжда всички прояви на сплашване, които бяха насочени срещу наблюдателите на Европейския съюз в Кот д’Ивоар и срещу граждани на ЕС в общ план и които принудиха мисията да се оттегли поради съображения за сигурност;

  5.  изразява своята най-дълбока солидарност с невинните жертви на несправедливост и насилие в Кот д’Ивоар и техните семейства; поради това призовава операцията на ООН в Кот д’Ивоар (UNOCI) да изпълнява своя мандат с решителност, за да осигури защитата на цивилното население, по-специално на жените, децата и разселените лица;

  6.  приветства решението на Икономическата общност на западноафриканските държави (ECOWAS) от 7 декември 2010 г. за налагане на санкции на Кот д’Ивоар, включително суспендирането на нейното участие във всички ръководни органи на ECOWAS до второ нареждане, въз основа на член 45 от Протокола за демокрация и добро управление;

  7.  приветства комюникето на председателя на Африканския съюз от 6 декември 2010 г. и решението на Съвета за мир и сигурност на Африканския съюз от 9 декември 2010 г. за суспендирането на участието на Кот д’Ивоар във всички дейности на Африканския съюз, докато демократично избраният президент Уатара не поеме действително властта в държавата;

  8.  високо оценява нееднократните изявления на Catherine Ashton, върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и заместник-председател на Комисията, в подкрепа на изборния процес в Кот д’Ивоар и избирането на г-н Уатара за държавен глава, и приветства по-специално нейното изявление от 3 март 2011 г., в което тя решително осъди убийствата на невинни цивилни лица от сили, подкрепящи Лоран Гбагбо, които откриха огън по мирна манифестация в подкрепа на избрания президент Уатара в Абиджан;

  9.  изразява задоволство от санкциите на ЕС, приети в подкрепа на действията от африканска страна, които трябва да останат в сила, докато Лоран Гбагбо не приеме резултатите от изборите и не предаде властта на законния президент; във връзка с това счита, че от решаващо значение за международната общност и ООН е да останат обединени в подкрепата на демократичния преход в Кот д’Ивоар;

  10. призовава Съвета за сигурност на ООН и г-н Young Joon Choi, специален представител на генералния секретар на ООН в Кот д’Ивоар, да следят отблизо влошаването на положението от гледна точка на сигурността в Кот д’Ивоар с цел предотвратяване на извършването на възможни военни престъпления и престъпления срещу човечеството, както и да приемат, ако е необходимо, резолюция, която да позволи международна и африканска военна намеса в Кот д’Ивоар с цел утвърждаване на принципите на правовата държава в страната;

  11. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета на ЕС и на Комисията, на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност/заместник-председател на Европейската комисия Catherine Ashton, на Съвета за сигурност на ООН и на генералния секретар на ООН, на операцията на ООН в Кот д’Ивоар, на институциите на Африканския съюз, на Икономическата общност на западноафриканските държави, на Парламентарната асамблея АКТБ–ЕС и на правителствата на държавите-членки.