Procedure : 2011/2656(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B7-0256/2011

Indgivne tekster :

B7-0256/2011

Forhandlinger :

PV 06/04/2011 - 17
CRE 06/04/2011 - 17

Afstemninger :

PV 07/04/2011 - 6.7
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2011)0152

FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 129kWORD 72k
Se også det fælles beslutningsforslag RC-B7-0256/2011
4.4.2011
PE459.793v01-00
 
B7-0256/2011

på baggrund af redegørelse fra næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik

jf. forretningsordenens artikel 110, stk. 2,


om situationen i Republikken Elfenbenskysten


Charles Tannock, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, for ECR-Gruppen

Europa-Parlamentets beslutning om situationen i Republikken Elfenbenskysten  
B7‑0256/2011

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til sine tidligere beslutninger om Côte d'Ivoire (Elfenbenskysten),

–   der henviser til Cotonou-partnerskabsaftalen mellem EU og AVS, der blev undertegnet i juni 2000,

–   der henviser til de relevante resolutioner fra FN's Sikkerhedsråd om Elfenbenskysten, især resolution 1893(2009), resolution 1933(2010), resolution 1946 (2010), resolution 1951 (2010) og resolution 1962 (2010),

–   der henviser til Unionens højtstående repræsentant Catherine Ashtons udtalelser om valgprocessen, og især udtalelserne fremsat den 3. december 2010 om valgresultatet i Elfenbenskysten og den 1. december 2010 om anden runde af præsidentvalget i Elfenbenskysten,

–   der henviser til de foreløbige konklusioner fra de valgobservationsmissioner, der er udsendt af EU, Den Afrikanske Union og Det Økonomiske Fællesskab af Vestafrikanske Stater (Ecowas), der i henhold til deres respektive undersøgelsesresultater samstemmende konkluderer, at anden runde af præsidentvalget i Elfenbenskysten fandt sted under frie og demokratiske former,

–   der henviser til FN's Sikkerhedsråds pressemeddelelse om valget i Elfenbenskysten og til FN's Generalsekretær Ban Ki-Moons udtalelse af 2. december 2010,

–   der henviser til udtalelsen af 3. december 2010 fra Choi Jong-Jin, FN's generalsekretærs særlige repræsentant i Elfenbenskysten, om bekræftelsen af resultatet af den anden runde af præsidentvalget den 28. november 2010,

–   der henviser til erklæringen om offentliggørelsen af resultatet af anden runde af præsidentvalget afholdt den 28. november 2010 i Elfenbenskysten, som blev vedtaget af Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU den 3. december 2010 i Kinshasa,

–   der henviser til udtalelsen fra FN's generalsekretær Ban Ki-Moon af 4. december 2010, hvor der udtrykkes bekymring over den politiske konfrontation i Elfenbenskysten på trods af Alassane Dramane Ouattaras klare sejr ved valget med en stemmemargen på næsten 10 point,

–   der henviser til udtalelsen fra formanden for Europa-Kommissionen, José Manuel Durão Barroso, af 4. December 2010, der bekræfter Alassane Dramane Ouattara som den legitime vinder af det demokratiske præsidentvalg,

–   der henviser til pressemeddelelsen af 5. december 2010 fra Abdou Diouf, generalsekretær i Den Internationale Sammenslutning af Fransktalende Lande (OIF), hvori alle de involverede politiske aktører opfordres til at anerkende resultat af præsidentvalget, som den uafhængige valgkommission for Elfenbenskysten (CEI) har bekendtgjort, og som er blevet bekræftet af FN,

–   der henviser til sluterklæringen fra Ecowas-topmødet, der afholdtes i Abuja i Nigeria den 7. december 2010,

–   der henviser til Den Afrikanske Unions beslutning af 9. december 2010 om at suspendere Elfenbenskystens medlemskab for at lægge pres på den tidligere præsident Laurent Koudou Gbagbo for at få ham til at træde tilbage,

–   der henviser til, at det internationale samfund står sammen om at kræve, at tidligere præsident Laurent Koudou Gbagbo fratræder sit embede hurtigst muligt for at bevare muligheden for et fredeligt magtskifte,

–   der henviser til forretningsordenens artikel 110, stk. 2,

A. der henviser til, at efter ti år og mange udsættelser blev den første runde af præsidentvalget i Elfenbenskysten afholdt den 31. oktober 2010 i overensstemmelse med bestemmelserne i den politiske aftale fra Ouagadougou af 4. marts 2007,

B. der henviser til, at første runde af præsidentvalget var præget af en historisk høj valgdeltagelse på ca. 80 % af de registrerede vælgere og generelt set afvikledes under rolige og fredelige former, trods forsinkelser i offentliggørelsen af valgresultatet,

C. der henviser til, at CEI til sidst frigav navnene på de to hovedkandidater i præsidentvalgets anden runde, der skulle afholdes den 28. november 2010, nemlig den siddende præsident Laurent Koudou Gbagbo og den tidligere premierminister Alassane Dramane Ouattara,

D. der henviser til, at EU's valgobservationsmission til Elfenbenskysten i sin foreløbige erklæring den 30. november fandt, at valgkampen op til anden valgrunde var præget af voldshandlinger, der havde haft sårede og mange dødsofre blandt borgerne til følge,

E. der henviser til, at formanden for CEI, Youssouf Bakayoko, om aftenen den 2. december 2010 erklærede Alassane Dramane Ouattara vinder af anden valgrunde med 54,1 % af stemmerne, der var afgivet i et klima med stærke spændinger, præget af beskyldninger om valgfusk fra præsidentkandidatens lejr og tilfælde af vold og trusler mod Ouattaras tilhængere, såvel som mod EU's observatører i landet,

F. der henviser til, at FN's Sikkerhedsråd har udtrykt tilfredshed med CEI's offentliggørelse af de foreløbige resultater og har gentaget, at det er parat til at træffe de nødvendige foranstaltninger over for dem, der forhindrer fredsprocessen, især CEI's arbejde, jf. afsnit 6 i resolution 1946(2010),

G. der henviser til, at efter CEI's offentliggørelse af valgresultatet erklærede formanden for Elfenbenskystens forfatningsråd de offentliggjorte valgresultater for ugyldige og udråbte i stedet Gbagbo som vinder efter at have annulleret valgresultaterne fra fire nordlige regioner, hvor Ouattara havde vundet med stor stemmemargen,

H. der henviser til, at efter forfatningsrådets beslutning blev alle Elfenbenskystens grænser lukket og transmission af alle udenlandske tv-kanaler med nyheder suspenderet, således at landet ikke blot er blevet fuldstændig afskåret fra omverdenen, men det også er gjort vanskeligt for det internationale samfund at kontrollere, om der sker menneskerettighedsovertrædelser og brud på retsstatsprincippet i landet,

I. der henviser til, at FN's generalsekretærs særlige udsending Choi Jong-Jin siden da har sagt god for forløbet af det ivorianske præsidentvalg og dermed bekræftet, at de resultater, som er fremlagt af CEI, er nøjagtige og repræsenterer de ivorianske borgeres frit udtrykte vilje,

J. der henviser til, at Fatou Bensouda, viceanklager ved Den Internationale Straffedomstol (ICC), har opfordret myndighederne i Elfenbenskysten til behørigt at efterforske alle voldshandlinger, der har fundet sted før og i tiden efter anden runde af præsidentvalget, og dermed har bekræftet, at ICC er fast besluttet på nøje at undersøge alle de voldshandlinger, der indberettes til den i denne henseende,

K. der henviser til, at Gbagbo trods protester fra det internationale samfund blev taget i ed som præsident ved en ceremoni den 4. december 2010, mens Ouattara har aflagt ed som præsident for Elfenbenskysten via et brev tilsendt forfatningsrådet,

L. der henviser til, at et voksende antal af Elfenbenskystens politiske partnere og handelspartnere i Afrika og den vestlige verden har udtrykt deres støtte til Alassane Dramane Ouattara, der anerkendes som den retmæssige vinder af det ivorianske præsidentvalg og legitime statsoverhoved, der har fået magten som følge af det ivorianske folks vilje,

M. der henviser til, at tidligere præsident Thabo Mbeki, Den Afrikanske Unions særlige repræsentant i Elfenbenskysten, har aflagt besøg i landet i forsøg på at mægle mellem de to præsidentlejre,

N. der henviser til, at Ouattara den 5. december 2010 bekendtgjorde, at han havde dannet ny regering med tidligere premierminister Guillaume Soro i spidsen; der henviser til, at Gbagbo som modtræk bekendtgjorde, at han havde udnævnt sin egen premierminister, på trods af mange tusinde menneskers protestdemonstrationer i den nordlige by Bouaké,

O. der henviser til, at FN's Sikkerhedsråd på sit møde den 8. december 2010 på det allerkraftigste fordømte ethvert forsøg på at omgå det ivorianske folks vilje og anerkendte Ecowas' beslutning om at bekræfte Ouattara som præsident for Elfenbenskysten,

1.  opfordrer indtrængende alle politiske kræfter i Elfenbenskysten til at respektere folkets vilje, som den kom frit til udtryk i resultatet af præsidentvalget den 28. november 2010, der blev bekendtgjort af CEI og bekræftet af FN's generalsekretærs særlige repræsentant, og som anerkendte Allassane Dramane Ouattara som valgt præsident for Elfenbenskysten; påbyder alle ivorianske parter navnlig at afholde sig fra, forebygge og beskytte civilbefolkningen mod alle former for ulovlig tvang og misbrug af menneskerettigheder;

2.  fordømmer på det kraftigste forsøgene fra den tidligere præsident Gbagbo og hans tilhængere på at tilrane sig det ivorianske folks vilje ved at anstifte vold og underminere integriteten af valgprocessen; understreger i denne forbindelse, at resultatet af et demokratisk valg skal overholdes fuldt ud af alle deltagere, også de besejrede kandidater, og understreger, at hvis det ikke lykkedes at fastholde disse resultater, vil det bringe freden og stabiliteten i Elfenbenskysten yderligere i fare;

3.  beklager den yderligere forringelse af retsstatsprincippet i Elfenbenskysten, som er kendetegnet blandt andet ved ulovlig nationalisering af banker og vilkårlige ekspropriationer af penge og ejendom, der udføres af den tidligere præsident Gbagbos lejr;

4.  fordømmer på det kraftigste tilfældene af intimidering af EU's valgobservatører i Elfenbenskysten og EU-borgere i almindelighed, hvilket tvang missionen til at trække sig ud af sikkerhedsmæssige grunde;

5.  udtrykker sin dybeste solidaritet med ofrene for uretfærdighederne og volden i Elfenbenskysten og deres pårørende; opfordrer derfor De Forenede Nationers operation i Elfenbenskysten (UNOCI) til at udføre sit mandat beslutsomt for at sikre beskyttelsen af civile, især kvinder, børn og fordrevne;

6.  glæder sig over beslutningen fra Det Økonomiske Fællesskab af Vestafrikanske Stater (Ecowas), der blev taget den 7. december 2010, om at pålægge Elfenbenskysten sanktioner, herunder suspension fra alle ECOWAS' beslutningstagende organer indtil videre, baseret på artikel 45 i protokollen om demokrati og god regeringsførelse;

7.  glæder sig over meddelelsen fra formanden for Den Afrikanske Union, som blev offentliggjort den 6. december 2010, og beslutningen af Den Afrikanske Unions Freds- og Sikkerhedsråd af 9. december 2010, om at suspendere Elfenbenskystens deltagelse i alle Den Afrikanske Unions aktiviteter, indtil den demokratisk valgte præsident Ouattara effektivt overtager statsmagten;

8.  værdsætter de gentagne udtalelser fra Catherine Ashton, EU's højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik og næstformand i Kommissionen, til støtte for valgprocessen i Elfenbenskysten og valget af Ouattara som statsoverhoved, og bifalder især hendes redegørelse fra 3. marts 2011, hvori hun fordømte drabene på uskyldige civile begået Laurent Gbagbos styrker, der åbnede ild mod en fredelig demonstration i Abidjan til fordel for den valgte præsident Ouattara;

9.  udtrykker tilfredshed med EU's sanktioner, der blev vedtaget til støtte for afrikanske aktioner, som skal forblive på plads, indtil Laurent Gbagbo accepterer resultatet af valget og overgiver magten til den legitime præsident; mener i denne forbindelse, at det er afgørende, at det internationale samfund og FN forbliver forenet i at støtte overgangen til demokrati i Elfenbenskysten;

10.  opfordrer FN's Sikkerhedsråd og Choi Jong-Jin, den særlige repræsentant for FN's generalsekretær i Elfenbenskysten, til nøje at overvåge forværringen af ​​sikkerhedssituationen i Elfenbenskysten for at forhindre udførelse af mulige krigsforbrydelser og forbrydelser mod menneskeheden, og til om nødvendigt at vedtage en beslutning, der giver mulighed for en international eller afrikanskledet militær intervention i Elfenbenskysten med henblik på at opretholde retsstatsprincippet i landet;

11.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen, Unionens højtstående repræsentant/næstformand for Kommissionen Catherine Ashton, FN's Sikkerhedsråd og FN's generalsekretær, ONUCI, Den Afrikanske Unions institutioner, Ecowas, Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU og EU's medlemsstaters regeringer.

 

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik