Menettely : 2011/2656(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B7-0256/2011

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B7-0256/2011

Keskustelut :

PV 06/04/2011 - 17
CRE 06/04/2011 - 17

Äänestykset :

PV 07/04/2011 - 6.7
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2011)0152

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 124kWORD 73k
Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B7-0256/2011
4.4.2011
PE459.793v01-00
 
B7-0256/2011

komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta

työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan mukaisesti


Norsunluurannikon tasavallan tilanteesta


Charles Tannock, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki ECR-ryhmän puolesta

Euroopan parlamentin päätöslauselma Norsunluurannikon tasavallan tilanteesta  
B7‑0256/2011

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Norsunluurannikosta,

–   ottaa huomioon EU:n ja AKT-maiden kesäkuussa 2000 allekirjoittaman Cotonoun kumppanuussopimuksen,

–   ottaa huomioon asiaan liittyvät YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmat Norsunluurannikosta, erityisesti päätöslauselmat nro 1893 (2009), nro 1933 (2010), nro 1946 (2010), nro 1951 (2010) ja nro 1962 (2010),

–   ottaa huomioon korkean edustajan / varapuheenjohtajan Catherine Ashtonin antamat lausunnot vaaliprosessista ja erityisesti 3. joulukuuta 2010 annetun lausunnon Norsunluurannikon vaalien tuloksista sekä 1. joulukuuta 2010 annetun lausunnon Norsunluurannikon presidentinvaalien toisesta kierroksesta,

–   ottaa huomioon Euroopan unionin (EU), Afrikan unionin (AU) ja Länsi-Afrikan valtioiden talousyhteisön (ECOWAS) vaaleja tarkkailemaan lähettämien valtuuskuntien alustavat päätelmät, joista käy ilmi mainittujen järjestöjen yksimielisyys siitä, että Norsunluurannikon presidentinvaalien toinen kierros toteutettiin vapaasti ja demokraattisesti,

–   ottaa huomioon YK:n turvallisuusneuvoston lehdistötiedotteen Norsunluurannikon vaaleista sekä YK:n pääsihteeri Ban Ki-moonin 2. joulukuuta antaman lausunnon,

–   ottaa huomioon YK:n pääsihteerin erityisedustajan Norsunluurannikossa, Young Joon Choin 3. joulukuuta 2010 antaman lausunnon 28. marraskuuta 2010 järjestetyn presidentinvaalien toisen kierroksen tulosten varmentamisesta,

–   ottaa huomioon AKT:n ja EU:n yhteisen parlamentaarisen edustajakokouksen 3. joulukuuta 2010 Kinshasassa hyväksymän julkilausuman Norsunluurannikossa 28. marraskuuta 2010 järjestetyn presidentinvaalien toisen kierroksen tulosten julkistamisesta,

–   ottaa huomioon YK:n pääsihteeri Ban Ki-moonin 4. joulukuuta 2010 antaman lausunnon, jossa hän tuo julki tuntemansa huolen Norsunluurannikon presidentinvaaleja seuranneesta poliittisesta pattitilanteesta, joka jatkuu huolimatta siitä, että Alassane Dramane Ouattara saavutti ovensuukyselyiden mukaan selkeän liki 10 prosenttiyksikön voiton vaaleissa,

–   ottaa huomioon Euroopan komission puheenjohtaja José Manuel Barroson 4. joulukuuta 2010 antaman lausunnon, jossa hän vahvistaa Alassane Dramane Ouattaran demokraattisten presidentinvaalien oikeutetuksi voittajaksi,

–   ottaa huomioon ranskankielisten maiden järjestön (Organisation Internationale de la Francophonie) pääsihteerin Abdou Dioufin 5. joulukuuta antaman tiedotteen, jossa kehotetaan kaikkia asianosaisia poliittisia toimijoita tunnustamaan presidentinvaalien tulokset sellaisina kuin Norsunluurannikon riippumaton vaalilautakunta (CEI) ne on ilmoittanut ja YK ne on varmentanut,

–   ottaa huomioon Nigerian Abujassa 7. joulukuuta 2010 järjestetyn ECOWAS:n huippukokouksen loppujulkilausuman,

–   ottaa huomioon AU:n päätöksen keskeyttää Norsunluurannikon jäsenyyden voimassaolo 9. joulukuuta 2010 alkaen maan entisen presidentin Laurent Koudou Gbagbon painostamiseksi jättämään paikkansa,

–   ottaa huomioon kansainvälisen yhteisön yhteisen kannan, jossa vaaditaan entistä presidenttiä Laurent Koudou Gbagboa eroamaan virastaan mahdollisimman pian, jotta mahdollisuudet rauhanomaiseen vallansiirtoon säilyvät,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan,

A. ottaa huomioon, että Norsunluurannikossa järjestettiin 31. lokakuuta 2010 yli kymmenen vuoden odotuksen ja useiden lykkäysten jälkeen presidentinvaalien ensimmäinen kierros 4. maaliskuuta 2007 tehdyn Ouagadougoun poliittisen sopimuksen ehtojen mukaisesti,

B.  ottaa huomioon, että presidentinvaalien ensimmäisellä kierroksella oli merkillepantavaa historiallisen korkealle, noin 80 prosenttiin noussut rekisteröityjen äänestäjien äänestysaktiivisuus ja se, että äänestäminen tapahtui yleisesti ottaen rauhallisissa oloissa huolimatta siitä, että myöhemmin tulosten julkistaminen viivästyi,

C. ottaa huomioon, että CEI ilmoitti lopulta, että 28. marraskuuta 2010 järjestettävällä presidentinvaalien toisella kierroksella pääehdokkaat ovat istuva presidentti Laurent Koudou Gbagbo ja entinen pääministeri Alassane Dramane Ouattara,

D. ottaa huomioon Norsunluurannikon vaaleja tarkkailemaan lähetetyn EU:n valtuuskunnan todenneen 30. marraskuuta 2010 julkistamassaan alustavassa lausunnossa, että vaalien toista kierrosta edeltävää vaalikampanjaa leimasi väkivalta, joka johti lukuisiin loukkaantumisiin ja kuolonuhreihin kansalaisten keskuudessa,

E.  ottaa huomioon, että CEI:n puheenjohtaja Youssouf Bakayoko julisti illalla 2. joulukuuta 2010 Alassane Dramane Ouattaran toisen kierroksen voittajaksi tämän saatua 54,1 prosenttia annetuista äänistä ja että voittajaksi julistaminen tapahtui yleisesti jännittyneessä ilmapiirissä, jota leimasivat ehdokkaana olleen presidentin leiristä kantautuneet syytökset vaalivilpistä sekä ehdokas Ouattaran kannattajiin ja maassa oleskeleviin Euroopan unionin vaalitarkkailijoihin kohdistetut väkivallanteot ja pelotteluyritykset,

F.  ottaa huomioon YK:n turvallisuusneuvoston suhtautuneen myönteisesti Norsunluurannikon riippumattoman vaalilautakunnan julkistamiin alustaviin tuloksiin ja toistaneen valmiutensa ryhtyä päätöslauselman nro1946 (2010) 6 kohdan mukaisesti asianmukaisiin toimiin niitä vastaan, jotka haittaavat rauhanprosessia ja erityisesti CEI:n toimintaa,

G. ottaa huomioon, että sen jälkeen, kun CEI oli julistanut vaalien tulokset, Norsunluurannikon perustuslaillisen tuomioistuimen puheenjohtaja ilmoitti Norsunluurannikon neljän pohjoisen alueen, jossa ehdokas Ouattara oli voittanut selkein eroin, äänestystulokset mitätöityään CEI:n tulokset pätemättömiksi ja julisti Laurent Koudou Gbagbon presidentinvaalien voittajaksi,

H. ottaa huomioon, että Norsunluurannikon perustuslaillisen tuomioistuimen edellä mainitun päätöksen jälkeen maan kaikki rajat on suljettu ja kaikkien ulkomaisten uutistelevisiokanavien lähetykset keskeytetty, minkä johdosta ei ainoastaan Norsunluurannikon kansalaisia ole eristetty kokonaan muusta maailmasta, vaan myös kansainvälisen yhteisön on vaikeata seurata mahdollisia ihmisoikeusloukkauksia sekä oikeusvaltioperiaatteen rikkomisia maassa,

I.   ottaa huomioon YK:n pääsihteerin erityisedustajan Young Joon Choin varmistaneen tämän jälkeen Norsunluurannikon presidentinvaaleja koskevan prosessin asianmukaisuuden ja vahvistaneen siten riippumattoman vaalilautakunnan julistamien tulosten paikkansapitävyyden ja sen, että tulokset vastaavat Norsunluurannikon kansalaisten vapaasti ilmaisemaa tahtoa,

J.   ottaa huomioon, että Kansainvälisen rikostuomioistuimen (ICC) apulaissyyttäjä Fatou Bensouda on vaatinut Norsunluurannikon viranomaisia tutkimaan asianmukaisesti kaikkia niitä väkivallantekoja, jotka tehtiin ennen presidentinvaalien toista kierrosta ja pian sen jälkeen, ja että apulaissyyttäjä vahvisti siten uudelleen ICC:n päättäväisyyden perehtyä tarkasti kaikkiin väkivallantekoihin, jotka sille ilmoitetaan tässä yhteydessä,

K. ottaa huomioon, että huolimatta kansainvälisen yhteisön jatkuvista vastalauseista Laurent Koudou Gbagbo nimitettiin presidentiksi 4. joulukuuta 2010 pidetyssä juhlatilaisuudessa, kun taas Alassane Dramane Ouattara vannoi Norsunluurannikon presidentin virkavalan lähettämällä kirjeen perustuslailliselle tuomioistuimelle,

L.  ottaa huomioon, että jatkuvasti kasvava joukko Norsunluurannikon poliittisia ja kauppakumppaneita Afrikassa ja länsimaailmassa on ilmaissut tukensa Alassane Dramane Ouattaralle, jonka ne tunnustavat Norsunluurannikon presidentinvaalien lailliseksi voittajaksi ja maan lailliseksi valtionpäämieheksi, jonka valta-asema perustuu Norsunluurannikon kansalaisten ilmaisemaan tahtoon,

M. ottaa huomioon, että Afrikan unionin erityisedustaja Norsunluurannikossa, entinen presidentti Thabo Mbeki vieraili maassa voidakseen mahdollisesti toimia välittäjänä kahden presidenttiehdokkaan leirien välillä,

N. ottaa huomioon, että Alassane Dramane Ouattara ilmoitti 5. joulukuuta 2010 muodostaneensa hallituksen, jonka johtoon on nimitetty entinen pääministeri Guillaume Soro; ottaa huomioon Laurent Koudou Gbagbon vastanneen tähän ilmoittamalla nimittäneensä oman pääministerinsä, huolimatta tuhansien kansalaisten maan pohjoisosassa sijaitsevassa Bouakén kaupungissa esittämistä vastalauseista,

O. ottaa huomioon, että YK:n turvallisuusneuvosto tuomitsi istunnossaan 8. joulukuuta 2010 mahdollisimman ankarasti kaikki pyrkimykset kumota Norsunluurannikon kansan tahto ja tunnusti ECOWASin päätöksen, jossa Alassane Dramane Ouattara vahvistetaan Norsunluurannikon presidentiksi,

1.  kehottaa kaikkia Norsunluurannikon poliittisia voimia kunnioittamaan kansan tahtoa, jonka vapaan ilmentymän osoittavat 28. marraskuuta 2010 pidettyjen presidentinvaalien tulokset, jotka CEI on julkistanut ja YK:n pääsihteerin erityisedustaja vahvistanut ja joiden mukaisesti Allassane Dramane Outtara tunnustettu Norsunluurannikon uudeksi presidentiksi; pyytää kaikkia Norsunluurannikon puolueita erityisesti pidättäytymään kaikenlaisesta laittomasta pakottamisesta ja ihmisoikeuksien loukkauksista sekä ehkäisemään niiden tapahtumisen ja suojelemaan siviilejä niiltä;

2.  tuomitsee painavin sanoin entisen presidentin Gbagbon ja hänen kannattajiensa pyrkimykset ohittaa väkivalloin Norsunluurannikon kansan tahto ja heikentää vaaliprosessin rehellisyyttä; korostaa tässä yhteydessä, että kaikkien osapuolten, myös hävinneen ehdokkaan, on kunnioitettava tinkimättä demokraattisten vaalien tuloksia, ja painottaa, että näiden tulosten mitätöiminen vaarantaisi sekä rauhaa että Norsunluurannikon vakautta entistä vakavammin;

3.  pahoittelee edelleen Norsunluurannikolla ilmennyttä oikeusvaltion periaatteen heikkenemistä, mille ovat luonteenomaisia muun muassa pankkien laittomat kansallistamiset sekä rahan ja omaisuuden mielivaltaiset takavarikoinnit, joita entisen presidentin Gbagbon leiri on toteuttanut;

4.  tuomitsee voimakkaasti Norsunluurannikossa oleviin Euroopan unionin vaalitarkkailijoihin ja yleisesti ottaen EU:n kansalaisiin kohdistetut pelotteluyritykset, joiden vuoksi valtuuskunnan oli poistuttava maasta turvallisuussyistä;

5.  ilmaisee syvimmän solidaarisuutensa kaikille syyttömille epäoikeudenmukaisuuden ja väkivallan uhreille ja heidän perheilleen Norsunluurannikolla; kehottaa siksi Yhdistyneiden kansakuntien Norsunluurannikolla toteutettavaa operaatiota (UNOCI) suorittamaan tehtävänsä päättäväisesti varmistaakseen siviilien, erityisesti naisten, lasten ja siirtymään joutuneiden henkilöiden suojelun;

6.  suhtautuu myönteisesti Länsi-Afrikan valtioiden talousyhteisön (ECOWAS) 7. joulukuuta 2010 tekemään päätökseen määrätä sanktioita Norsunluurannikolle, mukaan luettuna erottaminen toistaiseksi kaikista ECOWASin päätöksentekoelimistä järjestön demokratiaa ja hyvää hallintotapaa koskevan pöytäkirjan 45 artiklan mukaisesti;

7.  suhtautuu myönteisesti Afrikan unionin puheenjohtajan 6. joulukuuta 2010 antamaan tiedonantoon sekä Afrikan unionin rauhan ja turvallisuuden neuvoston 9. joulukuuta 2010 tekemään päätökseen keskeyttää Norsunluurannikon osallistuminen kaikkiin AU:n toimintoihin, kunnes demokraattisesti valittu presidentti Outtara ottaa tosiasiallisesti vastaan valtion hallintovallan;

8.  suhtautuu myönteisesti unionin ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan / komission varapuheenjohtajan toistuviin lausuntoihin, joissa tuetaan Norsunluurannikon vaaliprosessia ja Outtaran valintaa valtionpäämieheksi sekä arvostaa erityisesti hänen 3. maaliskuuta 2011 antamaansa lausuntoa, jossa hän tuomitsee päättäväisesti syyttömiin siviileihin kohdistuneet surmatyöt, joihin ovat syyllistyneet Laurent Gbagbolle uskolliset joukot, jotka avasivat tulen valitun presidentin Outtaran puolesta järjestetyssä mielenosoituksessa Abidjanissa;

9.  ilmaisee tyytyväisyytensä EU:n sanktioihin, jotka on hyväksytty afrikkalaisten sanktioiden tueksi ja joiden on määrä olla voimassa, kunnes Laurent Gbagbo hyväksyy vaalien tuloksen ja luovuttaa vallan lailliselle presidentille; pitää tässä yhteydessä erittäin tärkeänä, että kansainvälinen yhteisö ja Yhdistyneet kansakunnat tukevat yhtenäisesti Norsunluurannikon demokraattista siirtymävaihetta;

10. kehottaa YK:n pääsihteeriä ja pääsihteerin erityisedustajaa Young Joon Choita Norsunluurannikolla seuraamaan tiivisti Norsunluurannikon turvallisuustilanteen heikkenemistä, jotta voidaan estää mahdolliset sotarikokset ja rikokset ihmiskuntaa vastaan, ja hyväksymään tarvittaessa päätöslauselman, jolla mahdollistetaan kansainvälinen tai Afrikan johtama sotilaallinen interventio Norsunluurannikolla maan oikeusvaltioperiaatteen säilyttämiseksi;

11. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päästölauselman EU:n neuvostolle ja komissiolle, korkealle edustajalle / varapuheenjohtajalle Catherine Ashtonille, YK:n turvallisuusneuvostolle ja YK:n pääsihteerille, ONUCIille, Afrikan unionin toimielimille, ECOWASille, AKT:n ja EU:n yhteiselle parlamentaariselle edustajakokoukselle sekä EU:n jäsenvaltioiden hallituksille.

 

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö