Projekt rezolucji - B7-0256/2011Projekt rezolucji
B7-0256/2011

  PROJEKT REZOLUCJI w sprawie sytuacji w Republice Wybrzeża Kości Słoniowej

  4.4.2011

  zamykającej debatę na temat oświadczenia wiceprzewodniczącej Komisji Europejskiej / Wysokiej Przedstawiciel Unii Europejskiej do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa
  zgodnie z art. 110 ust. 2 Regulaminu

  Charles Tannock, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki w imieniu grupy politycznej ECR

  Patrz też projekt wspólnej rezolucji RC-B7-0256/2011

  Procedura : 2011/2656(RSP)
  Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
  Dokument w ramach procedury :  
  B7-0256/2011
  Teksty złożone :
  B7-0256/2011
  Teksty przyjęte :

  B7‑0256/2011

  Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie sytuacji w Republice Wybrzeża Kości Słoniowej

  Parlament Europejski,

  –   uwzględniając wcześniejsze rezolucje PE w sprawie Wybrzeża Kości Słoniowej,

  –   uwzględniając umowę o partnerstwie UE-AKP z Kotonu podpisaną w czerwcu 2000 r.,

  –   uwzględniając odnośne rezolucje Rady Bezpieczeństwa ONZ w sprawie Wybrzeża Kości Słoniowej, w szczególności rezolucję nr 1893 (2009), rezolucję nr 1933 (2010), rezolucję nr 1946 (2010), rezolucję nr 1951 (2010) i rezolucję nr 1962 (2010),

  –   uwzględniając oświadczenia wysokiej przedstawiciel/wiceprzewodniczącej baronowej Catherine Ashton w sprawie przebiegu wyborów, w szczególności oświadczenia z dnia 3 grudnia 2010 r. w sprawie wyników wyborów w Wybrzeżu Kości Słoniowej oraz z dnia 1 grudnia 2010 r. w sprawie drugiej tury wyborów prezydenckich w Wybrzeżu Kości Słoniowej,

  –   uwzględniając wstępne wnioski misji obserwacji wyborów wysłanych przez Unię Europejską (UE), Unię Afrykańską (UA) i Wspólnotę Gospodarczą Państw Afryki Zachodniej (ECOWAS), zawierające zgodne ustalenia, że druga tura wyborów prezydenckich w Wybrzeżu Kości Słoniowej została przeprowadzona w sposób wolny i demokratyczny,

  –   uwzględniając zarówno komunikat prasowy Rady Bezpieczeństwa ONZ w sprawie wyborów w Wybrzeżu Kości Słoniowej, jak i oświadczenie sekretarza Generalnego ONZ Bana Ki-Muna z dnia 2 grudnia 2010 r.,

  –   uwzględniając oświadczenie Younga Joon Choi, specjalnego przedstawiciela sekretarza generalnego ONZ w Republice Wybrzeża Kości Słoniowej, z dnia 3 grudnia 2010 r. w sprawie potwierdzenia wyników drugiej tury wyborów prezydenckich, która odbyła się w dniu 28 listopada 2010 r.,

  –   uwzględniając oświadczenie Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE przyjęte w dniu 3 grudnia 2010 r. w Kinszasie w sprawie ogłoszenia wyników drugiej tury wyborów prezydenckich w Republice Wybrzeża Kości Słoniowej, która odbyła się w dniu 28 listopada 2010 r.,

  –   uwzględniając oświadczenie sekretarza generalnego ONZ Bana Ki-Muna z dnia 4 grudnia 2010 r. wyrażającego niepokój z powodu impasu politycznego w następstwie wyborów prezydenckich w Wybrzeżu Kości Słoniowej pomimo wyraźnego, prawie 10-procentowego zwycięstwa Alassane Dramane Ouattary według sondażu powyborczego,

  –   uwzględniając oświadczenie przewodniczącego Komisji Europejskiej José Manuela Durão Barroso z dnia 4 grudnia 2010 r., w którym potwierdził on, że prawomocnym zwycięzcą demokratycznych wyborów prezydenckich jest Alassane Dramane Ouattara,

  –   uwzględniając komunikat sekretarza generalnego Międzynarodowej Organizacji Frankofonii Abdou Dioufa z dnia 5 grudnia 2010 r., w którym wezwał on wszystkie zainteresowane siły polityczne do uznania wyników wyborów prezydenckich ogłoszonych przez Niezależną Komisję Wyborczą Wybrzeża Kości Słoniowej (NKW) i zatwierdzonych przez ONZ,

  –   uwzględniając końcowe oświadczenie uczestników szczytu ECOWAS, który odbył się w Abudży (Nigeria) w dniu 7 grudnia 2010 r.,

  –   uwzględniając decyzję Unii Afrykańskiej o zawieszeniu w dniu 9 grudnia 2010 r. członkostwa Wybrzeża Kości Słoniowej w celu wywarcia presji na byłego prezydenta Laurenta Koudou Gbagbo, aby ustąpił ze stanowiska,

  –   uwzględniając jednolite stanowisko społeczności międzynarodowej, która wzywa byłego prezydenta Laurenta Koudou Gbagbo do jak najszybszego ustąpienia ze stanowiska, aby nie zaprzepaścić szansy pokojowego przekazania władzy,

  –   uwzględniając art. 110 ust. 2 Regulaminu,

  A. mając na uwadze, że w dniu 31 października 2010 r., tj. po ponad 10 latach i po kilkakrotnej zmianie terminu, w Republice Wybrzeża Kości Słoniowej przeprowadzono pierwszą turę wyborów prezydenckich zgodnie z postanowieniami porozumienia politycznego z Wagadugu z dnia 4 marca 2007 r.,

   

  B.  mając na uwadze, że w pierwszej turze wyborów prezydenckich odnotowano rekordową frekwencję w wysokości około 80% zarejestrowanych wyborców oraz że głosowanie przebiegło ogólnie spokojnie mimo opóźnionego ogłoszenia wyników,

   

  C. mając na uwadze, że ostatecznie NKW podała nazwiska urzędującego prezydenta Laurenta Koudou Gbagbo i byłego premiera Alassane Dramane Ouattary jako głównych uczestników drugiej tury wyborów prezydenckich wyznaczonej na 28 listopada 2010 r.,

   

  D. mając na uwadze, że przedstawiciele misji obserwacji wyborów w Wybrzeżu Kości Słoniowej stwierdzili we wstępnym oświadczeniu wydanym w dniu 30 listopada 2010 r., że kampanii wyborczej przed drugą turą wyborów towarzyszyła przemoc, która była przyczyną obrażeń i śmierci wielu obywateli,

   

  E.  mając na uwadze, że wieczorem w dniu 2 grudnia 2010 r. przewodniczący NKW Youssouf Bakayoko ogłosił, że zwycięzcą drugiej tury wyborów został Alassane Dramane Ouattara, zdobywając 54,1% głosów oddanych w napiętej atmosferze wśród zarzutów oszustwa wyborczego płynących z obozu kandydata na prezydenta oraz aktów przemocy i zastraszenia wobec zwolenników Alassane Ouattary oraz przebywających na miejscu obserwatorów z Unii Europejskiej,

   

  F.  mając na uwadze, że Rada Bezpieczeństwa ONZ pozytywnie odniosła się do ogłoszenia wstępnych wyników przez Niezależną Komisję Wyborczą Wybrzeża Kości Słoniowej i przypomniała o swojej gotowości do podjęcia odpowiednich środków przeciw tym, którzy zakłócają proces pokojowy, w szczególności prace NKW, w oparciu o ust. 6 rezolucji nr 1946(2010),

   

  G. mając na uwadze, że przewodniczący Rady Konstytucyjnej Wybrzeża Kości Słoniowej po ogłoszeniu wyników wyborów przez NKW oświadczył, że są one nieważne, i po anulowaniu wyników wyborów z czterech północnych regionów Wybrzeża Kości Słoniowej, gdzie zdecydowanie wygrał A. Ouattara, ogłosił zwycięzcą wyborów prezydenckich L. Gbagbo,

   

  H. mając na uwadze, że po ogłoszeniu wyżej wspomnianej decyzji Rady Konstytucyjnej Wybrzeża Kości Słoniowej zamknięto wszystkie granice państwa i zawieszono programy wszystkich zagranicznych informacyjnych stacji telewizyjnych, nie tylko odizolowując w ten sposób obywateli Wybrzeża Kości Słoniowej od reszty świata, lecz również utrudniając międzynarodowej społeczności monitorowanie ewentualnych przypadków łamania praw człowieka i naruszania praworządności w tym kraju,

   

  I.   mając na uwadze, że następnie specjalny przedstawiciel sekretarza generalnego ONZ Choi poświadczył uczciwy przebieg wyborów w Wybrzeżu Kości Słoniowej, potwierdzając tym samym, że wyniki wyborów ogłoszone przez Niezależną Komisję Wyborczą są prawidłowe i stanowią odzwierciedlenie woli obywateli Wybrzeża Kości Słoniowej,

   

  J.   mając na uwadze, że Fatou Bensouda, zastępca prokuratora Międzynarodowego Trybunału Karnego (MTK), wezwała władze Wybrzeża Kości Słoniowej do rzetelnego zbadania wszystkich aktów przemocy, które miały miejsce przed drugą turą wyborów prezydenckich oraz po niej, i zapewniła, że MTK jest zdecydowany dokładnie zbadać wszystkie zgłoszone w tym kontekście akty przemocy,

   

  K. mając na uwadze, że pomimo trwających protestów społeczności międzynarodowej L. Gbagbo został zaprzysiężony na prezydenta podczas ceremonii zorganizowanej w dniu 4 grudnia 2010 r., podczas gdy A. Ouattara złożył przysięgę na prezydenta Wybrzeża Kości Słoniowej w piśmie wystosowanym do Rady Konstytucyjnej,

   

  L.  mając na uwadze, że coraz większa liczba partnerów politycznych i gospodarczych Wybrzeża Kości Słoniowej oraz kraje Zachodu wyraziły swoje poparcie dla Alassane Dramane Ouattary, który został uznany za prawowitego zwycięzcę wyborów prezydenckich w Wybrzeżu Kości Słoniowej oraz prawowitego szefa państwa, który zdobył władzę dzięki woli obywateli Wybrzeża Kości Słoniowej,

   

  M. mając na uwadze, że były prezydent Thabo Mbeki, specjalny przedstawiciel Unii Afrykańskiej w Wybrzeżu Kości Słoniowej, odwiedził ten kraj w celu podjęcia ewentualnych mediacji między dwoma obozami prezydenckimi,

   

  N. mając na uwadze, że A. Ouattara ogłosił w dniu 5 grudnia 2010 r. utworzenie rządu, na którego czele stanął były premier Guillaume Soro, mając na uwadze, że w odpowiedzi L. Gbagbo ogłosił powołanie swojego premiera mimo protestów kilku tysięcy osób w mieście Bouaké na północy kraju,

   

  O. mając na uwadze, że na posiedzeniu w dniu 8 grudnia 2010 r. Rada Bezpieczeństwa ONZ ostro potępiła wszelkie próby sprzeciwienia się powszechnej woli obywateli Wybrzeża Kości Słoniowej i uznała decyzję ECOWAS potwierdzającą, że prezydentem Wybrzeża Kości Słoniowej jest A. Ouattara,

   

  1.  wzywa wszystkie siły polityczne Wybrzeża Kości Słoniowej do uszanowania wolnej woli obywateli wyrażonej w wynikach wyborów prezydenckich w dniu 28 listopada 2010 r. ogłoszonych przez NKW i potwierdzonych przez specjalnego przedstawiciela sekretarza generalnego ONZ, zgodnie z którą prezydentem elektem Wybrzeża Kości Słoniowej został Allassane Dramane Ouattara; wzywa wszystkie siły Wybrzeża Kości Słoniowej, aby w szczególności powstrzymały się przed zastosowaniem wszelkiego rodzaju niezgodnych z prawem środków przymusu i naruszaniem praw człowieka, zapobiegały im i chroniły przed nimi cywilów;

   

  2.  z całą mocą potępia usiłowania byłego prezydenta L. Gbagbo i jego zwolenników przypisania sobie woli ludu Wybrzeża Kości Słoniowej, podburzając do przemocy i podważając uczciwość procesu wyborczego; w tym świetle kładzie nacisk na konieczność pełnego uszanowania wyników demokratycznych wyborów przez wszystkich uczestników, w tym pokonanych kandydatów, i podkreśla, że nieutrzymanie w mocy tych wyników będzie stanowić dalsze zagrożenie dla pokoju i stabilności w Wybrzeżu Kości Słoniowej;

  3.  ubolewa nad coraz mniejszym poszanowaniem dla rządów prawa w Wybrzeżu Kości Słoniowej, czego wyrazem jest niezgodna z prawem nacjonalizacja banków i arbitralne przymusowe pozbawianie pieniędzy i własności dokonywane przez obóz byłego prezydenta Gbagbo;

  4.  zdecydowanie potępia akty zastraszania wobec obserwatorów Unii Europejskiej w Wybrzeżu Kości Słoniowej oraz ogólnie obywateli UE, które zmusiły misję do wycofania się z kraju ze względów bezpieczeństwa;

  5.  wyraża solidarność z wszystkimi niewinnymi ofiarami niesprawiedliwości i przemocy w Wybrzeżu Kości Słoniowej oraz z ich rodzinami; wzywa zatem misję Organizacji Narodów Zjednoczonych w Republice Wybrzeża Kości Słoniowej (UNOCI) do stanowczego wypełnienia mandatu w celu zagwarantowania ochrony cywili, w szczególności kobiet, dzieci i przesiedleńców;

  6.  przychylnie odnosi się do decyzji Wspólnoty Gospodarczej Państw Afryki Zachodniej (ECOWAS), podjętej dnia 7 grudnia 2010 r., o nałożeniu sankcji na Wybrzeże Kości Słoniowej, w tym o zawieszeniu do odwołania jego członkostwa we wszystkich organach decyzyjnych ECOWAS na podstawie art. 45 Protokołu w sprawie demokracji i dobrych rządów;

  7.  przychylnie odnosi się do komunikatu Przewodniczącego Unii Afrykańskiej opublikowanego w dniu 6 grudnia 2010 r. oraz decyzji Rady Pokoju i Bezpieczeństwa Unii Afrykańskiej z dnia 9 grudnia 2010 r. o wykluczeniu Wybrzeża Kości Słoniowej z wszelkich działań Unii Afrykańskiej, dopóki demokratycznie wybrany prezydent A. Ouattara nie przejmie faktycznie władzy w państwie;

  8.  docenia wielokrotne oświadczenia baronowej Catherine Ashton, wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa i wiceprzewodniczącej Komisji, popierające proces wyborczy w Wybrzeżu Kości Słoniowej i wybór A. Ouattary na szefa państwa, oraz wyraża szczególne uznanie dla oświadczenia, które złożyła w dniu 3 marca 2011 r., w którym zdecydowanie potępiła zabójstwa niewinnych cywilów przez siły lojalne wobec Laurenta Gbagbo, które otworzyły ogień do zwolenników prezydenta elekta uczestniczących w pokojowej demonstracji w Abidżanie;

  9.  pochwala sankcje nałożone przez UE w ramach poparcia dla działań afrykańskich, które mają zostać utrzymane do czasu zaakceptowania przez Laurenta Gbagbo wyników wyborów i przekazania władzy prawowitemu prezydentowi; uważa, że w tym kontekście ważne jest, aby społeczność międzynarodowa i Organizacja Narodów Zjednoczonych wspólnie wspierały przemiany demokratyczne w Wybrzeżu Kości Słoniowej;

  10. wzywa Radę Bezpieczeństwa ONZ i specjalnego przedstawiciela sekretarza generalnego ONZ w Wybrzeżu Kości Słoniowej Younga Joon Choi do ścisłego monitorowania pogarszania się stanu bezpieczeństwa w Wybrzeżu Kości Słoniowej w celu zapobieżenia popełnianiu zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości oraz do przyjęcia – w razie konieczności – rezolucji zezwalającej na międzynarodową interwencję wojskową lub interwencję wojskową pod przywództwem afrykańskim w Wybrzeżu Kości Słoniowej w celu utrzymania rządów prawa w tym państwie;

  11. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie UE, Komisji, wysokiej przedstawiciel/wiceprzewodniczącej baronowej Catherine Ashton, Radzie Bezpieczeństwa ONZ, sekretarzowi generalnemu ONZ, misji ONZ w Republice Wybrzeża Kości Słoniowej (ONUCI), instytucjom Unii Afrykańskiej, ECOWAS, Wspólnemu Zgromadzeniu Parlamentarnemu AKP-UE oraz rządom państw członkowskich UE.