Предложение за резолюция - B7-0257/2011Предложение за резолюция
B7-0257/2011

  ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно Кот д’Ивоар

  4.4.2011

  за приключване на разискванията по изявлението на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност
  внесено съгласно член 110, параграф 2 от Правилника на дейността

  Fiorello Provera, Oreste Rossi, Giancarlo Scottà, Niki Tzavela, Nikolaos Salavrakos, Jaroslav Paška, Rolandas Paksas, Juozas Imbrasas от името на групата EFD

  Процедура : 2011/2656(RSP)
  Етапи на разглеждане в заседание
  Етапи на разглеждане на документа :  
  B7-0257/2011
  Внесени текстове :
  B7-0257/2011
  Гласувания :
  Приети текстове :

  B7‑0257/2011

  Резолюция на Европейския парламент относно Кот д’Ивоар

  Европейският парламент,

  –   като взе предвид предходните си резолюции относно Кот д’Ивоар,

  –   като взе предвид Решение 2011/71/ОВППС на Съвета от 31 януари 2011 година за изменение на Решение 2010/656/ОВППС за подновяване на ограничителните мерки срещу Кот д’Ивоар,

  –   като взе предвид Решение 2011/18/ОВППС на Съвета от 14 януари 2011 година за изменение на Решение 2010/656/ОВППС на Съвета за подновяване на ограничителните мерки срещу Кот д’Ивоар,

  –   като взе предвид Решение 2011/17/ОВППС на Съвета от 11 януари 2011 година за изменение на Решение 2010/656/ОВППС на Съвета за подновяване на ограничителните мерки срещу Кот д’Ивоар,

  –   Решение 2010/801/ОВППС на Съвета от 22 декември 2010 година за изменение на Решение 2010/656/ОВППС на Съвета за подновяване на ограничителните мерки срещу Кот д’Ивоар,

  –   Решение 2010/656/ОВППС на Съвета от 29 октомври 2010 година за подновяване на ограничителните мерки срещу Кот д’Ивоар,

  –   като взе предвид разпоредбите на Избирателния кодекс на Кот д’Ивоар, както и Закон 2001-303 и Наредба 2008-133, и по-конкретно член 64 от нея,

  –   като взе предвид доклада на мисията на Европейския съюз за наблюдение на изборите,

  –   като взе предвид декларацията на Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС, приета на 3 декември 2010 г. в Киншаса,

  –   като взе предвид изявленията на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност/заместник-председател на Комисията Catherine Ashton относно положението в Кот д’Ивоар,

  –   като взе предвид изявлението на генералния секретар на ООН от 31 март 2011 г.

  –   като взе предвид Резолюция на Съвета за сигурност на ООН 1975, приета на 30 март 2011 г. за налагане на санкции на Гбагбо и неговото обкръжение,

  –   като взе предвид член 110, параграф 2 от своя правилник,

  A. като има предвид, че положението със сигурността в Кот д’Ивоар продължава да се влошава непрекъснато, независимо от решението на Африканския съюз от 10 март, с което се потвърждава подкрепата за Уатара, който е широко признат за победител на президентски избори от 28 ноември 2010 г.,

  Б.  като има предвид, че военните сблъсъци между силите на Гбагбо и бившите бунтовнически сили Forces Nouvelles са ескалирали и че двете страни използват тежко оръжие , което води до значителни жертви – съобщено е за 462 убити, и рязко влошаване на хуманитарното положение,

  В.  като има предвид според докладите на Службата на върховния комисар на ООН за бежанците (UNHCR) след изборите насилието е довело до един милион разселените лица; като има предвид, че над 90 000 бежанци от Кот д’Ивоар се очаква да бъдат в Либерия; като има предвид, че случаи на ксенофобски и етнически атаки настъпиха от страна на двете политически подразделения на Кот д’Ивоар,

  Г.  като има предвид, че на 3 март силите за сигурност, поддържащи Гбагбо, застреляха седем жени по време на демонстрация в района Абобо на Абиджан, в която взеха участие стотици жени, протестиращи срещу оставането на Гбагбо на длъжност, и като има предвид, че на 17 март минохвъргачки бяха изстреляни от сили, поддържащи Гбагбо, на пазара района Абобо на Абиджан, в резултат на което бяха убити повече от 25 цивилни граждани и повече от 40 бяха ранени,

  Д. като има предвид, че на 10 март Съветът за мир и сигурност на Африканския съюз одобри препоръките на групата си на високо равнище за разрешаване кризата в Кот д’Ивоар, като Съветът за мир и сигурност потвърди, че Уатара е единственият законен президент на страната, и реши, че той следва да ръководи правителство на националното единство, включващо и лица, поддържащи Гбагбо; като има предвид, че Съветът за мир и сигурност също така поиска от председателя на комисията на Африканския съюз да се назначи върховен представител за изпълнението на цялостното политическо решение, предложено от групата на високо равнище; като има предвид, че решението на Африканския съюз беше отхвърлено от обкръжението на Гбагбо,

  Е.  има предвид, че на 18 март обкръжението на Гбагбо отправи призив за вътрешен диалог в рамките на Кот д’Ивоар и призова за прекратяване на насилието; въпреки това министърът на Гбагбо, отговарящ за младежта Charles Blé Goudé (който е бил в списъка на Съвета за лица, обект на санкции, от 2006 г.) впоследствие призова младите жители на Кот д’Ивоар да се включат масово в армията, „за да се освободи Кот д’Ивоар от бандити“,

  Ж. като има предвид, че на 21 март главният прокурор на Международния наказателен съд (МНС) Луис Морено Окампо заяви пред BBC, че съдът събира информация за възможни военни престъпления, извършвани в Кот д’Ивоар,

  З.  като има предвид, че на 24 март Икономическата общност на западноафриканските държави (ECOWAS) поиска от Съвета за сигурност да засили мандата на операцията на ООН в Кот д’Ивоар (UNOCI), да даде възможност на „мисията за използване на всички необходими средства за защита на живота и имуществото и за улесняване на незабавното предаване на властта на Уатара“, както и да „приеме по-строги международни санкции“ срещу Гбагбо и неговите сподвижници,

  И. има предвид, че на 25 март Съветът по правата на човека реши да изпрати независима анкетна комисия за разследване на твърденията за сериозни злоупотреби и нарушения на правата на човека, извършени в Кот д’Ивоар след изборите от 28 ноември 2010 г.,

  Й. като има предвид, че на 30 март Съветът прие резолюция 1975 за налагане на санкции срещу Гбагбо и четирима негови сподвижници, включително и на жена му; в резолюцията също така се приветстват политическите инициативи на Африканския съюз и Икономическата общност на западноафриканските държави (ECOWAS), насочени към намирането на решение на положението в Кот д’Ивоар, и всички страни се призовават да следват цялостното политическо решение на Африканския съюз; като има предвид, че резолюцията на Съвета за сигурност подкрепят решението на Съветът за мир и сигурност на Африканския съюз за назначаване на върховен представител и призова всички страни му сътрудничат „напълно“,

  1.  изразява загриженост от повишеното насилие в Кот д’Ивоар и от критичното хуманитарно положение както в Кот д’Ивоар, така и Либерия; призовава всички страни незабавно да предоставят достъп на населението в нужда и отправя призив към международната общност да допринесе щедро за средствата, необходими за справяне с това извънредно положение;

  2.  настоятелно призовава всички политически и въоръжени сили в Кот д’Ивоар да зачитат волята на народа, която беше отразена в резултатите от президентските избори от 28 ноември 2010 г., оповестени от Независимата избирателна комисия и потвърдени от специалния представител на генералния секретар на ООН; призовава всички страни да проявяват максимална сдържаност, да се въздържат от отмъщение и да поставят на първо място интересите на цялата нация; призовава бившия президент Лоран Гбагбо незабавно да отстъпи властта на президента Уатара, за да може да се извърши пълно преминаване на държавните институции към законните органи;

  3.  изразява дълбоко съжаление поради жестоките сблъсъци, последвали оповестяването на резултатите от втория кръг на президентските избори в Кот д’Ивоар, и изразява своята най-дълбока солидарност с жертвите и техните семейства; изразява също така съжаление поради възпрепятстването на политическия процес и опитите за сплашване на членове на Независимата избирателна комисия,

  4.  подкрепя решително усилията на Африканския съюз и Икономическата общност на западноафриканските държави (ECOWAS) за предотвратяване на насилието и гарантиране на признаването на законното правителство;

  5.  подкрепя решението на ЕС за налагане на санкции срещу Лоран Гбагбо и приветства решението на Съвета на ЕС за предприемане на мерки, насочени срещу лицата, които възпрепятстват мирния процес и националното помирение, и по-конкретно онези, които застрашават резултата от изборния процес; призовава върховния представител/заместник-председател на Комисията Catherine Ashton да представи в най-кратък срок инициативи за подпомагане на демократично избраните органи в Кот д’Ивоар;

  6.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност/заместник-председател на Европейската комисия Catherine Ashton, на Съвета за сигурност на ООН, на генералния секретар на ООН, на операцията на Обединените нации в Кот д’Ивоар, на институциите на Африканския съюз, на Икономическата общност на западноафриканските държави (ECOWAS), на Парламентарната асамблея АКТБ-ЕС и на държавите-членки на ЕС.