Állásfoglalásra irányuló indítvány - B7-0257/2011Állásfoglalásra irányuló indítvány
B7-0257/2011

  ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY az elefántcsontparti helyzetről

  4.4.2011

  benyújtva a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője nyilatkozatát követően
  az eljárási szabályzat 110. cikkének (2) bekezdése alapján

  Fiorello Provera, Oreste Rossi, Giancarlo Scottà, Niki Tzavela, Nikolaos Salavrakos, Jaroslav Paška, Rolandas Paksas, Juozas Imbrasas az EFD képviselőcsoport nevében

  Eljárás : 2011/2656(RSP)
  A dokumentum állapota a plenáris ülésen
  Válasszon egy dokumentumot :  
  B7-0257/2011
  Előterjesztett szövegek :
  B7-0257/2011
  Elfogadott szövegek :

  B7‑0257/2011

  Az Európai Parlament állásfoglalása az elefántcsontparti helyzetről

  Az Európai Parlament,

  –   tekintettel az Elefántcsontpartról szóló korábbi állásfoglalásaira,

  –   tekintettel a Tanács 2011. január 31-i 2011/71/KKBP határozatára az Elefántcsontparttal szembeni korlátozó intézkedések megújításáról szóló 2010/656/KKBP határozat módosításáról,

  –   tekintettel a Tanács 2011. január 14-i 2011/18/KKBP határozatára az Elefántcsontparttal szembeni korlátozó intézkedések megújításáról szóló 2010/656/KKBP tanácsi határozat módosításáról,

  –   tekintettel a Tanács 2011. január 11-i 2011/17/KKBP határozatára az Elefántcsontparttal szembeni korlátozó intézkedések megújításáról szóló 2010/656/KKBP tanácsi határozat módosításáról,

  –   tekintettel a Tanács 2010. december 22-i 2010/801/KKBP határozatára az Elefántcsontparttal szembeni korlátozó intézkedések megújításáról szóló 2010/656/KKBP tanácsi határozat módosításáról,

  –   tekintettel a Tanács 2010. október 29-i 2010/656/KKBP határozatára az Elefántcsontparttal szembeni korlátozó intézkedések megújításáról,

  –   tekintettel Elefántcsontpart választási szabályzatának rendelkezéseire, valamint a 2001-303 sz. törvényre és a 2008-133 sz. rendeletre, különösen annak 64. cikkére,

  –   tekintettel az Európai Unió választási megfigyelői missziójának jelentésére,

  –   tekintettel az AKCS–EU Közös Parlamenti Közgyűlés 2010. december 3-án Kinshasában elfogadott nyilatkozatára,

  –   tekintettel Cathrine Ashton, a Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének az Elefántcsontparton uralkodó helyzetről szóló nyilatkozatára,

  –   tekintettel az ENSZ főtitkárának 2011. március 31-i nyilatkozatára,

  –   tekintettel az ENSZ BT 2011. március 30-án elfogadott 1975. számú határozatára, amely szankciókat vet ki Gbagbóra és követőire,

  –   tekintettel eljárási szabályzata 110. cikkének (2) bekezdésére,

  A. mivel a biztonsági helyzet Elefántcsontparton folyamatosan rosszabbodik annak ellenére, hogy az Afrikai Unió március 10-én megerősítette a 2010. november 10-i elnökválasztások győztesének széles körben elismert Ouattara támogatásáról szóló döntését,

  B.  mivel egyre gyakoribbá váltak a Gbagbót támogató erők és a korábbi lázadó Új Erők (Forces Nouvelles) közötti katonai összecsapások, amelyek során mindkét fél nehézfegyvereket használt, jelentős sérüléseket és a jelentések szerint 462 halálesetet okozva, és a humanitárius helyzet súlyos romlását eredményezve,

  C. mivel az ENSZ Menekültügyi Főbiztosságának (UNHCR) jelentése szerint a választások utáni erőszak folytán akár egymillió ember is kényszerülhetett lakóhelye elhagyására; mivel becslések szerint több mint 90.000 elefántcsontparti menekült tartózkodik Libériában; mivel az elefántcsontparti politikai megosztottságot mindkét fél részéről idegengyűlölő és etnikai támadások kísérik,

  D. mivel március 3-án a Gbagbót támogató biztonsági erők agyonlőttek hét nőt Abidjan Abobo városrészében, amikor több száz nő tiltakozott Gbagbo további hivatalban maradása ellen, mivel március 17-én a Gbagbóhoz hű erők aknavetőkkel támadtak az Abidjan Abobo városrészében található piaci területre, ezzel 25 civil halálát okozva, s megsebesítve több mint 40-et,

  E.  mivel március 10-én az Afrikai Unió Béke és Biztonsági Tanácsa jóváhagyta a magas szintű munkacsoportjának ajánlásait az elefántcsontparti válságról szóló állásfoglalásával kapcsolatban, mivel az AU Béke és Biztonsági Tanácsa megerősítette, hogy Ouattara az egyedüli törvényes elnöke az országnak és úgy határozott, hogy a Gbagbót támogató elemeket is bevonva, egységkormányt kellene létrehoznia; mivel az AU Béke és Biztonsági Tanácsa arra kérte az AU bizottságának elnökét, hogy a munkacsoport által javasolt átfogó politikai rendezés végrehajtására nevezzen ki egy főképviselőt; mivel Gbagbo tábora elutasította az AU határozatát,

  F.  mivel március 18-án Gbagbo tábora kérte az elefántcsontpartiak közötti párbeszéd elindítását és felszólított az erőszak befejezésére; jóllehet Gbagbo ifjúsági ügyekért felelős minisztere, Charles Blé Goudé (aki 2006 óta szerepel a BT szankciós listáján) később arra szólította fel az elefántcsontparti fiatalokat, hogy tömegesen álljanak be a katonaság soraiba, „hogy Elefántcsontpartot megszabadítsák a banditáktól”,

  G. mivel március 21-én a Nemzetközi Büntetőbíróság (NBB) főügyésze, Luis Moreno-Ocampo azt nyilatkozta a BBC-nek, hogy a bíróság folyamatosan gyűjti az Elefántcsontparton esetlegesen elkövetett háborús bűncselekményekről szóló információkat,

  H. mivel március 24-én a Nyugat-afrikai Államok Gazdasági Közössége (ECOWAS) megkérte a Biztonsági Tanácsot, hogy erősítse meg az ENSZ elefántcsontparti műveletének (UNOCI) a mandátumát, így feljogosítva a „missziót, hogy minden lehetséges eszközt használjon fel az élet és a tulajdon védelmére, és hogy megkönnyítsék Ouattara azonnali hatalomátvételét”, valamint hogy „még szigorúbb, célzott nemzetközi szankciókat fogadjanak el” Gbagbo és társai ellen,

  I.   mivel március 25-én az Emberi Jogi Tanács független vizsgálóbizottság küldéséről határozott, hogy kivizsgálják a 2010. november 28-i választásokat követően Elefántcsontparton elkövetett emberi jogok megsértéséről és az azokkal való visszaélésről szóló állításokat,

  J.   mivel március 30-án a Biztonsági Tanács elfogadta az 1975. számú határozatot, amely célzott szankciókat vet ki Gbagbo és négy társa ellen, beleértve a feleségét is; a határozat emellett üdvözli az Afrikai Uniónak és az ECOWAS-nak az elefántcsontparti helyzet megoldása érdekében tett politikai kezdeményezéseit, és minden felet arra szólít fel, hogy kövessék az Afrikai Unió által javasolt átfogó politikai rendezést; mivel a Biztonsági Tanács határozata támogatja az Afrikai Unió Béke és Biztonsági Tanácsának egy főképviselő kinevezéséről szóló határozatát, és felszólítja a feleket, hogy maradéktalanul működjenek vele együtt,

  1.  aggodalmát fejezi ki az Elefántcsontparton megfigyelhető súlyosbodó erőszak, valamint az Elefántcsontparton és Libériában kialakult kritikus humanitárius helyzet kapcsán; valamennyi felet felszólít, hogy tegyék lehetővé, hogy a nélkülöző lakossághoz azonnal eljuthasson a segítség, és felhívja a nemzetközi közösséget, hogy a szükséghelyzet kezeléséhez elengedhetetlen forrásokhoz nagylelkűen járuljon hozzá;

  2.  sürget valamennyi elefántcsontparti politikai és fegyveres erőt, hogy tartsák tiszteletben a lakosság akaratát, melyet tükröz a november 28-i választások független választási bizottság által bejelentett, és az ENSZ főtitkárának különleges képviselője által jóváhagyott eredménye; valamennyi felet felszólít, hogy a lehető legnagyobb önmérsékletet tanúsítsa, tartózkodjon a megtorlástól és helyezze az egész nemzet érdekeit mindenek fölé; felszólítja Laurent Gbagbo korábbi elnököt, hogy haladéktalanul engedje át a hatalmat Ouattara elnöknek, hogy lehetővé tegye az állami intézmények teljes átadását a legitim hatalomnak;

  3.  elítéli az elefántcsontparti elnökválasztások második fordulóján elért eredmények kihirdetését követő erőszakos összecsapásokat, és legmélyebb szolidaritását fejezi ki az áldozatokkal és azok családjával; sajnálja, hogy a független választási bizottság (CEI) tagjainak munkáját politikai akadályok és megfélemlítési kísérletek hátráltatták;

  4.  határozottan támogatja az Afrikai Uniónak és az ECOWAS-nak az erőszak megakadályozására és a legitim kormány elismerésének biztosítására irányuló erőfeszítéseit;

  5.  támogatja, hogy az EU vessen ki szankciókat Laurent Gbagbo ellen, és üdvözli a Tanács arra irányuló döntését, hogy célzott intézkedéseket fogadjon el a békefolyamatot és a nemzeti megbékélést akadályozó, és különösen a választások eredményét veszélyeztető személyek ellen; felhívja Catherine Ashtont, a Bizottság alelnökét/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjét, hogy mihamarabb nyújtson be javaslatot a demokratikusan megválasztott elefántcsontparti hatóság támogatása irányuló új kezdeményezésekre;

  6.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, az Európai Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének, Catherine Ashton asszonynak, az ENSZ Biztonsági Tanácsának és főtitkárának, az Egyesült Nemzetek elefántcsontparti műveletének, az Afrikai Unió intézményeinek, a Nyugat-afrikai Államok Gazdasági Közösségének, az AKCS–EU Parlamenti Közgyűlésnek és az uniós tagállamoknak.