Rezolūcijas priekšlikums - B7-0257/2011Rezolūcijas priekšlikums
B7-0257/2011

  REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS par Kotdivuāru

  4.4.2011

  iesniegts, noslēdzot debates par Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos un Komisijas priekšsēdētāja vietnieces paziņojumu,
  saskaņā ar Reglamenta 110. panta 2. punktu

  Fiorello Provera, Oreste Rossi, Giancarlo Scottà, Niki Tzavela, Nikolaos Salavrakos, Jaroslav Paška, Rolandas Paksas, Juozas Imbrasas EFD grupas vārdā

  Procedūra : 2011/2656(RSP)
  Dokumenta lietošanas cikls sēdē
  Dokumenta lietošanas cikls :  
  B7-0257/2011
  Iesniegtie teksti :
  B7-0257/2011
  Pieņemtie teksti :

  B7‑0257/2011

  Eiropas Parlamenta rezolūcija par Kotdivuāru

  Eiropas Parlaments,

  –   ņemot vērā iepriekšējās rezolūcijas par Kotdivuāru,

  –   ņemot vērā Padomes 2011. gada 31. janvāra Lēmumu 2011/71/KĀDP, ar ko groza Padomes Lēmumu 2010/656/KĀDP, ar ko atjauno ierobežojošus pasākumus pret Kotdivuāru,

  –   ņemot vērā Padomes 2011. gada 14. janvāra Lēmumu 2011/18/KĀDP, ar kuru groza Padomes Lēmumu 2010/656/KĀDP, ar ko atjauno ierobežojošus pasākumus pret Kotdivuāru,

  –   ņemot vērā Padomes 2011. gada 11. janvāra Lēmumu 2011/17/KĀDP, ar kuru groza Padomes Lēmumu 2010/656/KĀDP, ar ko atjauno ierobežojošus pasākumus pret Kotdivuāru,

  –   ņemot vērā Padomes 2010. gada 22. decembra Lēmumu 2010/801/KĀDP, ar kuru groza Padomes Lēmumu 2010/656/KĀDP, ar ko atjauno ierobežojošus pasākumus pret Kotdivuāru,

  –   ņemot vērā Padomes 2010. gada 29. oktobra Lēmumu 2010/656/KĀDP, ar ko atjauno ierobežojošus pasākumus pret Kotdivuāru,

  –   ņemot vērā Kotdivuāras Vēlēšanu kodeksa noteikumus, it īpaši Likumu Nr. 2001-303 un Rīkojumu Nr. 2008-133 un it īpaši tā 64. pantu,

  –   ņemot vērā Eiropas Savienības vēlēšanu novērošanas misijas ziņojumu,

  –   ņemot vērā ĀKK un ES Apvienotās parlamentārās asamblejas 2010. gada 3. decembrī Kinšasā pieņemto deklarāciju,

  –   ņemot vērā augstās pārstāves / priekšsēdētāja vietnieces (AP/PV) Catherine Ashton paziņojumus par stāvokli Kotdivuārā,

  –   ņemot vērā ANO ģenerālsekretāra 2011. gada 31. marta paziņojumu,

  –   ņemot vērā ANO Drošības padomes 2011. gada 30. marta rezolūciju Nr. 1975, ar ko paredz sankcijas pret Laurent Gbagbo un viņa līdzgaitniekiem,

  –   ņemot vērā Reglamenta 110. panta 2. punktu,

  A. tā kā drošības situācija Kotdivuārā nepārtraukti pasliktinās, neskatoties uz Āfrikas Savienības (ĀS) 10. marta lēmumu apstiprināt atbalstu Alassane Ouattara, kas ir plaši atzīts par 2010. gada 28. novembrī notikušo prezidenta vēlēšanu uzvarētāju;

  B.  tā kā ir pastiprinājušās militārās sadursmes starp Gbagbo spēkiem un bijušajiem nemiernieku spēkiem Forces Nouvelles un abas puses ir izmantojušas smagos ieročus, kā rezultātā ir ievērojams skaits upuru (ir ziņots par 462 nogalinātajiem) un krasi pasliktinājusies humanitārā situācija;

  C. tā kā ANO augstā komisāra bēgļu jautājumos biroja (UNHCR) ziņojumos teikts, ka pēcvēlēšanu vardarbības rezultātā ir gandrīz miljons pārvietoto personu; tā kā tiek lēsts, ka vairāk nekā 90 000 Kotdivuāras bēgļu atrodas Libērijā; tā kā ksenofobiski un etniski uzbrukumi ir notikuši abās Kotdivuāras politiskā dalījuma pusēs;

  D. tā kā 3. martā Gbagbo atbalstošie drošības spēki Abidžanas Abobo rajonā demonstrācijas laikā, kad simtiem sieviešu protestēja pret Gbagbo palikšanu amatā, nošāva un nogalināja septiņas sievietes; tā kā Gbagbo uzticīgie spēki 17. martā izmantoja mīnmetējus Abidžanas Abobo rajona tirgū, kā rezultātā vairāk nekā 25 civiliedzīvotāji tika nogalināti un vairāk nekā 40 ievainoti;

  E.  tā kā 10. martā ĀS Miera un drošības padome (MDP) apstiprināja augsta līmeņa darbgrupas ieteikumus rezolūcijai par Kotdivuāras krīzi; tā kā MDP apstiprināja, ka Ouattara ir vienīgais likumīgais valsts prezidents, un nolēma, ka viņam ir jāvada vienota valdība, kurā būtu arī Gbagbo atbalstītāji; tā kā MDP arī lūdza ĀS komisijas priekšsēdētājam iecelt augsto pārstāvi darbgrupas ierosinātā vispārējā politiskā risinājuma īstenošanai; tā kā ĀS lēmumu Gbagbo nometne noraidīja;

  F.  tā kā 18. martā Gbagbo nometne aicināja uzsākt Kotdivuāras iekšēju dialogu un izbeigt vardarbību; tomēr Gbagbo jaunatnes lietu ministrs Charles Blé Goudé (kas kopš 2006. gada ir iekļauts Padomes sankciju sarakstā) vēlāk aicināja Kotdivuāras jauniešus masveidā pieteikties armijā, lai „atbrīvotu Kotdivuāru no bandītiem”;

  G. tā kā Starptautiskās Krimināltiesas (SKT) virsprokurors Luis Moreno-Ocampo 21. martā pastāstīja BBC, ka tiesa vāc informāciju par iespējamiem kara noziegumiem Kotdivuārā;

  H. tā kā 24. martā Rietumāfrikas valstu ekonomikas kopiena (ECOWAS) lūdza Drošības padomi pastiprināt pilnvaras ANO operācijai Kotdivuārā (UNOCI), lai „misija varētu izmantot visus nepieciešamos līdzekļus dzīvības un īpašuma aizsardzībai un veicināt varas tūlītēju nodošanu Ouattara”, kā arī „pieņemt stingrākas starptautiskās mērķtiecīgās sankcijas” pret Gbagbo un viņa sabiedrotajiem;

  I.   tā kā Cilvēktiesību padome 25. martā nolēma nosūtīt neatkarīgu izmeklēšanas komisiju, lai izmeklētu apsūdzības par nopietniem cilvēktiesību pārkāpumiem, kas veikti Kotdivuārā pēc 2010. gada 28. novembra vēlēšanām;

  J.   tā kā 30. martā Padome pieņēma rezolūciju Nr. 1975, ar ko nosaka mērķtiecīgas sankcijas pret Gbagbo un četriem viņa līdzgaitniekiem, tostarp viņa sievu, turklāt rezolūcijā arī atzinīgi vērtētas ĀS un ECOWAS politiskās iniciatīvas nolūkā rast risinājumu situācijai Kotdivuārā un visas puses aicinātas ievērot ĀS ieteikto vispārējo politisko risinājumu; tā kā Drošības padomes rezolūcijā ir atbalstīts Āfrikas MDP lēmums iecelt augsto pārstāvi un visas puses ir aicinātas pilnībā sadarboties ar viņu,

  1.  pauž bažas par plašo vardarbību Kotdivuārā un par kritisko humanitāro situāciju gan Kotdivuārā, gan Libērijā; aicina visas puses nekavējoties atļaut piekļūt iedzīvotājiem, kam nepieciešama palīdzība, un aicina starptautisko sabiedrību dāsni piešķirt resursus, kas nepieciešami šīs ārkārtas situācijas risināšanai;

  2.  mudina visus Kotdivuāras politiskos un bruņotos spēkus respektēt tautas gribu, ko atspoguļo Neatkarīgās vēlēšanu komisijas pasludinātie un ANO ģenerālsekretāra īpašā pārstāvja apstiprinātie 28. novembra balsojuma rezultāti; mudina visas puses ievērot maksimālu savaldību, atturēties no atriebības un pirmām kārtām ievērot visas nācijas intereses; aicina bijušo prezidentu Laurent Gbagbo nekavējoties nodot varu prezidentam Ouattara, lai varētu notikt valsts institūciju pilnīga nodošana likumīgās varas iestādēm;

  3.  pauž nožēlu par vardarbīgajām sadursmēm pēc Kotdivuāras prezidenta vēlēšanu otrās kārtas rezultātu pasludināšanas un izsaka vispatiesāko solidaritāti šajā vardarbībā cietušajām personām un viņu ģimenēm; pauž nožēlu par politiskajiem šķēršļiem un mēģinājumiem iebiedēt Neatkarīgās vēlēšanu komisijas locekļus;

  4.  stingri atbalsta ĀS un ECOWAS centienus nepieļaut vardarbību un nodrošināt likumīgās valdības atzīšanu;

  5.  atbalsta ES lēmumu noteikt sankcijas pret Laurent Gbagbo un atzinīgi vērtē ES Padomes lēmumu veikt mērķtiecīgus pasākumus pret tiem, kas traucē miera procesu un tautas samierināšanu, un it īpaši tiem, kas apdraud vēlēšanu procesa iznākumu; aicina AP/PV Catherine Ashton pēc iespējas drīz nākt klajā ar iniciatīvām, lai atbalstītu demokrātiski ievēlētās varas iestādes Kotdivuārā;

  6.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, AP/PV Catherine Ashton, ANO Drošības padomei, ANO ģenerālsekretāram, ANO operācijai Kotdivuārā, Āfrikas Savienības institūcijām, ECOWAS, ĀKK un ES Apvienotajai parlamentārajai asamblejai un ES dalībvalstīm.