Predlog resolucije - B7-0257/2011Predlog resolucije
B7-0257/2011

  PREDLOG RESOLUCIJE o Slonokoščeni obali

  4. 4. 2011

  ob zaključku razprave o izjavi podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko
  v skladu s členom 110(2) poslovnika

  Fiorello Provera, Oreste Rossi, Giancarlo Scottà, Niki Cavela (Niki Tzavela), Nikolaos Salavrakos, Jaroslav Paška, Rolandas Paksas, Juozas Imbrasas v imenu skupine EFD

  Postopek : 2011/2656(RSP)
  Potek postopka na zasedanju
  Potek postopka za dokument :  
  B7-0257/2011
  Predložena besedila :
  B7-0257/2011
  Sprejeta besedila :

  B7‑0257/2011

  Resolucija Evropskega parlamenta o Slonokoščeni obali

  Evropski parlament,

  –   ob upoštevanju svojih predhodnih resolucij o Slonokoščeni obali,

  –   ob upoštevanju sklepa Sveta 2011/71/SZVP z dne 31. januarja 2011 o spremembi sklepa 2010/656/SZVP o podaljšanju omejevalnih ukrepov proti Slonokoščeni obali,

  –   ob upoštevanju sklepa Sveta 2011/18/SZVP z dne 14. januarja 2011 o spremembi sklepa Sveta 2010/656/SZVP o podaljšanju omejevalnih ukrepov proti Slonokoščeni obali,

  –   ob upoštevanju sklepa Sveta 2011/17/SZVP z dne 11. januarja 2011 o spremembi sklepa Sveta 2010/656/SZVP o podaljšanju omejevalnih ukrepov proti Slonokoščeni obali,

  –   ob upoštevanju sklepa Sveta 2010/801/SZVP z dne 22. decembra 2010 o spremembi sklepa Sveta 2010/656/SZVP o podaljšanju omejevalnih ukrepov proti Slonokoščeni obali,

  –   ob upoštevanju sklepa Sveta 2010/656/SZVP z dne 29. oktobra 2010 o podaljšanju omejevalnih ukrepov proti Slonokoščeni obali,

  –   ob upoštevanju določb volilnega zakonika Slonokoščene obale, zlasti zakona št. 2001-303 in uredbe št. 2008-133, zlasti njenega 64. člena,

  –   ob upoštevanju vmesnega poročila misije EU za opazovanje volitev,

  –   ob upoštevanju izjave skupne parlamentarne skupščine AKP-EU, ki je bila sprejeta 3. decembra 2010 v Kinšasi,

  –   ob upoštevanju izjav visoke predstavnice/podpredsednice Catherine Ashton o razmerah v Slonokoščeni obali,

  –   ob upoštevanju izjave generalnega sekretarja ZN z dne 31. marca 2011,

  –   ob upoštevanju resolucije varnostnega sveta ZN št. 1975, sprejete 30. marca 2011, ki uvaja sankcije proti Laurentu Gbagboju in njegovemu krogu,

  –   ob upoštevanju člena 110(2) svojega poslovnika,

  A. ker so se varnostne razmere v Slonokoščeni obali še naprej poslabševale, čeprav je Afriška unija 10. marca potrdila podporo Alassanu Dramanu Ouattaraju, ki je splošno priznan kot zmagovalec predsedniških volitev 28. novembra 2010,

  B.  ker so se oboroženi spopadi med Gbagbojevimi silami in nekdanjo uporniško skupino Forces Nouvelles stopnjevali in ker sta obe strani uporabljali težko orožje, kar je povzročilo številne žrtve – poročajo o 462 ubitih – in precejšnje poslabšanje humanitarnih razmer,

  C. ker Urad visokega komisarja ZN za begunce (UNHCR) poroča, da je zaradi povolilnega nasilja razseljenih skoraj milijon oseb; ker naj bi se več kot 90.000 beguncev iz Slonokoščene obale zateklo v Liberijo; ker sta obe nasprotni politični strani v Slonokoščenih obali odgovorni za ksenofobijo in etnične napade,

  D. ker so 3. marca varnostne sile, zveste Gbagboju, med demonstracijami v okraju Abobo mesta Abidžan, na katerih je na stotine žensk protestiralo proti Gbagbojevemu vztrajanju na oblasti, streljale na sedem žensk in jih ubile; ker so 17. marca sile, zveste Gbagboju, na tržnici v istem okraju s topovi streljale v množico, pri čemer je bilo ubitih več kot 25 civilistov, več kot 40 pa jih je bilo ranjenih,

  E.  ker je mirovni in varnostni svet Afriške unije 10. marca sprejel priporočila svoje delovne skupine na visoki ravni glede reševanja krize v Slonokoščeni obali, pri tem pa potrdil, da je Ouattara edini legitimni predsednik države, in sklenil, da naj vodi vlado narodne enotnosti, v kateri bodo tudi privrženci Gbagboja; ker je mirovni in varnostni svet še zahteval, naj predsednik komisije Afriške unije imenuje visokega predstavnika za uresničevanje splošne politične rešitve, ki jo je predlagala delovna skupina; ker so Gbagbojevi privrženci odločitev Afriške unije zavrnili,

  F.  ker je Gbagbojev tabor 18. marca pozval k notranjem dialogu v Slonokoščeni obali in k opustitvi nasilja; ker je Gbagbojev minister za mladino Charles Blé Goudé (ki je na seznamu sankcij varnostnega sveta že od leta 2006) kljub temu pozneje pozval mlade prebivalce Slonokoščene obale, naj se množično pridružijo vojski, da bi „Slonokoščeno obalo osvobodili razbojnikov“,

  G. ker je glavni tožilec Mednarodnega kazenskega sodišča (ICC) Luis Moreno-Ocampo 21. marca za televizijsko mrežo BBC izjavil, da sodišče zbira informacije o domnevnih vojnih zločinih v Slonokoščeni obali,

  H. ker je Ekonomska skupnost zahodnoafriških držav (ECOWAS) 24. marca pozvala varnostni svet, naj razširi mandat operacije UNOCI, da bo „misija lahko uporabila vsa potrebna sredstva za zaščito življenj in premoženja ter omogočila takojšnjo predajo oblasti Ouattaraju”, pa tudi „sprejme strožje in usmerjene mednarodne sankcije“ proti Gbagboju in njegovim privržencem,

  I.   ker je svet ZN za človekove pravice 25. marca sklenil v Slonokoščeno obalo napotiti neodvisno preiskovalno komisijo, ki bo raziskala domnevne hude zlorabe in kršitve človekovih pravic v tej državi po volitvah 28. novembra 2010,

  J.   ker je varnostni svet ZN 30. marca sprejel resolucijo št. 1975, ki uvaja sankcije proti Gbagboju in njegovim štirim pomočnikom, med drugim njegovi ženi: v tej resoluciji pozdravlja tudi politične pobude Afriške unije in skupnosti ECOWAS za ureditev razmer v Slonokoščeni obali ter poziva vse strani, naj si prizadevajo za splošno politično rešitev, ki jo je predlagala Afriška unija; ker resolucija varnostnega sveta ZN podpira odločitev mirovnega in varnostnega sveta Afriške unije o imenovanju visokega predstavnika, in vse strani poziva, naj polno sodelujejo z njim,

  1.  je zaskrbljen zaradi razmaha nasilja v Slonokoščeni obali in zaradi kritičnih humanitarnih razmer tako v Slonokoščeni obali kot v Liberiji; poziva vse strani, naj nemudoma dovolijo dostop do prebivalcev v stiski, in poziva mednarodno skupnost, naj radodarno prispeva k sredstva, potrebna za odzivanje na to krizno situacijo;

  2.  poziva vse politične in oborožene sile v Slonokoščeni obali, naj spoštujejo voljo ljudstva, ki je bila izražena z izidi volitev 28. novembra 2010, kot jih je objavila neodvisna volilna komisija in potrdil posebni predstavnik generalnega sekretarja ZN; poziva vse strani, naj se čim bolj brzdajo, naj ne podpihujejo maščevanja in naj najprej upoštevajo interese celotnega naroda; poziva prejšnjega predsednika Laurenta Gbagboja, naj nemudoma preda oblast predsedniku Ouattaraju, da bo omogočil popoln prenos državnih institucij na legitimne oblasti;

  3.  obžaluje nasilne spopade po razglasitvi rezultatov drugega kroga predsedniških volitev v Slonokoščeni obali ter izraža globoko solidarnost z žrtvami in njihovimi družinami; obžaluje tudi politično oviranje in poskuse ustrahovanja članov neodvisne volilne komisije;

  4.  odločno podpira prizadevanja Afriške unije in skupnosti ECOWAS za preprečevanje nasilja in priznanje zakonite vlade;

  5.  podpira odločitev EU, da uvede sankcije proti Laurentu Gbagboju, in pozdravlja odločitev Sveta EU o sprejetju ukrepov proti tistim, ki ovirajo mirovni proces in narodno spravo, zlasti tistim, ki ogrožajo izide volilnega procesa; poziva visoko predstavnico in podpredsednico Catherine Ashton, naj karseda hitro predstavi nove pobude v podporo demokratično izvoljenih oblasti v Slonokoščeni obali;

  6.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu EU in Komisiji, visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko/podpredsednici Evropske komisije Catherine Ashton, varnostnemu svetu in generalnemu sekretarju Združenih narodov, operaciji Združenih narodov v Slonokoščeni obali (UNOCI), institucijam Afriške unije, Ekonomski skupnosti zahodnoafriških držav (ECOWAS), parlamentarni skupščini AKP-EU in državam članicam EU.