Предложение за резолюция - B7-0260/2011Предложение за резолюция
B7-0260/2011

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно положението в Кот д’Ивоар

4.4.2011

за приключване на разисквания по изявление на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност
внесено съгласно член 110, параграф 2 от Правилника на дейността

Cristian Dan Preda, Filip Kaczmarek, Michèle Striffler, Bernd Posselt, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu от името на групата PPE

Вж. също предложението за обща резолюция RC-B7-0256/2011

Процедура : 2011/2656(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
B7-0260/2011
Внесени текстове :
B7-0260/2011
Гласувания :
Приети текстове :

B7‑0260/2011

Резолюция на Европейския парламент относно положението в Кот д’Ивоар

Европейският парламент,

 като взе предвид предишните си резолюции относно Кот д’Ивоар, и по-специално резолюцията си от 16 декември 2010 г.,

 като взе предвид съответните резолюции на Съвета за сигурност на ООН относно Кот д’Ивоар, по-конкретно Резолюции 1946 и 1951 (2010 г.), Резолюции 1967, 1968 и 1975 (2011 г.),

 като взе предвид изявленията на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност/заместник-председател на Европейската комисия Catherine Ashton относно положението в Кот д’Ивоар, по-конкретно изявленията от 3, 10, 12 и 19 март 2011 г.,

 като взе предвид заключенията относно Кот д’Ивоар, приети на заседанието на Съвета по външни работи на ЕС на 3065-то му заседание от 31 януари 2011 г.,

 като взе предвид Решение 2011/18/ОВППС на Съвета и Регламент (ЕC) № 25/2011 на Съвета от 14 януари 2011 година за налагане на замразяване на имуществото и определяне на допълнителни лица и стопански субекти, подложени на ограничителни мерки в Кот д’Ивоар,

 като взе предвид решението, прието от Съвета за мир и сигурност на Африканския съюз в Адис Абеба на 10 март 2011 г.,

 като взе предвид изявленията на Съвета за сигурност на ООН относно Кот д’Ивоар от 3 и 11 март 2011 г.,

 като взе предвид съвместното изявление на съпредседателите на Парламентарната асамблея АКТБ-ЕС, представено на 18 март 2011 г., в което се осъжда насилието и нарушаването на правата на човека в Кот д’Ивоар,

 като взе предвид изявлението на председателя Jerzy Buzek на 18 март 2011 г., в което се призовава за прекратяване на насилието срещу цивилното население в Кот д’Ивоар,

 като взе предвид резолюцията относно положението в Кот д’Ивоар, приета на 25 март 2011 г. в Абуджа от държавните и правителствени ръководители на Икономическата общност на западноафриканските държави (ECOWAS),

 като взе предвид резолюцията на Съвета по правата на човека на ООН от 25 март 2011 г., която учредява международна анкетна комисия за разследване на нарушения на правата на човека в Кот д’Ивоар след президентските избори,

–   като взе предвид член 110, параграф 2 от своя правилник,

A. като има предвид, че неотдавнашните събития в Северна Африка и Близкия изток не следва да засенчват бедственото положение в Кот д’Ивоар; като има предвид, че през последните четири месеца страната е потопена в дълбока политическа криза, произтичаща от отказа на досегашния президент Лоран Гбагбо да предаде властта на законния президент Аласан Уатара, въпреки факта, че последният спечели президентските избори през ноември 2010 г. и беше признат за президент от международната общност, след като ООН удостовери резултатите,

Б.  като има предвид, че от средата на февруари сраженията са се увеличили както в столицата, така и в западната част на страната, като обезпокоителни доклади посочват нарастваща употреба на тежка артилерия от силите, поддържащи Лоран Гбагбо, срещу цивилното население; като има предвид, че през последните дни републиканските сили на президент Уатара започнаха широко настъпление с цел възстановяването му на власт и придобиха контрол над няколко важни области, включително политическата столица Ямусукро и Сан Педро – основно пристанище за износ на какао, и в момента обсаждат икономическата столица Абиджан,

В.  като има предвид, че според източниците на ООН в Кот д’Ивоар има около 500 жертви от декември 2010 г. досега; като има предвид, че броят на жертвите вероятно е много по-голям, тъй като насилието във вътрешността на страната не винаги е отразено в печата,

Г.  като има предвид, че по отношение на положението в Кот д’Ивоар съществува риск то да ескалира в гражданска война и поради това положението представлява сериозна заплаха за регионалния мир и стабилност,

Д. като има предвид, че на 3 март 2011 г. силите на Лоран Гбагбо откриха огън по мирна манифестация на жени в подкрепа на президент Уатара, проведена в Абиджан, в резултат на която 7 жени бяха убити и много ранени,

Е.  като има предвид, че върховният комисар на ООН Navi Pillay посочи вследствие на бруталното бомбардиране на пазара в Абобо на 18 март 2011 г. от сили, поддържащи г-н Гбагбо, че атаките срещу цивилното население може да представляват престъпления срещу човечеството,

Ж. като има предвид, че операцията на ООН в Кот д’Ивоар постоянно е обект на заплахи и атаки от силите за сигурност, поддържащи Гбагбо, като същевременно бившият президент използва пламенна реторика за подбуждане към насилие срещу силите на ООН и чужденците, пребиваващи в Кот д’Ивоар; като има предвид, че няколко миротворци на ООН бяха сериозно ранени или дори взети като заложници,

З.  като има предвид, че доклад на значима неправителствена организация, представен в средата на март, осъди зверствата, извършени от силите за сигурност и военните части, поддържащи г-н Гбагбо, включително случаи на сексуално насилие, насилствено отвличане и извънсъдебни екзекуции, прекомерна и безсистемна употреба на сила срещу цивилното население, като престъпления срещу човечеството,

И. като има предвид, че е г-жа Fatou Bensouda, заместник-прокурор в Международния наказателен съд (МНС), наскоро заяви, че съдът разполага с достатъчно информация за образуване на наказателно производство срещу г-н Гбагбо, като същевременно подчерта, че положението със сигурността представлява сериозно предизвикателство за провеждането на разследване и за защитата на свидетелите,

Й. като има предвид, че спазването на принципите на правовата държава продължава да се влошава в Кот д’Ивоар; като има предвид, че вследствие на обявяването на резултатите беше прекратено излъчването на всички чуждестранни информационни канали; като има предвид, че радиостанциите ONUCI FM, RFI и BBC наскоро бяха забранени в страната, като същевременно публикуването на няколко вестника, поддържащи президент Уатара, беше спряно,

К. като има предвид, че икономическият сектор на Кот д’Ивоар се влошава критично, тъй като Лоран Гбагбо пристъпи към незаконна национализация в банковия сектор и сектора на производство на какао, както и към произволно отчуждаване на пари и частно имущество, като има предвид, че МВФ предупреди наскоро за сериозните икономически последици от положението в Кот д’Ивоар за целия регион на Западна Африка,

Л. като има предвид, че Африканският съюз потвърди Аласан Уатара като законен победител в президентските избори и прие препоръките на Работната група на високо равнище за общо политическо разрешаване на кризата в Кот д’Ивоар, настъпила след изборите,

М. като има предвид, че поради обстановката на насилие, обхванало страната, около 1 милион души са разселени както в международен план, така и в съдените държави като Либерия, Гана, Того, Мали и Гвинея,

Н. като има предвид, че на 17 март 2011 г. Европейската комисия увеличи петократно хуманитарната помощ на ЕС за Кот д’Ивоар; като има предвид обаче, че бедственото хуманитарно положение на място изисква мобилизация на допълнителни средства, тъй като достъпът до храна, медикаменти и основни стоки става все по-трудно за много жители на Кот д’Ивоар,

О. като има предвид, че единодушно приетата Резолюция 1975 (2011 г.) на Съвета за сигурност на ООН призовава настоятелно г-н Гбагбо да освободи незабавно поста, както и за незабавно прекратяване на насилието срещу цивилното население, като същевременно налага финансови санкции и санкции по отношение на пътуването срещу г-н Гбагбо, неговата съпруга и трима сподвижници,

П. като има предвид, че според ООН силите, поддържащи Уатара, са били обвинени в извършване на масови убийства в западната част на страната, най-вече в Duékoué, които са причинили около 330 жертви,

1.  изразява дълбоката си загриженост от влошаването на положението в Кот д’Ивоар четири месеца след втория тур на президентските избори и от опасността от ескалиране в гражданска война;

2.  припомня, че единственият източник на демократична легитимност са всеобщите избори и че изборът на Аласан Уатара отразява суверенната воля на народа на Кот д’Ивоар; настоятелно призовава всички институции в Кот д’Ивоар, включително силите му за отбрана и сигурност, да се подчинят незабавно на властта на демократично избрания президент Уатара и неговото правителство;

3.  осъжда опитите на бившия президент Гбагбо и неговите поддръжници да узурпират с насилие волята на народа на Кот д’Ивоар; призовава отново г-н Гбагбо да отстъпи властта и незабавно да я предаде на Аласан Уатара; приветства в тази връзка приемането на Резолюция 1975 (2011 г.), в която Съветът за сигурност на ООН направи най-решителното си заявление след започване на кризата в Кот д’Ивоар след изборите,

4.  осъжда най-решително ескалацията на насилието в Кот д’Ивоар и изразява дълбоко съжаление от последвалата значителна загуба на човешки живот, както и от нарушенията на правата на човека и международното хуманитарно право, които според докладите са извършени срещу цивилното население от силите, поддържащи Гбагбо, включително и сексуално насилие; отбелязва, че според Съвета за сигурност на ООН тези деяния може да се квалифицират като престъпления срещу човечеството; подчертава, че насилието срещу цивилното население, включително жени, деца и международно разселени лица, няма да бъде толерирано и трябва да се прекрати незабавно; изразява твърдото си противопоставяне срещу всяко използване на медиите за подбуждане към омраза; призовава за премахване на всички ограничения върху упражняването на правото на свобода на словото;

5.  изразява дълбоката си загриженост от докладите на ООН, които посочват извършването на масови убийства от сили, поддържащи Уатара, в западната част на страната, особено в Duékoué; отново осъжда решително всеки акт на насилие срещу цивилното население; призовава за незабавно, независимо и прозрачно разследване на тези деяния и настоява отговорните лица да бъдат държани отговорни за престъпленията си;

6.  настоява, че не може да има безнаказаност и че не следва да се спестят усилия, за да се открият и подведат под отговорност, включително и на международно равнище, всички лица, които са отговорни за престъпления срещу цивилното население; приветства в тази връзка създаването на анкетна комисия на Съвета по правата на човека на ООН; отбелязва, че Съветът за сигурност на ООН посочи, че МНС може да вземе решение относно компетентността си по отношение на положението в Кот д’Ивоар; призовава всички участници в Кот д’Ивоар да сътрудничат на тези органи, за да може да се раздаде правосъдие;

7.  изразява дълбока загриженост от влошаването на хуманитарното положение в Кот д’Ивоар и съседните страни, особено в Либерия; призовава всички участници в Кот д’Ивоар да гарантират безопасен и безпрепятствен достъп за хуманитарните организации на място; призовава за бързо предприемане на международни политически действия за разрешаване на неотложните хуманитарни нужди на жителите на Кот д’Ивоар и за предотвратяване на нова миграционна криза в региона;

8.  осъжда решително проявите на сплашване и възпрепятстване, насочени срещу операцията на ООН в Кот д’Ивоар, и призовава в тази връзка г-н Гбагбо незабавно да прекрати подбуждането към омраза, както и всички деяния, които застрашават безопасността на персонала на ООН на място;

9.  приветства допълнителните санкции, състоящи се във визова забрана и замразяване на имуществото, приети от Съвета на ЕС срещу всички физически и юридически лица, които се противопоставят на законната власт на президента, възпрепятстват предаването на властта и предоставят финансова помощ на бившия президент Гбагбо;

10. приветства факта, че Резолюция на Съвета за сигурност на ООН 1975 (2011 г.) припомни разрешаването и изрази пълната подкрепа на Съвета за сигурност за операцията на Обединените нации в Кот д’Ивоар по отношение на използването на всички необходими средства, с цел операцията да изпълни мандата си за защита на цивилното население, включително за да се предотврати по-нататъшно използване на тежки оръжия; призовава в тази връзка за бързо и значително укрепване на капацитета на операцията на ООН в Кот д’Ивоар, за да се осигури ефективна защита на цивилното население в Кот д’Ивоар;

11. приветства и подкрепя усилията за посредничество под егидата на Африканския съюз и Икономическата общност на западноафриканските държави (ECOWAS) и призовава отново всички политически сили в Кот д’Ивоар да подкрепят активно мирния преход и по този начин да избегнат допълнителни кръвопролития;

12. изразява подкрепата си за плана на Африканския съюз за цялостно мирно разрешаване на кризата, включително и създаването на правителство на национално обединение от президента Уатара; призовава г-н Гбагбо да прекрати възпрепятстването по отношение на изпълнението на този план; подчертава в този контекст, че всички африкански страни трябва да покажат единство и да действат по съгласуван начин, за да може да се възстанови мирът в Кот д’Ивоар;

13. призовава Европейската комисия и държавите-членки да координират усилията си с други международни дарители, за да се отговори адекватно на хуманитарната криза в Кот д’Ивоар и съседните страни;

14. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета на ЕС и на Комисията, на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност/заместник-председател на Европейската комисия Catherine Ashton, на Съвета за сигурност на ООН и на генералния секретар на ООН, на операцията на Обединените нации в Кот д’Ивоар, на институциите на Африканския съюз, на Икономическата общност на западноафриканските държави (ECOWAS), на Парламентарната асамблея АКТБ-ЕС и на правителствата на държавите-членки.