Πρόταση ψηφίσματος - B7-0260/2011Πρόταση ψηφίσματος
B7-0260/2011

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με την κατάσταση στην ακτή Ελεφαντoστού

4.4.2011

εν συνεχεία δήλωσης της Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για τις Εξωτερικές Υποθέσεις και την Πολιτική Ασφάλειας
σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού

Cristian Dan Preda, Filip Kaczmarek, Michèle Striffler, Bernd Posselt, Monica Macovei, Elena Basescu εξ ονόματος της Ομάδας PPE

Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B7-0256/2011

Διαδικασία : 2011/2656(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
B7-0260/2011
Κείμενα που κατατέθηκαν :
B7-0260/2011
Ψηφοφορία :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

B7‑0260/2011

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάσταση στην ακτή Ελεφαντoστού

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

 έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του για την Ακτή Ελεφαντοστού και ιδιαίτερα εκείνο της 16ης Δεκεμβρίου 2010,

 έχοντας υπόψη τα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών για την Ακτή του Ελεφαντοστού και ιδιαίτερα τα ψηφίσματα 1946 και 1951 (2010), και 1967 ,1968 και 1975 (2011),

 έχοντας υπόψη τις δηλώσεις της ΥΕ/Α Βαρόνης Catherine Ashton για την κατάσταση στην Ακτή Ελεφαντοστού και ιδιαίτερα εκείνες στις 3, 10, 12 και 19 Μαρτίου 2011,

 έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα για την Ακτή Ελεφαντοστού που ενέκρινε το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων κατά την 3065η συνεδρίαση στις 31 Ιανουαρίου 2011,

 έχοντας υπόψη την απόφαση του Συμβουλίου της ΕΕ 2011/18/ΚΕΠΑ και τον Κανονισμό του Συμβουλίου 25/2011 της 14 Ιανουαρίου 2011 που επιβάλει το πάγωμα των περιουσιακών στοιχείων και ορίζει την επιβολή συγκεκριμένων περιοριστικών μέτρων κατά ορισμένων προσώπων και οντοτήτων ενόψει της κατάστασης στην Ακτή Ελεφαντοστού,

 έχοντας υπόψη την απόφαση που ελήφθη στην Αντίς Αμπέμπα στις 10 Μαρτίου 2011 από το Συμβούλιο Ειρήνης και Ασφαλείας της Αφρικανικής Ένωσης,

 έχοντας υπόψη τις δηλώσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών για την Ακτή Ελεφαντοστού στις 3 και 11 Μαρτίου 2011,

 έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση των Συμπροέδρων της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης ΑΚΕ - ΕΕ στις 18 Μαρτίου 2011 δια της οποίας καταδικάζεται η βία και η παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ακτή Ελεφαντοστού,

 έχοντας υπόψη τη δήλωση του Προέδρου του Jerzy Buzek στις 18 Μαρτίου 2011 δια της οποίας απευθύνεται έκκληση να τερματιστούν όλες οι βιαιοπραγίες σε βάρος πολιτών στην Ακτή Ελεφαντοστού,

 έχοντας υπόψη το ψήφισμα για την κατάσταση στην Ακτή Ελεφαντοστού που ενεκρίθη στις 25 Mαρτίου 2011 στην Αμπούγια από την Αρχή Αρχηγών Κρατών και Κυβερνήσεων της ECOWAS,

 έχοντας υπόψη το ψήφισμα του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών της 25ης Μαρτίου 2011, για τη συγκρότηση διεθνούς ερευνητικής επιτροπής προκειμένου να διερευνήσει τις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ακτή Ελεφαντοστού μετά τις προεδρικές εκλογές,

–   έχοντας υπόψη το Άρθρο 110 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

A. λαμβάνοντας υπόψη τα πρόσφατα γεγονότα στη Βόρειο Αφρική και τη Μέση Ανατολή δεν θα έπρεπε να επισκιάζουν τη δεινή κατάσταση στην Ακτή Ελεφαντοστού· ότι κατά τους τελευταίους τέσσερις μήνες η χώρα βυθίστηκε σε βαθειά πολιτική κρίση που απορρέει από την άρνηση του σημερινού Προέδρου Laurent Gbagbo να παραδώσει την εξουσία στο νόμιμο Πρόεδρο Alassane Ouattara, παρά το γεγονός ότι ο τελευταίος κέρδισε τις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου 2010 και αναγνωρίστηκε ως Πρόεδρος από τη Διεθνή Κοινότητα κατόπιν πιστοποίησης του εκλογικού αποτελέσματος από τα Ηνωμένα Έθνη·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι από τα μέσα Φεβρουαρίου οι μάχες εντάθηκαν τόσο στην πρωτεύουσα όσο και στο δυτικό τμήμα της χώρας με ανησυχητικές εκθέσεις που δείχνουν αυξημένη χρήση βαρέως πυροβολικού εναντίον άμαχου πληθυσμού από τις δυνάμεις του Laurent Gbagbo· ότι κατά τις τελευταίες ημέρες οι δημοκρατικές δυνάμεις του Προέδρου Ouattara εξαπέλυσαν ευρεία επίθεση με στόχο την αποκατάσταση της εξουσίας τους, κατέλαβαν τον έλεγχο διαφόρων σημαντικών περιοχών, περιλαμβανομένης της πολιτικής πρωτεύουσας Γιαμουσούκρο και Σαν Πέδρο- βασικός λιμένας για τις εξαγωγές κακάο - και πλησιάζουν σήμερα την πολιτική πρωτεύουσα Αμπιτζάν,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με πηγές του ΟΗΕ χάθηκαν 500 περίπου ζωές στην Ακτή Ελεφαντοστού από το Δεκέμβριο 2010· ότι ο αριθμός των θανάτων πιθανολογείται ότι είναι πολύ ανώτερος δεδομένου ότι οι βιαιοπραγίες που σημειώνονται στο εσωτερικό της χώρας δεν αναφέρονται πάντοτε στον τύπο,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάσταση στην Ακτή Ελεφαντοστού κινδυνεύει να μεταβληθεί σε εμφύλιο πόλεμο αποτελώντας ως εκ τούτου σοβαρή απειλή για την περιφερειακή ειρήνη και σταθερότητα,

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 3 Mαρτίου 2011, οι δυνάμεις του Laurent Gbagbo άνοιξαν πυρ σε διαδήλωση αποτελούμενη αποκλειστικά από γυναίκες που υποστήριξε τον Πρόεδρο Ouattara η οποία πραγματοποιήθηκε στο Αμπιτζάν με αποτέλεσμα τον θάνατο 7 γυναικών και τον τραυματισμό πολλών άλλων,

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Ύπατος Επίτροπος των Ηνωμένων Εθνών Navi Pillay ανέφερε, μετά τη βίαιη επίθεση στην αγορά του Abobo στις 18 Μαρτίου 2011 από δυνάμεις πιστές στον κ. Gbagbo, ότι οι επιθέσεις σε βάρος αμάχων θα έπρεπε να συνιστούν εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας,

Ζ   λαμβάνοντας υπόψη ότι η Αποστολή των Ηνωμένων Εθνών στην Ακτή Ελεφαντοστού (ONUCI) απετέλεσε διαρκώς αντικείμενο απειλών και επιθέσεων από τις δυνάμεις ασφαλείας που πρόσκεινται στον Gbagbo, ενώ ο πρώην Πρόεδρος υιοθέτησε μια εμπρηστική ρητορική που παροτρύνει στη βία εναντίον των δυνάμεων των Ηνωμένων Εθνών και των ξένων στην Ακτή Ελεφαντοστού· ότι διάφορα μέλη της ειρηνευτικής δύναμης του ΟΗΕ τραυματίστηκαν σοβαρά ή ακόμη και κρατήθηκαν ως όμηροι,

H. λαμβάνοντας υπόψη ότι μια έκθεση εξέχουσας ΜΚΟ στα μέσα Μαρτίου κατήγγειλε τις βιαιότητες που διεπράχθησαν από τις δυνάμεις ασφαλείας και τις παρακρατικές δυνάμεις που πρόσκεινται στον κ. Gbagbo, περιλαμβανομένων των περιπτώσεων σεξουαλικής βίας, εξαφανίσεων δια της βίας και εκτελέσεων χωρίς δίκη, υπερβολικής και αδιάκριτης χρήσης βίας σε βάρος άμαχου πληθυσμού που θεωρούνται εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας,

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κ. Fatou Bensouda, Αντιεισαγγελέας του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου δήλωσε πρόσφατα ότι το Δικαστήριο έχει επαρκείς πληροφορίες για να κινήσει διαδικασίες σε βάρος του κ. Gbagbo, υπογραμμίζοντας ταυτόχρονα ότι η κατάσταση από πλευράς ασφαλείας θέτει σοβαρές προκλήσεις για τη διεξαγωγή ερευνών και την προστασία των μαρτύρων,

Ι.   λαμβάνοντας υπόψη το κράτος δικαίου εξακολουθεί να χειροτερεύει στην Ακτή Ελεφαντοστού· ότι μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, η μετάδοση όλων των ξένων ενημερωτικών διαύλων ανεστάλη· ότι πιο πρόσφατα απαγορεύθηκε η είσοδος στη χώρα των ραδιοφωνικών σταθμών ONUCI FM, RFI και BBC ενώ η έκδοση διαφόρων εφημερίδων που πρόσκεινται στον Πρόεδρο Ouattara έχει διακοπεί,

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο οικονομικός τομέας της χώρας χειροτερεύει σε δραματικό βαθμό δεδομένου ότι ο Laurent Gbagbo έχει προχωρήσει σε παράνομες εθνικοποιήσεις στον τομέα των τραπεζών και του κακάο καθώς και σε αυθαίρετες κατασχέσεις χρημάτων και ιδιωτικής ιδιοκτησίας· ότι το ΔΝΤ προειδοποίησε πρόσφατα για τις σοβαρές οικονομικές συνέπειες της κατάστασης στην Ακτή Ελεφαντοστού για το σύνολο της περιοχής της Δυτικής Αφρικής ,

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Αφρικανική Ένωση κήρυξε και πάλι τον Alassane Outarra ως νόμιμο νικητή των προεδρικών εκλογών και ενέκρινε τις συστάσεις της Ομάδας Υψηλού Επιπέδου για μια συνολική πολιτική λύση στη μετεκλογική κρίση στην Ακτή Ελεφαντοστού,

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι λόγω του κλίματος τρόμου που επικρατεί στη χώρα, 1 εκατ. περίπου άτομα έχει εκτοπιστεί τόσο εσωτερικά όσο και σε γειτονικές χώρες όπως η Λιβηρία, Γκάνα, Τόγκο, Μάλι και Γουινέα,

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 17 Μαρτίου 2011 η Επιτροπή πενταπλασίασε την ανθρωπιστική βοήθεια της ΕΕ προς την Ακτή Ελεφαντοστού· ότι ωστόσο, η δεινή από ανθρωπιστικής πλευράς κατάσταση που επικρατεί στη χώρα απαιτεί την κινητοποίηση πρόσθετων πόρων, δεδομένου ότι η πρόσβαση στα τρόφιμα, φάρμακα και βασικά αγαθά γίνεται όλο και πιο δύσκολη για πολλούς Ιβοριανούς,

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι με το ψήφισμα που ενέκρινε ομόφωνα το Συμβούλιο Ασφαλείας Ηνωμένων Εθνών (ΣΑΗΕ) 1975(2011) καλείται επειγόντως ο κ. Gbagbo να παραδώσει αμέσως την εξουσία και ζητείται ο άμεσος τερματισμός της βίας σε βάρος πολιτών επιβάλλοντας ταυτόχρονα στοχευμένες οικονομικές και ταξιδιωτικές κυρώσεις κατά του κ. Gbagbo, της συζύγου του και τριών συνεταίρων,

ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με τον ΟΗΕ οι δυνάμεις που πρόσκεινται στον Ouattara κατηγορήθηκαν για σφαγές στο νότιο τμήμα της χώρας ιδιαίτερα στην Ντουκουέ (Duékoué), με αποτέλεσμα 330 περίπου νεκρούς,

1.  εκφράζει τη βαθειά του ανησυχία για τη χειροτέρευση της κατάστασης στην Ακτή Ελεφαντοστού τέσσερις μήνες μετά το δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών και τον κίνδυνο να υποτροπιάσει η κατάσταση αυτή σε εμφύλιο πόλεμο·

2.  υπενθυμίζει ότι η μόνη πηγή δημοκρατικής νομιμότητας είναι η καθολική ψηφοφορία και ότι η εκλογή του Alassane Ouattara αντικατοπτρίζει την κυρίαρχη βούληση του λαού της Ακτής Ελεφαντοστού· καλεί επειγόντως όλους τους θεσμούς της χώρας, περιλαμβανομένου του στρατού και των δυνάμεων ασφαλείας της Ακτής Ελεφαντοστού (FDSCI) να αναγνωρίσουν χωρίς καθυστέρηση την εξουσία του δημοκρατικά εκλεγμένου Προέδρου Ouattara και της κυβέρνησής του·

3.  καταδικάζει τις απόπειρες του πρώην Προέδρου Gbagbo και των υποστηριχτών του να υφαρπάξουν δια της βίας την εξουσία παρά τη βούληση του λαού της χώρας· επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς τον κ. Gbagbo να παραιτηθεί και να παραδώσει αμέσως την εξουσία Alassane Ouattara· χαιρετίζει σχετικά την έγκριση του ψηφίσματος 1975(2011), δια του οποίου το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών προέβη στην εντονότερη δήλωσή του από τις αρχές της μετεκλογικής κρίσης στην Ακτή Ελεφαντοστού, καλώντας τον κ. Gbagbo να παραιτηθεί αμέσως·

4.  καταδικάζει με τους εντονότερους δυνατούς όρους την κλιμάκωση της βίας στην Ακτή Ελεφαντοστού και εκφράζει τη βαθειά του λύπη για τις σημαντικές απώλειες ζωών που ακολούθησαν καθώς και για τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου που όπως αναφέρεται διεπράχθησαν από τις δυνάμεις που πρόσκεινται στον Gbagbo σε βάρος αμάχου πληθυσμού, περιλαμβανομένων πράξεων σεξουαλικής βίας· επισημαίνει ότι σύμφωνα με το ΣΑΗΕ οι πράξεις αυτές ενδέχεται να συνιστούν εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας ·τονίζει ότι η βία σε βάρος αμάχων, περιλαμβανομένων γυναικών, παιδιών και διεθνώς εκτοπισμένων ατόμων δεν θα γίνει ανεκτή και πρέπει να σταματήσει αμέσως· εκφράζει τη σταθερή αντίθεση στην οποιαδήποτε χρήση των μέσων ενημέρωσης για παρότρυνση στο μίσος· ζητεί την άρση όλων των περιορισμών στην άσκηση του δικαιώματος της ελευθερίας έκφρασης·

5.  εκφράζει τη βαθειά του ανησυχία για τις εκθέσεις του ΟΗΕ που αναφέρουν τη διάπραξη σφαγών από δυνάμεις του Ouattara στο δυτικό τμήμα της χώρας και ιδιαίτερα στην Ντουεκουέ· επαναλαμβάνει ότι καταδικάζει έντονα κάθε πράξη βίας σε βάρος άμαχου πληθυσμού· ζητεί να διεξαχθεί αμέσως, με ανεξάρτητο τρόπο και με διαφάνεια έρευνα για τις πράξεις αυτές και επιμένει ότι οι υπεύθυνοι πρέπει να καταστούν υπόλογοι για τα εγκλήματά τους·

6.  επιμένει ότι δεν είναι δυνατόν να υπάρξει ατιμωρησία και θα πρέπει να καταβληθεί κάθε προσπάθεια προκειμένου να εντοπιστούν και να προσαχθούν στη δικαιοσύνη, ακόμη και σε διεθνές επίπεδο, όλοι οι υπεύθυνοι για τα εγκλήματα σε βάρος του άμαχου πληθυσμού· χαιρετίζει σχετικά τη δημιουργία μιας ερευνητικής επιτροπής εκ μέρους του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών· επισημαίνει ότι το ΣΑΗΕ ανέφερε ότι το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο μπορεί να αποφασίσει για τη δικαιοδοσία τους σε σχέση με την κατάσταση στην Ακτή Ελεφαντοστού· καλεί όλους τους παράγοντες της Ακτής Ελεφαντοστού να συνεργαστούν με τα σώματα αυτά προκειμένου να καταστεί δυνατή η απονομή δικαιοσύνης·

7.  εκφράζει τη βαθειά του ανησυχία για τη χειροτέρευση της ανθρωπιστικής κατάστασης στην Ακτή Ελεφαντοστού και στις γειτονικές χώρες, ιδίως στη Λιβερία· καλεί όλους τους παράγοντες στην Ακτή Ελεφαντοστού να εξασφαλίσουν την ασφαλή και ανεμπόδιστη πρόσβαση των ανθρωπιστικών οργανώσεων επί τόπου· ζητεί την ταχεία ανάληψη διεθνούς πολιτικής δράσης για την αντιμετώπιση των επειγουσών ανθρωπιστικών αναγκών του λαού της Ακτής Ελεφαντοστού και προκειμένου να αποφευχθεί μια νέα μεταναστευτική κρίση στην περιοχή·

8.  καταδικάζει σταθερά τις πράξεις εκφοβισμού και παρεμπόδισης σε βάρος της ONUCI και καλεί σχετικά τον κ. Gbagbo να σταματήσει αμέσως την παρότρυνση στο μίσος και κάθε ενέργεια που απειλεί την ασφάλεια του προσωπικού του ΟΗΕ στη χώρα·

9.  χαιρετίζει τις πρόσθετες στοχευμένες κυρώσεις, περιλαμβανομένης της απαγόρευσης θεώρησης εισόδου και του παγώματος περιουσιακών στοιχείων που ενέκρινε το Συμβούλιο της ΕΕ κατά όλων των προσώπων και οντοτήτων που αντιτίθενται στη νόμιμη εξουσία του Προέδρου, εμποδίζουν την παράδοση της εξουσίας και παρέχουν οικονομική βοήθεια στον πρώην Πρόεδρο Gbagbo·

10. χαιρετίζει το γεγονός ότι το ψήφισμα 1975(2011) του ΣΑΗΕ υπενθύμισε την εξουσιοδότηση και εξέφρασε την πλήρη στήριξη του Συμβουλίου Ασφαλείας στην ONUCI προκειμένου να χρησιμοποιήσει όλα τα αναγκαία μέσα για να εκτελέσει την αποστολή της που συνίσταται στην προστασία του άμαχου πληθυσμού και για να αποφευχθεί η περαιτέρω χρήση βαρέως οπλισμού· ζητεί σχετικά ταχεία και σημαντική ενίσχυση των ικανοτήτων της ONUCI προκειμένου να εξασφαλίσει αποτελεσματικά την προστασία των πολιτών στην Ακτή Ελεφαντοστού·

11. χαιρετίζει και υποστηρίζει τις προσπάθειες διαμεσολάβησης υπό την αιγίδα της Αφρικανικής Ένωσης και της ECOWAS και επαναλαμβάνει τις εκκλήσεις του προς όλες τις πολιτικές δυνάμεις στην Ακτή Ελεφαντοστού να υποστηρίξουν ενεργά μια ειρηνική μετάβαση αποφεύγοντας έτσι την περαιτέρω αιματοχυσία·

12. εκφράζει την υποστήριξή του στο σχέδιο της Αφρικανικής Ένωσης για μια συνολική ειρηνική λύση στην κρίση, περιλαμβανομένης της εγκαθίδρυσης μιας κυβέρνησης εθνικής ενότητας υπό τον Πρόεδρο Ouattara· καλεί τον κ. Gbagbo να σταματήσει να παρεμποδίζει την εφαρμογή του σχεδίου αυτού· τονίζει στο πλαίσιο αυτό ότι όλες οι ευρωπαϊκές χώρες πρέπει να επιδείξουν ενότητα και να ενεργήσουν συντονισμένα εις τρόπον ώστε να αποκατασταθεί η ειρήνη στην Ακτή Ελεφαντοστού·

13. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συντονίσουν τις προσπάθειές τους με τους άλλους διεθνείς δωρητές προκειμένου να ανταποκριθούν κατά το δέοντα τρόπο στην ανθρωπιστική κρίση στην Ακτή Ελεφαντοστού και στις γειτονικές χώρες·

14. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και την Επιτροπή της ΕΕ, την ΥΠ/Α Catherine Ashton, το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και το Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, στην ONUCI, τα θεσμικά όργανα της Αφρικανικής Ένωσης, την ECOWAS, την Κοινοβουλευτική Συνέλευση AΚΕ-EΕ καθώς και στις κυβερνήσεις των κρατών μελών της ΕΕ.