Päätöslauselmaesitys - B7-0260/2011Päätöslauselmaesitys
B7-0260/2011

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS Norsunluurannikon tilanteesta

4.4.2011

unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta
työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan mukaisesti

Cristian Dan Preda, Filip Kaczmarek, Michèle Striffler, Bernd Posselt, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu PPE-ryhmän puolesta

Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B7-0256/2011

Menettely : 2011/2656(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
B7-0260/2011
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
B7-0260/2011
Äänestykset :
Hyväksytyt tekstit :

B7‑0260/2011

Euroopan parlamentin päätöslauselma Norsunluurannikon tilanteesta

Euroopan parlamentti, joka

–    ottaa huomioon aikaisemmat päätöslauselmansa Norsunluurannikosta ja erityisesti 16. joulukuuta 2010 antamansa päätöslauselman,

–   ottaa huomioon asiaan liittyvät YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmat Norsunluurannikosta ja erityisesti päätöslauselmat 1946 ja 1951 (2010) ja päätöslauselmat 1967, 1968 ja 1975 (2011),

   ottaa huomioon korkea edustajan / varapuheenjohtaja Catherine Ashtonin lausunnot Norsunluurannikon tilanteesta ja erityisesti hänen 3., 10., 12. ja 19. maaliskuuta 2011 antamansa lausunnot,

–   ottaa huomioon Norsunluurannikkoa koskevat päätelmät, jotka ulkoasiain neuvosto hyväksyi tammikuun 31. päivänä 2011 pidetyssä 3065. kokouksessaan,

–   ottaa huomioon EU:n neuvoston päätöksen 2011/18/YUTP ja EU:n neuvoston 14. tammikuuta 2011 antaman asetuksen N:o 25/2011 tiettyihin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvien rajoittavien erityistoimenpiteiden toteuttamisesta Norsunluurannikon tilanteen vuoksi,

–   ottaa huomioon päätöksen, jonka Afrikan unionin rauhaa ja turvallisuutta käsittelevä neuvosto hyväksyi Addis Abebassa 10. maaliskuuta 2011,

–   ottaa huomioon YK:n turvallisuusneuvoston 3. ja 11. maaliskuuta 2011 antamat julkilausumat Norsunluurannikosta,

–    ottaa huomioon AKT:n ja EU:n parlamentaarisen edustajakokouksen yhteispuheenjohtajien 18. maaliskuuta 2011 antaman yhteisen lausunnon, jossa tuomitaan Norsunluurannikon väkivalta ja ihmisoikeusloukkaukset,

–    ottaa huomioon puhemiehensä Jerzy Buzekin 18. maaliskuuta 2011 esittämän lausunnon, jossa hän kehotti lopettamaan Norsunluurannikolla kaiken siviileihin kohdistuvan väkivallan,

–    pani merkille ECOWASin valtion- ja hallitusten päämiesten kokouksen 25. maaliskuuta 2011 antaman päätöslauselman Norsunluurannikon tilanteesta,

–    ottaa huomioon YK:n ihmisoikeusneuvoston 25. maaliskuuta 2011 antaman päätöslauselman kansainvälisten tutkintakomitean perustamisesta Norsunluurannikolla presidentinvaalien jälkeen esiintyneiden ihmisoikeusloukkauksien tutkimiseksi,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan,

A. katsoo, että Pohjois-Afrikan ja Lähi-idän viimeaikaiset tapahtumat eivät saa johtaa siihen, että Norsunluurannikon vakava tilanne jää huomiotta; toteaa, että viimeisten neljän kuukauden aikana maa on syöksynyt vakavaan poliittiseen kriisiin, kun virassa ollut presidentti Laurent Gbagbo on kieltäytynyt luovuttamasta valtaa lailliselle presidentti Alassane Ouattaralle siitä huolimatta, että tämä voitti marraskuussa 2010 pidetyt presidentinvaalit ja kansainvälinen yhteisö tunnusti hänet presidentiksi YK:n varmistettua vaalituloksen,

B.  toteaa, että helmikuun puolivälin jälkeen taistelut ovat kiihtyneet sekä pääkaupungissa että maan länsiosissa, ja panee merkille hälyttävät kertomukset, joiden mukaan Laurent Gbagboa tukevat joukot ovat yhä useammin käyttäneet raskasta tykistöä siviiliväestöä vastaan; toteaa, että viime päivinä presidentti Ouattaran tasavaltalaisjoukot ovat käynnistäneet laajan hyökkäyksen Ouattaran vallan palauttamiseksi, ne ovat ottaneet haltuunsa monia tärkeitä alueita, kuten poliittisen pääkaupungin Yamoussoukron ja San Pedron, joka on kaakaon keskeinen vientisatama, ja lähestyvät nyt talouden pääkaupunkia Abidjania,

C. toteaa, että YK:n mukaan Norsunluurannikolla on joulukuun 2010 jälkeen saanut surmansa lähes 500 ihmistä; toteaa, että uhrien määrä on todennäköisesti paljon suurempi, koska maan sisäosien väkivallasta ei aina kerrota lehdissä,

D. toteaa, että vaarana on Norsunluurannikon tilanteen luisuminen jälleen sisällissotaan, ja tilanne on siksi vakava uhka alueen rauhalle ja vakaudelle,

E.  toteaa, että Laurent Gbagbon joukot avasivat 3. maaliskuuta 2011 Abidjanissa tulen pelkästään naisista koostuneeseen mielenosoittajien joukkoon, joka tuki presidentti Ouattaraa, minkä seurauksen seitsemän naista kuoli ja monia haavoittui,

F.   panee merkille lausunnon, jonka YK:n ihmisoikeuskomissaari Navi Pillay esitti sen jälkeen, kun Gbagbolle uskolliset joukot ampuivat raa'asti kranaatteja Abobossa pidetyille markkinoille 18. maaliskuuta 2011, ja jonka mukaan siviileihin kohdistuneita hyökkäyksiä voidaan mahdollisesti pitää rikoksina ihmisyyttä vastaan,

G. toteaa, että Gbagboa kannattavat joukot ovat jatkuvasti uhanneet YK:n Norsunluurannikon operaatiota (ONUCI) ja tehneet siihen kohdistuneita hyökkäyksiä ja että entinen presidentti on käyttänyt rauhattomuuksia lietsovaa kieltä kehottaen väkivaltaan YK:n joukkoja ja Norsunluurannikolla olevia ulkomaalaisia vastaan; toteaa, että useat YK:n rauhanturvaajat ovat loukkaantuneet vakavasti tai jopa joutuneet panttivangeiksi,

H. toteaa, että yksi maaliskuun puolivälissä julkaistu merkittävä kansalaisjärjestön kertomus toi esiin Gbagbollle uskollisten turvallisuusjoukkojen ja aseistettujen ryhmien harjoittamat julmuudet, kuten seksuaalisen väkivallan, tahdonvastaiset katoamiset ja ilman oikeudenkäyntiä suoritetut teloitukset sekä siviileihin kohdistetun liiallisen ja summittaisen voimankäytön, jotka ovat rikoksia ihmisyyttä vastaan,

I.   panee merkille, että Kansainvälisen rikostuomioistuimen apulaissyyttäjä on äskettäin todennut, että tuomioistuimella on riittävästi tietoa, jotta se voi käynnistää Gbagbon vastaisen menettelyn, ja että turvallisuustilanne asettaa samalla suuria haasteita tutkinnan suorittamiselle ja todistajien suojelulle,

J.   toteaa, että oikeusvaltion tilanne Norsunluurannikolla on jatkuvasti huonontunut; toteaa, että tulosten julkistamisen jälkeen kaikkien ulkomaisten kanavien toiminta lopetettiin; toteaa, että maasta on viimeksi suljettu pois ONUCI FM, RFI ja BBC ja että monia presidentti Ouattaraa lähellä olevien sanomalehtien ilmestyminen on lopetettu,

K. toteaa, että Norsunluurannikon talous huononee koko ajan, kun Laurent Gbagbo on laittomasti kansallistanut pankki- ja kaakaoalaa ja ottanut mielivaltaisesti haltuunsa rahaa ja yksityisomaisuutta; toteaa Kansainvälisen valuuttarahaston varoittaneen äskettäin Norsunluurannikon tilanteen vakavista taloudellisista seurauksista koko Länsi-Afrikan alueelle,

L.  toteaa, että Afrikan unioni on vahvistanut Alassane Outarran olevan presidentinvaalien laillinen voittaja, ja se on hyväksynyt korkean tason paneelissa suosituksia kattavaksi poliittiseksi ratkaisuksi Norsunluurannikon vaalienjälkeiseen kriisiin,

M. toteaa, että maassa vallitsevan terrorin ilmapiirin vuoksi noin miljoona ihmistä on joutunut siirtymään asuinsijoiltaan maan sisällä ja siirtymään naapurimaihin, kuten Liberiaan, Ghanaan, Togoon, Maliin ja Guineaan,

N. toteaa, että 17. maaliskuuta 2011 komissio viisinkertaisti Norsunluurannikolle annettavan EU:n humanitaarisen avun; katsoo kuitenkin, että maan vaikea humanitaarinen tilanne edellyttää lisävaroja, koska ruoan, lääkkeiden ja hyödykkeiden saanti on hyvä vaikeampaa monille Norsunluurannikon asukkaille,

O. toteaa, että yksimielisesti hyväksytyssä YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmassa 1975(2011) Gbagboa kehotettiin väistymään välittömästi, vaadittiin siviileihin kohdistuvan väkivallan lopettamista heti ja asetettiin Gbagboa, hänen vaimoaan ja kolmea hänen liittolaistaan koskevia kohdennettuja talous- ja matkustuspakotteita,

P.  toteaa, että YK:n mukaan Ouattaraa kannattavia joukkoja on syytetty maan länsiosissa ja erityisesti Duékouéssa toimeenpannuista verilöylyistä, joissa on kuollut arviolta 330 ihmistä,

1.  on hyvin huolissaan Norsunluurannikon yhä pahenevasta tilanteesta neljä kuukautta presidentinvaalien toisen kierroksen jälkeen ja sisällissotaan ajautumisen mahdollisuudesta;

2.  muistuttaa, että yleiset vaalit ovat ainoa demokraattisen legitiimiyden tae ja että Alassane Ouattaran valinta heijastaa Norsunluurannikon kansan omaa tahtoa; kehottaa kaikkia Norsunluurannikon hallintoelimiä, kuten maan puolustus- ja turvallisuusjoukkoja (FDSCI), luovuttamaan vallan välittömästi demokraattisesti valitulle presidentti Ouattaralle ja hänen hallitukselleen;

3.  tuomitsee entisen presidentin Gbagbo ja hänen tukijoidensa yritykset ohittaa väkivalloin Norsunluurannikon kansan tahto; kehottaa jälleen Laurent Gbagboa eroamaan ja luovuttamaan vallan välittömästi Alassane Ouattaralle; pitää tässä suhteessa myönteisenä hyväksyttyä päätöslauselmaa 1975(2011), jossa YK:n turvallisuusneuvosto esitti Norsunluurannikon vaalien jälkeisen kriisin alun jälkeen jyrkimmän kannanottonsa kehottaen Gbagboa eroamaan välittömästi;

4.  tuomitsee äärimmäisen jyrkästi Norsunluurannikon väkivallan leviämisen ja pahoittelee syvästi siitä aiheutunutta huomattavaa ihmishenkien menetystä sekä siviileihin kohdistuneita ihmisoikeuksien ja kansainvälisen humanitaarisen oikeuden loukkauksia, joihin Gbagbon joukkojen on kerrottu syyllistyneen ja jotka käsittävät myös seksuaalisen väkivallan; toteaa, että YK:n turvallisuusneuvoston mukaan nämä toimet voivat olla rikoksia ihmisyyttä vastaan; korostaa, että siviileihin, kuten naisiin, lapsiin ja maasta toiseen siirtymään joutuneisiin henkilöihin, kohdistettua väkivaltaa ei hyväksytä ja se on lopetettava heti; vastustaa jyrkästi kaikenlaista tiedotusvälineiden käyttöä vihanlietsontaan; kehottaa poistamaan kaikki sananvapauden harjoittamiselle asetetut rajoitukset;

5.  on hyvin huolissaan YK:n kertomuksista, joiden mukaan Ouattaraa kannattavat joukot ovat panneet toimeen verilöylyjä maan länsiosissa ja erityisesti Duékouéssa; tuomitsee voimakkaasti kaiken siviileihin kohdistuvan väkivallan; kehottaa suorittamaan näiden tekojen välittömän, riippumattoman ja avoimen tutkinnan ja vaatii niihin syyllistyneiden asettamista vastuuseen rikoksistaan;

6.  katsoo, että syylliset eivät saa jäädä rankaisematta ja että kaikki siviiliväestöön kohdistuneisiin rikoksiin syyllistyneet on kaikin keinoin pyrittävä selvittämään ja saamaan oikeuden tuomittaviksi myös kansainvälisellä tasolla; pitää tässä yhteydessä myönteisenä YK:n ihmisoikeusneuvoston perustamaa tutkintakomiteaa; viittaa YK:n turvallisuusneuvoston toteamukseen, jonka mukaan Kansainvälinen rikostuomioistuin voi päättää Norsunluurannikon tilanteeseen liittyvästä lainkäyttövallastaan; kehottaa kaikkia Norsunluurannikon toimijoita tekemään yhteistyötä näiden elinten kanssa, jotta oikeus toteutuisi;

7.  on hyvin huolissaan yhä pahenevasta ihmisoikeustilanteesta Norsunluurannikolla ja sen naapurimaissa ja erityisesti Liberiassa; kehottaa kaikkia Norsunluurannikon toimijoita takaamaan humanitaaristen järjestöjen turvallisen ja esteettömän pääsyn kohteisiin: vaatii nopeita kansainvälisiä poliittisia toimia Norsunluurannikon kansalaisten kipeiden humanitaaristen tarpeiden käsittelemiseksi ja uuden muuttoliikekriisin estämiseksi alueella;

8.  tuomitsee voimakkaasti ONUCIin kohdistetun uhkailun ja sen toiminnan estämisen ja kehottaa siihen liittyen Gbagboa lopettamaan välittömästi vihanlietsonnan ja kaikki toimet, jotka uhkaavat maassa olevan YK:n henkilöstön turvallisuutta;

9.  pitää myönteisinä kohdennettuja lisäpakotteita, kuten viisumikieltoa ja varojen jäädyttämistä, joita neuvosto on kohdistanut kaikkiin henkilöihin ja tahoihin, jotka vastustavat laillisen presidentin valtaa, estävät vallansiirtoa ja antavat taloudellista tukea entiselle presidentille Gbagbolle;

10. pitää myönteisenä, että YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmassa 1975(2011) annettiin turvallisuusneuvoston täysi tuki ONUCIlle kaikkien tarpeellisten keinojen käyttämiseksi, jotta se voisi toteuttaa tehtäväänsä siviilien suojelemiseksi ja raskaiden aseiden käytön estämiseksi tulevaisuudessa, ja hyväksyttiin nämä toimet; kehottaa tässä suhteessa vahvistamaan ONUCIn kapasiteettia nopeasti ja merkittävästi, jotta voidaan taata siviilien tehokas suojelu Norsunluurannikolla;

11. kiittää ja tukee Afrikan unionin ja ECOWASin alaisuudessa harjoitettua sovittelua ja esittää jälleen kaikille Norsunluurannikon poliittisille voimille kehotuksensa tukea aktiivisesti rauhanomaista vallansiirtoa, jotta voitaisiin välttää verenvuodatuksen jatkuminen;

12. tukee Afrikan unionin suunnitelmaa kriisin kattavaksi rauhanomaiseksi ratkaisuksi ja kansallisen unionin hallituksen asettamista presidentti Ouattaran toimesta; kehottaa Gbagboa lopettamaan tämän suunnitelman vastustamisen; korostaa tässä yhteydessä, että kaikkien Afrikan maiden on oltava yhtenäisiä ja toimittava samalla tavoin, jotta rauha voitaisiin palauttaa Norsunluurannikolle;

13. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita koordinoimaan toimiaan muiden kansainvälisten avunantajien kanssa, jotta Norsunluurannikon ja sen naapurimaiden humanitaariseen kriisiin voitaisiin vastata asianmukaisella tavalla;

14. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päästölauselman EU:n neuvostolle ja komissiolle, korkealle edustajalle / varapuheenjohtaja Catherine Ashtonille, YK:n turvallisuusneuvostolle ja YK:n pääsihteerille, ONUCIlle, Afrikan unionin toimielimille, ECOWASille, AKT:n ja EU:n yhteiselle parlamentaariselle edustajakokoukselle sekä EU:n jäsenvaltioiden hallituksille.