Pasiūlymas dėl rezoliucijos - B7-0260/2011Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B7-0260/2011

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl padėties Dramblio Kaulo Krante

4.4.2011

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pirmininko pavaduotojos-Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimo
pagal Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį

Cristian Dan Preda, Filip Kaczmarek, Michèle Striffler, Bernd Posselt, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu PPE frakcijos vardu

Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B7-0256/2011

Procedūra : 2011/2656(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
B7-0260/2011
Pateikti tekstai :
B7-0260/2011
Priimti tekstai :

B7‑0260/2011

Europos Parlamento rezoliucija dėl padėties Dramblio Kaulo Krante

Europos Parlamentas,

 atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Dramblio Kaulo Kranto, ypač į 2010 m. gruodžio 16 d. rezoliuciją,

 atsižvelgdamas į atitinkamas JT Saugumo Tarybos rezoliucijas dėl Dramblio Kaulo Kranto, ypač į rezoliucijas 1946 ir 1951 (2010 m.), rezoliucijas 1967, 1968 ir 1975 (2011 m.),

 atsižvelgdamas į vyriausiosios įgaliotinės-Komisijos pirmininko pavaduotojos baronienės Catherine Ashton pareiškimus dėl padėties Dramblio Kaulo Krante, o ypač į jos 2011 m. kovo 3, 10, 12 ir 19 d. pareiškimus,

 atsižvelgdamas į 2011 m. sausio 31 d. Užsienio reikalų Tarybos 3065-ajame posėdyje priimtas išvadas dėl Dramblio Kaulo Kranto,

 atsižvelgdamas į ES Tarybos sprendimą 2011/18/BUSP ir 2011 m. sausio 14 d. ES Tarybos reglamentą Nr. 25/2011, nustatantį tam tikras konkrečias ribojančias priemones, taikytinas tam tikriems asmenims ir subjektams atsižvelgiant į padėtį Dramblio Kaulo Krante,

 atsižvelgdamas į sprendimą, kurį 2011 m. kovo 10 d. Adis Abeboje priėmė Afrikos Sąjungos Taikos ir saugumo taryba,

 atsižvelgdamas į 2011 m. kovo 3 ir 11 d. JT Saugumo Tarybos pareiškimus dėl Dramblio Kaulo Kranto,

 atsižvelgdamas į 2011 m. kovo 18 d. bendrą AKR ir ES jungtinės parlamentinės asamblėjos pirmininkų pareiškimą, kuriame smerkiamas smurtas ir žmogaus teisių pažeidimai Dramblio Kaulo Krante,

 atsižvelgdamas į Parlamento pirmininko Jerzy Buzeko 2011 m. kovo 18 d. pareiškimą, kuriame jis ragina nutraukti bet kokį smurtą prieš civilius Dramblio Kaulo Krante,

 atsižvelgdamas į rezoliuciją dėl padėties Dramblio Kaulo Krante, kurią 2011 m. kovo 11 d. Abudžoje priėmė Vakarų Afrikos valstybių ekonominės bendrijos (angl. ECOWAS) valstybių ir vyriausybių vadovų institucija,

 atsižvelgdamas į 2011 m. kovo 25 d. Jungtinių Tautų Žmogaus teisių tarybos rezoliuciją, kuria įsteigiama tarptautinė tiriamoji komisija, kurios užduotis – ištirti nuo prezidento rinkimų padarytus žmogaus teisių pažeidimus Dramblio Kaulo Krante,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį,

A. kadangi pastarojo meto įvykiai Šiaurės Afrikoje ir Artimuosiuose Rytuose negali užgožti ypač sunkios padėties Dramblio Kaulo Krante klausimo; kadangi per pastaruosius keturis mėnesius šalis atsidūrė gilioje politinėje krizėje, kurią sukėlė prezidento postą užimančio Laurento Gbagbo atsisakymas perduoti valdžią teisėtam prezidentui Alassanui Ouattarai, nepaisant to, kad šis laimėjo 2010 m. lapkričio mėn. įvykusius prezidento rinkimus ir kad prezidentu jį pripažino tarptautinė bendruomenė, kai Jungtinės Tautos patikrino rezultatus,

B.  kadangi nuo vasario mėn. vidurio susidūrimai padažnėjo tiek sostinėje, tiek šalies vakaruose ir pateikiami nerimą keliantys pranešimai, kurie rodo, kad Laurentui Gbagbo ištikimos karinės pajėgos vis dažniau prieš civilius gyventojus naudoja sunkiąją artileriją; kadangi pastarosiomis dienomis prezidento Ouattaros respublikoniškos pajėgos pradėjo platų puolimą, kuriuo siekia atgauti valdžią, perėmė kelių svarbių vietovių, įskaitant politinę sostinę Jamusukrą ir San Pedrą, kuris yra svarbiausias kakavos eksporto uostas, kontrolę ir šiuo metu artinasi prie ekonominės sostinės Abidžano,

C. kadangi pasak JT šaltinių nuo 2010 m. gruodžio mėn. Dramblio Kaulo Krante žuvo beveik 500 žmonių; kadangi tikėtina, jog aukų skaičius yra žymiai didesnis, nes spaudoje ne visada pranešama apie šalies viduje vykstantį smurtą,

D. kadangi gresia pavojus, kad padėtis Dramblio Kaulo Krante pavirs pilietiniu karu, ir todėl padėtis kelia didelę grėsmę regiono taikai ir stabilumui,

E.  kadangi 2011 m. kovo 3 d. Laurento Gbagbo pajėgos atidengė ugnį į prezidentą Ouattarą palaikiusią Abidžane vykusią demonstraciją, kurioje dalyvavo vien moterys, nužudė septynias moteris ir daug kitų sužeidė,

F.   kadangi po 2011m. kovo 18 d. L. Gbagbo ištikimų pajėgų įvykdyto Abobo turgaus žiauraus apšaudymo artilerijos sviediniais JT vyriausioji komisarė Navi Pillay nurodė, kad išpuoliai prieš civilius gali būti laikomi nusikaltimais žmoniškumui,

G. kadangi JT misijai Dramblio Kaulo Krante (ONUCI) nuolat gresia pavojus ir L. Gbagbo palaikančių saugumo pajėgų išpuoliai, o buvęs prezidentas ėmėsi kurstančių kalbų, kuriomis skatina smurtą prieš Dramblio Kaulo Krante esančias JT pajėgas ir užsieniečius; kadangi keli JT taikos palaikymo kariai rimtai sužeisti ar netgi paimti įkaitais,

H. kadangi viename kovo mėn. viduryje paskelbtame žinomos NVO pranešime paskelbta apie L. Gbagbo ištikimų saugumo ir karinių pajėgų įvykdytus žiaurumus, įskaitant seksualinės prievartos, priverstinių dingimų ir žudymų be teismo atvejus, pernelyg didelį ir beatodairišką jėgos naudojimą prieš civilius gyventojus, kurį galima prilyginti nusikaltimams žmoniškumui,

I.   kadangi Fatou Bensouda, TBT prokuroro pavaduotoja, neseniai pareiškė, kad Teismas turi pakankamai informacijos, kad pradėtų procesą prieš L. Gbagbo, ir pabrėžė, kad dėl nesaugios padėties iškilo didelių sunkumų, kurie trukdo atlikti tyrimus ir apsaugoti liudininkus,

J.   kadangi Dramblio Kaulo Krante vis mažiau paisoma teisinės valstybės principų; kadangi paskelbus rezultatus visų užsienio informacijos kanalų transliacijos buvo sustabdytos; kadangi visai neseniai šalyje uždraustos ONUCI FM, RFI ir BBC ir nutraukta kelių prezidentui Ouattarai palankių laikraščių leidyba,

K. kadangi Dramblio Kaulo Kranto ekonomikos sektorius sparčiai žlunga, nes Laurentas Gbagbo ėmėsi neteisėtų bankininkystės ir kakavos sektorių nacionalizavimo veiksmų, taip pat savavališkai nusavino pinigus ir privačią nuosavybę; kadangi neseniai TVF įspėjo, kad padėtis Dramblio Kaulo Krante turės rimtų ekonominių pasekmių visam Vakarų Afrikos regionui,

L.  kadangi Afrikos Sąjunga dar kartą patvirtino, kad Alassanas Ouattara yra teisėtas prezidento rinkimų laimėtojas ir priėmė aukšto lygio darbo grupės rekomendacijas dėl bendro politinio porinkiminės krizės Dramblio Kaulo Krante klausimo sprendimo,

M. kadangi dėl šalyje paplitusio smurto apie 1 milijonas gyventojų išsikėlė iš savo namų į kitas vietoves tiek šalies viduje, tiek kaimyninėse šalyse, pvz., Liberijoje, Ganoje, Toge, Malyje ir Gvinėjoje,

N. kadangi 2011 m. kovo 17 d. Europos Komisija penkis kartus padidino ES humanitarinę pagalbą Dramblio Kaulo Krantui; kadangi dėl visgi itin sunkios humanitarinės padėties šalyje reikia sutelkti papildomų lėšų, nes daugelio Dramblio Kaulo Kranto gyventojų galimybės gauti maisto, vaistų ir pagrindinių prekių vis mažėja,

O. kadangi vienbalsiai priimtoje JTST rezoliucijoje 1975(2011) L. Gbagbo raginamas nedelsiant pasitraukti ir nedelsiant nutraukti smurtą prieš civilius, o taip pat L. Gbagbo, jo žmonai ir trims su juo susijusiems asmenims nustatomos tikslinės finansinės ir kelionių sankcijos,

P.  kadangi pasak JT A. Ouattarą palaikančios pajėgos kaltinamos šalies vakaruose, Dvekvėje, vykdžiusios žudynes, kurių metu žuvo apie 330 aukų,

1.  yra giliai susirūpinęs dėl blogėjančios padėties Dramblio Kaulo Krante praėjus keturiems mėnesiams po prezidento rinkimų antrojo raundo ir dėl pavojaus, kad kils pilietinis karas;

2.  primena, kad vienintelis demokratinio teisėtumo šaltinis yra visuotiniai rinkimai ir kad Alassano Ouattaros išrinkimas atspindi nepriklausomą Dramblio Kaulo Kranto gyventojų valią; ragina visas Dramblio Kaulo Kranto institucijas, įskaitant Dramblio Kaulo Kranto gynybos ir saugumo pajėgas nedelsiant perduoti valdžią demokratiškai išrinktam prezidentui Ouattarai ir jo vyriausybei;

3.  smerkia buvusio prezidento Gbagbo ir jo rėmėjų pastangas smurtu užgožti Dramblio Kaulo Kranto gyventojų valią; dar kartą ragina L. Gbagbo atsistatydinti ir nedelsiant perduoti valdžią Alassanui Ouattarai; palankiai vertina priimtą rezoliuciją 1975/(2011), kurioje JT Saugumo Taryba pateikė griežčiausią savo pareiškimą nuo porinkiminės krizės Dramblio Kaulo Krante pradžios ir kurioje ji ragina L. Gbagbo nedelsiant pasitraukti;

4.  griežčiausiai smerkia smurto naudojimą Dramblio Kaulo Krante ir giliai apgailestauja dėl prarastų gyvybių, taip pat dėl žmogaus teisių ir tarptautinės humanitarinės teisės pažeidimų, kuriuos ne kartą įvykdė L. Gbagbo palaikančios pajėgos prieš civilius, įskaitant seksualinės prievartos atvejus; pažymi, kad pagal JTST šiuos veiksmus galima prilyginti nusikaltimams žmoniškumui; pabrėžia, kad smurtas prieš civilius, įskaitant moteris, vaikus ir į kitas šalis pasitraukusius asmenis, nebus toleruojamas ir turi būti nedelsiant nutrauktas; griežtai prieštarauja dėl bet kokiam spaudos panaudojimo neapykantai kurstyti; ragina panaikinti visus teisės naudotis žodžio laisve apribojimus;

5.  yra giliai susirūpinęs dėl JT pranešimų apie A. Ouattarą palaikančių pajėgų šalies vakaruose, Dvekvėje, įvykdytas žudynes; dar kartą griežtai smerkia visus smurto prieš civilius aktus; ragina nedelsiant atlikti nepriklausomą ir skaidrų šių aktų tyrimą ir primygtinai reikalauja, kad už tai atsakingi asmenys būtų patraukti atsakomybėn už savo nusikaltimus;

6.  primygtinai nurodo, kad negali būti nebaudžiamumo ir kad reikia negailėti visų pastangų siekiant nustatyti ir patraukti atsakomybėn, įskaitant tarptautiniu lygiu, visus, kurie yra atsakingi už nusikaltimus prieš civilius gyventojus; todėl palankiai vertina tai, kad JT Žmogaus teisių taryba įsteigė tiriamąją komisiją; pažymi, kad JTST nurodė, jog TBT gali spręsti dėl savo jurisdikcijos padėties Dramblio Kaulo Krante klausimu; ragina visus subjektus Dramblio Kaulo Krante bendradarbiauti su šiais organais, kad būtų įvykdytas teisingumas;

7.  yra giliai susirūpinęs dėl humanitarinės padėties Dramblio Kaulo Krante ir kaimyninėse šalyse, ypač Liberijoje, blogėjimo; ragina visus subjektus Dramblio Kaulo Krante užtikrinti saugią ir netrukdomą vietoje dirbančių humanitarinių organizacijų prieigą; ragina skubiai imtis tarptautinių politinių veiksmų, kad būtų sprendžiama Dramblio Kaulo Kranto gyventojų neatidėliotinų humanitarinių poreikių problema ir išvengta naujos migracijos krizės regione;

8.  griežtai smerkia prieš ONUCI nukreiptus bauginimo ir trukdymo veiksmus ir į tai atsižvelgdamas ragina L. Gbagbo nedelsiant nutraukti neapykantos kurstymą ir visus veiksmus, kurie kelia pavojų vietoje dirbančių JT darbuotojų saugumui;

9.  pritaria papildomoms tikslinėms sankcijoms, į kurias įeina vizų draudimas ir turto įšaldymas, kurias priėmė ES Taryba visiems asmenims ir subjektams, kurie priešinasi teisėto prezidento valdžiai, kliudo perduoti valdžią ir teikia finansinę pagalbą buvusiam prezidentui Gbagbo;

10. palankiai vertina tai, kad JTST Tarybos rezoliucijoje 1975/(2011) dar kartą patvirtinti įgaliojimai veikti ir išreiškiama visapusiška Saugumo Tarybos parama ONUCI, kad ji panaudotų visas priemones, kurių reikia, kad galėtų vykdyti savo įgaliojimus apsaugoti civilius, įskaitant siekį užkirsti kelią tolimesniam sunkiosios ginkluotės naudojimui; į tai atsižvelgdamas ragina sparčiai ir ženkliai pastiprinti ONUCI pajėgumus, siekiant užtikrinti veiksmingą civilių apsaugą Dramblio Kaulo Krante;

11. palankiai vertina ir remia Afrikos Sąjungos ir ECOWAS tarpininkavimo pastangas ir dar kartą ragina visas politines jėgas Dramblio Kaulo Krante aktyviai remti taikų perėjimą ir taip išvengti tolesnio kraujo praliejimo;

12. pritaria AS planui rasti bendrą taikų krizės klausimo sprendimą, įskaitant prezidento Ouattaros įsteigtą nacionalinės sąjungos vyriausybę; ragina L. Gbagbo liautis kliudyti šio plano įgyvendinimui; į tai atsižvelgdamas pabrėžia, kad visos Afrikos valstybės privalo pasirodyti esančios vieningos ir vieningai veikti, kad Dramblio Kaulo Krante būtų atkurta taika;

13. ragina Europos Komisiją ir valstybes nares koordinuoti savo pastangas su kitais tarptautiniais pagalbos teikėjais, kad būtų tinkamai reaguota į humanitarinę krizę Dramblio Kaulo Krante ir kaimyninėse šalyse;

14. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją ES Tarybai ir Komisijai, Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei-Komisijos pirmininko pavaduotojai Catherine Ashton, JT Saugumo Tarybai ir JT Generaliniam Sekretoriui, Jungtinių Tautų taikos palaikymo misijai Dramblio Kaulo Krante (ONUCI), Afrikos Sąjungos institucijoms, Vakarų Afrikos valstybių ekonominei bendrijai (ECOWAS), AKR ir ES jungtinei parlamentinei asamblėjai ir ES valstybių narių vyriausybėms.