Predlog resolucije - B7-0260/2011Predlog resolucije
B7-0260/2011

PREDLOG RESOLUCIJE o razmerah na Slonokoščeni obali

4. 4. 2011

ob zaključku razprave o izjavi podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko
v skladu s členom 110(2) poslovnika

Cristian Dan Preda, Filip Kaczmarek, Michèle Striffler, Bernd Posselt, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu v imenu skupine PPE

Glej tudi predlog skupne resolucije RC-B7-0256/2011

Postopek : 2011/2656(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
B7-0260/2011
Predložena besedila :
B7-0260/2011
Sprejeta besedila :

B7‑0260/2011

Resolucija Evropskega parlamenta o razmerah na Slonokoščeni obali

Evropski parlament,

 ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o Slonokoščeni obali, zlasti tiste s 16. decembra 2010,

 ob upoštevanju zadevnih resolucij varnostnega sveta ZN o Slonokoščeni obali, zlasti resolucij 1946 in 1951 (2010) ter resolucij 1967, 1968 in 1975 (2011),

 ob upoštevanju izjav visoke predstavnice/podpredsednice Komisije baronice Catherine Ashton o razmerah na Slonokoščeni obali, zlasti tistih iz dne 3., 10., 12. in 19. marca 2011,

 ob upoštevanju sklepov o Slonokoščeni obali, ki jih je sprejel Svet za zunanje zadeve na svoji 3065. seji 31. januarja 2011,

 ob upoštevanju Sklepa Sveta EU 2011/18/SVZP in Uredbe Sveta EU št. 25/2011 z dne 14. januarja 2011 o spremembi Uredbe (ES) št. 560/2005 zamrznitvi sredstev in imenovanju dodatnih oseb in subjektov zoper katere veljajo omejevalni ukrepi glede na razmere v Slonokoščeni obali,

 ob upoštevanju sklepa, ki ga je sprejel Mirovni in varnostni svet Afriške unije 10. marca 2011 v Adis Abebi,

 ob upoštevanju izjav varnostnega sveta ZN o Slonokoščeni obali 3. in 11. marca 2011,

 ob upoštevanju skupne izjave sopredsednikov Parlamentarne skupščine AKP–EU z dne 18. marca 2011, v kateri so ti obsodili nasilje in kršitve človekovih pravic na Slonokoščeni obali;

 ob upoštevanju izjave predsednika Jerzyja Buzka z dne 18. marca 2011, v kateri je pozval k popolnemu prenehanju nasilja nad civilnim prebivalstvom na Slonokoščeni obali,

 ob upoštevanju Resolucije o razmerah na Slonokoščeni obali, ki so jo sprejeli predsedniki držav in vlad Gospodarske skupnosti zahodnoafriških držav (ECOWAS) 25. marca 2011 v Abudži,

 ob upoštevanju resolucije Sveta ZN za človekove pravice z dne 25. marca 2011, s katero je bila ustanovljena mednarodna preiskovalna komisija, ki naj bi raziskala kršitve človekovih pravic na Slonokoščeni obali po predsedniških volitvah,

–   ob upoštevanju člena 110(2) svojega poslovnika,

A. ker nedavni dogodki v Severni Afriki in na Bližnjem vzhodu ne bi smeli potisniti v ozadje izredno težkih razmer na Slonokoščeni obali; ker je država v zadnjih štirih mesecih potonila v globoko politično krizo, ki jo je povzročil dotedanji predsednik Laurent Gbagbo s tem, ko ni hotel predati oblasti zakonitemu predsedniku Alassanu Ouattaraju kljub temu, da je ta zmagal na predsedniških volitvah novembra 2010 in ga je kot predsednika priznala mednarodna skupnost po tem, ko je rezultate potrdila Organizacija združenih narodov,

B.  ker so se boji v glavnem mestu in na zahodu države od sredina februarja stopnjevali, poročila pa so zaskrbljujoča in kažejo, da sile, privržene Laurentu Gbagboju, vedno bolj uporabljajo težko artilerijo proti civilnemu prebivalstvu; ker so v zadnjih dneh republikanske sile predsednika Outtaraja sprožile obširno ofenzivo, katere cilj je ponovno vzpostaviti oblast, prevzeti nadzor nad več pomembnimi območji, vključno s politično prestolnico Yamoussoukrojem in glavnim pristaniščem za izvoz kakava San Pedrom, zdaj pa zapirajo obroč okrog gospodarske prestolnice Abidžan,

C. ker je po virih ZN na Slonokoščeni obali od decembra 2010 umrlo skoraj 500 ljudi; ker je število žrtev verjetno še mnogo večje, saj mediji o nasilju v notranjosti države ne poročajo vedno,

D. ker se utegnejo razmere na Slonokoščeni obali ponovno sprevreči v državljansko vojno, zaradi česar sta močno ogrožena mir in varnost v tej regiji,

E.  ker so sile Laurenta Gbagboja 3. marca 2011 streljale na protestnice, same ženske, ki so v Abidžanu demonstrirale v podporo predsednika Ouattaraja, pri čemer je umrlo sedem žensk, mnoge pa so bile ranjene,

F.  ker je visoka komisarka ZN Navi Pillay po okrutnem obstreljevanju tržnice v Aboboju 18. marca 2011, ki so ga izvedle sile, privržene Gbagboju, navedla, da bi napade na civilno prebivalstvo lahko obravnavali kot zločin proti človeštvu,

G. ker so progbagbojevske varnostne sile stalno grozile misiji ZN na Slonokoščeni obali (ONUCI) in jo napadale, medtem ko je nekdanji predsednik privzel podžigajoč način govorjenja, ki je spodbujal k nasilju nad silami ZN in tujci na Slonokoščeni obali; ker so bili številni pripadniki sil ZN za ohranjanje miru hudo ranjeni ali ugrabljeni,

H. ker je bilo v poročilu pomembne nevladne organizacije, objavljenem sredi marca, oznanjeno, da pomenijo grozodejstva, ki so jih zakrivile Gbagboju privržene varnostne sile in milice ter ki obsegajo tudi primere spolnega nasilja, prisilnih izginotij in izvensodnih usmrtitev, prekomerne in vsesplošne uporabe sile proti civilnemu prebivalstvu, zločin proti človeštvu,

I.   ker je namestnik tožilca Mednarodnega kazenskega sodišča Fatou Bensouda pred nedavnim izjavil, da ima sodišče dovolj podatkov, da lahko začne postopek proti Gbagboju, hkrati pa poudaril, da pomenijo varnostne razmere velik izziv za izvajanje preiskave in varovanje prič,

J.   ker je Slonokoščena obala zmeraj manj pravna država; ker je bil po objavi rezultatov prekinjen prenos vseh tujih kanalov informiranja; ker so bile pred nedavnim radijske postaje ONUCI FM, RFI in BBC v državi prepovedane, izdajanje številnih časopisov, blizu predsedniku Ouattaraju, pa je bilo moteno,

K. ker gre gospodarskemu sektorju Slonokoščene obale kritično na slabše, saj je Laurent Gbagbo začel nezakonito nacionalizacijo bančništva in sektorja kakava ter samovoljno zaplembo finančnih sredstev in razlastitev zasebne lastnine; ker je Mednarodni denarni sklad nedavno posvaril pred hudimi gospodarskimi posledicami razmer na Slonokoščeni obali za vso zahodnoafriško regijo,

L.  ker je Afriška unija ponovno potrdila, da je Alassane Ouattara zakoniti zmagovalec predsedniških volitev, in sprejela priporočila odbora na visoki ravni za splošno politično rešitev povolilne krize na Slonokoščeni obali,

M. ker se ocenjuje, da je zaradi ozračja ustrahovanja, ki v državi prevladuje, razseljeno milijon ljudi, tako notranje kot v sosednje države, na primer v Liberiji, Gani, Togu, Maliju in Gvineji,

N. ker je Evropska komisija 17. marca 2011 petkratno povečala človekoljubno pomoč EU Slonokoščeni obali; ker bi bilo treba zaradi tamkajšnjih izredno težkih humanitarnih razmer sprostiti dodatna sredstva, saj je za mnoge prebivalce te države dostop do hrane, zdravil in glavnih dobrih vedno težji,

O. ker soglasno sprejeta resolucija varnostnega sveta ZN 1975(2011) nujno poziva Gbagboja, naj se umakne, in naj se nemudoma preneha nasilje nad civilnim prebivalstvom, hkrati pa naložijo usmerjene finančne in potovalne sankcije Gbagboju, njegovi ženi ter trem sodelavcem,

P.  ker so bile po poročanju ZN sile, privržene Ouattaraju, obtožene pobojev na zahodu države, zlasti v Duékouéju, v katerih je umrlo približno 330 ljudi,

1.  je zelo zaskrbljen zaradi poslabševanja razmer na Slonokoščeni obali štiri mesece po drugem krogu predsedniških volitev in zaradi nevarnosti ponovnega zdrsa v državljansko vojno;

2.  ponovno opozarja, da so splošne volitve edini vir demokratične legitimnosti in da izkazuje izvolitev Alassana Ouattaraja suvereno voljo prebivalstva Slonokoščene obale; poziva vse institucije v državi, tudi obrambne in varnostne sile Slonokoščene obale, naj oblast nemudoma prepustijo demokratično izvoljenemu predsedniku Ouattaraju in njegovi vladi;

3.  obsoja poskuse nekdanjega predsednika Gbagboja in njegovih privržencev, da bi si nasilno prilastili oblast v nasprotju z voljo tamkajšnjega ljudstva; Gbabgoja ponovno poziva, naj se umakne in nemudoma preda oblast Alassanu Ouattaraju; v zvezi s tem pozdravlja sprejetje resolucije 1975(2011) z izjavo varnostnega sveta ZN, v kateri ta Gbagboja, najostreje po začetku povolilne krize na Slonokoščeni obali, poziva k umiku;

4.  kar najostreje obsoja stopnjevanje nasilja na Slonokoščeni obali in zelo obžaluje posledične znatne izgube življenj, pa tudi kršitve človekovih pravic in mednarodnega humanitarnega prava, tudi spolnega nasilja, ki so jih po poročanjih zakrivile progbagbojevske sile proti civilnemu prebivalstvu, ugotavlja, da po mnenju varnostnega sveta ZN ta dejanja lahko štejejo za zločin proti človeštvu; poudarja, da se nasilje nad civilnim prebivalstvom, tudi ženskami, otroci in mednarodno razseljenimi osebami, ne bo dopuščalo in ga je treba nemudoma prekiniti; izraža odločno nasprotovanje vsakršni uporabi medijev za podžiganje k nasilju; poziva k odpravi omejitev pravice do svobode izražanja;

5.  je zelo zaskrbljen zaradi poročil ZN, ki kažejo, da so proouattarajevske sile naročile umore na zahodu države, zlasti v Duékouéju; ponovno ostro obsoja vsakršno dejanje nasilja nad civilnim prebivalstvom; poziva, da se izvede takojšnja neodvisna in pregledna preiskava teh dejanj in vztraja, da morajo odgovorni za te zločine zanje odgovarjati;

6.  vztraja, da ne sme biti nekaznovanosti in da si je treba v največji meri prizadevati, da bi identificirali vse, ki so odgovorni za zločine proti civilnemu prebivalstvu, in jim soditi, tudi na mednarodnih sodiščih; v zvezi s tem pozdravlja, da je Svet za človekove pravice ZN ustanovil preiskovalno komisijo; naznanja, da je varnostni svet ZN napovedal, da bo Mednarodno kazensko sodišče odločalo o svoji pristojnosti v zvezi z razmerami na Slonokoščeni obali; poziva vse akterje v tej državi, naj sodelujejo z navedenimi organi, da bo pravici zadoščeno;

7.  je zelo zaskrbljen zaradi poslabšanja humanitarnih razmer na Slonokoščeni obali in v sosednjih državah, zlasti Liberiji; poziva vse akterje na Slonokoščeni obali, naj zagotovijo varen in neoviran dostop humanitarnim organizacijam na terenu; poziva k hitremu mednarodnemu političnemu ukrepanju, da se odzovemo na nujne humanitarne potrebe prebivalcev Slonokoščene obale in preprečimo novo migracijsko krizo v tej regiji;

8.  strogo obsoja ustrahovanje in oviranje operacije Združenih narodov na Slonokoščeni obali ter v zvezi s tem poziva Gbagboja, naj nemudoma prekine podžiganje k nasilju in vse dejavnosti, ki ogrožajo varnost osebja ZN na terenu;

9.  pozdravlja dodatne usmerjene ukrepe, tudi prepoved izdajanja vizumov in zamrznitev sredstev, ki jih je sprejel Svet EU za vse osebe in subjekte, ki nasprotujejo oblasti zakonitega predsednika, ovirajo predajo oblasti ter zagotavljajo finančno pomoč nekdanjemu predsedniku Gbagboju;

10. pozdravlja, da je varnostni svet ZN v svoji resoluciji 1975(2011) ponovil svojo odobritev in izrazil popolno podporo operaciji ZN v Slonokoščeni obali, da lahko uporabi vsa sredstva, potrebna za izvedbo svojega mandata za varovanje civilnega prebivalstva, vključno z ukazom za preprečitev uporabe težkega orožja; v zvezi s tem poziva k nagli in znatni okrepitvi zmogljivosti operacije ZN na Slonokoščeni obali, da bi zagotovili učinkovito varstvo tamkajšnjega civilnega prebivalstva;

11. želi pohvaliti in podpira prizadevanja za posredovanje pod okriljem Afriške unije in ECOWAS ter ponovno poziva vse politične sile na Slonokoščeni obali, naj dejavno podprejo miren prehod in tako preprečijo nadaljnje prelivanje krvi;

12. izraža podporo načrtu Afriške unije za splošno mirno rešitev krize, vključno z ustanovitvijo vlade nacionalne enotnosti predsednika Ouattaraja; poziva Gbagboja, naj neha ovirati izvajanje tega načrta; v zvezi s tem poudarja, da morajo vse afriške države pokazati enotnost in delovati usklajeno, da se na Slonokoščeno obalo povrne mir;

13. poziva Evropsko komisijo in države članice, naj uskladijo prizadevanja z drugimi mednarodnimi donatorji, da bi se ustrezno odzvale na humanitarno krizo na Slonokoščeni obali in v sosednjih državah;

14. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu EU in Komisiji, visoki predstavnici/podpredsednici Komisije Catherine Ashton, varnostnemu svetu ZN in generalnemu sekretarju ZN, operaciji Združenih narodov na Slonokoščeni obali, institucijam Afriške unije, ECOWAS, Parlamentarni skupščini AKP–EU in vladam držav članic EU.