Διαδικασία : 2011/2656(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B7-0261/2011

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B7-0261/2011

Συζήτηση :

PV 06/04/2011 - 17
CRE 06/04/2011 - 17

Ψηφοφορία :

PV 07/04/2011 - 6.7

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 142kWORD 77k
4.4.2011
PE459.798v01-00
 
B7-0261/2011

εν συνεχεία δήλωσης της Αντιπροέδρου της Επιτροπής και Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για τις Εξωτερικές Υποθέσεις και την Πολιτική Ασφάλειας

σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού


σχετικά με την Ακτή του Ελεφαντοστού


Marie-Christine Vergiat, Jacky Hénin, Patrick Le Hyaric, Elie Hoarau, Sabine Lösing, Gabriele Zimmer, João Ferreira, Willy Meyer εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την Ακτή του Ελεφαντοστού  
B7‑0261/2011

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του για την Ακτή του Ελεφαντοστού και ειδικότερα εκείνο του Δεκεμβρίου 2010,

–   έχοντας υπόψη τη Δήλωση του Bamako της 3ης Νοεμβρίου 2000 για τη δημοκρατία, τα δικαιώματα και τις ελευθερίες,

–   έχοντας υπόψη την υπ΄αριθ. 1975 απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού του,

A. λαμβάνοντας υπόψη τη σοβαρή πολιτική και θεσμική κρίση που χειμάζει την Ακτή του Ελεφαντοστού μετά το 2ο γύρο των προεδρικών εκλογών της 28ης Νοεμβρίου 2010· λαμβάνοντας υπόψη πως η κρίση αυτή είχε ήδη ως αποτέλεσμα τουλάχιστον μερικές εκατοντάδες νεκρούς και πάνω από ένα εκατομμύριο εκτοπισμένους,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, εδώ και μερικές ημέρες, η στρατιωτική επίθεση που εξαπέλυσαν οι φίλα προσκείμενες στον Πρόεδρο Ouattara δυνάμεις επιβεβαιώνει ότι η Ακτή του Ελεφαντοστού βυθίζεται στον εμφύλιο πόλεμο· εκτιμώντας ότι η στρατιωτική κλιμάκωση μεταξύ των δυο αντίπαλων παρατάξεων απειλεί όλο και περισσότερο να έχει θύματα αμάχους,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτές τις τελευταίες ημέρες οι μάχες υπήρξαν ιδιαίτερα βίαιες στο Abidjan· λαμβάνοντας υπόψη ότι στην περιφέρεια της Duékoué διάφορες διεθνείς οργανώσεις προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων καταγγέλλουν ότι "όλες οι εμπλεκόμενες παρατάξεις διέπραξαν σοβαρές παραβιάσεις και παραβάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και ειδικότερα παράνομες εκτελέσεις, καθώς και βιασμούς και πράξεις σεξουαλικής βίας σε βάρος των γυναικών"· λαμβάνοντας υπόψη ότι αρκετές εκατοντάδες άτομα φονεύθηκαν κατά την άλωση της Duékoué,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, οι προσκείμενες στον Πρόεδρο Ouattara δυνάμεις έχουν διαπράξει "λεηλασίες και σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως απαγωγές, αυθαίρετες συλλήψεις και κακομεταχείριση αμάχων",

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κρίση την οποία σήμερα βιώνει η Ακτή του Ελεφαντοστού έχε παλαιές ρίζες, έτσι όπως τις προσδιορίζει η Δήλωση του Bamako του Νοεμβρίου 2000 που ήδη επεσήμανε, επί πλέον των "αναμφισβήτητων κεκτημένων" της φιλελεύθερης δημοκρατίας, και κάποιες "ανεπάρκειες και αποτυχίες: επαναλαμβανόμενες διενέξεις, ανακοπή των δημοκρατικών διεργασιών, γενοκτονία και σφαγές, σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, διαιώνιση νοοτροπιών που αναχαιτίζουν την ανάπτυξη ενός δημοκρατικού πνεύματος, έλλειψη ανεξαρτησίας ορισμένων θεσμών και δεσμεύσεις οικονομικής, χρηματοδοτικής και κοινωνικής φύσης που προκαλούν την απομάκρυνση του πολίτη από το δημοκρατικό γίγνεσθαι"· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα επιβληθέντα εδώ και χρόνια από το ΔΝΤ προγράμματα διαρθρωτικών αναπροσαρμογών συνέβαλαν στη διάβρωση του συστήματος αυτού,

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η "διαμεσολάβηση" της διεθνούς κοινότητας απλώς επέτεινε το κλίμα διχόνοιας εντός της χώρας· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολεμοχαρείς διαθέσεις ορισμένων δυνάμεων, και ειδικότερα της Γαλλίας, δεν μπορούν παρά να προκαλέσουν μια πρόσθετη κλιμάκωση της βίας,

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Γαλλία, με μόνιμη στρατιωτική παρουσία στην Ακτή του Ελεφαντοστού, αύξησε το στρατιωτικό της προσωπικό αυτές τις τελευταίες ημέρες από 900 σε 1.400 άνδρες· λαμβάνοντας υπόψη ότι δυο επί πλέον λόχοι, ήτοι κάπου 300 άνδρες, αναπτύχθηκαν στο Abidjan· λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 3 Απριλίου η γαλλική δύναμη "Licorne" έθεσε υπό τον έλεγχό της τον αερολιμένα Félix Houphouët Boigny χωρίς καμία διεθνή εντολή,

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι στην πολιτική και θεσμική κρίση έρχεται σήμερα να προστεθεί και η οικονομική, κοινωνική και ανθρωπιστική κρίση· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ευρωπαϊκές κυρώσεις προκάλεσαν εκθετική αύξηση της ανεργίας, ελλείψεις καυσίμων, πληθωρισμό και ελλείψεις βασικών προϊόντων· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Ιβοριανοί είναι τα πρώτα θύματα αυτής της κατάστασης,

1.  δηλώνει την μεγάλη ανησυχία του για την κατάσταση εμφυλίου πολέμου που επικρατεί στην Ακτή του Ελεφαντοστού και για τα έκτροπα που διαπράττονται από τις δυο παρατάξεις· καταδικάζει τη χρήση βίας ως επιλογή για την επίλυση της πολιτικής κρίσης της Ακτής του Ελεφαντοστού αντί της επίλυσης της διαμάχης με διπλωματικό τρόπο·

2.  καταδικάζει την παραβίαση της υπ΄αριθ. 1975 απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ από τις δυνάμεις του Ouattara· καλεί όλες τις αντιμαχόμενες δυνάμεις να συνάψουν εκεχειρία, να σεβαστούν το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και τα ανθρώπινα δικαιώματα, να επιβάλουν ένα τέλος στις λεηλασίες και στις δολοφονίες, και να εγγυηθούν την ελευθερία της έκφρασης και την ελευθερία του Τύπου·

3.  καταδικάζει τις πρόσφατες λεηλασίες και επιθέσεις κατά του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ στην Ακτή του Ελεφαντοστού·

4.  ζητεί από τη διεθνή κοινότητα να συγκροτήσει ένα ταμείο επείγουσας ανθρωπιστικής βοήθειας που θα επιτρέψει την κάλυψη των οικονομικών και κοινωνικών προβλημάτων που προκλήθηκαν από την κρίση, και την υποδοχή των προσφύγων·

5.  θεωρεί λυπηρό το ότι η διεθνής κοινότητα υποδαύλισε το κλίμα διχόνοιας στη χώρα· εκτιμά πως όλες οι εμπλεκόμενες δυνάμεις οφείλουν να εργαστούν για μια ειρηνική και πολιτική λύση στην κρίση· αντιτίθεται κατά συνέπεια σε κάθε στρατιωτική επέμβαση σαν κι αυτήν που προωθείται από τη Γαλλία, διότι μόνο νέες σφαγές θα προκαλούσε·

6.  καταδικάζει κατά συνέπεια την ένοπλη επίθεση που πραγματοποιεί η Γαλλία ερήμην του διεθνούς δικαίου εδώ και μερικές ημέρες· στηρίζει την Αφρικανική Ένωση στο αίτημά της περί άμεσης αποχώρησης των γαλλικών στρατευμάτων·

7.  τονίζει τη σημασία του να βρεθεί μια λύση απέναντι στις ανεπάρκειες και τις αποτυχίες του οικονομικού, κοινωνικού, πολιτικού και θεσμικού συστήματος, κατά τα προβλεπόμενα στη Δήλωση του Bamako, ώστε μακροπρόθεσμα να καταστεί δυνατή η επίλυση της σημερινής κρίσης·

8.  θεωρεί λυπηρή την αποτυχία των διαμεσολαβητικών προσπαθειών της Αφρικανικής Ένωσης και του Προέδρου της Νοτίου Αφρικής Jacob Zuma·

9.  ζητεί κατά συνέπεια από όλα τα μέρη "να προωθήσουν τις δυνατότητες συνολικής πολιτικής λύσης που προσφέρει η Αφρικανική Ένωση", κυρίως μέσα από το διορισμό, όπως προτείνει η απόφαση που έλαβε στις 10 παρελθόντος Μαρτίου το Συμβούλιο Ειρήνης και Ασφαλείας της Αφρικανικής Ένωσης, ενός ανώτατου εκπροσώπου επιφορτισμένου με την εφαρμογή της συνολικής πολιτικής λύσης·

10. ζητεί να παραπεμφθούν οι υπεύθυνοι των εκτρόπων που διαπράχθηκαν αυτές τις τελευταίες εβδομάδες σε ένα διεθνές δικαστήριο: Δικαστήριο της Χάγης ή Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο·

11. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στον ΟΗΕ, στην Αφρικανική Ένωση, στη CEDEAO, καθώς και στις Ιβοριανές Αρχές.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου