Предложение за резолюция - B7-0262/2011Предложение за резолюция
B7-0262/2011

  ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно положението в Кот д’Ивоар

  4.4.2011

  за приключване на разискванията по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност
  съгласно член 110, параграф 2 от Правилника за дейността

  Charles Goerens, Marielle De Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Marietje Schaake, Kristiina Ojuland, Sonia Alfano от името на групата ALDE

  Вж. също предложението за обща резолюция RC-B7-0256/2011

  Процедура : 2011/2656(RSP)
  Етапи на разглеждане в заседание
  Етапи на разглеждане на документа :  
  B7-0262/2011
  Внесени текстове :
  B7-0262/2011
  Гласувания :
  Приети текстове :

  B7‑0262/2011

  Резолюция на Европейския парламент относно положението в Кот д’Ивоар

  Европейският парламент,

  –   като взе предвид предходните резолюции на Европейския парламент относно Кот д’Ивоар, и по-специално резолюцията от 16 декември 2010 г.[1],

  –    като взе предвид резолюциите на Съвета за сигурност на ООН, решенията на Африканския съюз и на Икономическата общност на западноафриканските държави,

  –   като взе предвид член 110, параграф 2 от своя правилник,

  A. като има предвид, че след месеци на латентна гражданска война и на статукво положението се промени коренно в края на м. март и че силите, верни на Аласан Уатара, поеха контрола над почти цялата страна и се готвят понастоящем да предприемат последната офанзива срещу сградата на президентството в Абиджан,

  Б.  като има предвид, че бързото разпространение на произвола, репресивните мерки и разчистването на сметки предполагат най-неблагоприятен развой на събитията през идните седмици, особено ако не бъде постигнато политическо решение,

  В.  като има предвид, че Червеният кръст и Каритас съобщават за избиването на най-малко 800 души в Duékoué, в западните части на страната, като мишена може би е била общността Guéré,

  Г.  като припомня, че Аласан Уатара беше признат от международната общност като легитимния победител на президентските избори на 28 ноември 2010 г., както и че настоящото положение е резултат на отказа на досегашния президент Лоран Гбагбо да сдаде властта,

  Д. като има предвид, че от началото на враждебните действия има повече от 500 жертви и 1 млн. души са били принудени да напуснат домовете си,

  Е.  като има предвид изключително отрицателния икономически ефект от събитията през последните четири дни за Кот д’Ивоар и за Западна Африка като цяло,

  Ж. като има предвид член 12, параграф 3 от декларацията, представена от правителството на Кот д’Ивоар на 1 октомври 2003 г., с която страната признава компетенцията на Международния наказателен съд по отношение извършените на нейна територия престъпления след 19 септември 2002 г.,

  1.  счита, че защитата на гражданското население е приоритет поради присъствието на недисциплинирани милиции, които биха могли да действат безконтролно; изисква операцията на Обединените нации в Кот д'Ивоар, която разполага с мандат за целта, да действа в тази насока, включително като използва сила, най-вече за избягване на колективни наказания на етнически принцип; подчертава призива на генералния секретар на ООН Бан Ки-Мун страните в конфликта да не възприемат „логиката на мъстта”;

  2.  изисква от правните органи в Кот д'Ивоар да положат всички усилия за възстановяването на правовата държава, по-специално като забранят и накажат гоненията и като вземат мерки срещу тези, които прибягват до насилие или подбуждат към него;

  3.  припомня, че осъжда отказа на досегашния президент Лоран Гбагбо да признае резултатите от президентските избори, което костваше на жителите на страната стотици жертви и стотици хиляди напуснали домовете си; призовава Лоран Гбагбо незабавно да подаде оставка и да се предаде на съдебните органи;

  4.  изисква възстановяването на демокрацията в Кот д'Ивоар и зачитането на вота на народа, като припомня подкрепата на международната общност за Аласан Уатара – легитимния победител на президентските избори от м. ноември 2010 г.;

  5.  припомня, че извършителите на нарушенията ще бъдат подведени под отговорност за своите действия и подчертава, че Международният наказателен съд е заявил готовността си да действа по бърз начин срещу извършителите на престъпления срещу човечеството; припомня, че Кот д'Ивоар продължава да подлежи на предварителна проверка от бюрото на прокурора на Международния наказателен съд;

  6.  изисква извършителите на военни престъпления и на престъпления срещу човечеството да не останат по никакъв начин ненаказани; приветства решението на ООН за създаване на международна анкетна комисия относно нарушенията на правата на човека, извършени от участниците в конфликта, и изразява желанието си Международният наказателен съд да бъде сезиран от Съвета за сигурност на ООН;

  7.  осъжда по-специално използването на тежко въоръжение срещу гражданското население и нападенията срещу силите на ООН, както и екзекуциите без съд и присъда, изнасилванията и всички насилствени актове, извършени от всички страни по конфликта, които биха могли да съставляват престъпления срещу човечеството, предмет на разглеждане от Международния наказателен съд;

  8.  приветства резолюцията на Съвета за сигурност на ООН от 30 март 2011 г. за налагане на санкции срещу Лоран Гбагбо и за целеви мерки срещу лицата и структурите, които се противопоставят на мирния процес и на националното помирение, като приканва Африканския съюз да направи същото; подчертава важността на това тези мерки да бъдат приложени бързо и ефективно, включително в случай на бягство от страната;

  9.  счита за абсолютно необходимо създаването след края на конфликта на „комисия за истина и помирение”, както беше направено навремето в Южна Африка, за да бъдат разкрити всички нарушения на правата на човека и защитени правата на жертвите;

  10. подчертава важността на това да бъдат изпълнени обещанията за хуманитарна помощ и за помощ за възстановяване на страната, така че да се отговори на нуждите на населението и да се посрещнат нуждите на нарастващия брой бежанци и разселени в страната;

  11. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на заместник-председателя на Комисията/ върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на Съвета за сигурност на ООН, на генералния секретар на ООН, на операцията на Обединените нации в Кот д'Ивоар, на институциите на Африканския съюз, в т.ч. Панафриканския парламент, на Икономическата общност на западноафриканските държави, на Парламентарната асамблея АКТБ-ЕС, както и на държавите-членки на Европейския съюз.