Πρόταση ψηφίσματος - B7-0262/2011Πρόταση ψηφίσματος
B7-0262/2011

  ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με την κατάσταση στην Ακτή του Ελεφαντοστού

  4.4.2011

  εν συνεχεία δήλωσης της Αντιπροέδρου της Επιτροπής και Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για τις Εξωτερικές Υποθέσεις και την Πολιτική Ασφάλειας
  σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού

  Charles Goerens, Marielle De Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Marietje Schaake, Kristiina Ojuland, Sonia Alfano εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

  Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B7-0256/2011

  Διαδικασία : 2011/2656(RSP)
  Διαδρομή στην ολομέλεια
  Διαδρομή του εγγράφου :  
  B7-0262/2011
  Κείμενα που κατατέθηκαν :
  B7-0262/2011
  Ψηφοφορία :
  Κείμενα που εγκρίθηκαν :

  B7‑0262/2011

  Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάσταση στην Ακτή του Ελεφαντοστού

  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

  –   έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του για την Ακτή του Ελεφαντοστού, και ειδικότερα εκείνο της 16ης Δεκεμβρίου 2010[1],

  –    έχοντας υπόψη τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, τις αποφάσεις της Αφρικανικής Ένωσης και της Οικονομικής Κοινότητας Κρατών Δυτικής Αφρικής (CEDEAO),

  –   έχοντας υπόψη το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού του,

  A. λαμβάνοντας υπόψη ότι μετά από μήνες "υπολανθάνοντος" εμφυλίου πολέμου και status quo, όλα επιταχύνθηκαν στα τέλη Μαρτίου, κι ότι οι πιστές στον Alassane Ouattara δυνάμεις έθεσαν υπό τον έλεγχό τους σχεδόν ολόκληρη τη χώρα και ετοιμάζονται πλέον να εξαπολύσουν την τελική επίθεση κατά του Προεδρικού Μεγάρου στο Abidjan,

  Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα έκτροπα, τα αντίποινα και τα ξεκαθαρίσματα λογαριασμών πολλαπλασιάστηκαν προκαλώντας φόβους για το χειρότερο στις ερχόμενες εβδομάδες, ιδίως εάν δεν βρεθεί καμία πολιτική λύση,

  Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Ερυθρός Σταυρός και η Caritas έχουν αναφέρει σφαγή τουλάχιστον 800 ατόμων στα δυτικά της χώρας, στη Duékoué, με πιθανό στόχο την κοινότητα των Guéré,

  Δ.  υπενθυμίζοντας ότι ο Alassane Ouattara είχε αναγνωριστεί από τη διεθνή κοινότητα ως νόμιμος νικητής των προεδρικών εκλογών της 28ης Νοεμβρίου 2010 κι ότι η σημερινή κατάσταση οφείλεται στην άρνηση του απερχομένου Προέδρου κ. Laurent Gbagbo να παραχωρήσει την εξουσία,

  Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, από την έναρξη των εχθροπραξιών, θρηνούμε πάνω από πεντακόσια θύματα, ενώ υπάρχει κι ένα εκατομμύριο εκτοπισθέντων,

  ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη τις εξαιρετικά αρνητικές οικονομικές επιπτώσεις των γεγονότων αυτών των τεσσάρων τελευταίων μηνών για την Ακτή του Ελεφαντοστού και για το σύνολο της Δυτικής Αφρικής,

  Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 12, παράγραφος 3, της Δήλωσης την οποία είχε υποβάλει η Ιβοριανή Κυβέρνηση την 1η Οκτωβρίου 2003, με την οποία η Ακτή του Ελεφαντοστού δεχόταν την δικαιοδοσία του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου για τα εγκλήματα που διαπράχθηκαν στο έδαφός της από τις 19 Σεπτεμβρίου 2002 και μετά,

  1.  εκτιμά πως η προστασία των αμάχων έχει προτεραιότητα, λόγω της παρουσίας απειθάρχητων πολιτοφυλάκων που θα μπορούσαν να ενεργήσουν ανεξέλεγκτα· ζητεί να ενεργήσει προς αυτή την κατεύθυνση η Αποστολή του ΟΗΕ για την Ακτή του Ελεφαντοστού (ONUCI), που έχει λάβει τη σχετική εντολή, ακόμη και χρησιμοποιώντας βία προκειμένου να αποτρέψει τις "συλλογικές κυρώσεις" εθνοτικής φύσης· τονίζει την έκκληση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ κ. Ban Ki‑Moon προς τα εμπλεκόμενα στη σύρραξη μέρη να μην εισέλθουν σε μια "λογική αντεκδικήσεων"·

  2.  ζητεί από τις νόμιμες αρχές της Ακτής του Ελεφαντοστού να προσπαθήσουν με όλες τους τις δυνάμεις για την ταχεία αποκατάσταση του κράτους δικαίου, απαγορεύοντας ειδικότερα και τιμωρώντας τα αντίποινα, ζητεί δε να επιβληθούν κυρώσεις σε όσους κάνουν χρήση βίας ή την υποκινούν·

  3.  υπενθυμίζει ότι έχει καταδικάσει την άρνηση του απερχομένου Προέδρου Laurent Gbagbo να αναγνωρίσει τα αποτελέσματα των προεδρικών εκλογών, άρνηση που στοίχισε στον Ιβοριανό λαό αρκετές εκατοντάδες νεκρών και εκατοντάδες χιλιάδες εκτοπισθέντων και τον καλεί να παραιτηθεί αμέσως και να παραδοθεί στις νόμιμες αρχές·

  4.  ζητεί την αποκατάσταση της δημοκρατίας στην Ακτή του Ελεφαντοστού και το σεβασμό της λαϊκής ψήφου και υπενθυμίζει τη στήριξη της διεθνούς κοινότητας προς τον κ. Ouattara, νόμιμο νικητή των προεδρικών εκλογών του Νοεμβρίου 2010·

  5.  υπενθυμίζει ότι οι αυτουργοί αυτών των παραβιάσεων θα θεωρηθούν υπεύθυνοι για τις πράξεις τους και τονίζει ότι το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο "εκφράζει την ετοιμότητά του να προβεί σε ενέργειες κατά των αυτουργών των εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας"· υπενθυμίζει ότι η Ακτή του Ελεφαντοστού συνεχίζει να είναι υπό προκαταρκτική εξέταση στο Γραφείο του Εισαγγελέα του ΔΠΔ·

  6.  ζητεί να μην τύχουν καμίας ατιμωρησίας τα άτομα που ευθύνονται για εγκλήματα πολέμου και για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, επικροτεί την απόφαση του ΟΗΕ για τη σύσταση διεθνούς εξεταστικής επιτροπής που θα διερευνήσει τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από τις αντιμαχόμενες δυνάμεις, και ζητεί από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ να παραπέμψει το θέμα στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο·

  7.  καταδικάζει ειδικότερα τη χρήση βαρέων όπλων κατά του αμάχου πληθυσμού, αλλά και τις επιθέσεις κατά των δυνάμεων του ΟΗΕ, τις εξωδικαστικές εκτελέσεις και τους βιασμούς, και το σύνολο των πράξεων βίας που τελέσθηκαν από όλες τις πλευρές, και που θα μπορούσαν να θεωρηθούν ότι είναι εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας ικανά να παραπεμφθούν στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο·

  8.  επικροτεί την από 30 Μαρτίου 2011 απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ να επιβάλει κυρώσεις στον κ. Gbagbo και να λάβει στοχοθετημένα μέτρα κατά των προσώπων και οντοτήτων που αντιτίθενται στη διεργασία ειρήνευσης και εθνικής συμφιλίωσης και καλεί την Αφρικανική Ένωση να πράξει το ίδιο· τονίζει τη σημασία μιας ταχείας και αποτελεσματικής εφαρμογής αυτών των μέτρων, ακόμη και σε περίπτωση διαφυγής από τη χώρα·

  9.  εκτιμά πως είναι απαραίτητη, μετά το τέλος της σύγκρουσης, η συγκρότηση μιας "επιτροπής αλήθειας και συμφιλίωσης" κατά το πρότυπο αυτών που εφαρμόσθηκαν παλαιότερα στη Νότιο Αφρική προκειμένου να φωτισθούν πλήρως οι παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να προστατευθούν τα δικαιώματα των θυμάτων·

  10. τονίζει τη σημασία του να εκπληρωθούν οι υποσχέσεις περί ανθρωπιστικής βοήθειας και βοήθειας για την ανασυγκρότηση της χώρας, προκειμένου να ανταποκριθούμε στις ανάγκες του Ιβοριανού πληθυσμού και να αντιμετωπίσουμε τον αυξανόμενο αριθμό εσωτερικών εκτοπισμένων και προσφύγων·

  11. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής και Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για την Εξωτερική Πολιτική και την Πολιτική Ασφάλειας, στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, στον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, στην Αποστολή του ΟΗΕ για την Ακτή του Ελεφαντοστού (ONUCI), στα θεσμικά όργανα της Αφρικανικής Ένωσης μεταξύ των οποίων και στο Παναφρικανικό Κοινοβούλιο, στην Οικονομική Κοινότητα Κρατών Δυτικής Αφρικής (CEDEAO), στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ, καθώς και στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.